AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1964

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1964


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1964] [Q 1964]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1964-01-04T14 Me c +283.26
1964-01-04T19 Me V +282.97
1964-01-05T07 Me p 0.6716
1964-01-08T13 Me +d −19.92
1964-01-09T22 Lu V +234.32
1964-01-10T00 Lu a 0.002710
1964-01-13T03
** 
B +145.25
1964-01-13T20 Lu xd +281.26
1964-01-13T22 Lu d −22.97
1964-01-14T20 Lu c +293.73
1964-01-15T11 Me Pg +274.50
1964-01-16T04
** 
s +65.33
1964-01-26T00 Lu p 0.002444
1964-01-26T04 Lu v +87.72
1964-01-27T02 Lu xa +101.14
1964-01-27T03 Me e −24.70
1964-01-27T04 Lu +d +22.98
1964-01-28T03
** 
S +208.61
1964-01-28T23 Lu o +128.08
1964-02-01T01 Me d −22.07
1964-02-03T00 Me xa +289.45
1964-02-06T19 Lu a 0.002704
1964-02-06T21 Lu V +242.12
1964-02-10T03 Lu xd +280.75
1964-02-10T05 Lu d −23.01
1964-02-11T21
** 
B +160.01
1964-02-12T09 Ne d −15.45
1964-02-13T12 Lu c +323.88
1964-02-15T00 Sa a 10.82
1964-02-15T01 Ma v +325.85
1964-02-15T03 Sa v +325.59
1964-02-15T06 Sa c +325.60
1964-02-17T03 Ma c +327.51
1964-02-18T11 Ne Rg +227.84
1964-02-19T17 Ma a 2.370
1964-02-20T14 Lu v +61.45
1964-02-21T07 Lu p 0.002474
1964-02-21T15 Ve xd +12.76
1964-02-23T07 Lu xa +99.94
1964-02-23T11 Lu +d +23.08
1964-02-27T08
** 
S +230.87
1964-02-27T12 Lu o +157.98
1964-02-27T14 Ur o +158.02
1964-02-27T15 Ur V +158.02
1964-02-28T11 Ur p 17.31
1964-03-03T12 Pl c +162.93
1964-03-03T20 Pl V +162.92
1964-03-05T16 Lu a 0.002702
1964-03-05T23 Lu V +250.49
1964-03-06T08 Pl p 31.91
1964-03-06T16 Me a 1.373
1964-03-07T11
** 
b +49.39
1964-03-08T07 Lu xd +278.69
1964-03-08T13 Lu d −23.20
1964-03-13T12 Me o +353.12
1964-03-14T02 Lu c +320.49
1964-03-14T19
** 
B +169.28
1964-03-17T01 Lu v +36.05
1964-03-17T15 Lu p 0.002455
1964-03-19T16 Me v +5.36
1964-03-21T08 Lu xa +97.36
1964-03-21T16 Lu +d +23.31
1964-03-23T16 Me xd +13.37
1964-03-28T02 Lu o +187.48
1964-03-30T04
** 
S +232.33
1964-04-02T11 Lu a 0.002706
1964-04-02T22 Lu V +257.99
1964-04-04T10 Lu xd +275.67
1964-04-04T21 Lu d −23.46
1964-04-07T14 Me e +19.14
1964-04-09T21 Ve e +45.73
1964-04-12T12 Lu c +22.65
1964-04-14T01 Lu v +45.28
1964-04-14T09 Lu p 0.002420
1964-04-14T23
** 
B +163.54
1964-04-15T16 Me +d +18.14
1964-04-16T21 Me Rg +41.53
1964-04-17T09 Lu xa +94.44
1964-04-17T22 Lu +d +23.57
1964-04-20T05 Ju v +31.92
1964-04-22T14 Ju c +32.49
1964-04-24T12 Ju a 5.970
1964-04-26T17 Lu o +216.52
1964-04-27T10 Me c +37.18
1964-04-28T02 Me V +36.73
1964-04-28T11 Pl +d +20.20
1964-04-29T00
** 
S +222.25
1964-04-30T01 Lu a 0.002712
1964-04-30T04 Me p 0.5618
1964-04-30T15 Lu V +262.92
1964-05-01T00 Me xa +34.84
1964-05-01T12 Lu xd +273.18
1964-05-02T05 Lu d −23.69
1964-05-06T12 Ve +d +27.55
1964-05-07T00 Ne o +226.47
1964-05-07T07 Ne V +226.46
1964-05-07T20 Ne p 29.31
1964-05-10T16 Me Pg +31.53
1964-05-11T11 Ur +d +10.07
1964-05-11T21 Lu c +51.20
1964-05-12T11 Lu v +60.06
1964-05-12T16 Lu p 0.002395
1964-05-13T09
** 
B +160.00
1964-05-13T09 Ur Pg +155.92
1964-05-14T15 Lu xa +92.57
1964-05-14T22 Me d +9.38
1964-05-15T06 Lu +d +23.75
1964-05-22T15 Pl Pg +161.60
1964-05-24T21 Me e −24.93
1964-05-26T09 Lu o +245.17
1964-05-27T07
** 
S +211.45
1964-05-27T08 Lu a 0.002715
1964-05-27T19 Lu V +262.08
1964-05-28T16 Lu xd +272.08
1964-05-29T10 Ve Rg +96.88
1964-05-29T12 Lu d −23.80
1964-06-09T11 Sa +d −11.07
1964-06-09T23 Lu v +76.43
1964-06-10T01 Lu p 0.002389
1964-06-10T04 Lu c +79.33
1964-06-11T00 Lu xa +92.07
1964-06-11T08
** 
B +146.41
1964-06-11T16 Lu +d +23.81
1964-06-12T04 Ve xa +93.19
1964-06-15T02 Sa Rg +335.04
1964-06-19T15 Me xd +79.15
1964-06-19T20 Ve p 0.2895
1964-06-19T22 Ve c +88.64
1964-06-20T00 Ve V +88.60
1964-06-23T11 Lu V +254.88
1964-06-23T11 Lu a 0.002715
1964-06-24T22 Lu xd +272.07
1964-06-25T01 Lu o +273.51
1964-06-25T07
** 
S +190.98
1964-06-25T18 Lu d −23.81
1964-06-26T02 Me v +93.02
1964-06-27T12 Me o +96.10
1964-06-27T22 Me +d +24.55
1964-06-28T13 Me a 1.327
1964-06-30T08 Ma xd +69.14
1964-07-08T10 Lu p 0.002400
1964-07-08T11 Lu xa +92.08
1964-07-08T12 Lu v +92.90
1964-07-09T03 Lu +d +23.81
1964-07-09T11 Lu c +107.26
1964-07-09T15
** 
B +139.12
1964-07-11T12 Ve Pg +80.36
1964-07-17T13 Ve d +17.89
1964-07-20T16 Lu V +254.24
1964-07-20T21 Lu a 0.002710
1964-07-21T00 Ne +d −14.66
1964-07-22T04 Lu xd +272.01
1964-07-23T00 Lu d −23.81
1964-07-24T13
** 
S +188.81
1964-07-24T15 Lu o +301.76
1964-07-27T02 Ne Pg +225.07
1964-07-27T23 Me xa +150.66
1964-08-03T09 Ma +d +23.83
1964-08-04T19 Lu xa +91.49
1964-08-05T12 Lu +d +23.84
1964-08-05T14 Me e +27.31
1964-08-05T14 Lu p 0.002427
1964-08-05T21 Lu v +107.51
1964-08-07T13
** 
B +137.76
1964-08-07T19 Lu c +135.29
1964-08-17T09 Lu V +258.94
1964-08-17T12 Lu a 0.002704
1964-08-18T09 Lu xd +270.80
1964-08-19T06 Lu d −23.89
1964-08-19T14 Me Rg +167.97
1964-08-21T02 Ve +d +19.27
1964-08-21T21
** 
S +182.38
1964-08-22T03 Me d +0.89
1964-08-23T05 Lu o +330.12
1964-08-23T22
** 
s +134.75
1964-08-24T20 Sa o +331.67
1964-08-24T23 Sa V +331.66
1964-08-25T00 Sa p 8.773
1964-08-30T00 Ve e −45.83
1964-08-30T08 Me p 0.6248
1964-08-31T23 Lu xa +89.60
1964-09-01T11 Me V +160.59
1964-09-01T19 Lu +d +23.99
1964-09-01T22 Ur a 19.30
1964-09-02T01 Lu p 0.002460
1964-09-02T06 Me c +159.84
1964-09-02T17 Lu v +114.48
1964-09-02T22 Ur c +160.46
1964-09-03T08 Ur v +160.48
1964-09-03T11 Pl a 33.74
1964-09-04T20
** 
B +128.71
1964-09-06T04 Lu c +163.63
1964-09-06T11 Pl o +164.00
1964-09-06T16
** 
b +132.50
1964-09-06T19 Pl v +164.01
1964-09-11T17 Me Pg +154.30
1964-09-11T18 Ju +d +18.14
1964-09-14T06 Lu V +265.54
1964-09-14T06 Lu a 0.002701
1964-09-14T11 Lu xd +268.24
1964-09-14T18 Ju Rg +56.13
1964-09-15T14 Lu d −24.11
1964-09-15T15 Me xd +155.48
1964-09-16T02 Me +d +9.52
1964-09-18T10 Me e −17.84
1964-09-19T05
** 
S +171.51
1964-09-21T17 Lu o +96.50
1964-09-26T09 Lu v +64.04
1964-09-27T05 Lu p 0.002471
1964-09-28T00 Lu xa +86.76
1964-09-29T00 Lu +d +24.23
1964-10-03T01
** 
B +125.59
1964-10-03T08 Ve xd +147.26
1964-10-04T11 Me v +182.67
1964-10-05T16 Lu c +192.47
1964-10-11T13 Lu xd +265.30
1964-10-12T02 Lu a 0.002704
1964-10-12T05 Lu V +272.84
1964-10-12T22 Lu d −24.36
1964-10-15T11 Me o +201.98
1964-10-18T18
** 
S +174.77
1964-10-21T04 Lu o +27.83
1964-10-22T19 Me a 1.433
1964-10-23T12 Lu v +61.30
1964-10-23T22 Lu p 0.002439
1964-10-23T22 Me xa +215.96
1964-10-25T02 Lu xa +84.25
1964-10-26T06 Lu +d +24.47
1964-10-30T02 Sa d −13.63
1964-10-31T19
** 
B +131.97
1964-11-01T18 Sa Pg +328.35
1964-11-04T07 Lu c +221.91
1964-11-07T17 Lu xd +263.39
1964-11-08T21 Lu a 0.002710
1964-11-09T02 Ne a 31.31
1964-11-09T02 Lu V +279.75
1964-11-09T06 Lu d −24.56
1964-11-09T17 Ne v +227.57
1964-11-09T22 Ne c +227.58
1964-11-11T22 Ju p 4.010
1964-11-12T21 Ju V +51.12
1964-11-13T09 Ju o +51.05
1964-11-14T08
** 
s +211.49
1964-11-15T01 Pl d +18.32
1964-11-16T22
** 
S +187.35
1964-11-19T15 Lu o +57.37
1964-11-20T20 Lu v +75.18
1964-11-21T00 Lu p 0.002405
1964-11-21T09 Lu xa +83.10
1964-11-22T14 Lu +d +24.60
1964-11-27T12 Me d −25.84
1964-11-29T15
** 
B +143.25
1964-11-30T12 Me e +21.35
1964-12-04T01 Lu c +251.94
1964-12-04T23 Lu xd +262.96
1964-12-06T11 Lu a 0.002716
1964-12-06T13 Lu d −24.63
1964-12-06T15 Lu V +282.66
1964-12-09T06 Me Rg +274.89
1964-12-12T14 Me xd +273.86
1964-12-15T06
** 
S +197.13
1964-12-18T05 Ur d +6.69
1964-12-18T12 Pl Rg +166.34
1964-12-18T20 Lu xa +83.02
1964-12-18T20 Me c +266.98
1964-12-18T22 Me V +266.88
1964-12-19T02 Me p 0.6767
1964-12-19T02 Lu o +87.26
1964-12-19T11 Lu p 0.002385
1964-12-19T12 Lu v +93.27
1964-12-20T01 Lu +d +24.62
1964-12-20T02 Ur Rg +164.85
1964-12-27T07 Me +d −19.92
1964-12-28T01
** 
B +143.21
1964-12-29T02 Me Pg +258.58
1965-01-01T05 Lu xd +263.07[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1964.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07