AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1972

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1972


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1972] [Q 1972]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1972-01-01T19 Me e −22.55
1972-01-02T17 Lu xd +125.28
1972-01-04T10 Pl Rg +182.04
1972-01-08T05 Ma xd +8.06
1972-01-08T23 Lu V +202.32
1972-01-09T03 Lu a 0.002704
1972-01-13T13
** 
B +152.17
1972-01-13T20 Lu d −26.81
1972-01-15T00 Me xa +274.48
1972-01-16T10 Lu c +295.42
1972-01-17T04 Lu xa +305.20
1972-01-19T08 Me d −23.55
1972-01-20T06 Sa d +18.15
1972-01-21T17 Ur d −6.56
1972-01-22T06 Lu p 0.002473
1972-01-22T09 Lu v +18.02
1972-01-23T02 Ur Rg +198.32
1972-01-26T21 Lu +d +26.82
1972-01-28T20
** 
S +226.41
1972-01-30T02 Lu xd +125.26
1972-01-30T11 Lu o +129.67
1972-01-31T09 Sa Pg +59.57
1972-02-06T00 Lu a 0.002704
1972-02-06T03 Lu V +212.25
1972-02-09T11 Me a 1.403
1972-02-10T00 Ju d −23.08
1972-02-10T05 Lu d −26.80
1972-02-11T17
** 
B +178.11
1972-02-13T13 Lu xa +305.23
1972-02-15T00 Lu c +325.42
1972-02-16T06 Ma v +33.76
1972-02-17T12 Me o +328.12
1972-02-17T19 Lu p 0.002441
1972-02-17T19 Lu v +5.88
1972-02-20T17 Ve xd +12.18
1972-02-23T02 Lu +d +26.77
1972-02-26T09 Me v +344.67
1972-02-26T09 Lu xd +125.05
1972-02-27T10 Ne d −19.55
1972-02-28T09
** 
S +302.43
1972-02-29T03 Lu o +159.65
1972-03-04T16 Me xd +358.19
1972-03-04T18 Lu a 0.002710
1972-03-05T05 Lu V +221.02
1972-03-07T00 Ne Rg +245.25
1972-03-08T14 Lu d −26.68
1972-03-09T17
** 
b +103.42
1972-03-11T22 Lu xa +304.29
1972-03-14T04 Me e +18.27
1972-03-15T11 Lu c +182.02
1972-03-16T21 Lu p 0.002407
1972-03-16T21 Lu v +16.06
1972-03-18T08
** 
B +207.49
1972-03-21T01 Pl V +180.70
1972-03-21T08 Lu +d +26.59
1972-03-21T12 Pl c +180.68
1972-03-21T18 Me Rg +15.84
1972-03-22T21 Me +d +9.32
1972-03-23T17 Pl p 30.32
1972-03-24T12 Lu xd +123.51
1972-03-29T20 Lu o +189.23
1972-03-31T11 Me c +10.87
1972-04-01T06 Lu a 0.002715
1972-04-01T08 Me V +10.15
1972-04-01T22 Lu V +226.22
1972-04-03T22 Me p 0.5881
1972-04-04T06
** 
S +275.18
1972-04-04T21 Lu d −26.44
1972-04-05T23 Ur o +196.28
1972-04-06T07 Ur V +196.27
1972-04-06T16 Ur p 17.37
1972-04-07T11 Ve e +45.76
1972-04-08T03 Lu xa +301.90
1972-04-11T23 Me xa +3.88
1972-04-13T20 Lu c +24.02
1972-04-14T03 Me Pg +3.68
1972-04-14T05 Lu v +30.05
1972-04-14T06 Lu p 0.002388
1972-04-17T16 Lu +d +26.34
1972-04-19T07 Me d +0.41
1972-04-19T12 Ju +d −22.88
1972-04-20T13 Lu xd +120.71
1972-04-20T20
** 
B +203.66
1972-04-24T23 Ju Rg +278.32
1972-04-28T09 Me e −26.90
1972-04-28T10 Lu a 0.002717
1972-04-28T12 Lu o +218.32
1972-04-28T13 Lu V +218.81
1972-05-02T02 Lu d −26.23
1972-05-05T00
** 
s +124.61
1972-05-05T04 Lu xa +298.92
1972-05-05T05
** 
S +277.51
1972-05-06T11 Ve +d +27.62
1972-05-11T07 Pl +d +15.39
1972-05-12T15 Lu v +44.28
1972-05-12T16 Lu p 0.002390
1972-05-13T04 Lu c +52.51
1972-05-13T04 Ma +d +24.61
1972-05-15T01 Lu +d +26.18
1972-05-17T16 Lu xd +117.91
1972-05-20T00
** 
B +171.96
1972-05-24T20 Ne V +243.88
1972-05-24T23 Ne o +243.88
1972-05-25T06 Lu V +212.06
1972-05-25T14 Lu a 0.002715
1972-05-25T15 Ne p 29.30
1972-05-27T03 Ve Rg +94.74
1972-05-28T04 Lu o +246.94
1972-05-29T07 Lu d −26.13
1972-05-31T07 Sa c +69.96
1972-05-31T12 Sa a 10.06
1972-05-31T13 Sa v +69.99
1972-05-31T15 Me xd +65.05
1972-06-01T06 Lu xa +296.76
1972-06-02T05
** 
S +213.33
1972-06-04T11 Me o +73.47
1972-06-04T16 Me a 1.322
1972-06-05T03 Me v +74.86
1972-06-07T12
** 
b +119.43
1972-06-09T02 Pl Pg +179.30
1972-06-09T22 Lu v +57.32
1972-06-10T00 Lu p 0.002409
1972-06-11T06 Ve xa +90.30
1972-06-11T11 Lu +d +26.14
1972-06-11T11 Lu c +80.64
1972-06-13T22 Lu xd +116.32
1972-06-14T03 Me +d +25.19
1972-06-16T17
** 
B +145.22
1972-06-17T13 Ve p 0.2894
1972-06-17T15 Ve c +86.50
1972-06-17T17 Ve V +86.45
1972-06-19T18 Ur +d −4.99
1972-06-21T15 Ur Pg +194.19
1972-06-21T21 Lu V +216.42
1972-06-22T03 Lu a 0.002709
1972-06-24T21 Ju o +273.44
1972-06-25T02 Ju V +273.41
1972-06-25T13 Lu d −26.15
1972-06-26T06 Ju p 4.220
1972-06-26T18 Lu o +275.23
1972-06-28T10 Lu xa +295.99
1972-07-01T00
** 
S +188.17
1972-07-07T20 Lu v +65.92
1972-07-07T22 Lu p 0.002441
1972-07-08T20 Lu +d +26.16
1972-07-08T22 Me xa +133.13
1972-07-09T04 Ve Pg +78.22
1972-07-10T19 Lu c +108.61
1972-07-10T21 Me e +26.39
1972-07-11T08 Lu xd +116.01
1972-07-15T00
** 
B +134.00
1972-07-15T18 Ve d +17.87
1972-07-19T20 Lu V +223.82
1972-07-19T20 Lu a 0.002703
1972-07-21T06
** 
s +133.64
1972-07-22T04 Ma V +134.88
1972-07-22T21 Lu d −26.17
1972-07-24T22 Me Rg +142.35
1972-07-25T17 Lu xa +296.04
1972-07-26T07 Lu o +303.40
1972-07-29T01
** 
S +175.33
1972-07-30T07 Me d +10.22
1972-08-03T07 Lu v +53.86
1972-08-03T14 Lu p 0.002469
1972-08-04T12 Me p 0.5960
1972-08-04T22 Ne +d −19.04
1972-08-05T03 Lu +d +26.16
1972-08-06T23 Me V +136.05
1972-08-07T17 Lu xd +116.00
1972-08-07T19 Me c +135.38
1972-08-09T05 Lu c +136.72
1972-08-11T14
** 
B +125.31
1972-08-13T21 Ne Pg +242.48
1972-08-16T15 Lu a 0.002702
1972-08-16T20 Lu V +231.94
1972-08-17T22 Me Pg +130.45
1972-08-19T05 Lu d −26.11
1972-08-20T15 Ve +d +19.41
1972-08-22T01 Lu xa +295.75
1972-08-24T18 Lu o +331.66
1972-08-25T03 Me +d +16.11
1972-08-25T07 Ju Pg +268.48
1972-08-25T12
** 
S +163.79
1972-08-25T16 Me e −18.31
1972-08-27T14 Me xd +136.31
1972-08-27T16 Ve e −45.81
1972-08-28T12 Lu v +25.15
1972-08-28T20 Lu p 0.002459
1972-08-31T13 Ma a 2.673
1972-09-01T09 Lu +d +26.04
1972-09-03T00
** 
b +127.22
1972-09-03T22 Lu xd +115.24
1972-09-07T11 Ma c +164.92
1972-09-07T17 Lu c +165.17
1972-09-09T08
** 
B +110.81
1972-09-11T18 Me v +161.85
1972-09-13T09 Lu a 0.002707
1972-09-13T21 Lu V +240.30
1972-09-14T15 Ju xa +269.13
1972-09-15T13 Lu d −25.93
1972-09-18T07 Lu xa +294.14
1972-09-19T11 Me o +176.35
1972-09-19T15 Sa +d +21.49
1972-09-22T03 Pl a 32.15
1972-09-23T04 Lu o +299.05
1972-09-23T07
** 
S +146.36
1972-09-24T11 Pl o +181.88
1972-09-25T02 Lu v +28.74
1972-09-25T07 Lu p 0.002424
1972-09-25T07 Pl v +181.91
1972-09-27T09 Me a 1.407
1972-09-28T15 Lu +d +25.81
1972-09-30T23 Lu xd +113.06
1972-10-02T10 Ve xd +146.66
1972-10-02T15 Sa Rg +80.59
1972-10-04T22 Me xa +202.85
1972-10-07T08 Lu c +194.17
1972-10-07T14
** 
B +100.57
1972-10-10T19 Ju d −23.48
1972-10-11T02 Lu a 0.002713
1972-10-11T04 Ur a 19.38
1972-10-11T18 Ur v +198.70
1972-10-11T20 Lu V +247.98
1972-10-11T22 Ur c +198.71
1972-10-12T20 Lu d −25.68
1972-10-15T10 Lu xa +291.26
1972-10-22T04
** 
S +141.52
1972-10-22T13 Lu o +29.25
1972-10-23T08 Lu v +41.25
1972-10-23T12 Lu p 0.002395
1972-10-25T22 Lu +d +25.59
1972-10-28T00 Lu xd +110.04
1972-11-05T00
** 
B +99.92
1972-11-05T08 Me e +23.18
1972-11-05T10
** 
s +135.36
1972-11-06T01 Lu c +223.73
1972-11-07T12 Lu a 0.002718
1972-11-08T09 Lu V +251.37
1972-11-09T02 Lu d −25.49
1972-11-11T12 Lu xa +288.42
1972-11-11T12 Me d −24.70
1972-11-15T20 Me Rg +252.45
1972-11-19T12
** 
S +141.47
1972-11-20T20 Lu v +56.82
1972-11-20T23 Lu o +58.73
1972-11-21T00 Lu p 0.002383
1972-11-22T08 Lu +d +25.45
1972-11-23T13 Me xd +247.46
1972-11-24T05 Lu xd +107.65
1972-11-25T18 Me p 0.6779
1972-11-26T01 Me V +244.17
1972-11-26T04 Me c +244.02
1972-11-26T12 Ne a 31.30
1972-11-27T03 Ne c +244.98
1972-11-27T12 Ne v +245.00
1972-12-01T10 Pl d +13.22
1972-12-03T02
** 
B +97.21
1972-12-04T13 Lu a 0.002718
1972-12-04T20 Lu V +241.81
1972-12-05T16 Me Pg +236.23
1972-12-05T20 Lu c +253.81
1972-12-06T04 Me +d −16.69
1972-12-06T07 Lu d −25.42
1972-12-08T14 Lu xa +286.90
1972-12-08T22 Sa p 8.046
1972-12-08T22 Sa V +77.10
1972-12-09T01 Sa o +77.09
1972-12-14T09 Me e −21.12
1972-12-18T00
** 
S +141.95
1972-12-19T09 Lu v +73.62
1972-12-19T12 Lu p 0.002393
1972-12-19T19 Lu +d +25.44
1972-12-20T09 Lu o +88.63
1972-12-21T14 Lu xd +106.78
1972-12-31T05
** 
B +104.90
1972-12-31T19 Lu V +238.50
1972-12-31T21 Me xa +264.48
1972-12-31T22 Lu a 0.002714[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1972.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07