AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1968

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1968


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1968] [Q 1968]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1968-01-02T12 Ur d +1.01
1968-01-03T06 Ma v +325.22
1968-01-04T03 Ur Rg +179.22
1968-01-08T06 Lu xa +24.10
1968-01-09T05 Lu V +35.74
1968-01-09T12 Lu a 0.002705
1968-01-12T00
** 
S +203.99
1968-01-14T00 Lu +d +28.09
1968-01-14T10 Me v +303.61
1968-01-15T16 Lu o +114.58
1968-01-22T03 Lu xd +202.39
1968-01-24T05
** 
B +164.89
1968-01-24T22 Lu p 0.002468
1968-01-25T20 Lu v +255.03
1968-01-27T03 Lu d −28.16
1968-01-29T16 Lu c +308.84
1968-01-30T04 Me xd +327.67
1968-01-31T03 Me e +18.37
1968-01-31T06 Ve d −22.29
1968-02-04T08 Lu xa +20.98
1968-02-06T06 Lu V +43.92
1968-02-06T09 Lu a 0.002702
1968-02-06T16 Me Rg +332.29
1968-02-09T11
** 
S +255.68
1968-02-10T03 Me +d −8.32
1968-02-10T08 Lu +d +28.24
1968-02-14T06 Lu o +144.63
1968-02-15T15 Me c +326.01
1968-02-16T06 Me V +325.30
1968-02-17T22 Me p 0.6405
1968-02-18T04 Lu xd +199.82
1968-02-18T08 Lu v +201.77
1968-02-18T16 Lu p 0.002465
1968-02-20T04 Ne d −17.70
1968-02-20T08 Ju p 4.393
1968-02-20T09 Ve xa +300.23
1968-02-20T10 Ju o +150.88
1968-02-20T16 Ju V +150.85
1968-02-22T05
** 
B +185.28
1968-02-23T09 Lu d −28.33
1968-02-27T05 Ne Rg +236.53
1968-02-28T06 Lu c +338.76
1968-02-28T08 Me Pg +317.10
1968-03-02T12 Lu xa +19.07
1968-03-05T06 Lu a 0.002705
1968-03-05T06 Lu V +51.66
1968-03-06T05 Me d −14.59
1968-03-08T12 Me xa +320.98
1968-03-08T17 Lu +d +28.43
1968-03-09T03
** 
S +288.37
1968-03-12T00 Pl V +171.54
1968-03-12T12 Pl c +171.53
1968-03-12T22 Me e −27.53
1968-03-14T18 Pl p 31.06
1968-03-14T18 Lu o +174.27
1968-03-16T11 Lu xd +198.78
1968-03-16T22 Lu v +205.83
1968-03-17T01 Lu p 0.002429
1968-03-17T17 Ur o +177.18
1968-03-17T23 Ur V +177.17
1968-03-18T13 Ur p 17.30
1968-03-21T15 Lu d −28.47
1968-03-24T04 Ve v +340.63
1968-03-28T22 Lu c +25.91
1968-03-29T19 Lu xa +18.66
1968-04-01T22 Lu a 0.002712
1968-04-02T01 Lu V +57.30
1968-04-04T05 Ma xd +35.34
1968-04-04T16 Sa v +15.32
1968-04-05T00 Sa a 10.39
1968-04-05T01 Lu +d +28.50
1968-04-05T02 Sa c +15.37
1968-04-05T08
** 
B +208.55
1968-04-12T21 Lu xd +198.70
1968-04-13T04 Lu o +203.35
1968-04-14T06 Lu p 0.002399
1968-04-14T08 Lu v +220.70
1968-04-16T15
** 
S +276.64
1968-04-17T21 Lu d −28.49
1968-04-19T20 Ju +d +14.03
1968-04-21T22 Ju Pg +145.83
1968-04-21T23 Me a 1.333
1968-04-24T11 Me o +33.86
1968-04-26T01 Lu xa +18.76
1968-04-27T03 Me xd +39.57
1968-04-27T15 Lu c +37.42
1968-04-27T20 Me v +41.04
1968-04-29T05 Lu V +56.07
1968-04-29T08 Lu a 0.002716
1968-05-02T07 Lu +d +28.45
1968-05-04T15 Pl +d +18.05
1968-05-04T17
** 
B +157.57
1968-05-10T07 Lu xd +198.46
1968-05-12T13 Lu o +231.86
1968-05-12T16 Lu p 0.002386
1968-05-12T20 Lu v +236.69
1968-05-15T06 Lu d −28.42
1968-05-15T22
** 
S +194.83
1968-05-15T23 Ne o +235.16
1968-05-16T06 Ne V +235.15
1968-05-16T16 Ne p 29.31
1968-05-21T14 Me +d +25.51
1968-05-23T06 Lu xa +18.06
1968-05-24T03 Me e +22.55
1968-05-25T18 Lu V +47.97
1968-05-26T11 Lu a 0.002718
1968-05-27T07 Lu c +66.07
1968-05-29T13 Lu +d +28.35
1968-05-31T01 Ur +d +2.65
1968-05-31T01 Pl Pg +170.17
1968-06-01T13
** 
B +130.49
1968-06-01T22 Ur Pg +175.08
1968-06-04T11 Me xa +91.90
1968-06-06T05 Me Rg +92.03
1968-06-06T14 Lu xd +196.99
1968-06-08T17 Ve V +74.75
1968-06-10T02 Lu p 0.002393
1968-06-10T07 Lu v +251.97
1968-06-10T20 Lu o +259.99
1968-06-11T16 Lu d −28.32
1968-06-12T12 Ve xd +79.44
1968-06-13T14
** 
S +169.78
1968-06-16T12
** 
b +81.06
1968-06-17T08 Me p 0.5532
1968-06-18T08 Me V +87.61
1968-06-18T15 Me c +87.44
1968-06-19T08 Lu xa +16.00
1968-06-19T21 Ve a 1.736
1968-06-20T12 Ve o +89.23
1968-06-21T16 Ma c +90.32
1968-06-22T01 Lu V +48.19
1968-06-22T19 Lu a 0.002714
1968-06-23T08 Ma +d +24.19
1968-06-24T09 Ve +d +23.84
1968-06-25T18 Lu +d +28.30
1968-06-25T22 Lu c +94.39
1968-06-27T15 Me d +18.67
1968-06-29T03
** 
B +119.53
1968-06-30T05 Me Pg +83.25
1968-07-03T17 Lu xd +194.32
1968-07-08T08 Lu p 0.002416
1968-07-08T14 Lu v +264.95
1968-07-09T02 Lu d −28.33
1968-07-10T03 Lu o +287.93
1968-07-11T16
** 
S +157.83
1968-07-11T20 Me e −20.76
1968-07-15T03 Ma a 2.603
1968-07-16T10 Lu xa +13.12
1968-07-19T20 Lu V +54.02
1968-07-20T09 Lu a 0.002708
1968-07-23T00 Lu +d +28.37
1968-07-23T18 Me +d +22.48
1968-07-24T03 Me xd +106.06
1968-07-25T11 Lu c +122.57
1968-07-28T00
** 
B +104.75
1968-07-28T17 Ne +d −17.04
1968-07-30T18 Lu xd +191.62
1968-07-30T18 Ve v +138.78
1968-07-31T04 Sa +d +7.48
1968-08-03T09 Me v +126.54
1968-08-04T23 Ne Pg +233.76
1968-08-05T02 Lu p 0.002449
1968-08-05T09 Lu d −28.43
1968-08-05T11 Lu v +272.75
1968-08-07T00 Sa Rg +25.55
1968-08-07T12 Me o +135.06
1968-08-08T11 Lu o +315.97
1968-08-09T13 Ve V +150.84
1968-08-09T15
** 
S +140.85
1968-08-11T23 Me a 1.357
1968-08-12T14 Lu xa +10.73
1968-08-16T18 Lu V +61.50
1968-08-17T02 Lu a 0.002703
1968-08-18T20 Ve v +162.27
1968-08-19T07 Lu +d +28.51
1968-08-23T23 Lu c +150.89
1968-08-25T06
** 
B +94.99
1968-08-26T21 Lu xd +189.96
1968-08-31T02 Lu p 0.002472
1968-08-31T10 Me xa +178.10
1968-08-31T18 Lu v +258.98
1968-09-01T16 Lu d −28.58
1968-09-06T22 Lu o +344.37
1968-09-07T21
** 
S +137.36
1968-09-08T14 Ju a 6.430
1968-09-08T20 Lu xa +9.66
1968-09-09T00 Ju c +166.40
1968-09-09T17 Ju v +166.54
1968-09-12T12 Pl a 32.89
1968-09-13T19 Lu V +69.60
1968-09-13T21 Lu a 0.002703
1968-09-15T12 Pl o +172.68
1968-09-15T15 Lu +d +28.64
1968-09-16T01 Pl v +172.70
1968-09-20T09 Me e +26.29
1968-09-21T16 Ur a 19.30
1968-09-22T11 Lu c +179.49
1968-09-22T14 Ur c +179.62
1968-09-22T16 Ur v +179.63
1968-09-22T17
** 
B +96.57
1968-09-23T04 Lu xd +189.61
1968-09-25T20 Lu p 0.002451
1968-09-25T22 Lu v +228.99
1968-09-28T21 Lu d −28.66
1968-10-02T02 Ve xa +216.61
1968-10-03T06 Me d −15.29
1968-10-03T11 Me Rg +211.25
1968-10-06T04 Lu xa +9.65
1968-10-06T08
** 
S +140.40
1968-10-06T11 Lu o +13.28
1968-10-11T16 Lu a 0.002708
1968-10-11T19 Lu V +77.75
1968-10-12T23 Lu +d +28.66
1968-10-14T01 Me p 0.6628
1968-10-15T04 Me V +202.90
1968-10-15T09 Sa o +22.08
1968-10-15T10 Sa p 8.338
1968-10-15T14 Sa V +22.06
1968-10-15T15 Me c +202.35
1968-10-20T02 Me xd +197.59
1968-10-20T14 Lu xd +189.63
1968-10-20T16
** 
B +99.01
1968-10-21T21 Lu c +208.58
1968-10-23T15 Lu p 0.002415
1968-10-23T17 Lu v +235.76
1968-10-24T14 Me Pg +195.71
1968-10-26T03 Lu d −28.62
1968-10-26T18 Me +d −4.81
1968-10-31T06 Me e −18.52
1968-11-02T11 Lu xa +9.48
1968-11-03T11
** 
S +144.89
1968-11-05T04 Lu o +42.84
1968-11-08T08 Lu a 0.002715
1968-11-08T15 Lu V +83.95
1968-11-09T06 Lu +d +28.55
1968-11-16T23 Lu xd +188.75
1968-11-17T07 Ve d −25.41
1968-11-17T20 Ne a 31.31
1968-11-17T20
** 
B +107.80
1968-11-18T12 Ne c +236.27
1968-11-18T17 Ne v +236.27
1968-11-19T11 Me v +227.24
1968-11-20T08 Lu c +238.08
1968-11-20T23 Lu p 0.002390
1968-11-21T02 Lu v +249.71
1968-11-22T12 Lu d −28.49
1968-11-23T01 Pl d +16.00
1968-11-27T10 Me xa +239.84
1968-11-29T13 Lu xa +7.99
1968-12-02T09
** 
S +158.94
1968-12-04T23 Lu o +72.90
1968-12-05T10 Lu V +78.44
1968-12-05T14 Lu a 0.002717
1968-12-06T06 Me V +253.77
1968-12-06T12 Lu +d +28.43
1968-12-07T00 Me a 1.451
1968-12-07T12 Me o +255.69
1968-12-14T04 Lu xd +186.33
1968-12-15T10 Sa d +4.92
1968-12-16T01
** 
B +124.85
1968-12-19T05 Me d −25.33
1968-12-19T12 Lu p 0.002384
1968-12-19T14 Lu v +265.21
1968-12-19T18 Lu c +267.94
1968-12-19T23 Lu d −28.42
1968-12-21T11 Sa Pg +18.70
1968-12-25T19 Me v +284.69
1968-12-26T14 Lu xa +5.05
1968-12-27T12 Pl Rg +175.11
1968-12-30T22
** 
S +184.77
1968-12-31T19 Lu V +68.29



[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1968.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07