AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1976

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1976


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1976] [Q 1976]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1976-01-01T14 Lu c +280.31
1976-01-07T07 Me e +19.21
1976-01-08T16 Lu a 0.002703
1976-01-09T00 Lu V +12.19
1976-01-11T04 Me xd +308.42
1976-01-12T03 Lu xd +49.92
1976-01-12T18
** 
S +253.04
1976-01-14T06 Me Rg +309.30
1976-01-14T06 Pl Rg +191.71
1976-01-14T12 Lu +d +20.52
1976-01-17T04 Lu o +116.22
1976-01-20T01 Me +d −16.21
1976-01-20T01 Lu v +157.52
1976-01-20T06 Sa p 8.086
1976-01-20T10 Sa o +119.51
1976-01-20T13 Lu p 0.002452
1976-01-20T14 Sa V +119.50
1976-01-20T21 Ma Pg +74.73
1976-01-23T05 Me c +302.33
1976-01-23T06
** 
b +191.49
1976-01-23T14 Me V +301.83
1976-01-24T14
** 
s +191.50
1976-01-24T14 Me p 0.6611
1976-01-25T02 Lu xa +228.68
1976-01-26T04
** 
B +177.00
1976-01-27T09 Lu d −20.45
1976-01-29T20 Ma d +25.61
1976-01-30T17 Ve d −22.32
1976-01-31T06 Lu c +310.50
1976-02-03T23 Me Pg +293.33
1976-02-05T12 Lu a 0.002708
1976-02-06T01 Lu V +20.61
1976-02-08T06 Lu xd +46.94
1976-02-09T18 Ur d −13.42
1976-02-10T05
** 
S +264.04
1976-02-10T19 Ur Rg +217.14
1976-02-10T22 Lu +d +20.31
1976-02-14T01 Me d −19.74
1976-02-15T16 Lu o +146.13
1976-02-16T16 Me e −26.25
1976-02-17T03 Lu v +167.52
1976-02-17T10 Lu p 0.002415
1976-02-18T11 Me xa +302.78
1976-02-19T11 Ve xa +299.72
1976-02-21T02 Lu xa +225.61
1976-02-22T08
** 
B +193.78
1976-02-23T15 Lu d −20.20
1976-02-29T23 Lu c +340.52
1976-03-04T02 Ne d −20.96
1976-03-04T03 Lu a 0.002714
1976-03-04T20 Lu V +26.44
1976-03-06T07 Lu xd +44.06
1976-03-07T07 Ma +d +25.84
1976-03-09T07 Lu +d +20.06
1976-03-09T15 Ve v +323.37
1976-03-11T03
** 
S +267.48
1976-03-11T18 Ve V +325.97
1976-03-15T18 Ne Rg +253.97
1976-03-16T02 Lu o +175.67
1976-03-16T14 Lu v +182.86
1976-03-16T19 Lu p 0.002391
1976-03-19T06 Lu xa +223.33
1976-03-21T21 Lu d −19.98
1976-03-24T06 Ve v +341.37
1976-03-27T18 Sa Pg +116.02
1976-03-27T19 Me a 1.352
1976-03-30T10 Sa +d +21.33
1976-03-30T11 Pl c +190.35
1976-03-30T17 Lu c +10.13
1976-03-31T00 Pl V +190.34
1976-03-31T09 Lu a 0.002717
1976-03-31T23 Lu V +25.07
1976-04-01T11 Me o +11.63
1976-04-02T04 Pl p 29.68
1976-04-02T11 Lu xd +42.64
1976-04-05T13 Lu +d +19.89
1976-04-06T09 Me v +21.72
1976-04-08T02
** 
B +195.79
1976-04-08T03 Me xd +25.38
1976-04-14T04 Lu v +199.77
1976-04-14T06 Lu p 0.002386
1976-04-14T11 Lu o +204.64
1976-04-15T16 Lu xa +222.52
1976-04-18T05 Lu d −19.86
1976-04-19T03
** 
S +248.68
1976-04-25T04 Ur o +215.11
1976-04-25T10 Ur V +215.10
1976-04-25T15 Ur p 17.51
1976-04-26T12 Ju v +37.35
1976-04-27T12 Lu a 0.002717
1976-04-27T13 Lu V +17.02
1976-04-27T19 Ju c +37.66
1976-04-28T01 Me e +20.40
1976-04-29T10 Lu c +39.22
1976-04-29T16 Lu xd +42.51
1976-04-29T20 Ju a 5.979
1976-05-02T19 Lu +d +19.85
1976-05-04T01 Me +d +23.13
1976-05-06T02
** 
B +160.55
1976-05-09T05 Me Rg +63.73
1976-05-12T16 Lu p 0.002401
1976-05-12T17 Lu v +216.28
1976-05-13T03 Lu xa +222.55
1976-05-13T20 Lu o +233.15
1976-05-15T16 Lu d −19.85
1976-05-16T10 Me xa +61.79
1976-05-18T01
** 
S +209.23
1976-05-18T05 Pl +d +12.26
1976-05-20T12 Me c +59.59
1976-05-20T19 Me V +59.42
1976-05-21T17 Me p 0.5503
1976-05-22T03
** 
b +70.29
1976-05-24T20 Lu V +17.60
1976-05-25T00 Lu a 0.002711
1976-05-26T23 Lu xd +42.51
1976-05-29T01 Lu c +67.83
1976-05-30T01 Lu +d +19.88
1976-06-02T01 Me Pg +54.95
1976-06-02T19 Ne V +252.60
1976-06-02T23
** 
B +148.08
1976-06-03T01 Ne o +252.59
1976-06-03T03
** 
s +70.75
1976-06-03T13 Ne p 29.28
1976-06-04T14 Me d +15.21
1976-06-09T11 Lu xa +222.15
1976-06-09T18 Lu p 0.002430
1976-06-10T01 Lu v +230.28
1976-06-10T05 Ve V +77.30
1976-06-11T14 Ve xd +78.99
1976-06-12T02 Lu d −19.88
1976-06-12T04 Lu o +261.34
1976-06-15T04
** 
S +189.26
1976-06-15T15 Me e −22.98
1976-06-17T19 Ve a 1.736
1976-06-18T12 Ve o +87.45
1976-06-18T16 Pl Pg +188.93
1976-06-21T15 Lu V +23.03
1976-06-21T16 Lu a 0.002704
1976-06-23T04 Lu xd +41.52
1976-06-23T20 Ve +d +23.86
1976-06-26T09 Lu +d +19.88
1976-06-27T14 Lu c +96.08
1976-07-01T23
** 
B +126.39
1976-07-05T02 Me xd +91.05
1976-07-06T16 Lu xa +220.47
1976-07-07T01 Lu p 0.002462
1976-07-07T14 Lu v +233.55
1976-07-08T22
** 
b +64.97
1976-07-09T08 Me +d +23.82
1976-07-09T09 Ur +d −12.07
1976-07-09T12 Lu d −19.84
1976-07-11T04 Ur Pg +213.03
1976-07-11T13 Lu o +289.34
1976-07-13T04 Me v +108.02
1976-07-13T22
** 
S +158.36
1976-07-15T11 Me o +112.98
1976-07-18T04 Me a 1.337
1976-07-19T11 Lu a 0.002701
1976-07-19T12 Lu V +29.60
1976-07-20T07 Lu xd +39.21
1976-07-23T18 Lu +d +19.78
1976-07-27T01 Lu c +124.18
1976-07-29T05 Sa v +126.51
1976-07-29T13 Sa c +126.56
1976-07-29T19 Sa a 10.12
1976-07-30T06
** 
B +105.15
1976-07-30T10 Ve v +139.02
1976-07-31T08 Lu v +184.33
1976-08-01T04 Lu p 0.002467
1976-08-02T17 Lu xa +217.79
1976-08-05T20 Lu d −19.69
1976-08-09T23 Lu o +317.47
1976-08-10T15 Ne +d −20.61
1976-08-12T10 Me xa +163.56
1976-08-12T10
** 
S +142.58
1976-08-16T05 Lu a 0.002703
1976-08-16T09 Lu xd +36.31
1976-08-16T10 Lu V +36.36
1976-08-20T04 Lu +d +19.57
1976-08-22T21 Ne Pg +251.19
1976-08-25T10 Lu c +152.36
1976-08-26T03 Me e +27.24
1976-08-27T10
** 
B +98.07
1976-08-27T16 Lu v +184.47
1976-08-28T02 Lu p 0.002437
1976-08-29T18 Lu xa +215.20
1976-09-02T01 Lu d −19.47
1976-09-08T12 Lu o +345.99
1976-09-08T21 Me Rg +187.85
1976-09-10T02 Me d −6.84
1976-09-10T06
** 
S +140.02
1976-09-12T13 Lu xd +34.23
1976-09-12T22 Lu a 0.002709
1976-09-13T05 Lu V +42.48
1976-09-16T12 Lu +d +19.36
1976-09-16T21 Ju +d +19.32
1976-09-19T17 Me p 0.6446
1976-09-19T18 Ju Rg +61.21
1976-09-21T09 Me V +179.88
1976-09-22T01 Me c +179.17
1976-09-23T19 Lu c +180.89
1976-09-24T05
** 
B +99.44
1976-09-24T22 Lu v +197.48
1976-09-25T03 Lu p 0.002405
1976-09-26T00 Lu xa +213.79
1976-09-29T07 Lu d −19.30
1976-10-01T02 Me xd +173.15
1976-10-01T03 Me Pg +173.14
1976-10-01T04 Ve xa +216.12
1976-10-02T07 Pl a 31.53
1976-10-04T07 Me +d +3.17
1976-10-04T11 Pl o +191.60
1976-10-04T17 Pl v +191.61
1976-10-07T13 Me e −17.90
1976-10-08T04 Lu o +15.05
1976-10-08T09
** 
S +145.11
1976-10-09T18 Lu xd +33.48
1976-10-10T12 Lu a 0.002715
1976-10-10T17 Lu V +45.09
1976-10-13T19 Lu +d +19.24
1976-10-22T15
** 
B +105.61
1976-10-23T00 Ma a 2.530
1976-10-23T05 Lu c +209.92
1976-10-23T10 Lu xa +213.54
1976-10-23T12 Lu v +214.73
1976-10-23T13 Lu p 0.002387
1976-10-23T19 Me v +200.94
1976-10-26T16 Lu d −19.23
1976-10-29T18 Ma xa +224.35
1976-10-30T07 Ur a 19.54
1976-10-30T11 Ur v +217.47
1976-10-30T18 Ur c +217.48
1976-11-06T00 Lu xd +33.62
1976-11-06T09 Lu V +37.95
1976-11-06T14 Lu a 0.002716
1976-11-06T16
** 
S +154.55
1976-11-06T23 Lu o +44.68
1976-11-07T12 Me o +225.28
1976-11-08T09 Me xa +226.72
1976-11-10T01 Lu +d +19.25
1976-11-12T04 Me a 1.447
1976-11-16T20 Ve d −25.44
1976-11-16T22 Ju p 4.023
1976-11-18T05 Ju V +56.13
1976-11-18T08 Ju o +56.12
1976-11-19T22 Lu xa +213.45
1976-11-20T04
** 
B +118.74
1976-11-21T01 Lu p 0.002390
1976-11-21T05 Lu v +233.09
1976-11-21T15 Lu c +239.44
1976-11-22T18 Sa d +16.52
1976-11-23T02 Lu d −19.28
1976-11-25T01 Ma c +242.93
1976-11-27T17 Sa Rg +136.88
1976-12-03T06 Lu xd +33.19
1976-12-03T07 Lu V +33.65
1976-12-03T18 Lu a 0.002713
1976-12-05T03 Ne a 31.28
1976-12-05T16 Ne v +253.69
1976-12-05T16 Ne c +253.69
1976-12-05T22
** 
S +175.48
1976-12-06T18 Lu o +74.75
1976-12-07T07 Me d −25.75
1976-12-07T08 Lu +d +19.31
1976-12-10T00 Pl d +10.01
1976-12-10T05
** 
s +185.73
1976-12-17T05 Lu xa +212.25
1976-12-18T21
** 
B +138.96
1976-12-19T11 Lu p 0.002413
1976-12-19T18 Lu v +249.98
1976-12-20T13 Me e +20.09
1976-12-20T14 Lu d −19.30
1976-12-21T02 Lu c +269.35
1976-12-28T01 Me xd +293.31
1976-12-28T04 Me Rg +293.32
1976-12-30T09 Lu xd +31.20
1976-12-30T23 Lu V +38.39
1976-12-31T09 Lu a 0.002708[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1976.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07