AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1977

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1977


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1977] [Q 1977]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1977-01-01T23
** 
b +177.97
1977-01-03T03
** 
S +199.69
1977-01-03T04 Ma d −24.07
1977-01-03T16 Lu +d +19.29
1977-01-05T12 Lu o +105.04
1977-01-06T08 Me c +285.90
1977-01-06T13 Me V +285.58
1977-01-07T03 Me p 0.6706
1977-01-08T21 Me +d −19.66
1977-01-10T10 Ju d +17.16
1977-01-13T07 Lu xa +209.57
1977-01-14T22
** 
s +181.33
1977-01-15T10 Ju Pg +51.17
1977-01-15T23
** 
B +151.37
1977-01-16T02 Pl Rg +194.20
1977-01-16T09 Lu p 0.002450
1977-01-16T23 Lu v +262.07
1977-01-17T01 Lu d −19.22
1977-01-17T08 Me Pg +277.10
1977-01-19T14 Lu c +299.40
1977-01-22T07 Ve xd +349.16
1977-01-24T11 Ve e +47.00
1977-01-26T10 Lu xd +28.09
1977-01-27T23 Lu V +46.27
1977-01-28T05 Lu a 0.002703
1977-01-29T03 Me e −24.91
1977-01-31T01 Lu +d +19.13
1977-01-31T10
** 
S +224.23
1977-02-01T18 Me d −21.82
1977-02-02T04 Sa p 8.151
1977-02-02T06 Sa V +133.44
1977-02-02T09 Sa o +133.43
1977-02-04T03 Lu o +135.24
1977-02-04T08 Me xa +291.28
1977-02-09T08 Lu xa +206.54
1977-02-11T04 Lu p 0.002475
1977-02-12T05 Lu v +247.09
1977-02-13T02
** 
B +173.48
1977-02-13T08 Lu d −19.02
1977-02-13T18 Ur d −14.94
1977-02-14T16 Ur Rg +221.79
1977-02-18T03 Lu c +329.37
1977-02-22T14 Lu xd +25.44
1977-02-25T00 Lu V +54.50
1977-02-25T02 Lu a 0.002703
1977-02-27T11 Lu +d +18.91
1977-03-02T02
** 
S +288.07
1977-03-05T05 Ne d −21.23
1977-03-05T17 Lu o +165.00
1977-03-08T11 Lu xa +204.71
1977-03-08T17 Lu v +208.20
1977-03-08T23 Lu p 0.002449
1977-03-09T19 Me a 1.370
1977-03-12T14 Lu d −18.82
1977-03-16T02 Ve Rg +24.56
1977-03-16T06
** 
B +201.81
1977-03-16T12 Me o +356.06
1977-03-18T05 Ne Rg +256.14
1977-03-19T18 Lu c +80.59
1977-03-20T11 Ma v +330.32
1977-03-21T06 Ve +d +16.44
1977-03-21T19 Lu xd +24.34
1977-03-22T07 Me v +7.70
1977-03-24T21 Lu a 0.002708
1977-03-24T22 Lu V +61.54
1977-03-26T00 Me xd +15.11
1977-03-26T19 Lu +d +18.76
1977-04-02T11 Pl c +192.83
1977-04-02T16 Pl V +192.82
1977-04-04T04 Lu o +194.27
1977-04-04T16
** 
S +270.73
1977-04-04T20 Lu xa +204.30
1977-04-04T21 Pl p 29.55
1977-04-05T20 Lu v +219.27
1977-04-05T21 Lu p 0.002414
1977-04-06T01 Ve p 0.2830
1977-04-06T02 Ve V +16.46
1977-04-06T06 Ve c +16.34
1977-04-08T21 Lu d −18.74
1977-04-10T13 Me e +19.27
1977-04-10T17 Sa +d +18.71
1977-04-11T04 Sa Pg +129.95
1977-04-18T02 Lu xd +24.37
1977-04-18T10 Lu c +28.26
1977-04-18T11 Me +d +18.98
1977-04-20T01
** 
B +203.30
1977-04-20T02 Me Rg +44.51
1977-04-21T11 Lu a 0.002714
1977-04-21T12 Lu V +64.75
1977-04-23T02 Lu +d +18.74
1977-04-27T09 Ve Pg +8.24
1977-04-30T00 Ur V +219.77
1977-04-30T05 Ur o +219.76
1977-04-30T13 Ur p 17.56
1977-04-30T16 Me c +40.21
1977-05-01T08 Me V +39.79
1977-05-02T07 Lu xa +204.32
1977-05-03T07 Me p 0.5597
1977-05-03T08 Me xa +38.51
1977-05-03T13 Lu o +222.97
1977-05-04T01
** 
S +286.31
1977-05-04T04 Lu p 0.002391
1977-05-04T07 Lu v +234.87
1977-05-06T05 Lu d −18.77
1977-05-09T08 Ve d +4.96
1977-05-13T20 Me Pg +34.71
1977-05-13T20 Ve xa +12.92
1977-05-15T08 Lu xd +24.20
1977-05-17T23 Me d +10.30
1977-05-18T02 Lu c +57.08
1977-05-18T07 Lu V +59.15
1977-05-18T17 Lu a 0.002718
1977-05-20T01
** 
B +193.92
1977-05-20T04 Pl +d +11.41
1977-05-20T09 Lu +d +18.81
1977-05-28T01 Me e −24.69
1977-05-29T16 Lu xa +203.51
1977-06-01T14 Lu p 0.002387
1977-06-01T19 Lu v +250.50
1977-06-01T20 Lu o +251.22
1977-06-02T15
** 
S +261.66
1977-06-02T16 Lu d −18.83
1977-06-02T17 Ju v +73.27
1977-06-04T09 Ju c +73.65
1977-06-05T13 Ne o +254.77
1977-06-05T20 Ne V +254.76
1977-06-06T01 Ne p 29.28
1977-06-06T16 Ju a 6.082
1977-06-11T11 Lu xd +22.85
1977-06-14T02 Lu V +53.86
1977-06-14T21 Lu a 0.002717
1977-06-15T02 Ve e −45.73
1977-06-16T16 Lu +d +18.86
1977-06-16T18 Lu c +85.47
1977-06-20T08
** 
B +161.75
1977-06-21T09 Pl Pg +191.41
1977-06-21T23 Me xd +80.84
1977-06-25T21 Lu xa +201.37
1977-06-28T15 Me v +95.13
1977-06-29T16 Me +d +24.45
1977-06-29T23 Lu p 0.002401
1977-06-30T04 Lu d −18.83
1977-06-30T04 Lu v +264.94
1977-06-30T12 Me o +99.18
1977-07-01T03 Lu o +279.21
1977-07-01T09 Me a 1.328
1977-07-02T04
** 
S +199.79
1977-07-06T04
** 
b +64.38
1977-07-08T13 Lu xd +20.23
1977-07-11T16 Lu V +57.48
1977-07-12T08 Lu a 0.002711
1977-07-13T23 Lu +d +18.80
1977-07-14T12 Ur +d −13.67
1977-07-16T06 Ur Pg +217.68
1977-07-16T08 Lu c +113.72
1977-07-19T02
** 
B +134.05
1977-07-22T22 Lu xa +198.55
1977-07-27T14 Lu d −18.73
1977-07-28T01 Lu p 0.002430
1977-07-28T08 Lu v +276.28
1977-07-30T07 Me xa +152.55
1977-07-30T10 Lu o +307.18
1977-07-31T08
** 
S +171.27
1977-08-04T15 Lu xd +17.41
1977-08-08T08 Ve +d +21.80
1977-08-08T13 Lu V +64.21
1977-08-08T14 Me e +27.35
1977-08-09T00 Lu a 0.002705
1977-08-10T07 Lu +d +18.65
1977-08-10T09
** 
s +68.40
1977-08-11T20 Ne +d −20.93
1977-08-13T06 Sa c +140.40
1977-08-13T08 Sa v +140.41
1977-08-13T12 Sa a 10.19
1977-08-14T21 Lu c +141.94
1977-08-16T08
** 
B +117.38
1977-08-18T23 Lu xa +196.28
1977-08-22T14 Me Rg +170.78
1977-08-23T22 Lu d −18.55
1977-08-24T00 Ju +d +23.04
1977-08-24T08 Lu p 0.002463
1977-08-24T20 Lu v +278.77
1977-08-24T22 Me d −0.20
1977-08-25T08 Ne Pg +253.37
1977-08-28T13
** 
S +153.42
1977-08-28T20 Lu o +335.42
1977-08-30T02 Ma xd +88.81
1977-08-31T21 Lu xd +15.65
1977-09-02T09 Me p 0.6275
1977-09-04T00 Ve xd +127.58
1977-09-04T10 Me V +163.31
1977-09-05T05 Me c +162.55
1977-09-05T12 Lu V +72.06
1977-09-05T18 Lu a 0.002702
1977-09-06T16 Lu +d +18.48
1977-09-07T16 Ma +d +23.53
1977-09-12T22
** 
B +103.13
1977-09-13T09 Lu c +170.50
1977-09-14T14 Me Pg +156.95
1977-09-15T00
** 
b +52.31
1977-09-15T04 Lu xa +195.29
1977-09-17T23 Me xd +157.83
1977-09-18T09 Lu p 0.002467
1977-09-18T16 Lu v +244.60
1977-09-18T18 Me +d +8.66
1977-09-20T03 Lu d −18.42
1977-09-21T06 Me e −17.83
1977-09-25T16
** 
S +140.97
1977-09-27T08 Lu o +238.96
1977-09-28T05 Lu xd +15.23
1977-10-03T13 Lu V +80.33
1977-10-03T13 Lu a 0.002705
1977-10-04T00 Lu +d +18.39
1977-10-05T05 Pl a 31.39
1977-10-07T07 Me v +185.17
1977-10-07T12 Pl o +194.10
1977-10-07T23 Pl v +194.12
1977-10-11T01
** 
B +96.78
1977-10-12T13 Lu xa +195.27
1977-10-12T20 Lu c +199.43
1977-10-15T09 Lu p 0.002435
1977-10-15T11 Lu v +237.37
1977-10-17T09 Lu d −18.40
1977-10-18T08 Ju d +22.94
1977-10-18T11 Me o +204.69
1977-10-24T09 Ju Rg +96.14
1977-10-24T18
** 
S +140.97
1977-10-25T12 Lu xd +15.29
1977-10-25T19 Me a 1.435
1977-10-26T06 Me xa +217.51
1977-10-26T23 Lu o +33.46
1977-10-31T07 Lu a 0.002711
1977-10-31T08 Lu +d +18.43
1977-10-31T13 Lu V +88.20
1977-11-04T07 Ur a 19.59
1977-11-04T15 Ur c +222.12
1977-11-05T01 Ur v +222.14
1977-11-08T04
** 
B +103.98
1977-11-08T23 Lu xa +195.02
1977-11-11T07 Lu c +228.78
1977-11-12T12 Lu p 0.002402
1977-11-12T14 Lu v +248.54
1977-11-13T18 Lu d −18.47
1977-11-21T17 Lu xd +14.54
1977-11-22T11
** 
S +154.95
1977-11-25T17 Lu o +63.34
1977-11-27T15 Lu +d +18.54
1977-11-27T20 Lu a 0.002716
1977-11-28T02 Lu V +91.77
1977-11-29T02 Me d −25.86
1977-12-01T01 Ma d +19.99
1977-12-03T11 Me e +21.18
1977-12-06T02 Sa d +12.53
1977-12-06T06 Lu xa +193.34
1977-12-06T08
** 
B +120.99
1977-12-07T14 Ne a 31.27
1977-12-08T01 Ne c +255.86
1977-12-08T07 Ne v +255.87
1977-12-10T17 Lu c +258.56
1977-12-10T23 Lu p 0.002384
1977-12-11T01 Lu v +263.58
1977-12-11T06 Lu d −18.56
1977-12-11T10 Sa Rg +150.55
1977-12-12T01 Me Rg +277.45
1977-12-12T09 Pl d +9.15
1977-12-12T18 Ma Rg +131.56
1977-12-14T22 Me xd +276.70
1977-12-18T18 Lu xd +12.27
1977-12-19T21
** 
S +170.67
1977-12-21T14 Me c +269.61
1977-12-21T16 Me V +269.47
1977-12-21T17 Ju p 4.151
1977-12-21T21 Me p 0.6762
1977-12-22T15 Ju V +91.12
1977-12-23T00 Ju o +91.07
1977-12-24T05 Lu V +78.10
1977-12-24T13 Ve xa +265.78
1977-12-24T21 Lu a 0.002717
1977-12-24T23 Lu +d +18.58
1977-12-25T12 Lu o +93.64
1977-12-29T16 Me +d −20.07
1977-12-31T04 Ve d −23.64
1977-12-31T22 Me Pg +261.14[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1977.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07