AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1974

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1974


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1974] [Q 1974]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1974-01-01T20 Me d −24.71
1974-01-03T06 Ve Rg +311.37
1974-01-03T22 Me a 1.439
1974-01-06T13 Lu +d +23.87
1974-01-07T06 Lu xd +88.57
1974-01-07T22
** 
S +221.37
1974-01-08T11 Lu p 0.002383
1974-01-08T12 Lu o +107.85
1974-01-08T14 Lu v +108.81
1974-01-08T19 Pl Rg +186.82
1974-01-09T12 Me o +288.95
1974-01-19T15 Lu d −23.84
1974-01-20T12 Lu xa +268.43
1974-01-21T07
** 
B +165.00
1974-01-21T07 Lu V +277.84
1974-01-21T22 Lu a 0.002717
1974-01-23T00 Ve p 0.2683
1974-01-23T11 Lu c +303.06
1974-01-23T17 Ve V +303.60
1974-01-23T21 Ve c +303.50
1974-01-24T01 Me v +313.50
1974-01-26T19 Ve +d −12.84
1974-01-30T18 Ur d −10.13
1974-02-01T00 Ur Rg +207.78
1974-02-02T23 Lu +d +23.77
1974-02-03T15 Lu xd +87.64
1974-02-05T09
** 
S +244.52
1974-02-05T23 Lu p 0.002396
1974-02-06T05 Lu v +126.61
1974-02-06T10 Me xd +334.97
1974-02-06T23 Lu o +137.79
1974-02-07T16
** 
b +121.61
1974-02-09T06 Me e +18.18
1974-02-13T07 Ju a 6.020
1974-02-13T07 Ve Pg +295.80
1974-02-13T15 Ju c +324.57
1974-02-14T14 Ju v +324.80
1974-02-15T19 Me Rg +341.83
1974-02-15T22 Lu d −23.68
1974-02-16T15 Lu xa +266.83
1974-02-17T18 Lu V +279.88
1974-02-18T08 Lu a 0.002713
1974-02-18T17 Me +d −4.54
1974-02-18T21
** 
B +179.29
1974-02-22T05 Lu c +333.21
1974-02-24T20 Me c +335.85
1974-02-25T13 Me V +335.08
1974-02-27T12 Me p 0.6300
1974-02-27T19 Sa Pg +87.78
1974-03-02T01 Ne d −20.32
1974-03-02T06 Lu +d +23.53
1974-03-02T18 Lu xd +85.24
1974-03-04T16
** 
S +257.22
1974-03-04T17 Ve d −14.73
1974-03-06T05 Lu p 0.002426
1974-03-06T14 Lu v +140.88
1974-03-07T10
** 
s +125.87
1974-03-08T10 Lu o +167.47
1974-03-09T22 Me Pg +327.14
1974-03-11T21 Ne Rg +249.61
1974-03-15T06 Lu d −23.42
1974-03-15T17 Lu xa +263.92
1974-03-16T04 Me d −11.72
1974-03-16T17 Me xa +329.31
1974-03-17T12
** 
B +185.65
1974-03-17T16 Lu V +286.95
1974-03-18T02 Lu a 0.002706
1974-03-23T17 Me e −27.75
1974-03-23T21 Lu c +42.23
1974-03-26T11 Pl V +185.46
1974-03-26T11 Pl c +185.46
1974-03-28T21 Pl p 29.98
1974-03-29T12 Lu +d +23.28
1974-03-29T19 Lu xd +82.26
1974-04-02T15 Lu p 0.002462
1974-04-02T18
** 
S +306.79
1974-04-03T07 Lu v +146.37
1974-04-04T10 Ve e −46.42
1974-04-06T21 Lu o +196.68
1974-04-11T14 Lu d −23.17
1974-04-11T20 Lu xa +261.09
1974-04-14T15 Lu V +294.78
1974-04-14T21 Lu a 0.002702
1974-04-16T02 Ur o +205.74
1974-04-16T09 Ve xa +340.03
1974-04-16T09 Ur V +205.73
1974-04-16T17 Ur p 17.43
1974-04-19T08 Ma +d +24.98
1974-04-22T04
** 
B +208.50
1974-04-22T10 Lu c +31.90
1974-04-25T17 Lu +d +23.09
1974-04-25T21 Lu xd +80.11
1974-04-27T16 Lu p 0.002469
1974-04-27T20 Lu v +107.73
1974-05-02T10 Me a 1.328
1974-05-04T11 Me o +43.42
1974-05-05T09 Me xd +45.35
1974-05-06T08 Lu o +225.47
1974-05-06T23 Me v +48.80
1974-05-08T22 Lu d −23.05
1974-05-09T01 Lu xa +259.61
1974-05-09T05
** 
S +290.67
1974-05-12T14 Lu V +302.13
1974-05-12T16 Lu a 0.002703
1974-05-12T22
** 
b +98.18
1974-05-14T22 Sa +d +22.75
1974-05-15T05 Pl +d +13.88
1974-05-21T20 Lu c +60.39
1974-05-23T01 Lu +d +23.03
1974-05-23T04 Lu xd +79.43
1974-05-24T13 Lu v +99.30
1974-05-24T13 Lu p 0.002438
1974-05-26T09
** 
B +174.72
1974-05-27T10 Me +d +25.66
1974-05-29T17 Ne V +248.25
1974-05-30T00 Ne o +248.24
1974-05-30T14 Ne p 29.29
1974-06-04T10 Me e +23.51
1974-06-04T22 Lu o +253.89
1974-06-05T05 Lu d −23.03
1974-06-05T08 Lu xa +259.40
1974-06-08T16
** 
S +224.97
1974-06-09T09 Lu a 0.002709
1974-06-09T10 Lu V +307.98
1974-06-11T13
** 
s +100.96
1974-06-12T16 Me xa +102.60
1974-06-14T07 Pl Pg +184.05
1974-06-17T22 Me Rg +103.64
1974-06-19T11 Lu +d +23.02
1974-06-19T14 Lu xd +79.44
1974-06-20T04 Lu c +88.51
1974-06-21T13 Lu p 0.002407
1974-06-21T16 Lu v +110.49
1974-06-23T09
** 
B +155.02
1974-06-28T17 Me p 0.5596
1974-06-30T00 Sa v +98.27
1974-06-30T03 Ur +d −8.65
1974-06-30T08 Me V +98.92
1974-06-30T12 Sa c +98.33
1974-06-30T17 Sa a 10.03
1974-06-30T19 Me c +98.64
1974-07-01T12
** 
b +99.58
1974-07-01T22 Ur Pg +203.65
1974-07-02T12 Lu d −23.03
1974-07-02T15 Lu xa +259.41
1974-07-03T23 Ju +d −5.93
1974-07-04T12 Lu o +282.16
1974-07-05T10 Me d +18.51
1974-07-06T19 Lu V +309.51
1974-07-06T20 Lu a 0.002714
1974-07-06T23
** 
S +204.02
1974-07-07T15 Ju Rg +347.86
1974-07-12T01 Me Pg +94.39
1974-07-16T21 Lu +d +23.00
1974-07-17T00 Lu xd +79.03
1974-07-19T12 Lu c +116.44
1974-07-19T21 Lu p 0.002390
1974-07-20T01 Lu v +124.91
1974-07-21T17
** 
B +143.40
1974-07-22T16 Me e −20.02
1974-07-25T10 Ve +d +22.74
1974-07-29T18 Lu d −22.95
1974-07-29T19 Lu xa +258.57
1974-07-30T09 Me +d +21.63
1974-08-01T08 Me xd +112.52
1974-08-02T10 Lu V +301.60
1974-08-03T01 Lu a 0.002716
1974-08-03T03 Lu o +310.44
1974-08-04T09
** 
S +180.44
1974-08-07T12 Ve xd +110.91
1974-08-08T14 Ne +d −19.89
1974-08-12T14 Me v +134.34
1974-08-13T06 Lu xd +77.41
1974-08-13T07 Lu +d +22.84
1974-08-17T07 Lu p 0.002390
1974-08-17T11 Lu v +139.59
1974-08-17T12 Me o +144.29
1974-08-17T19 Lu c +144.48
1974-08-18T21 Ne Pg +246.84
1974-08-19T20
** 
B +123.38
1974-08-22T18 Me a 1.367
1974-08-25T21 Lu xa +256.34
1974-08-26T01 Lu d −22.76
1974-08-29T10 Lu V +298.73
1974-08-30T05 Lu a 0.002714
1974-09-01T19 Lu o +338.97
1974-09-03T04
** 
S +159.99
1974-09-05T15 Ju p 3.978
1974-09-05T20 Ju o +342.87
1974-09-05T23 Ju V +342.86
1974-09-08T16 Me xa +183.85
1974-09-09T08 Lu xd +74.60
1974-09-09T15 Lu +d +22.61
1974-09-14T15 Lu p 0.002409
1974-09-14T19 Lu v +153.32
1974-09-16T02 Lu c +172.86
1974-09-17T14
** 
B +112.20
1974-09-21T22 Lu xa +253.35
1974-09-22T08 Lu d −22.50
1974-09-24T12 Ma a 2.626
1974-09-26T02 Lu V +303.58
1974-09-26T17 Lu a 0.002708
1974-09-27T15 Pl a 31.82
1974-09-30T09 Pl v +186.70
1974-09-30T12 Pl o +186.70
1974-10-01T04 Me e +25.70
1974-10-01T10 Lu o +7.87
1974-10-02T08
** 
S +152.20
1974-10-06T09 Lu xd +71.88
1974-10-06T20 Lu +d +22.36
1974-10-10T21
** 
s +148.77
1974-10-12T15 Lu p 0.002442
1974-10-12T20 Lu v +163.33
1974-10-13T00 Me d −18.20
1974-10-13T19 Me Rg +220.63
1974-10-14T13 Ma c +200.81
1974-10-15T12 Lu c +201.76
1974-10-16T03
** 
B +107.27
1974-10-19T03 Lu xa +251.10
1974-10-19T16 Lu d −22.27
1974-10-21T07 Ur a 19.45
1974-10-21T16 Ur v +208.13
1974-10-21T22 Ur c +208.14
1974-10-24T02 Lu V +311.65
1974-10-24T05 Me p 0.6682
1974-10-24T11 Lu a 0.002704
1974-10-25T04 Me V +212.22
1974-10-25T13 Me c +211.75
1974-10-26T10
** 
b +146.85
1974-10-28T08 Me xd +208.44
1974-10-28T14 Sa d +21.64
1974-10-30T15
** 
S +148.63
1974-10-31T01 Lu o +37.24
1974-10-31T13 Sa Rg +108.90
1974-11-01T00 Ju d −9.84
1974-11-02T12 Lu xd +70.45
1974-11-03T01 Lu +d +22.21
1974-11-03T11 Ju Pg +337.98
1974-11-03T12 Me Pg +204.86
1974-11-04T14 Ve a 1.715
1974-11-05T09 Me +d −7.92
1974-11-06T11 Ve o +223.69
1974-11-08T03 Lu p 0.002473
1974-11-08T14 Lu v +155.69
1974-11-10T11 Me e −18.94
1974-11-12T23
** 
B +107.01
1974-11-14T00 Lu c +231.29
1974-11-15T11 Lu xa +250.25
1974-11-16T01 Lu d −22.19
1974-11-17T19
** 
s +149.74
1974-11-21T05 Lu V +320.96
1974-11-21T07 Lu a 0.002703
1974-11-22T08 Ve v +243.62
1974-11-27T01 Ve xa +249.53
1974-11-28T01 Ve V +250.79
1974-11-28T13
** 
S +152.80
1974-11-29T15 Lu o +67.00
1974-11-29T20 Lu xd +70.25
1974-11-30T09 Lu +d +22.18
1974-12-01T07 Ne a 31.29
1974-12-01T22 Ne c +249.34
1974-12-02T04 Ne v +249.35
1974-12-03T07 Lu p 0.002456
1974-12-03T08 Lu v +120.11
1974-12-05T15 Me xa +245.29
1974-12-06T05 Pl d +11.66
1974-12-11T08 Ve v +267.46
1974-12-11T10
** 
B +114.50
1974-12-12T18 Ma xa +241.32
1974-12-12T19 Lu xa +250.27
1974-12-13T09 Lu d −22.20
1974-12-13T16 Lu c +261.30
1974-12-16T08 Ve d −24.14
1974-12-17T14 Me a 1.449
1974-12-19T04 Lu a 0.002708
1974-12-19T08 Lu V +330.39
1974-12-19T11 Me o +267.02
1974-12-24T14 Me d −25.12
1974-12-27T06 Lu xd +70.18
1974-12-27T19
** 
S +168.19
1974-12-27T19 Lu +d +22.19
1974-12-29T03 Lu o +97.05
1974-12-31T00 Lu p 0.002418
1974-12-31T02 Lu v +125.63[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1974.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07