AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1979

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1979


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1979] [Q 1979]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1979-01-03T16 Lu xd +349.95
1979-01-08T15
** 
S +143.06
1979-01-09T02 Me xa +270.27
1979-01-11T15 Lu +d +18.48
1979-01-13T07 Lu o +112.53
1979-01-15T02 Lu a 0.002716
1979-01-15T11 Me d −23.85
1979-01-15T22 Lu V +143.86
1979-01-18T00 Lu xa +168.56
1979-01-18T12 Ve e −46.85
1979-01-20T12 Ma c +299.87
1979-01-21T16 Pl Rg +199.24
1979-01-22T04
** 
B +112.67
1979-01-23T21 Ju p 4.292
1979-01-24T15 Ju o +124.04
1979-01-24T15 Ju V +124.03
1979-01-25T23 Lu d −18.42
1979-01-28T05 Lu v +307.28
1979-01-28T06 Lu c +307.75
1979-01-28T09 Lu p 0.002385
1979-01-30T22 Lu xd +347.95
1979-02-01T11 Me a 1.412
1979-02-06T07
** 
S +173.63
1979-02-07T22 Lu +d +18.38
1979-02-09T12 Me o +320.34
1979-02-11T03 Lu a 0.002717
1979-02-11T10 Lu V +134.82
1979-02-12T02 Lu o +142.77
1979-02-12T09 Ve d −20.88
1979-02-14T04 Lu xa +167.49
1979-02-18T22
** 
B +144.87
1979-02-19T09 Me v +338.41
1979-02-22T09 Lu d −18.31
1979-02-23T18 Ur d −17.68
1979-02-24T09 Ur Rg +231.00
1979-02-24T10
** 
s +213.10
1979-02-25T16 Ma v +328.30
1979-02-25T20 Lu v +324.44
1979-02-25T22 Lu p 0.002393
1979-02-26T16 Lu c +337.50
1979-02-27T08 Lu xd +347.47
1979-02-27T18 Me xd +353.54
1979-03-01T13 Sa V +160.56
1979-03-01T13 Sa p 8.338
1979-03-01T17 Sa o +160.54
1979-03-05T21 Ne d −21.69
1979-03-06T02
** 
S +227.87
1979-03-07T05 Lu +d +18.30
1979-03-07T20 Me e +18.14
1979-03-10T08 Lu V +130.88
1979-03-10T10 Lu a 0.002713
1979-03-13T10 Lu xa +167.51
1979-03-13T21 Lu o +172.73
1979-03-15T01 Me Rg +8.52
1979-03-16T15 Me +d +6.42
1979-03-18T23 Ve xa +317.93
1979-03-19T15
** 
B +177.74
1979-03-21T16 Lu d −18.32
1979-03-23T03 Ne Rg +260.50
1979-03-24T13 Me c +3.34
1979-03-25T10 Me V +2.58
1979-03-25T13 Ju +d +21.04
1979-03-26T00 Ju Pg +119.01
1979-03-26T05 Lu p 0.002420
1979-03-26T07 Lu v +340.12
1979-03-26T19 Lu xd +347.47
1979-03-27T23 Me p 0.5973
1979-03-28T03 Lu c +6.83
1979-04-02T17
** 
S +279.38
1979-04-03T13 Lu +d +18.36
1979-04-07T02 Lu V +135.82
1979-04-07T02 Me xa +355.73
1979-04-07T03 Lu a 0.002707
1979-04-07T05 Me Pg +355.73
1979-04-08T04 Pl V +197.86
1979-04-08T12 Pl c +197.85
1979-04-09T17 Lu xa +167.26
1979-04-10T07 Pl p 29.30
1979-04-12T13 Lu o +202.05
1979-04-12T13 Me d −2.32
1979-04-15T06
** 
B +202.49
1979-04-17T22 Lu d −18.44
1979-04-21T09 Me e −27.30
1979-04-22T21 Lu p 0.002455
1979-04-23T02 Lu xd +346.70
1979-04-23T05 Lu v +348.38
1979-04-26T13 Lu c +35.72
1979-04-27T00
** 
S +259.32
1979-04-30T22 Lu +d +18.52
1979-05-04T22 Lu a 0.002702
1979-05-05T00 Lu V +142.86
1979-05-06T06 Sa +d +10.74
1979-05-06T22 Lu xa +165.76
1979-05-07T18
** 
B +216.91
1979-05-09T13 Sa Pg +157.08
1979-05-10T03 Ur V +228.99
1979-05-10T05 Ur o +228.98
1979-05-10T10 Ur p 17.68
1979-05-12T02 Lu o +230.76
1979-05-15T05 Lu d −18.61
1979-05-17T10 Lu v +305.19
1979-05-17T16
** 
S +285.28
1979-05-18T09 Lu p 0.002472
1979-05-20T05 Lu xd +344.59
1979-05-24T05 Pl +d +9.63
1979-05-26T00 Lu c +64.17
1979-05-26T17 Me xd +60.95
1979-05-28T08 Lu +d +18.68
1979-05-29T08 Me a 1.322
1979-05-29T11 Me o +66.95
1979-05-30T14 Me v +69.43
1979-06-01T17 Lu a 0.002702
1979-06-01T22 Lu V +149.96
1979-06-03T01 Lu xa +163.07
1979-06-03T05
** 
B +163.14
1979-06-10T11 Lu o +259.04
1979-06-10T14 Ne o +259.12
1979-06-10T15 Ne V +259.12
1979-06-10T21 Me +d +25.34
1979-06-11T00 Ne p 29.27
1979-06-11T13 Lu d −18.73
1979-06-13T02 Lu v +296.80
1979-06-13T15 Lu p 0.002446
1979-06-14T07
** 
S +195.79
1979-06-16T05 Lu xd +341.73
1979-06-24T12 Lu c +92.38
1979-06-24T16 Lu +d +18.74
1979-06-26T22 Pl Pg +196.43
1979-06-29T10 Lu a 0.002708
1979-06-29T18 Lu V +156.24
1979-06-30T03 Lu xa +160.34
1979-06-30T17
** 
B +127.94
1979-07-03T22 Me e +25.90
1979-07-04T01 Me xa +127.41
1979-07-09T00 Lu d −18.73
1979-07-09T19 Lu o +287.01
1979-07-09T23 Ve +d +23.36
1979-07-10T02 Ve xd +94.57
1979-07-11T04 Lu v +307.45
1979-07-11T12 Lu p 0.002413
1979-07-12T18
** 
S +161.53
1979-07-13T08 Lu xd +339.48
1979-07-17T22 Me Rg +134.46
1979-07-18T00 Ma xd +75.40
1979-07-22T00 Lu +d +18.70
1979-07-24T01 Lu c +120.59
1979-07-24T15 Ur +d −16.59
1979-07-24T16 Me d +12.69
1979-07-26T08 Ur Pg +226.92
1979-07-26T23 Lu a 0.002714
1979-07-27T06 Lu xa +158.75
1979-07-27T09 Lu V +160.22
1979-07-28T00
** 
B +108.64
1979-07-28T10 Me p 0.5873
1979-07-30T21 Me V +128.51
1979-07-31T17 Me c +127.91
1979-08-05T11 Lu d −18.64
1979-08-08T03 Lu o +315.02
1979-08-08T15 Lu v +322.66
1979-08-08T18 Lu p 0.002392
1979-08-09T16 Lu xd +338.49
1979-08-09T16
** 
S +145.71
1979-08-11T01 Me Pg +123.16
1979-08-12T15 Ma +d +23.75
1979-08-12T21 Ne +d −21.47
1979-08-13T09 Ju c +140.04
1979-08-13T17 Ju v +140.12
1979-08-13T23 Ju a 6.354
1979-08-18T06 Lu +d +18.63
1979-08-19T07 Me e −18.57
1979-08-19T16 Me +d +17.66
1979-08-22T05 Ve a 1.729
1979-08-22T17 Lu c +149.00
1979-08-22T17 Me xd +131.08
1979-08-23T06 Lu a 0.002717
1979-08-23T11 Lu V +157.84
1979-08-23T12 Lu xa +158.44
1979-08-25T10
** 
B +93.80
1979-08-25T11 Ve o +151.70
1979-08-30T07 Ne Pg +257.72
1979-08-31T16
** 
b +42.43
1979-09-01T21 Lu d −18.61
1979-09-05T23 Me v +155.95
1979-09-06T03 Lu xd +338.50
1979-09-06T04 Lu p 0.002387
1979-09-06T05 Lu v +339.87
1979-09-06T10 Lu o +343.25
1979-09-07T00
** 
S +127.36
1979-09-10T13 Sa c +167.26
1979-09-10T18 Sa a 10.39
1979-09-10T23 Sa v +167.31
1979-09-13T12 Me o +170.36
1979-09-14T12 Lu +d +18.61
1979-09-19T03 Lu V +151.00
1979-09-19T10 Lu a 0.002716
1979-09-19T18 Lu xa +158.50
1979-09-20T11 Me a 1.398
1979-09-21T09 Lu c +177.82
1979-09-22T10
** 
B +78.21
1979-09-29T04 Lu d −18.67
1979-09-30T00 Me xa +198.96
1979-10-03T13 Lu xd +338.21
1979-10-04T15 Lu p 0.002402
1979-10-04T19 Lu v +357.06
1979-10-05T19 Lu o +78.05
1979-10-05T22
** 
S +119.76
1979-10-11T00 Pl a 31.16
1979-10-11T20 Lu +d +18.73
1979-10-13T12 Pl o +199.17
1979-10-13T14 Pl v +199.17
1979-10-16T12 Lu V +152.40
1979-10-16T20 Lu a 0.002710
1979-10-16T23 Lu xa +157.78
1979-10-20T09
** 
B +77.45
1979-10-21T02 Lu c +207.08
1979-10-22T03 Ve v +223.39
1979-10-26T10 Lu d −18.85
1979-10-29T14 Me e +23.74
1979-10-29T15 Ve xa +232.76
1979-10-30T19 Lu xd +336.66
1979-11-01T19 Lu p 0.002433
1979-11-02T05 Lu v +11.85
1979-11-03T08
** 
S +123.45
1979-11-04T05 Lu o +41.20
1979-11-06T08 Me d −23.84
1979-11-08T05 Lu +d +18.94
1979-11-09T13 Me Rg +245.81
1979-11-13T02 Lu xa +155.50
1979-11-13T08 Lu V +158.54
1979-11-13T14 Lu a 0.002705
1979-11-14T02 Ur a 19.71
1979-11-14T07 Ur c +231.31
1979-11-14T12
** 
s +92.78
1979-11-14T14 Ur v +231.33
1979-11-17T17
** 
B +81.12
1979-11-18T16 Me xd +239.27
1979-11-19T14 Me p 0.6770
1979-11-19T18 Lu c +236.80
1979-11-20T00 Me V +237.48
1979-11-20T04 Me c +237.26
1979-11-22T15
** 
b +91.92
1979-11-22T17 Lu d −19.05
1979-11-26T20 Lu xd +333.83
1979-11-28T22 Lu p 0.002469
1979-11-29T12 Me Pg +229.66
1979-11-29T21 Lu v +16.59
1979-11-30T09 Me +d −15.19
1979-12-01T01
** 
S +125.22
1979-12-01T07 Ve d −24.70
1979-12-03T18 Lu o +70.98
1979-12-05T16 Lu +d +19.11
1979-12-07T19 Me e −20.57
1979-12-10T04 Lu xa +152.35
1979-12-11T08 Lu V +166.39
1979-12-11T10 Lu a 0.002702
1979-12-12T11 Ne a 31.26
1979-12-12T20 Ne c +260.22
1979-12-13T04 Ne v +260.23
1979-12-14T15
** 
B +88.99
1979-12-17T06 Pl d +7.37
1979-12-19T08 Lu c +266.83
1979-12-20T01 Lu d −19.15
1979-12-23T02 Lu v +319.58
1979-12-23T04 Ju d +8.74
1979-12-23T16 Lu p 0.002465
1979-12-23T21 Lu xd +330.97
1979-12-26T14 Ju Rg +160.25
1979-12-26T23 Me xa +260.40
1979-12-29T06
** 
S +141.47
1979-12-31T22 Sa d +3.18[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1979.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07