AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1973

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1973


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1973] [Q 1973]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1973-01-02T01 Lu d −25.45
1973-01-04T03 Lu c +284.17
1973-01-04T08 Lu xa +286.77
1973-01-08T08 Ju a 6.148
1973-01-09T13 Me d −24.21
1973-01-09T21 Ju c +290.01
1973-01-10T08 Ju v +290.12
1973-01-15T00 Ve d −23.08
1973-01-15T17 Lu +d +25.45
1973-01-16T03
** 
S +154.87
1973-01-16T08 Lu p 0.002423
1973-01-16T09 Lu v +89.04
1973-01-17T14 Lu xd +106.83
1973-01-18T09 Lu o +118.68
1973-01-21T01 Me a 1.423
1973-01-21T11 Ve xa +282.73
1973-01-24T08 Ma xa +257.24
1973-01-25T07 Ur d −8.38
1973-01-26T13 Sa d +20.97
1973-01-26T14 Ur Rg +203.06
1973-01-27T23 Me o +308.20
1973-01-28T03 Lu V +244.79
1973-01-28T03 Lu a 0.002707
1973-01-29T09 Lu d −25.43
1973-01-29T13 Ve v +292.88
1973-01-29T21
** 
B +113.07
1973-01-31T16 Lu xa +286.74
1973-02-02T21 Lu c +314.41
1973-02-08T23 Me v +329.43
1973-02-12T00 Lu +d +25.36
1973-02-12T22 Lu p 0.002461
1973-02-13T00 Sa Pg +73.63
1973-02-13T02 Lu v +94.88
1973-02-13T22 Lu xd +106.32
1973-02-14T10
** 
S +174.64
1973-02-15T16 Ma d −23.71
1973-02-16T22 Lu o +148.63
1973-02-19T01 Me xd +346.90
1973-02-25T00 Lu a 0.002702
1973-02-25T04 Me e +18.07
1973-02-25T04 Lu V +252.91
1973-02-25T17 Lu d −25.27
1973-02-27T19 Ne d −19.95
1973-02-27T21 Lu xa +285.49
1973-02-28T14
** 
B +131.83
1973-03-04T00 Me Rg +358.59
1973-03-04T12 Lu c +344.29
1973-03-06T03 Me +d +2.36
1973-03-08T22 Lu v +46.22
1973-03-08T22 Ne Rg +247.43
1973-03-09T20 Lu p 0.002471
1973-03-11T06 Lu +d +25.16
1973-03-13T01 Lu xd +104.35
1973-03-13T08 Me c +353.12
1973-03-14T04 Me V +352.31
1973-03-14T16
** 
S +188.48
1973-03-16T13 Me p 0.6096
1973-03-18T11 Lu o +178.23
1973-03-24T20 Lu a 0.002703
1973-03-25T01 Lu d −25.02
1973-03-25T04 Lu V +260.85
1973-03-26T20 Me Pg +345.01
1973-03-27T01 Lu xa +282.79
1973-03-28T23
** 
B +136.63
1973-03-29T08 Me xa +345.31
1973-04-01T10 Me d −5.98
1973-04-02T23 Lu c +13.59
1973-04-05T05 Lu v +46.12
1973-04-05T16 Lu p 0.002439
1973-04-06T05 Ma v +307.69
1973-04-07T12 Lu +d +24.91
1973-04-07T17
** 
b +98.71
1973-04-08T23 Ve o +19.43
1973-04-09T01 Lu xd +101.41
1973-04-09T21 Me e −27.65
1973-04-10T07 Ur V +201.04
1973-04-10T13 Ur o +201.02
1973-04-11T04 Ur p 17.40
1973-04-12T13
** 
S +205.30
1973-04-12T16 Ve a 1.727
1973-04-17T01 Lu o +207.42
1973-04-21T08 Lu d −24.79
1973-04-21T13 Lu a 0.002708
1973-04-22T01 Lu V +267.36
1973-04-23T02 Lu xa +279.86
1973-04-26T21
** 
B +156.82
1973-05-02T08 Lu c +42.29
1973-05-03T10 Lu v +58.38
1973-05-03T17 Lu p 0.002407
1973-05-04T19 Lu +d +24.73
1973-05-06T04 Lu xd +98.90
1973-05-12T19
** 
S +258.93
1973-05-14T14 Ve xd +63.40
1973-05-16T17 Lu o +236.16
1973-05-18T00 Me xd +55.20
1973-05-18T14 Lu d −24.68
1973-05-18T15 Me a 1.323
1973-05-19T01 Lu a 0.002714
1973-05-19T14 Lu V +270.52
1973-05-20T00 Me o +59.52
1973-05-20T05 Lu xa +278.05
1973-05-21T02 Me v +61.91
1973-05-26T11 Ju +d −17.68
1973-05-27T00 Ne o +246.06
1973-05-27T07 Ne V +246.05
1973-05-27T15 Ne p 29.30
1973-05-28T20
** 
B +189.47
1973-05-30T09 Ju Rg +312.13
1973-05-31T16 Lu c +70.55
1973-05-31T22 Lu v +74.20
1973-06-01T02 Lu p 0.002390
1973-06-01T05 Lu +d +24.67
1973-06-02T11 Lu xd +97.78
1973-06-04T14 Me +d +25.52
1973-06-08T06 Ve +d +24.35
1973-06-14T17 Sa v +84.10
1973-06-14T20 Lu d −24.67
1973-06-14T21 Sa c +84.12
1973-06-15T01 Sa a 10.04
1973-06-15T05 Lu a 0.002716
1973-06-15T08 Lu o +264.59
1973-06-15T10 Lu V +265.63
1973-06-16T11 Lu xa +277.62
1973-06-16T19
** 
S +334.81
1973-06-22T06 Me e +25.11
1973-06-24T12 Ur +d −6.84
1973-06-25T07 Me xa +118.94
1973-06-26T08 Ur Pg +198.93
1973-06-28T15 Lu +d +24.68
1973-06-29T11 Lu v +90.87
1973-06-29T11 Lu p 0.002392
1973-06-29T22 Lu xd +97.67
1973-06-29T23 Lu c +98.52
1973-07-02T19
** 
B +186.99
1973-07-06T04 Me Rg +123.34
1973-07-12T02 Lu d −24.68
1973-07-12T05 Lu V +260.25
1973-07-12T10 Lu a 0.002713
1973-07-13T17 Lu xa +277.72
1973-07-14T23 Lu o +292.84
1973-07-15T18 Me d +15.62
1973-07-16T16 Me p 0.5759
1973-07-17T10
** 
S +296.13
1973-07-18T23 Me V +117.89
1973-07-19T17 Me c +117.38
1973-07-26T01 Lu +d +24.65
1973-07-27T08 Lu xd +97.51
1973-07-27T19 Lu p 0.002410
1973-07-27T23 Lu v +106.83
1973-07-29T07 Lu c +126.50
1973-07-30T00 Ju o +307.20
1973-07-30T02 Ju V +307.19
1973-07-30T09 Me Pg +112.85
1973-07-30T17 Ju p 4.079
1973-07-31T03
** 
B +179.37
1973-08-03T03 Sa +d +22.38
1973-08-06T06 Ne +d −19.48
1973-08-08T09 Lu d −24.61
1973-08-08T10 Me e −19.01
1973-08-08T17 Lu V +262.66
1973-08-08T22 Lu a 0.002708
1973-08-09T23 Lu xa +277.18
1973-08-10T17 Me +d +19.46
1973-08-13T14 Lu o +321.17
1973-08-13T23 Me xd +124.03
1973-08-15T12
** 
S +260.89
1973-08-15T22 Ne Pg +244.66
1973-08-22T09 Lu +d +24.51
1973-08-23T14 Lu xd +96.35
1973-08-24T18 Lu p 0.002442
1973-08-25T04 Lu v +119.31
1973-08-27T01 Me v +147.89
1973-08-27T15 Lu c +154.69
1973-08-30T21
** 
B +161.80
1973-09-01T23 Me o +159.54
1973-09-03T04 Ve xa +198.57
1973-09-04T17 Lu d −24.41
1973-09-05T12 Lu V +268.41
1973-09-05T15 Lu a 0.002702
1973-09-06T02 Lu xa +275.26
1973-09-09T00 Me a 1.386
1973-09-12T03 Lu o +349.71
1973-09-14T21
** 
S +221.61
1973-09-18T14 Lu +d +24.28
1973-09-19T11 Ma Rg +39.27
1973-09-19T16 Lu xd +93.83
1973-09-20T09 Lu p 0.002471
1973-09-21T05 Lu v +115.46
1973-09-21T07 Me xa +193.45
1973-09-24T15 Ma +d +11.45
1973-09-24T16
** 
s +245.21
1973-09-26T01 Lu c +183.33
1973-09-27T08 Ju d −20.41
1973-09-28T00 Ju Pg +302.28
1973-09-29T15
** 
B +150.34
1973-10-02T01 Lu d −24.15
1973-10-03T04 Lu xa +272.32
1973-10-03T10 Lu a 0.002702
1973-10-03T11 Lu V +275.59
1973-10-11T15 Lu o +18.65
1973-10-14T15
** 
S +209.83
1973-10-14T22 Lu v +65.52
1973-10-15T13 Lu p 0.002459
1973-10-15T19 Ur a 19.41
1973-10-15T20 Lu +d +24.04
1973-10-16T11 Ur c +203.44
1973-10-16T16 Ma p 0.4360
1973-10-16T16 Sa Rg +94.75
1973-10-16T17 Lu xd +90.98
1973-10-16T22 Ur v +203.47
1973-10-18T06 Me e +24.50
1973-10-22T02 Sa d +22.27
1973-10-22T09 Ma V +32.33
1973-10-24T15 Ma o +31.57
1973-10-25T15 Lu c +212.57
1973-10-27T19 Me d −22.19
1973-10-29T03
** 
B +145.61
1973-10-29T08 Lu d −23.94
1973-10-29T22 Me Rg +236.60
1973-10-30T07 Lu xa +269.74
1973-10-31T06 Lu a 0.002707
1973-10-31T10 Lu V +283.06
1973-11-04T17
** 
b +182.59
1973-11-06T21 Ve d −26.80
1973-11-09T01 Me p 0.6747
1973-11-09T16 Me V +228.21
1973-11-09T22 Me c +227.89
1973-11-09T22 Me xd +227.86
1973-11-10T02 Lu o +48.06
1973-11-11T20 Lu v +73.85
1973-11-12T02 Lu p 0.002423
1973-11-12T03 Lu +d +23.89
1973-11-12T08
** 
S +211.50
1973-11-12T21 Lu xd +89.06
1973-11-12T22 Ve e +47.10
1973-11-14T15 Ma d +9.59
1973-11-15T18
** 
s +186.30
1973-11-19T02 Me Pg +220.55
1973-11-20T08 Me +d −12.77
1973-11-24T07 Lu c +242.41
1973-11-24T15 Ma xd +25.31
1973-11-25T12 Ma Pg +25.30
1973-11-25T15 Lu d −23.87
1973-11-26T08
** 
B +150.80
1973-11-26T12 Lu xa +268.61
1973-11-26T19 Me e −19.90
1973-11-28T00 Lu a 0.002713
1973-11-28T05 Lu V +288.87
1973-11-28T09 Ne a 31.30
1973-11-28T20 Ne v +247.16
1973-11-29T00 Ne c +247.16
1973-12-09T13 Lu o +77.85
1973-12-09T13 Lu +d +23.87
1973-12-10T06 Lu xd +88.54
1973-12-10T09 Lu v +90.23
1973-12-10T10 Lu p 0.002393
1973-12-10T19
** 
S +211.97
1973-12-18T06 Me xa +254.77
1973-12-22T13 Sa p 8.032
1973-12-22T17 Sa o +91.25
1973-12-22T18 Sa V +91.25
1973-12-22T21 Lu d −23.88
1973-12-23T18 Lu xa +268.61
1973-12-24T03 Lu c +272.67
1973-12-25T07 Ve xd +309.98
1973-12-25T08 Lu V +287.31
1973-12-25T09 Lu a 0.002717
1973-12-25T16
** 
B +147.02[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1973.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19