AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1981

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1981


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1981] [Q 1981]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1981-01-01T18
** 
B +78.22
1981-01-05T21 Lu d −20.38
1981-01-06T07 Lu c +285.93
1981-01-08T04 Lu xd +310.93
1981-01-12T09 Sa d −1.65
1981-01-14T23 Ve d −23.10
1981-01-15T02 Lu p 0.002471
1981-01-15T07 Lu v +50.31
1981-01-16T10 Me v +306.36
1981-01-17T06
** 
S +134.59
1981-01-18T15 Sa Rg +189.79
1981-01-18T21 Lu +d +20.36
1981-01-20T07 Lu o +120.16
1981-01-21T01 Ve xa +282.25
1981-01-21T02 Lu xa +130.85
1981-01-21T10 Ju d −2.82
1981-01-24T18 Ju Rg +190.39
1981-01-26T09 Pl Rg +204.35
1981-01-27T19 Lu V +214.04
1981-01-27T20 Lu a 0.002703
1981-01-29T16
** 
B +106.62
1981-01-30T17 Ve v +294.35
1981-01-31T12 Me xd +329.75
1981-02-01T23 Me e +18.32
1981-02-02T06 Lu d −20.35
1981-02-02T12 Ma v +326.50
1981-02-04T13 Lu xd +310.92
1981-02-04T22 Lu c +316.03
1981-02-08T12 Me Rg +334.93
1981-02-08T22 Lu v +13.08
1981-02-08T23 Lu p 0.002461
1981-02-11T19 Me +d −7.30
1981-02-13T16
** 
S +161.37
1981-02-15T04 Lu +d +20.36
1981-02-17T11 Lu xa +130.93
1981-02-17T11 Me c +328.73
1981-02-18T02 Me V +328.00
1981-02-18T22 Lu o +150.21
1981-02-19T20 Me p 0.6379
1981-02-24T16 Lu a 0.002706
1981-02-24T23 Lu V +223.68
1981-02-26T22
** 
B +123.17
1981-02-28T00 Ne d −22.01
1981-03-01T16 Lu d −20.41
1981-03-02T07 Me Pg +319.85
1981-03-03T22 Lu xd +310.63
1981-03-04T18 Ur d −19.96
1981-03-04T23 Ur Rg +240.12
1981-03-06T10 Lu c +345.79
1981-03-08T12 Lu p 0.002425
1981-03-08T12 Lu v +16.64
1981-03-08T22 Me d −13.83
1981-03-10T20 Me xa +323.24
1981-03-13T11
** 
S +184.85
1981-03-14T10 Lu +d +20.48
1981-03-15T22 Me e −27.60
1981-03-16T15 Lu xa +130.13
1981-03-20T15 Lu o +179.92
1981-03-24T08 Lu a 0.002712
1981-03-24T22 Lu V +231.29
1981-03-25T07
** 
B +152.87
1981-03-26T05 Ju o +185.49
1981-03-26T13 Ju V +185.45
1981-03-26T23 Ju p 4.452
1981-03-27T01 Ne Rg +264.86
1981-03-27T03 Sa p 8.559
1981-03-27T04 Sa o +186.44
1981-03-27T10 Sa V +186.42
1981-03-29T00 Lu d −20.60
1981-03-31T05 Lu xd +308.99
1981-04-01T23
** 
s +208.65
1981-04-02T14 Ma c +12.78
1981-04-04T20 Lu c +15.00
1981-04-05T18 Lu v +28.99
1981-04-05T18 Lu p 0.002396
1981-04-07T12 Ve o +17.62
1981-04-09T00
** 
S +247.09
1981-04-10T16 Lu +d +20.69
1981-04-10T20 Ve a 1.726
1981-04-12T11 Pl c +202.98
1981-04-12T17 Lu xa +127.87
1981-04-12T18 Pl V +202.97
1981-04-14T18 Pl p 29.10
1981-04-19T08 Lu o +209.16
1981-04-20T03
** 
B +189.03
1981-04-20T16 Lu a 0.002716
1981-04-21T06 Lu V +232.20
1981-04-24T21 Me a 1.332
1981-04-25T07 Lu d −20.85
1981-04-27T08 Lu xd +306.09
1981-04-27T11 Me o +36.93
1981-04-29T11 Me xd +41.23
1981-04-30T10 Me v +43.25
1981-05-01T22
** 
S +278.65
1981-05-04T03 Lu v +43.31
1981-05-04T04 Lu c +43.61
1981-05-04T04 Lu p 0.002387
1981-05-08T00 Lu +d +20.94
1981-05-09T18 Lu xa +124.94
1981-05-14T04 Ve xd +62.94
1981-05-15T11
** 
B +167.82
1981-05-17T14 Lu V +221.20
1981-05-17T18 Lu a 0.002717
1981-05-19T00 Lu o +237.95
1981-05-19T04 Ur o +238.11
1981-05-19T04 Ur V +238.10
1981-05-19T06 Ur p 17.80
1981-05-22T14 Lu d −21.05
1981-05-23T07 Me +d +25.58
1981-05-23T23 Ma a 2.436
1981-05-24T09 Lu xd +303.36
1981-05-24T14 Ju +d +1.14
1981-05-27T06 Pl +d +7.77
1981-05-27T06 Me e +22.80
1981-05-27T07
** 
S +204.77
1981-05-27T17 Ju Pg +180.45
1981-05-30T23 Sa +d +1.11
1981-06-01T12 Lu v +57.14
1981-06-01T14 Lu p 0.002396
1981-06-02T11 Lu c +71.87
1981-06-03T23 Ma xd +59.12
1981-06-04T11 Lu +d +21.10
1981-06-05T01 Sa Pg +183.00
1981-06-05T23 Lu xa +122.62
1981-06-06T19 Me xa +94.94
1981-06-08T05 Ve +d +24.36
1981-06-09T11 Me Rg +95.21
1981-06-10T10
** 
B +137.88
1981-06-13T19 Lu V +220.59
1981-06-14T03 Lu a 0.002712
1981-06-14T12 Ne V +263.49
1981-06-14T15 Ne o +263.48
1981-06-14T23 Ne p 29.26
1981-06-17T15 Lu o +266.34
1981-06-18T20 Lu d −21.13
1981-06-20T12 Lu xd +301.91
1981-06-20T12 Me p 0.5546
1981-06-21T16 Me V +90.73
1981-06-22T00 Me c +90.53
1981-06-23T22
** 
S +177.51
1981-06-29T16 Lu v +68.81
1981-06-29T18 Lu p 0.002422
1981-06-29T23 Me d +18.73
1981-07-01T14 Pl Pg +201.54
1981-07-01T19 Lu c +99.85
1981-07-01T22 Lu +d +21.13
1981-07-03T07 Lu xa +121.72
1981-07-03T12 Me Pg +86.34
1981-07-08T03
** 
B +122.94
1981-07-11T14 Lu V +226.70
1981-07-11T17 Lu a 0.002706
1981-07-14T21 Me e −20.56
1981-07-16T03 Lu d −21.12
1981-07-17T04 Lu o +294.50
1981-07-17T18 Lu xd +301.65
1981-07-21T06
** 
S +154.32
1981-07-21T10 Ma +d +23.94
1981-07-25T14 Me +d +22.26
1981-07-26T11 Me xd +107.89
1981-07-27T06 Lu v +72.53
1981-07-27T08 Lu p 0.002455
1981-07-29T07 Lu +d +21.12
1981-07-30T17 Lu xa +121.73
1981-07-31T03 Lu c +127.88
1981-08-02T16 Ur +d −19.07
1981-08-04T07 Ur Pg +236.06
1981-08-05T17
** 
B +95.52
1981-08-05T23 Me v +128.70
1981-08-08T11 Lu a 0.002702
1981-08-08T14 Lu V +234.40
1981-08-08T23 Ne +d −21.88
1981-08-10T12 Me o +138.05
1981-08-12T11 Lu d −21.13
1981-08-14T02 Lu xd +301.69
1981-08-14T23 Me a 1.359
1981-08-15T16 Lu o +322.77
1981-08-18T15
** 
S +125.54
1981-08-21T08 Lu v +41.75
1981-08-21T21 Lu p 0.002471
1981-08-25T14 Lu +d +21.16
1981-08-27T00 Lu xa +121.47
1981-08-29T14 Lu c +156.18
1981-09-02T02
** 
b +56.50
1981-09-02T10
** 
B +73.63
1981-09-02T18 Ve xa +198.04
1981-09-02T18 Me xa +179.76
1981-09-03T05 Ne Pg +262.09
1981-09-05T06 Lu a 0.002704
1981-09-05T14 Lu V +242.63
1981-09-08T20 Lu d −21.24
1981-09-10T09 Lu xd +300.84
1981-09-14T03 Lu o +304.80
1981-09-16T07
** 
S +113.01
1981-09-16T21 Lu v +31.43
1981-09-17T04 Lu p 0.002444
1981-09-21T19 Lu +d +21.32
1981-09-23T04 Lu xa +120.03
1981-09-23T09 Me e +26.14
1981-09-28T04 Lu c +184.94
1981-09-30T08
** 
B +65.99
1981-10-03T00 Lu a 0.002710
1981-10-03T15 Lu V +250.85
1981-10-05T17 Sa v +192.79
1981-10-06T00 Me d −16.14
1981-10-06T04 Lu d −21.46
1981-10-06T04 Sa c +192.85
1981-10-06T04 Sa a 10.61
1981-10-06T09 Me Rg +213.87
1981-10-07T14 Lu xd +298.51
1981-10-12T16 Ju a 6.449
1981-10-13T12 Lu o +20.08
1981-10-14T04 Ju c +200.77
1981-10-14T10
** 
S +110.42
1981-10-14T21 Lu v +40.49
1981-10-15T02 Lu p 0.002410
1981-10-15T14 Ju v +201.07
1981-10-15T21 Pl a 30.96
1981-10-16T21 Me p 0.6643
1981-10-17T11 Pl o +204.27
1981-10-17T23 Me V +205.50
1981-10-18T06 Pl v +204.30
1981-10-18T10 Me c +204.96
1981-10-19T01 Lu +d +21.58
1981-10-20T04 Lu xa +117.26
1981-10-22T10 Me xd +200.55
1981-10-27T09 Me Pg +198.26
1981-10-27T19
** 
B +66.71
1981-10-27T20 Lu c +214.33
1981-10-29T11 Me +d −5.69
1981-10-30T15 Lu a 0.002716
1981-10-31T11 Lu V +257.41
1981-11-02T12 Lu d −21.73
1981-11-03T03 Me e −18.63
1981-11-03T15 Lu xd +295.41
1981-11-07T05 Ve d −26.87
1981-11-11T00 Ve e +47.08
1981-11-11T08
** 
S +111.99
1981-11-11T22 Lu o +49.49
1981-11-12T07 Lu v +54.98
1981-11-12T11 Lu p 0.002387
1981-11-15T09 Lu +d +21.82
1981-11-16T06 Lu xa +114.39
1981-11-22T18 Ur a 19.83
1981-11-22T18 Ur c +240.40
1981-11-23T00 Ur v +240.41
1981-11-23T03 Me v +230.98
1981-11-24T19
** 
B +68.96
1981-11-26T14 Lu c +244.25
1981-11-26T20 Lu a 0.002718
1981-11-27T14 Lu V +255.90
1981-11-29T17 Me xa +241.41
1981-11-29T18 Lu d −21.90
1981-11-30T17 Lu xd +293.13
1981-12-07T05 Me V +253.17
1981-12-09T17
** 
S +117.15
1981-12-09T23 Me a 1.451
1981-12-10T11 Me o +258.30
1981-12-10T20 Lu v +71.42
1981-12-10T23 Lu p 0.002385
1981-12-11T08 Lu o +79.23
1981-12-12T21 Lu +d +21.93
1981-12-13T14 Lu xa +112.67
1981-12-16T07 Ne a 31.26
1981-12-16T14 Ne c +264.58
1981-12-16T23 Ne v +264.60
1981-12-20T17 Me d −25.27
1981-12-21T03 Pl d +5.52
1981-12-22T17
** 
B +78.22
1981-12-23T22 Lu V +245.13
1981-12-23T23 Lu a 0.002716
1981-12-24T21 Ve xd +307.96
1981-12-26T10 Lu c +274.55
1981-12-27T01 Lu d −21.95
1981-12-27T21 Lu xd +292.40
1981-12-29T04 Me v +288.05
1981-12-31T19 Ve Rg +308.91[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1981.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07