AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1975

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1975


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1975] [Q 1975]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1975-01-06T05 Sa p 8.045
1975-01-06T09 Sa o +105.42
1975-01-06T14 Sa V +105.41
1975-01-06T14 Me v +296.20
1975-01-09T00
** 
B +131.94
1975-01-09T01 Lu xa +249.88
1975-01-09T16 Lu d −22.17
1975-01-11T12 Pl Rg +189.25
1975-01-12T10 Lu c +291.60
1975-01-15T20 Lu a 0.002715
1975-01-16T07 Lu V +338.09
1975-01-23T15 Lu xd +68.83
1975-01-23T20 Me e +18.57
1975-01-24T07 Lu +d +22.08
1975-01-24T07 Me xd +322.22
1975-01-24T14 Ma d −23.90
1975-01-25T20
** 
S +196.23
1975-01-27T15 Lu o +127.03
1975-01-28T09 Lu p 0.002390
1975-01-28T10 Lu v +139.47
1975-01-30T10 Me Rg +325.44
1975-02-03T08 Me +d −10.90
1975-02-04T19 Ur d −11.82
1975-02-05T03 Lu xa +247.91
1975-02-05T22 Ur Rg +212.47
1975-02-05T23 Lu d −22.01
1975-02-07T14
** 
B +149.31
1975-02-08T08 Me c +318.95
1975-02-08T21 Me V +318.30
1975-02-10T09 Me p 0.6475
1975-02-11T05 Lu c +321.87
1975-02-12T03
** 
b +118.91
1975-02-12T03 Lu a 0.002718
1975-02-12T10 Lu V +336.06
1975-02-13T14
** 
s +118.91
1975-02-19T18 Lu xd +66.03
1975-02-20T16 Lu +d +21.86
1975-02-20T19 Me Pg +309.96
1975-02-23T00
** 
S +214.17
1975-02-25T21 Lu p 0.002383
1975-02-25T22 Lu v +154.75
1975-02-26T01 Lu o +156.79
1975-02-28T06 Me d −16.40
1975-03-03T14 Me xa +315.31
1975-03-03T16 Ne d −20.65
1975-03-04T03 Lu xa +244.85
1975-03-05T05 Lu d −21.76
1975-03-06T04 Me e −27.24
1975-03-07T02
** 
B +165.87
1975-03-10T15 Lu V +323.85
1975-03-11T05 Lu a 0.002718
1975-03-12T23 Lu c +351.78
1975-03-14T06 Sa Pg +101.94
1975-03-14T07 Ne Rg +251.79
1975-03-18T19 Lu xd +63.04
1975-03-19T23 Lu +d +21.59
1975-03-20T05 Ve xd +30.38
1975-03-20T13 Ju v +0.45
1975-03-22T01 Ju c +0.82
1975-03-23T00 Ju a 5.955
1975-03-24T12
** 
S +267.49
1975-03-26T08 Lu v +169.37
1975-03-26T08 Lu p 0.002398
1975-03-26T13 Sa +d +22.67
1975-03-27T10 Lu o +186.16
1975-03-29T11 Pl V +187.88
1975-03-29T12 Pl c +187.88
1975-03-31T08 Lu xa +242.15
1975-03-31T13 Pl p 29.83
1975-04-01T13 Lu d −21.50
1975-04-07T05 Lu V +327.75
1975-04-07T16 Lu a 0.002713
1975-04-07T19
** 
B +194.92
1975-04-11T16 Lu c +21.15
1975-04-11T21 Ma v +330.07
1975-04-14T21 Lu xd +61.24
1975-04-15T08 Me a 1.337
1975-04-16T04 Lu +d +21.41
1975-04-18T11 Me o +27.43
1975-04-20T21 Ur V +210.45
1975-04-21T03 Ur o +210.44
1975-04-21T15 Ur p 17.47
1975-04-22T06 Me v +35.40
1975-04-22T06 Me xd +35.43
1975-04-23T11 Lu v +180.51
1975-04-23T12 Lu p 0.002428
1975-04-25T19 Lu o +214.99
1975-04-27T13
** 
S +291.93
1975-04-27T16 Lu xa +240.99
1975-04-27T23
** 
b +91.11
1975-04-28T22 Lu d −21.37
1975-05-05T05 Lu V +335.77
1975-05-05T09 Lu a 0.002706
1975-05-11T07 Lu c +49.98
1975-05-12T03 Lu xd +60.90
1975-05-12T05 Ve +d +25.84
1975-05-13T10 Lu +d +21.35
1975-05-15T23
** 
B +181.11
1975-05-17T02 Me e +21.86
1975-05-17T04 Pl +d +13.08
1975-05-17T22 Me +d +25.18
1975-05-20T17 Lu v +179.67
1975-05-20T19 Lu p 0.002462
1975-05-25T01 Lu xa +240.93
1975-05-25T05 Lu o +243.43
1975-05-26T08 Lu d −21.36
1975-05-28T19
** 
S +242.06
1975-05-29T15 Me Rg +83.59
1975-05-30T13 Me xa +83.55
1975-06-01T12 Ne o +250.42
1975-06-01T20 Ne V +250.41
1975-06-02T03 Ne p 29.29
1975-06-02T04 Lu a 0.002702
1975-06-02T06 Lu V +344.35
1975-06-02T06
** 
s +94.57
1975-06-04T03
** 
b +94.57
1975-06-08T11 Lu xd +60.92
1975-06-09T18 Lu +d +21.36
1975-06-09T18 Lu c +78.30
1975-06-10T04 Me p 0.5503
1975-06-10T15 Me V +79.30
1975-06-10T18 Me c +79.24
1975-06-12T19
** 
B +168.40
1975-06-14T16 Lu v +147.04
1975-06-14T22 Lu p 0.002467
1975-06-16T22 Pl Pg +186.48
1975-06-18T22 Ve e +45.36
1975-06-21T09 Lu xa +240.77
1975-06-22T01 Me d +18.17
1975-06-22T15 Me Pg +75.01
1975-06-22T16 Lu d −21.36
1975-06-23T16 Lu o +271.62
1975-06-25T23
** 
S +228.45
1975-06-29T22 Lu a 0.002704
1975-06-30T07 Lu V +352.62
1975-07-04T22 Me e −21.37
1975-07-05T07 Ur +d −10.40
1975-07-05T19 Lu xd +60.26
1975-07-07T02 Ur Pg +208.35
1975-07-07T03 Lu +d +21.33
1975-07-09T04 Lu c +106.35
1975-07-09T18 Ve xa +150.22
1975-07-11T13
** 
B +156.98
1975-07-11T16 Lu v +143.29
1975-07-11T20 Lu p 0.002437
1975-07-14T23 Sa v +112.42
1975-07-15T14 Sa c +112.51
1975-07-15T20 Sa a 10.06
1975-07-18T12 Lu xa +239.59
1975-07-19T05 Me xd +101.57
1975-07-19T23 Lu d −21.29
1975-07-20T03 Me +d +22.96
1975-07-23T05 Lu o +299.78
1975-07-24T13
** 
S +200.26
1975-07-27T15 Lu a 0.002710
1975-07-28T05 Lu V +0.17
1975-07-28T20 Me v +121.07
1975-08-01T12 Me o +128.76
1975-08-02T00 Lu xd +58.21
1975-08-03T14 Lu +d +21.20
1975-08-05T06 Me a 1.350
1975-08-06T05 Ve Rg +161.71
1975-08-07T11 Lu c +134.36
1975-08-08T17 Lu v +152.80
1975-08-08T20 Lu p 0.002406
1975-08-09T00
** 
B +139.84
1975-08-10T04 Ne +d −20.26
1975-08-10T14 Sa xd +115.83
1975-08-11T09 Ju +d +8.22
1975-08-14T13 Lu xa +237.05
1975-08-14T18 Ju Rg +24.70
1975-08-16T05 Lu d −21.11
1975-08-17T19 Ve d +1.45
1975-08-21T09 Ne Pg +249.02
1975-08-21T19 Lu o +328.11
1975-08-22T14
** 
S +185.00
1975-08-24T03 Lu a 0.002715
1975-08-24T23 Lu V +5.52
1975-08-26T13 Me xa +173.93
1975-08-27T13 Ve c +153.65
1975-08-27T15 Ve V +153.59
1975-08-27T22 Ve p 0.2868
1975-08-29T02 Lu xd +55.31
1975-08-30T23 Lu +d +20.96
1975-09-05T17
** 
B +136.26
1975-09-05T19 Lu c +162.61
1975-09-06T01 Lu v +166.30
1975-09-06T04 Lu p 0.002388
1975-09-10T15 Lu xa +234.20
1975-09-12T12 Lu d −20.85
1975-09-13T15 Me e +26.65
1975-09-18T01 Ve Pg +145.42
1975-09-19T13
** 
S +185.51
1975-09-20T07 Lu a 0.002717
1975-09-20T11 Lu o +179.69
1975-09-20T20 Lu V +1.42
1975-09-25T04 Lu xd +52.86
1975-09-26T23 Me Rg +204.42
1975-09-27T04 Me d −12.97
1975-09-27T06 Lu +d +20.72
1975-09-27T12
** 
s +129.07
1975-09-30T12 Pl a 31.67
1975-10-02T09 Ve +d +7.94
1975-10-02T11 Pl o +189.12
1975-10-03T08 Pl v +189.15
1975-10-03T22
** 
B +134.32
1975-10-04T11 Lu v +181.37
1975-10-04T15 Lu p 0.002390
1975-10-05T03 Lu c +191.25
1975-10-07T15 Me p 0.6582
1975-10-07T21 Lu xa +232.25
1975-10-08T22 Me V +196.14
1975-10-09T11 Me c +195.54
1975-10-09T20 Lu d −20.65
1975-10-12T13 Ju p 3.956
1975-10-13T02 Ma xd +88.84
1975-10-13T04 Ju V +19.70
1975-10-13T14 Ju o +19.65
1975-10-15T05 Me xd +190.05
1975-10-15T20
** 
b +122.69
1975-10-16T22
** 
S +176.67
1975-10-17T09 Lu V +352.47
1975-10-17T10 Lu a 0.002714
1975-10-18T10 Me Pg +189.08
1975-10-20T05 Lu o +26.17
1975-10-20T20 Me +d −2.48
1975-10-22T07 Lu xd +51.82
1975-10-24T12 Lu +d +20.59
1975-10-24T22 Me e −18.28
1975-10-26T09 Ur a 19.49
1975-10-26T21 Ur c +212.83
1975-10-27T08 Ur v +212.86
1975-10-30T21 Ve xd +170.48
1975-10-31T08
** 
B +130.96
1975-11-01T22 Lu v +196.36
1975-11-02T00 Lu p 0.002411
1975-11-03T13 Lu c +220.49
1975-11-04T07 Lu xa +231.77
1975-11-06T05 Lu d −20.57
1975-11-06T11 Ma Rg +92.66
1975-11-07T01 Ve e −46.56
1975-11-10T09 Sa d +19.65
1975-11-11T15 Me v +218.52
1975-11-13T22 Lu V +355.57
1975-11-14T00 Lu a 0.002709
1975-11-14T18 Sa Rg +122.97
1975-11-15T06
** 
S +183.67
1975-11-18T14 Lu xd +51.77
1975-11-18T22 Lu o +55.98
1975-11-20T17 Lu +d +20.57
1975-11-22T12 Me xa +235.97
1975-11-28T11 Me o +245.42
1975-11-28T16
** 
B +143.40
1975-11-30T00 Lu p 0.002446
1975-11-30T01 Lu v +207.40
1975-11-30T09 Me a 1.451
1975-12-01T17 Lu xa +231.78
1975-12-03T00 Lu c +250.22
1975-12-03T15 Lu d −20.58
1975-12-03T17 Ne a 31.28
1975-12-04T06 Ne v +251.51
1975-12-04T07 Ne c +251.52
1975-12-06T07 Me V +257.70
1975-12-07T00 Ju d +4.50
1975-12-08T13 Pl d +10.85
1975-12-09T00 Ma p 0.5655
1975-12-10T11 Ju Pg +14.74
1975-12-11T19 Lu a 0.002704
1975-12-11T21 Lu V +3.32
1975-12-13T05 Ma V +83.88
1975-12-14T15
** 
S +210.81
1975-12-15T13 Ma o +82.97
1975-12-15T22 Lu xd +51.57
1975-12-16T09 Me d −25.47
1975-12-17T01 Me v +274.58
1975-12-18T01 Lu +d +20.59
1975-12-18T14 Lu o +86.06
1975-12-20T10 Ma +d +26.07
1975-12-20T15
** 
s +257.35
1975-12-25T06 Lu v +178.24
1975-12-26T03 Lu p 0.002475
1975-12-27T09
** 
B +166.04
1975-12-29T00 Lu xa +230.99
1975-12-31T01 Lu d −20.58[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1975.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07