AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1970

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1970


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1970] [Q 1970]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1970-01-02T22 Me xd +299.82
1970-01-03T20 Sa Pg +32.05
1970-01-04T04 Ve v +278.48
1970-01-04T07 Me Rg +300.00
1970-01-05T08
** 
B +141.74
1970-01-06T13 Lu d −28.35
1970-01-07T20 Lu c +287.14
1970-01-08T05 Lu v +292.59
1970-01-08T09 Lu p 0.002388
1970-01-08T18
** 
b +127.67
1970-01-11T14 Lu xa +343.08
1970-01-11T15 Ur d −2.82
1970-01-12T13 Me +d −18.54
1970-01-13T04 Ur Rg +188.79
1970-01-13T09 Me c +292.78
1970-01-13T16 Me V +292.37
1970-01-14T10 Me p 0.6670
1970-01-19T01
** 
S +196.73
1970-01-19T14 Lu +d +28.38
1970-01-22T12 Lu o +122.10
1970-01-22T19 Lu a 0.002717
1970-01-23T12 Lu V +133.60
1970-01-24T11 Ve o +304.02
1970-01-24T16 Me Pg +283.86
1970-01-25T22 Lu xd +162.15
1970-01-27T13 Ve a 1.712
1970-01-30T01
** 
s +131.93
1970-02-01T15
** 
B +155.13
1970-02-02T23 Lu d −28.46
1970-02-05T19 Lu v +309.62
1970-02-05T22 Me e −25.51
1970-02-05T22 Lu p 0.002386
1970-02-06T07 Lu c +317.11
1970-02-06T12 Me d −21.08
1970-02-07T22 Lu xa +341.88
1970-02-10T06 Me xa +295.99
1970-02-15T20 Lu +d +28.49
1970-02-16T14 Ju d −12.22
1970-02-16T17
** 
S +236.83
1970-02-18T22 Lu V +123.63
1970-02-18T22 Lu a 0.002715
1970-02-19T21 Ju Rg +215.97
1970-02-20T05 Ma xd +19.31
1970-02-21T08 Lu o +152.29
1970-02-22T03 Lu xd +161.80
1970-02-23T10 Ne d −18.68
1970-03-01T14
** 
B +189.71
1970-03-02T07 Lu d −28.51
1970-03-03T03 Ne Rg +240.89
1970-03-06T09 Lu v +326.45
1970-03-06T09 Lu p 0.002406
1970-03-07T09 Lu xa +341.84
1970-03-07T17 Lu c +346.76
1970-03-15T03 Lu +d +28.51
1970-03-16T23 Pl V +176.05
1970-03-17T03
** 
S +259.90
1970-03-17T12 Pl c +176.04
1970-03-17T18 Me a 1.362
1970-03-18T10 Lu V +126.20
1970-03-18T11 Lu a 0.002710
1970-03-19T16 Pl p 30.68
1970-03-21T10 Lu xd +161.87
1970-03-22T19
** 
B +252.57
1970-03-23T01 Lu o +182.03
1970-03-23T11 Me o +2.33
1970-03-27T20 Ur o +186.75
1970-03-28T03 Ur V +186.74
1970-03-28T15 Ur p 17.32
1970-03-29T02 Me v +13.66
1970-03-29T13 Lu d −28.45
1970-03-30T02
** 
S +274.19
1970-03-31T22 Me xd +19.42
1970-04-03T10 Lu p 0.002439
1970-04-03T15 Lu v +339.29
1970-04-03T19 Lu xa +341.59
1970-04-06T04 Lu c +15.96
1970-04-11T11 Lu +d +28.39
1970-04-15T06 Lu a 0.002704
1970-04-15T07 Lu V +132.79
1970-04-15T15
** 
B +181.80
1970-04-17T15 Ve xd +47.49
1970-04-17T16 Lu xd +161.03
1970-04-18T05 Me e +19.71
1970-04-21T15 Ju o +211.09
1970-04-21T16 Lu o +211.15
1970-04-21T21 Ju V +211.06
1970-04-22T21 Ju p 4.436
1970-04-25T14 Me +d +20.96
1970-04-25T18 Lu d −28.29
1970-04-27T18
** 
S +231.09
1970-04-28T10 Me Rg +52.49
1970-04-30T03 Lu p 0.002470
1970-04-30T06 Lu v +330.10
1970-04-30T23 Lu xa +340.11
1970-05-02T18
** 
b +112.99
1970-05-02T23 Sa c +42.13
1970-05-03T01 Sa a 10.19
1970-05-03T05 Sa v +42.16
1970-05-05T14 Lu c +44.69
1970-05-08T10 Pl +d +16.78
1970-05-08T20 Lu +d +28.21
1970-05-09T05 Me xa +48.36
1970-05-09T08 Me c +48.30
1970-05-09T20 Me V +47.97
1970-05-11T10 Me p 0.5546
1970-05-12T16
** 
B +157.26
1970-05-13T01 Lu a 0.002701
1970-05-13T05 Lu V +140.00
1970-05-14T19 Lu xd +158.81
1970-05-20T23 Ne o +239.52
1970-05-21T00 Ne V +239.52
1970-05-21T03 Lu o +239.69
1970-05-21T15 Ne p 29.31
1970-05-22T06 Me Pg +43.20
1970-05-23T01 Lu d −28.14
1970-05-24T14 Lu v +288.90
1970-05-25T07 Ve +d +24.93
1970-05-25T07 Lu p 0.002460
1970-05-25T20 Me d +12.55
1970-05-25T22
** 
S +204.05
1970-05-28T00 Lu xa +337.47
1970-05-28T04
** 
s +116.48
1970-06-03T18 Ma +d +24.37
1970-06-04T02 Lu c +73.07
1970-06-05T00 Pl Pg +174.67
1970-06-05T03 Lu +d +28.10
1970-06-05T06 Me e −23.96
1970-06-09T19 Lu a 0.002705
1970-06-10T03 Lu V +146.82
1970-06-10T09 Ur +d −1.19
1970-06-10T21
** 
B +137.15
1970-06-10T22 Lu xd +155.90
1970-06-12T06 Ur Pg +184.65
1970-06-19T09 Lu d −28.09
1970-06-19T11 Ju +d −8.85
1970-06-19T12 Lu o +267.81
1970-06-21T08 Lu v +295.01
1970-06-21T18 Lu p 0.002427
1970-06-22T21
** 
S +170.16
1970-06-23T09 Ju Pg +206.07
1970-06-24T02 Lu xa +334.80
1970-06-27T21 Me xd +85.05
1970-07-02T09 Lu +d +28.11
1970-07-03T15 Lu c +101.29
1970-07-04T03 Me +d +24.21
1970-07-05T03 Me v +100.49
1970-07-06T11 Me o +103.47
1970-07-07T11 Lu a 0.002711
1970-07-07T21 Lu V +152.24
1970-07-08T00 Lu xd +153.66
1970-07-08T19 Me a 1.331
1970-07-09T09
** 
B +109.77
1970-07-16T02
** 
b +104.58
1970-07-16T18 Lu d −28.16
1970-07-18T19 Lu o +295.76
1970-07-19T16 Lu v +308.61
1970-07-19T21 Lu p 0.002399
1970-07-21T07 Lu xa +333.19
1970-07-21T18
** 
S +143.30
1970-07-29T14 Lu +d +28.19
1970-08-01T22 Ne +d −18.09
1970-08-02T05 Lu c +129.54
1970-08-02T12 Ma c +129.79
1970-08-03T21 Lu a 0.002716
1970-08-04T05 Lu xd +152.81
1970-08-04T06 Lu V +153.27
1970-08-05T04 Me xa +157.24
1970-08-06T07
** 
B +95.08
1970-08-07T04 Ve xa +178.66
1970-08-09T05 Ma a 2.665
1970-08-09T22 Ne Pg +238.12
1970-08-13T04 Lu d −28.23
1970-08-16T09 Me e +27.37
1970-08-17T03 Lu o +323.82
1970-08-17T05 Lu v +325.10
1970-08-17T06 Lu p 0.002387
1970-08-17T17 Lu xa +332.76
1970-08-19T12
** 
S +135.15
1970-08-25T20 Lu +d +28.25
1970-08-27T19 Sa +d +16.13
1970-08-30T07 Me Rg +178.01
1970-08-30T22 Lu V +146.68
1970-08-31T01 Lu a 0.002717
1970-08-31T11 Lu xd +152.85
1970-08-31T17 Ve e +46.11
1970-08-31T22 Lu c +158.07
1970-09-01T02 Me d −3.02
1970-09-03T04
** 
B +92.47
1970-09-04T13 Sa Rg +52.62
1970-09-09T12 Lu d −28.24
1970-09-10T02 Me p 0.6351
1970-09-12T01 Me V +170.29
1970-09-12T18 Me c +169.56
1970-09-14T04 Lu xa +332.81
1970-09-14T16 Lu p 0.002393
1970-09-14T19 Lu v +342.38
1970-09-15T11 Lu o +184.16
1970-09-16T14
** 
S +136.53
1970-09-17T18 Pl a 32.51
1970-09-20T11 Pl o +177.22
1970-09-21T05 Pl v +177.24
1970-09-21T13 Ma V +161.68
1970-09-22T00 Me Pg +163.77
1970-09-22T03 Lu +d +28.20
1970-09-23T02 Ma v +162.66
1970-09-23T20 Me xd +164.06
1970-09-25T16 Me +d +6.41
1970-09-26T23 Lu V +143.96
1970-09-27T07 Lu a 0.002713
1970-09-27T17 Lu xd +152.63
1970-09-28T12 Me e −17.83
1970-09-30T14 Lu c +187.01
1970-10-01T03
** 
B +94.93
1970-10-01T23 Ur a 19.33
1970-10-02T18 Ur v +189.19
1970-10-02T19 Ur c +189.19
1970-10-04T08
** 
s +123.60
1970-10-06T18 Lu d −28.11
1970-10-11T12 Lu xa +331.98
1970-10-12T11 Ma V +174.94
1970-10-13T00 Lu p 0.002417
1970-10-13T07 Lu v +358.61
1970-10-14T12 Me v +191.65
1970-10-14T16
** 
S +135.60
1970-10-14T20 Lu o +21.08
1970-10-19T11 Lu +d +28.03
1970-10-20T15 Ve Rg +235.21
1970-10-20T21 Ve d −25.48
1970-10-24T16 Lu V +148.61
1970-10-24T21 Lu xd +151.12
1970-10-24T22 Lu a 0.002707
1970-10-27T12 Me o +213.73
1970-10-29T11
** 
B +92.67
1970-10-30T06 Lu c +216.42
1970-10-30T17 Ma v +186.53
1970-11-01T04 Me xa +221.35
1970-11-02T12 Me a 1.441
1970-11-02T23 Lu d −27.91
1970-11-05T18
** 
b +121.16
1970-11-07T06 Ju a 6.401
1970-11-07T16 Lu xa +329.68
1970-11-09T01 Ma V +192.45
1970-11-09T07 Ju c +226.49
1970-11-09T19 Lu p 0.002453
1970-11-10T05 Ju v +226.69
1970-11-10T08 Ve c +227.55
1970-11-10T10 Lu v +9.54
1970-11-10T13 Ve V +227.43
1970-11-11T01 Ve p 0.2684
1970-11-11T19 Sa V +49.13
1970-11-11T20 Sa p 8.153
1970-11-11T22 Sa o +49.12
1970-11-12T01
** 
S +135.73
1970-11-13T07 Lu o +50.52
1970-11-15T20 Lu +d +27.84
1970-11-20T23 Lu xd +148.26
1970-11-21T14 Lu V +155.86
1970-11-21T18 Lu a 0.002703
1970-11-22T16 Ne a 31.31
1970-11-23T08 Ne c +240.62
1970-11-23T16 Ne v +240.64
1970-11-25T11 Ma v +202.88
1970-11-26T03
** 
B +97.26
1970-11-27T17 Pl d +14.67
1970-11-28T07 Ve xd +219.93
1970-11-28T21 Lu c +246.24
1970-11-30T05 Lu d −27.77
1970-12-01T00 Ve Pg +219.78
1970-12-03T00 Me d −25.85
1970-12-04T16 Lu xa +326.65
1970-12-05T05 Lu p 0.002475
1970-12-05T06 Lu v +334.82
1970-12-10T04
** 
S +144.28
1970-12-11T01 Me e +20.70
1970-12-12T02 Ve +d −13.17
1970-12-12T21 Lu o +80.44
1970-12-13T04 Lu +d +27.76
1970-12-14T04
** 
s +130.09
1970-12-18T01 Lu xd +145.33
1970-12-19T05 Me Rg +284.09
1970-12-19T15 Lu V +163.88
1970-12-19T15 Lu a 0.002703
1970-12-20T19 Me xd +283.85
1970-12-25T02
** 
B +102.72
1970-12-27T14 Lu d −27.77
1970-12-28T10 Lu c +276.30
1970-12-28T13 Me c +276.43
1970-12-28T17 Me V +276.21
1970-12-29T02 Me p 0.6743
1970-12-31T00 Lu v +313.34
1970-12-31T09 Lu p 0.002445
1970-12-31T18 Lu xa +324.35[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1970.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07