AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1969

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1969


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1969] [Q 1969]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1969-01-01T15 Lu a 0.002716
1969-01-02T17 Lu +d +28.42
1969-01-03T18 Lu o +103.24
1969-01-06T15 Ur d −0.91
1969-01-08T05 Ur Rg +184.01
1969-01-10T05 Lu xd +183.14
1969-01-13T01
** 
B +148.45
1969-01-13T16 Me e +18.90
1969-01-16T01 Me xd +314.35
1969-01-16T09 Lu d −28.47
1969-01-16T23 Lu p 0.002401
1969-01-17T00 Lu v +280.25
1969-01-17T03 Ju d −1.13
1969-01-18T05 Lu c +297.94
1969-01-20T10 Me Rg +316.04
1969-01-20T11 Ju Rg +186.06
1969-01-22T17 Lu xa +2.05
1969-01-23T05 Ve xd +349.98
1969-01-25T06 Me +d −14.14
1969-01-26T18
** 
S +208.10
1969-01-26T19 Ve e +46.97
1969-01-28T14 Lu V +73.99
1969-01-29T03 Lu a 0.002711
1969-01-29T08 Me c +309.29
1969-01-29T19 Me V +308.71
1969-01-29T23 Lu +d +28.53
1969-01-31T00 Me p 0.6557
1969-02-02T12 Lu o +133.52
1969-02-06T06 Lu xd +180.92
1969-02-09T17
** 
B +153.27
1969-02-10T09 Me Pg +300.25
1969-02-12T17 Lu d −28.62
1969-02-14T03 Lu p 0.002435
1969-02-14T04 Lu v +291.38
1969-02-16T16 Lu c +327.85
1969-02-19T00 Lu xa +0.47
1969-02-19T03 Me d −18.51
1969-02-21T06 Ne d −18.20
1969-02-23T07
** 
S +218.38
1969-02-23T09 Me xa +307.88
1969-02-23T10 Me e −26.72
1969-02-25T16 Lu V +83.09
1969-02-25T22 Lu a 0.002705
1969-02-26T06 Lu +d +28.68
1969-02-28T15 Ne Rg +238.71
1969-03-04T05 Lu o +163.46
1969-03-05T11 Lu xd +180.24
1969-03-06T00
** 
s +182.60
1969-03-08T06
** 
B +170.07
1969-03-11T23 Lu d −28.72
1969-03-13T00 Lu p 0.002469
1969-03-13T02 Lu v +286.07
1969-03-14T11 Pl c +173.78
1969-03-14T21 Pl V +173.77
1969-03-17T05 Pl p 30.87
1969-03-18T04 Lu c +283.60
1969-03-18T09 Lu xa +0.27
1969-03-18T11 Ve Rg +26.83
1969-03-21T22 Ju V +181.15
1969-03-21T22 Ju o +181.15
1969-03-22T03
** 
S +256.77
1969-03-22T14 Ju p 4.451
1969-03-22T15 Ur V +181.98
1969-03-22T18 Ur o +181.97
1969-03-23T08 Ve +d +17.25
1969-03-23T13 Ur p 17.31
1969-03-25T14 Lu +d +28.72
1969-03-25T18 Lu a 0.002703
1969-03-25T19 Lu V +92.59
1969-04-01T20 Lu xd +180.29
1969-04-02T18 Lu o +192.85
1969-04-03T22
** 
B +191.12
1969-04-04T15 Me a 1.345
1969-04-06T05
** 
b +176.43
1969-04-06T22 Lu v +251.65
1969-04-07T00 Lu p 0.002461
1969-04-08T05 Lu d −28.70
1969-04-08T09 Ve V +18.75
1969-04-08T10 Ve p 0.2833
1969-04-08T11 Me o +17.99
1969-04-08T15 Ve c +18.60
1969-04-13T01 Me v +27.53
1969-04-14T00 Me xd +29.58
1969-04-14T17 Lu xa +0.20
1969-04-16T04
** 
S +278.32
1969-04-16T18 Lu c +26.59
1969-04-18T15 Sa v +28.58
1969-04-18T19 Sa a 10.29
1969-04-18T19 Sa c +28.60
1969-04-21T22 Lu +d +28.64
1969-04-21T22 Ma xa +256.58
1969-04-22T13 Lu a 0.002706
1969-04-22T21 Lu V +101.52
1969-04-27T11 Ma Rg +256.76
1969-04-29T05 Lu xd +179.77
1969-04-29T19 Ve Pg +10.49
1969-04-30T01
** 
B +186.74
1969-05-02T05 Lu o +221.63
1969-05-04T09 Lu v +253.93
1969-05-04T10 Lu p 0.002427
1969-05-05T11 Lu d −28.57
1969-05-05T23 Me e +20.99
1969-05-06T13 Pl +d +17.43
1969-05-10T07 Me +d +24.24
1969-05-11T15 Ve d +5.62
1969-05-11T15
** 
S +261.24
1969-05-11T21 Lu xa +359.15
1969-05-13T18
** 
s +193.49
1969-05-14T18 Ve xa +14.43
1969-05-16T08 Lu c +55.30
1969-05-17T19 Me Rg +72.02
1969-05-18T09 Ne V +237.34
1969-05-18T11 Ne o +237.34
1969-05-19T03 Ne p 29.31
1969-05-19T04 Lu +d +28.50
1969-05-20T04 Lu a 0.002712
1969-05-20T08 Ju +d +2.87
1969-05-20T19 Lu V +108.81
1969-05-22T08 Me xa +71.23
1969-05-23T07 Ju Pg +176.10
1969-05-26T00
** 
B +177.29
1969-05-26T11 Lu xd +177.87
1969-05-29T09 Me c +67.84
1969-05-29T13 Me V +67.76
1969-05-29T21 Me p 0.5491
1969-05-31T13 Lu o +249.90
1969-05-31T15 Ma o +250.00
1969-06-01T13 Lu v +265.18
1969-06-01T14 Lu p 0.002398
1969-06-01T20 Lu d −28.46
1969-06-02T12 Pl Pg +172.40
1969-06-02T20 Ma d −23.95
1969-06-03T12 Ma V +249.02
1969-06-05T06 Ur +d +0.73
1969-06-07T02
** 
S +251.21
1969-06-07T03 Ur Pg +179.87
1969-06-07T22 Lu xa +356.78
1969-06-09T04 Ma p 0.4795
1969-06-10T15 Me Pg +63.42
1969-06-12T02 Me d +16.73
1969-06-14T23 Lu c +83.69
1969-06-15T10 Lu +d +28.42
1969-06-16T14 Lu a 0.002717
1969-06-17T07 Lu V +111.66
1969-06-17T12 Ve e −45.72
1969-06-22T13
** 
B +165.48
1969-06-22T13 Lu xd +174.99
1969-06-23T18 Me e −22.27
1969-06-29T06 Lu d −28.43
1969-06-29T20 Lu o +277.87
1969-06-29T21 Lu v +278.74
1969-06-29T23 Lu p 0.002386
1969-07-01T12 Ma +d −23.71
1969-07-03T14
** 
S +210.73
1969-07-05T00 Lu xa +353.89
1969-07-08T06 Ma Pg +241.70
1969-07-11T00 Me xd +95.38
1969-07-12T15 Lu +d +28.46
1969-07-13T17 Lu a 0.002718
1969-07-13T20 Me +d +23.50
1969-07-13T21 Lu V +103.87
1969-07-14T14 Lu c +111.95
1969-07-19T14 Lu xd +172.46
1969-07-19T16 Me v +113.42
1969-07-20T07
** 
B +136.59
1969-07-22T11 Me o +119.38
1969-07-25T16 Me a 1.342
1969-07-26T16 Lu d −28.52
1969-07-28T06 Lu v +292.86
1969-07-28T08 Lu p 0.002393
1969-07-29T02 Lu o +305.81
1969-07-30T21 Ne +d −17.58
1969-07-31T18
** 
S +172.15
1969-08-01T05 Lu xa +351.82
1969-08-07T11 Ne Pg +235.94
1969-08-08T20 Ve +d +21.76
1969-08-08T21 Lu +d +28.57
1969-08-09T20 Lu V +99.93
1969-08-10T01 Lu a 0.002714
1969-08-13T05 Lu c +140.28
1969-08-13T23 Sa +d +12.07
1969-08-15T17 Lu xd +171.22
1969-08-16T20
** 
B +117.97
1969-08-18T07 Me xa +167.95
1969-08-21T04 Sa Rg +38.95
1969-08-23T00 Lu d −28.64
1969-08-25T12 Lu v +305.74
1969-08-25T15 Lu p 0.002416
1969-08-27T10 Lu o +333.97
1969-08-28T14 Lu xa +351.09
1969-08-29T11
** 
S +157.78
1969-09-02T21 Me e +27.05
1969-09-04T22 Ve xd +128.08
1969-09-05T04 Lu +d +28.67
1969-09-06T13 Lu V +104.88
1969-09-06T15 Lu a 0.002708
1969-09-11T19 Lu c +168.90
1969-09-12T00 Lu xd +171.09
1969-09-13T18
** 
B +111.41
1969-09-15T02 Pl a 32.70
1969-09-15T12 Ma d −26.26
1969-09-16T12 Me Rg +194.86
1969-09-17T06 Me d −9.50
1969-09-17T21 Pl v +174.93
1969-09-18T12 Pl o +174.95
1969-09-19T06 Lu d −28.67
1969-09-22T08 Lu v +312.79
1969-09-22T10 Lu p 0.002451
1969-09-25T00 Lu xa +351.14
1969-09-25T20 Lu o +56.73
1969-09-26T16
** 
S +153.30
1969-09-26T19 Ur a 19.31
1969-09-27T02
** 
b +153.30
1969-09-27T06 Me p 0.6507
1969-09-27T17 Ur c +184.41
1969-09-28T00 Ur v +184.43
1969-09-28T19 Me V +186.73
1969-09-29T09 Me c +186.06
1969-10-02T11 Lu +d +28.65
1969-10-04T09 Lu a 0.002703
1969-10-04T12 Lu V +112.43
1969-10-06T23 Me xd +180.04
1969-10-08T09 Me Pg +179.85
1969-10-08T12 Ju a 6.452
1969-10-09T07 Lu xd +171.07
1969-10-09T21 Ju c +196.42
1969-10-10T22 Ju v +196.65
1969-10-11T05 Me +d +0.80
1969-10-11T07
** 
B +110.65
1969-10-11T09 Lu c +197.91
1969-10-13T10
** 
s +155.25
1969-10-14T20 Me e −18.03
1969-10-16T11 Lu d −28.58
1969-10-17T10 Lu v +281.80
1969-10-18T04 Lu p 0.002474
1969-10-22T08 Lu xa +350.72
1969-10-24T21
** 
S +153.57
1969-10-25T08 Lu o +31.78
1969-10-29T01 Sa p 8.238
1969-10-29T01 Sa o +35.46
1969-10-29T05 Sa V +35.45
1969-10-29T20 Lu +d +28.51
1969-10-31T13 Me v +208.12
1969-11-01T05 Lu a 0.002703
1969-11-01T13 Lu V +120.97
1969-11-05T14 Lu xd +169.85
1969-11-08T20
** 
B +112.47
1969-11-09T22 Lu c +227.35
1969-11-12T17 Lu v +267.64
1969-11-12T18 Lu d −28.43
1969-11-13T02 Lu p 0.002448
1969-11-14T07 Me xa +230.57
1969-11-16T12 Me o +234.08
1969-11-18T10 Lu xa +348.84
1969-11-19T19 Me a 1.449
1969-11-20T05 Ne a 31.31
1969-11-20T18 Ne v +238.44
1969-11-20T22 Ne c +238.45
1969-11-23T02
** 
S +160.59
1969-11-23T23 Lu o +61.54
1969-11-25T09 Pl d +15.35
1969-11-26T03 Lu +d +28.36
1969-11-29T00 Lu a 0.002709
1969-11-29T14 Lu V +129.52
1969-12-02T18 Lu xd +167.13
1969-12-07T10
** 
B +123.93
1969-12-09T09 Lu c +257.15
1969-12-10T02 Lu d −28.32
1969-12-10T18 Lu v +277.29
1969-12-11T00 Lu p 0.002412
1969-12-11T02 Me d −25.64
1969-12-15T11 Lu xa +345.81
1969-12-22T06
** 
S +180.17
1969-12-22T21 Ma v +335.45
1969-12-23T09 Lu +d +28.31
1969-12-23T17 Lu o +91.74
1969-12-25T11 Ve xa +266.26
1969-12-26T16 Lu a 0.002714
1969-12-27T10 Lu V +135.98
1969-12-27T17 Sa d +9.81
1969-12-28T00 Me e +19.70
1969-12-29T19 Lu xd +164.04
1969-12-30T03 Pl Rg +177.39
1969-12-31T17 Ve d −23.63[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1969.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07