AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1971

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1971


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1971] [Q 1971]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1971-01-01T17 Pl Rg +179.70
1971-01-04T04 Me +d −20.22
1971-01-06T19
** 
S +141.60
1971-01-08T04 Me Pg +267.81
1971-01-08T21 Sa d +14.33
1971-01-09T11 Lu +d +27.80
1971-01-11T13 Lu o +110.68
1971-01-14T06 Lu xd +143.78
1971-01-16T11 Lu a 0.002709
1971-01-16T13 Lu V +171.10
1971-01-16T18 Ur d −4.71
1971-01-17T11 Sa Pg +45.69
1971-01-18T04 Ur Rg +193.56
1971-01-19T08 Me e −24.06
1971-01-20T23 Ve e −46.85
1971-01-21T07
** 
B +103.59
1971-01-23T23 Lu d −27.85
1971-01-26T22 Lu c +306.35
1971-01-27T19 Me d −22.61
1971-01-28T02 Lu xa +323.64
1971-01-28T03 Me xa +284.93
1971-01-28T08 Lu v +327.29
1971-01-28T10 Lu p 0.002410
1971-02-01T06
** 
b +115.18
1971-02-04T13
** 
S +153.59
1971-02-05T17 Lu +d +27.86
1971-02-10T07 Lu o +140.93
1971-02-10T13 Lu xd +143.61
1971-02-12T19 Ve d −20.81
1971-02-13T00 Lu a 0.002714
1971-02-13T02 Lu V +174.15
1971-02-18T07
** 
B +121.50
1971-02-20T09 Lu d −27.86
1971-02-24T13 Lu xa +323.63
1971-02-25T09 Lu c +336.14
1971-02-25T10 Ne d −19.13
1971-02-25T21 Lu p 0.002388
1971-02-25T23 Lu v +344.66
1971-02-27T15 Me a 1.382
1971-03-04T22 Lu +d +27.85
1971-03-05T06
** 
S +182.30
1971-03-05T13 Ne Rg +243.07
1971-03-06T11 Me o +345.02
1971-03-09T19 Lu xd +143.59
1971-03-09T21 Ma xa +268.46
1971-03-11T16 Lu V +165.85
1971-03-12T02 Lu o +170.88
1971-03-12T03 Lu a 0.002716
1971-03-13T21 Me v +359.40
1971-03-18T03
** 
B +151.04
1971-03-18T19 Me xd +8.99
1971-03-19T11 Pl c +178.36
1971-03-19T17 Lu d −27.77
1971-03-19T21 Ve xa +318.50
1971-03-20T01 Pl V +178.34
1971-03-20T03 Ma d −23.56
1971-03-20T13 Ju d −20.42
1971-03-22T05 Pl p 30.49
1971-03-23T10 Ju Rg +246.45
1971-03-23T23 Lu xa +323.07
1971-03-26T08 Lu p 0.002388
1971-03-26T13 Lu v +1.89
1971-03-26T19 Lu c +74.40
1971-04-01T00 Me e +18.81
1971-04-01T06 Lu +d +27.70
1971-04-01T16 Ur V +191.54
1971-04-01T19
** 
S +229.53
1971-04-01T21 Ur o +191.53
1971-04-02T15 Ur p 17.34
1971-04-05T22 Lu xd +142.45
1971-04-06T18
** 
s +137.56
1971-04-07T15 Lu V +162.17
1971-04-08T07 Lu a 0.002715
1971-04-09T09 Me +d +15.76
1971-04-09T17 Me Rg +33.76
1971-04-10T20 Lu o +200.31
1971-04-15T19
** 
B +176.80
1971-04-15T23 Lu d −27.57
1971-04-19T23 Me c +29.25
1971-04-20T05 Lu xa +321.12
1971-04-20T17 Me V +28.71
1971-04-23T02 Me p 0.5686
1971-04-23T17 Lu p 0.002408
1971-04-24T00 Lu v +17.11
1971-04-25T04 Lu c +34.33
1971-04-26T02 Me xa +25.22
1971-04-28T14 Lu +d +27.47
1971-04-29T17
** 
S +268.95
1971-04-29T22
** 
b +132.00
1971-05-03T00 Lu xd +139.90
1971-05-03T10 Me Pg +23.15
1971-05-05T07 Lu V +166.94
1971-05-05T21 Lu a 0.002709
1971-05-08T01 Me d +6.84
1971-05-10T08 Pl +d +16.10
1971-05-10T11 Lu o +229.16
1971-05-12T15
** 
B +197.20
1971-05-13T04 Lu d −27.38
1971-05-17T06 Lu xa +318.24
1971-05-17T11 Sa c +55.94
1971-05-17T15 Sa a 10.12
1971-05-17T16 Me e −25.60
1971-05-18T00 Sa v +56.00
1971-05-21T16 Lu p 0.002440
1971-05-22T02 Lu v +27.62
1971-05-23T08 Ju o +241.59
1971-05-23T11 Ne o +241.70
1971-05-23T14 Ne V +241.70
1971-05-23T17 Ju V +241.54
1971-05-24T03 Ne p 29.31
1971-05-24T12 Lu c +62.70
1971-05-24T21 Ju p 4.352
1971-05-25T03
** 
S +275.50
1971-05-26T00 Lu +d +27.34
1971-05-30T03 Lu xd +137.03
1971-06-02T05 Lu V +173.99
1971-06-02T14 Lu a 0.002703
1971-06-05T04
** 
B +216.42
1971-06-07T12 Pl Pg +176.97
1971-06-09T00 Lu o +257.55
1971-06-09T10 Lu d −27.30
1971-06-13T07 Lu xa +315.81
1971-06-14T18 Me xd +74.98
1971-06-15T10
** 
S +300.69
1971-06-15T15 Ur +d −3.10
1971-06-17T09 Lu p 0.002469
1971-06-17T12 Ur Pg +189.43
1971-06-18T03 Lu v +24.20
1971-06-20T14 Me v +87.68
1971-06-21T12 Me o +89.61
1971-06-22T04 Me a 1.325
1971-06-22T08 Lu +d +27.32
1971-06-22T21 Lu c +90.82
1971-06-23T23 Ma +d −18.82
1971-06-24T12 Me +d +24.76
1971-06-26T07 Lu xd +135.07
1971-06-30T04 Lu V +181.47
1971-06-30T08 Lu a 0.002702
1971-07-01T02
** 
B +172.02
1971-07-06T17 Lu d −27.35
1971-07-08T10 Lu o +285.62
1971-07-10T12 Lu xa +314.64
1971-07-10T13 Ve +d +23.35
1971-07-11T00 Ve xd +95.02
1971-07-11T06 Ma Rg +321.95
1971-07-12T15 Lu p 0.002459
1971-07-12T17 Lu v +346.22
1971-07-12T21
** 
S +213.97
1971-07-19T06 Ju +d −18.61
1971-07-19T15 Lu +d +27.36
1971-07-22T09 Lu c +118.93
1971-07-23T01 Me xa +145.74
1971-07-23T14 Lu xd +134.48
1971-07-24T18 Ju Pg +236.59
1971-07-28T02 Lu V +188.74
1971-07-28T02 Lu a 0.002706
1971-07-28T14
** 
s +202.19
1971-07-28T17
** 
B +143.34
1971-07-29T18 Me e +27.16
1971-08-03T02 Lu d −27.39
1971-08-03T22 Ne +d −18.58
1971-08-06T19 Lu o +313.69
1971-08-06T21 Lu xa +314.53
1971-08-09T01 Lu p 0.002426
1971-08-09T02 Lu v +347.38
1971-08-10T06 Ma o +317.00
1971-08-10T07
** 
S +183.18
1971-08-11T01 Ma V +316.80
1971-08-12T02 Ma p 0.3757
1971-08-12T11 Ne Pg +240.30
1971-08-12T19 Me Rg +160.55
1971-08-15T20 Lu +d +27.39
1971-08-15T23 Me d +3.73
1971-08-19T22 Lu xd +134.58
1971-08-20T22 Lu c +147.26
1971-08-23T12 Me p 0.6165
1971-08-24T08 Ve a 1.729
1971-08-24T19 Lu a 0.002713
1971-08-24T21
** 
B +130.21
1971-08-24T22 Lu V +194.75
1971-08-25T19 Me V +153.46
1971-08-26T14 Me c +152.72
1971-08-27T11 Ve o +153.50
1971-08-28T07 Ma d −23.11
1971-08-30T12 Lu d −27.36
1971-09-03T07 Lu xa +314.44
1971-09-05T04 Lu o +341.95
1971-09-05T05 Me Pg +147.36
1971-09-06T04 Lu p 0.002398
1971-09-06T08 Lu v +359.58
1971-09-07T04
** 
S +174.05
1971-09-09T13 Ma Pg +311.89
1971-09-10T05 Me +d +11.64
1971-09-10T05 Sa +d +19.37
1971-09-10T17 Me xd +149.57
1971-09-12T02 Lu +d +27.31
1971-09-12T04 Me e −17.92
1971-09-16T03 Lu xd +134.14
1971-09-19T01 Sa Rg +66.53
1971-09-19T14 Lu c +176.00
1971-09-20T10 Pl a 32.32
1971-09-21T04 Lu V +194.62
1971-09-21T05 Lu a 0.002718
1971-09-22T13
** 
B +121.74
1971-09-23T06 Pl v +179.54
1971-09-23T12 Pl o +179.55
1971-09-26T19 Lu d −27.20
1971-09-28T09 Me v +176.36
1971-09-30T15 Lu xa +313.17
1971-10-04T12 Lu o +10.62
1971-10-04T14 Lu p 0.002384
1971-10-04T18 Lu v +14.30
1971-10-05T20
** 
S +161.04
1971-10-07T02 Ur a 19.35
1971-10-07T21 Ur c +193.96
1971-10-08T08 Ur v +193.99
1971-10-08T11 Me o +194.47
1971-10-09T09 Lu +d +27.11
1971-10-13T05 Lu xd +132.29
1971-10-16T01 Me a 1.426
1971-10-17T13 Lu V +184.18
1971-10-18T08 Lu a 0.002718
1971-10-19T01 Me xa +212.12
1971-10-19T07 Lu c +205.27
1971-10-20T17
** 
B +116.52
1971-10-21T11 Ve v +221.89
1971-10-24T01 Lu d −26.97
1971-10-27T18 Lu xa +310.49
1971-10-30T13 Ve xa +233.23
1971-11-02T02 Lu p 0.002392
1971-11-02T05 Lu v +29.54
1971-11-02T21 Lu o +39.79
1971-11-03T23
** 
S +163.12
1971-11-05T18 Lu +d +26.88
1971-11-09T06 Lu xd +129.27
1971-11-13T20 Lu V +184.83
1971-11-14T15 Lu a 0.002714
1971-11-18T01 Lu c +235.07
1971-11-18T05
** 
B +124.05
1971-11-20T06 Lu d −26.80
1971-11-23T19 Lu xa +307.47
1971-11-23T20 Me e +21.88
1971-11-24T04 Me d −25.73
1971-11-25T01 Ne a 31.31
1971-11-25T10 Ne v +242.79
1971-11-25T16 Sa V +63.04
1971-11-25T17 Ne c +242.80
1971-11-25T19 Sa p 8.088
1971-11-25T22 Sa o +63.02
1971-11-30T01 Pl d +13.96
1971-11-30T10 Lu p 0.002419
1971-11-30T12 Lu v +42.96
1971-12-01T19 Ve d −24.68
1971-12-02T07 Lu o +69.48
1971-12-02T18
** 
S +176.41
1971-12-03T02 Me Rg +268.26
1971-12-03T04 Lu +d +26.78
1971-12-05T10
** 
b +129.09
1971-12-06T10 Lu xd +126.53
1971-12-07T16 Me xd +266.33
1971-12-08T03 Ju a 6.290
1971-12-10T04 Ju c +257.44
1971-12-11T19 Lu V +192.64
1971-12-12T02 Ju v +257.88
1971-12-12T07 Lu a 0.002708
1971-12-12T20 Me c +260.18
1971-12-12T21 Me V +260.16
1971-12-12T21 Me p 0.6778
1971-12-16T07
** 
B +135.35
1971-12-17T12 Lu d −26.76
1971-12-17T19 Lu c +265.19
1971-12-20T21 Lu xa +305.59
1971-12-22T00 Me +d −19.30
1971-12-22T20 Me Pg +251.96
1971-12-23T16
** 
s +135.76
1971-12-28T04 Lu p 0.002457
1971-12-28T07 Lu v +49.36
1971-12-30T13 Lu +d +26.78
1971-12-30T17
** 
S +193.63
1971-12-31T20 Lu o +99.52[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1971.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07