AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1973

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1973


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1973] [Q 1973]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1973-01-02T13 Lu d −25.45
1973-01-04T15 Lu c +284.17
1973-01-04T20 Lu xa +286.75
1973-01-06T01 Pl Rg +184.41
1973-01-08T20 Ju a 6.148
1973-01-10T01 Me d −24.21
1973-01-10T09 Ju c +290.01
1973-01-10T20 Ju v +290.12
1973-01-15T12 Ve d −23.08
1973-01-15T23
** 
S +156.32
1973-01-16T05 Lu +d +25.45
1973-01-16T20 Lu p 0.002423
1973-01-16T21 Lu v +89.07
1973-01-18T02 Lu xd +106.81
1973-01-18T21 Lu o +118.68
1973-01-21T13 Me a 1.423
1973-01-21T23 Ve xa +282.73
1973-01-24T20 Ma xa +257.24
1973-01-25T19 Ur d −8.38
1973-01-27T01 Sa d +20.97
1973-01-27T02 Ur Rg +203.06
1973-01-28T11 Me o +308.20
1973-01-28T15 Lu V +244.75
1973-01-28T15 Lu a 0.002707
1973-01-28T18
** 
B +122.47
1973-01-29T21 Lu d −25.43
1973-01-30T01 Ve v +292.88
1973-02-01T04 Lu xa +286.75
1973-02-03T09 Lu c +314.42
1973-02-09T11 Me v +329.43
1973-02-12T12 Lu +d +25.36
1973-02-13T10 Lu p 0.002461
1973-02-13T12 Sa Pg +73.63
1973-02-13T15 Lu v +95.00
1973-02-13T23
** 
S +184.43
1973-02-14T10 Lu xd +106.29
1973-02-16T04 Ma d −23.71
1973-02-17T10 Lu o +148.61
1973-02-19T13 Me xd +346.90
1973-02-25T12 Lu a 0.002702
1973-02-25T16 Me e +18.07
1973-02-25T16 Lu V +252.89
1973-02-26T05 Lu d −25.27
1973-02-27T01
** 
B +148.28
1973-02-28T07 Ne d −19.95
1973-02-28T09 Lu xa +285.47
1973-03-04T12 Me Rg +358.59
1973-03-05T00 Lu c +344.29
1973-03-06T15 Me +d +2.36
1973-03-09T10 Ne Rg +247.43
1973-03-09T10 Lu v +46.29
1973-03-10T08 Lu p 0.002471
1973-03-11T18 Lu +d +25.16
1973-03-13T13 Lu xd +104.35
1973-03-13T20 Me c +353.12
1973-03-14T00
** 
S +209.43
1973-03-14T16 Me V +352.31
1973-03-17T01 Me p 0.6096
1973-03-18T23 Lu o +178.24
1973-03-23T11 Pl c +183.07
1973-03-24T05 Pl V +183.05
1973-03-25T08 Lu a 0.002703
1973-03-25T13 Lu d −25.02
1973-03-25T16 Lu V +260.81
1973-03-26T08 Pl p 30.15
1973-03-27T08 Me Pg +345.01
1973-03-27T13 Lu xa +282.80
1973-03-27T18
** 
B +158.20
1973-03-29T20 Me xa +345.31
1973-04-01T22 Me d −5.98
1973-04-03T11 Lu c +13.59
1973-04-05T17 Lu v +46.12
1973-04-06T04 Lu p 0.002439
1973-04-06T16 Ma v +307.69
1973-04-08T00 Lu +d +24.91
1973-04-08T05
** 
b +98.71
1973-04-09T11 Ve o +19.43
1973-04-09T13 Lu xd +101.42
1973-04-10T09 Me e −27.65
1973-04-10T19 Ur V +201.04
1973-04-11T01 Ur o +201.02
1973-04-11T16 Ur p 17.40
1973-04-11T17
** 
S +239.65
1973-04-13T04 Ve a 1.727
1973-04-17T13 Lu o +207.42
1973-04-21T20 Lu d −24.79
1973-04-22T01 Lu a 0.002708
1973-04-22T13 Lu V +267.31
1973-04-23T14 Lu xa +279.86
1973-04-25T04
** 
B +186.63
1973-05-02T20 Lu c +42.30
1973-05-03T22 Lu v +58.41
1973-05-04T05 Lu p 0.002407
1973-05-05T07 Lu +d +24.73
1973-05-06T16 Lu xd +98.91
1973-05-12T09
** 
S +289.52
1973-05-13T05 Pl +d +14.65
1973-05-15T02 Ve xd +63.40
1973-05-17T05 Lu o +236.16
1973-05-18T12 Me xd +55.20
1973-05-19T02 Lu d −24.68
1973-05-19T03 Me a 1.323
1973-05-19T13 Lu a 0.002714
1973-05-20T02 Lu V +270.46
1973-05-20T12 Me o +59.52
1973-05-20T17 Lu xa +278.03
1973-05-21T14 Me v +61.91
1973-05-26T23 Ju +d −17.68
1973-05-27T12 Ne o +246.06
1973-05-27T19 Ne V +246.05
1973-05-28T03 Ne p 29.30
1973-05-30T21 Ju Rg +312.13
1973-06-01T04 Lu c +70.56
1973-06-01T10 Lu v +74.23
1973-06-01T14 Lu p 0.002390
1973-06-01T17 Lu +d +24.67
1973-06-02T23 Lu xd +97.76
1973-06-05T02 Me +d +25.52
1973-06-06T10
** 
B +198.71
1973-06-08T18 Ve +d +24.35
1973-06-11T15 Pl Pg +181.66
1973-06-15T05 Sa v +84.10
1973-06-15T08 Lu d −24.67
1973-06-15T09 Sa c +84.12
1973-06-15T13 Sa a 10.04
1973-06-15T17 Lu a 0.002716
1973-06-15T20 Lu o +264.57
1973-06-15T22 Lu V +265.65
1973-06-16T23 Lu xa +277.60
1973-06-20T17
** 
S +262.29
1973-06-22T18 Me e +25.11
1973-06-25T00 Ur +d −6.84
1973-06-25T19 Me xa +118.94
1973-06-26T20 Ur Pg +198.93
1973-06-29T03 Lu +d +24.68
1973-06-29T23 Lu v +90.85
1973-06-29T23 Lu p 0.002392
1973-06-30T10 Lu xd +97.67
1973-06-30T11 Lu c +98.53
1973-07-04T23
** 
B +171.88
1973-07-06T16 Me Rg +123.34
1973-07-12T14 Lu d −24.68
1973-07-12T18 Lu V +260.35
1973-07-12T22 Lu a 0.002713
1973-07-14T05 Lu xa +277.70
1973-07-15T11 Lu o +292.84
1973-07-16T06 Me d +15.62
1973-07-17T04 Me p 0.5759
1973-07-19T04
** 
S +232.23
1973-07-19T11 Me V +117.89
1973-07-20T05 Me c +117.38
1973-07-26T13 Lu +d +24.65
1973-07-27T20 Lu xd +97.52
1973-07-28T07 Lu p 0.002410
1973-07-28T11 Lu v +106.80
1973-07-29T19 Lu c +126.51
1973-07-30T12 Ju o +307.20
1973-07-30T14 Ju V +307.19
1973-07-30T21 Me Pg +112.85
1973-07-31T05 Ju p 4.079
1973-08-01T17
** 
B +164.05
1973-08-03T15 Sa +d +22.38
1973-08-06T18 Ne +d −19.48
1973-08-08T21 Lu d −24.61
1973-08-08T22 Me e −19.01
1973-08-09T05 Lu V +262.69
1973-08-09T10 Lu a 0.002708
1973-08-10T11 Lu xa +277.18
1973-08-11T05 Me +d +19.46
1973-08-14T02 Lu o +321.15
1973-08-14T11 Me xd +124.03
1973-08-16T06
** 
S +213.59
1973-08-16T10 Ne Pg +244.66
1973-08-22T21 Lu +d +24.51
1973-08-24T02 Lu xd +96.33
1973-08-25T06 Lu p 0.002442
1973-08-25T16 Lu v +119.31
1973-08-27T13 Me v +147.89
1973-08-28T03 Lu c +154.69
1973-08-31T01
** 
B +148.05
1973-09-02T11 Me o +159.54
1973-09-03T16 Ve xa +198.57
1973-09-05T05 Lu d −24.41
1973-09-06T00 Lu V +268.46
1973-09-06T03 Lu a 0.002702
1973-09-06T14 Lu xa +275.27
1973-09-09T12 Me a 1.386
1973-09-12T15 Lu o +349.71
1973-09-14T20
** 
S +194.00
1973-09-19T02 Lu +d +24.28
1973-09-19T23 Ma Rg +39.27
1973-09-20T04 Lu xd +93.84
1973-09-20T21 Lu p 0.002471
1973-09-21T17 Lu v +115.54
1973-09-21T19 Me xa +193.45
1973-09-24T21 Pl a 31.98
1973-09-25T03 Ma +d +11.45
1973-09-25T04
** 
s +245.21
1973-09-26T13 Lu c +183.33
1973-09-27T11 Pl o +184.28
1973-09-27T16 Pl v +184.29
1973-09-27T20 Ju d −20.41
1973-09-28T12 Ju Pg +302.28
1973-09-28T20
** 
B +142.24
1973-10-02T13 Lu d −24.15
1973-10-03T16 Lu xa +272.33
1973-10-03T22 Lu a 0.002702
1973-10-03T23 Lu V +275.62
1973-10-12T03 Lu o +18.66
1973-10-14T04
** 
S +194.49
1973-10-15T10 Lu v +65.36
1973-10-16T01 Lu p 0.002459
1973-10-16T07 Ur a 19.41
1973-10-16T08 Lu +d +24.04
1973-10-16T23 Ur c +203.44
1973-10-17T04 Ma p 0.4360
1973-10-17T04 Sa Rg +94.75
1973-10-17T05 Lu xd +90.96
1973-10-17T10 Ur v +203.47
1973-10-18T18 Me e +24.50
1973-10-22T14 Sa d +22.27
1973-10-22T21 Ma V +32.33
1973-10-25T03 Ma o +31.57
1973-10-26T03 Lu c +212.57
1973-10-27T22
** 
B +144.92
1973-10-28T07 Me d −22.19
1973-10-29T20 Lu d −23.94
1973-10-30T10 Me Rg +236.60
1973-10-30T19 Lu xa +269.74
1973-10-31T18 Lu a 0.002707
1973-10-31T22 Lu V +283.06
1973-11-05T05
** 
b +182.59
1973-11-07T09 Ve d −26.80
1973-11-09T13 Me p 0.6747
1973-11-10T04 Me V +228.21
1973-11-10T10 Me c +227.89
1973-11-10T10 Me xd +227.86
1973-11-10T14 Lu o +48.04
1973-11-11T14
** 
S +201.16
1973-11-12T08 Lu v +73.83
1973-11-12T14 Lu p 0.002423
1973-11-12T15 Lu +d +23.89
1973-11-13T09 Lu xd +89.07
1973-11-13T10 Ve e +47.10
1973-11-15T03 Ma d +9.59
1973-11-16T06
** 
s +186.30
1973-11-19T14 Me Pg +220.55
1973-11-20T20 Me +d −12.77
1973-11-24T17
** 
B +151.91
1973-11-24T19 Lu c +242.41
1973-11-25T03 Ma xd +25.31
1973-11-26T00 Ma Pg +25.30
1973-11-26T03 Lu d −23.87
1973-11-27T00 Lu xa +268.60
1973-11-27T07 Me e −19.90
1973-11-28T12 Lu a 0.002713
1973-11-28T17 Lu V +288.83
1973-11-28T21 Ne a 31.30
1973-11-29T08 Ne v +247.16
1973-11-29T12 Ne c +247.16
1973-12-03T18 Pl d +12.45
1973-12-09T23
** 
S +211.01
1973-12-10T01 Lu o +77.86
1973-12-10T01 Lu +d +23.87
1973-12-10T18 Lu xd +88.55
1973-12-10T21 Lu v +90.26
1973-12-10T22 Lu p 0.002393
1973-12-18T18 Me xa +254.77
1973-12-23T01 Sa p 8.032
1973-12-23T05 Sa o +91.25
1973-12-23T06 Sa V +91.25
1973-12-23T09 Lu d −23.88
1973-12-23T18
** 
B +157.11
1973-12-24T06 Lu xa +268.61
1973-12-24T15 Lu c +272.67
1973-12-25T19 Ve xd +309.98
1973-12-25T20 Lu V +287.20
1973-12-25T21 Lu a 0.002717[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1973.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07