AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1962

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1962


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1962] [Q 1962]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1962-01-03T09 Ve v +276.79
1962-01-03T10 Me v +293.22
1962-01-04T03
** 
B +115.70
1962-01-06T02 Lu d −19.84
1962-01-06T12 Lu c +285.74
1962-01-08T09 Lu v +312.98
1962-01-08T14 Lu p 0.002425
1962-01-08T17 Lu xd +318.22
1962-01-19T02 Lu +d +19.83
1962-01-19T03
** 
S +171.22
1962-01-20T18 Lu o +120.24
1962-01-21T00 Me e +18.66
1962-01-21T23 Me xd +320.06
1962-01-22T05 Lu xa +137.99
1962-01-22T12 Sa a 10.97
1962-01-22T17 Sa c +302.24
1962-01-22T23 Sa v +302.27
1962-01-24T12 Lu a 0.002712
1962-01-24T16 Lu V +166.81
1962-01-27T12 Ve o +307.11
1962-01-27T15 Me Rg +322.82
1962-01-30T07 Ve a 1.713
1962-01-31T18 Me +d −11.83
1962-02-02T12
** 
B +131.75
1962-02-02T13 Lu d −19.81
1962-02-05T00 Lu c +315.73
1962-02-05T03 Lu xd +318.03
1962-02-05T13 Me c +316.27
1962-02-05T21 Lu p 0.002395
1962-02-05T21 Lu v +329.44
1962-02-06T01 Me V +315.63
1962-02-06T12
** 
b +14.70
1962-02-07T11 Me p 0.6498
1962-02-07T22 Ne d −14.19
1962-02-08T03 Ju a 6.033
1962-02-08T14 Ju v +319.49
1962-02-08T18 Ju c +319.52
1962-02-13T15 Ne Rg +223.49
1962-02-15T08 Lu +d +19.81
1962-02-16T08
** 
S +184.93
1962-02-17T14 Ur V +148.50
1962-02-17T15 Ur o +148.50
1962-02-17T21 Me Pg +307.25
1962-02-18T12 Lu xa +138.10
1962-02-18T12 Ur p 17.35
1962-02-19T13 Lu o +150.43
1962-02-20T17 Lu V +164.10
1962-02-20T20 Lu a 0.002716
1962-02-25T15 Me d −17.03
1962-02-27T11 Pl c +158.85
1962-02-28T08 Pl V +158.83
1962-03-01T06 Me xa +313.19
1962-03-01T23 Lu d −19.84
1962-03-02T12
** 
B +145.27
1962-03-02T19 Pl p 32.36
1962-03-03T04 Me e −27.12
1962-03-04T14 Lu xd +317.91
1962-03-06T09 Lu p 0.002386
1962-03-06T10 Lu c +345.37
1962-03-06T13 Lu v +347.25
1962-03-09T12 Ma v +327.80
1962-03-14T14 Lu +d +19.89
1962-03-17T17 Lu xa +137.61
1962-03-17T22
** 
S +214.34
1962-03-19T05 Lu V +155.22
1962-03-19T21 Lu a 0.002716
1962-03-21T07 Lu o +180.24
1962-03-29T07 Lu d −20.00
1962-03-31T22 Lu xd +316.65
1962-04-01T10
** 
B +167.82
1962-04-03T20 Lu p 0.002397
1962-04-04T02 Lu v +3.81
1962-04-04T19 Lu c +14.57
1962-04-10T21 Lu +d +20.10
1962-04-12T09 Me a 1.339
1962-04-13T19 Lu xa +135.70
1962-04-15T15 Lu V +157.39
1962-04-16T07 Lu a 0.002712
1962-04-16T12 Me o +26.49
1962-04-18T12 Ve xd +47.96
1962-04-18T15
** 
S +258.20
1962-04-19T16 Me v +33.19
1962-04-19T22 Me xd +33.76
1962-04-20T00 Lu o +209.47
1962-04-25T13 Lu d −20.25
1962-04-26T02 Pl +d +21.08
1962-04-28T01 Lu xd +314.09
1962-05-02T01 Lu p 0.002425
1962-05-02T07 Ur +d +13.43
1962-05-02T09 Lu v +16.88
1962-05-03T00 Ne o +222.13
1962-05-03T03 Ne V +222.12
1962-05-03T21 Ne p 29.32
1962-05-04T04 Lu c +43.24
1962-05-04T06 Ur Pg +146.40
1962-05-04T17
** 
B +184.26
1962-05-08T06 Lu +d +20.34
1962-05-10T21 Lu xa +132.77
1962-05-13T12 Lu V +163.90
1962-05-13T23 Lu a 0.002706
1962-05-13T23 Me e +21.63
1962-05-15T22 Me +d +24.98
1962-05-17T01 Sa +d −17.90
1962-05-19T04 Pl Pg +157.52
1962-05-19T14 Lu o +238.13
1962-05-21T07
** 
S +260.36
1962-05-21T21 Sa Rg +311.40
1962-05-22T19 Lu d −20.44
1962-05-25T02 Lu xd +311.26
1962-05-25T19 Ve +d +24.91
1962-05-26T09 Me Rg +80.40
1962-05-28T06 Me xa +80.26
1962-05-29T12 Lu p 0.002458
1962-05-30T02 Lu v +22.32
1962-06-02T13 Lu c +71.55
1962-06-04T09
** 
B +177.56
1962-06-04T17 Lu +d +20.49
1962-06-07T01 Lu xa +130.26
1962-06-07T01 Me p 0.5497
1962-06-07T07 Me V +76.13
1962-06-07T08 Me c +76.11
1962-06-10T11 Lu V +171.28
1962-06-10T17 Lu a 0.002702
1962-06-18T02 Lu o +266.37
1962-06-19T03 Lu d −20.53
1962-06-19T07 Me Pg +71.84
1962-06-19T08 Me d +17.85
1962-06-19T09
** 
S +252.98
1962-06-21T05 Lu xd +309.46
1962-06-23T20 Lu p 0.002469
1962-06-24T07 Lu v +353.39
1962-06-28T16 Ju +d −7.86
1962-07-01T20 Me e −21.60
1962-07-01T23 Lu c +99.63
1962-07-02T02 Lu +d +20.54
1962-07-02T08 Ju Rg +342.69
1962-07-04T06
** 
B +172.45
1962-07-04T07 Lu xa +129.05
1962-07-08T09 Lu V +178.62
1962-07-08T12 Lu a 0.002703
1962-07-16T12 Lu d −20.53
1962-07-16T21 Me xd +99.79
1962-07-17T11 Lu o +294.41
1962-07-17T12 Ne +d −13.34
1962-07-18T09 Me +d +23.13
1962-07-18T12 Lu xd +308.93
1962-07-19T01
** 
S +227.67
1962-07-20T10 Lu p 0.002441
1962-07-20T11 Lu v +337.40
1962-07-23T03 Ne Pg +220.72
1962-07-26T06 Me v +118.91
1962-07-29T09 Lu +d +20.52
1962-07-29T11 Me o +125.75
1962-07-31T12 Lu c +127.83
1962-07-31T14 Lu xa +128.94
1962-07-31T18 Sa o +308.07
1962-07-31T18 Sa V +308.07
1962-07-31T23 Sa p 8.942
1962-08-02T07 Me a 1.348
1962-08-04T02
** 
B +154.44
1962-08-05T05 Lu a 0.002710
1962-08-05T06 Lu V +185.26
1962-08-08T02 Ve xa +179.33
1962-08-12T22 Lu d −20.52
1962-08-13T09 Ma xd +84.08
1962-08-14T15
** 
s +269.44
1962-08-14T21 Lu xd +308.96
1962-08-15T20 Lu o +322.52
1962-08-17T08 Lu p 0.002409
1962-08-17T11 Lu v +346.75
1962-08-17T23
** 
S +201.95
1962-08-23T13 Ur a 19.34
1962-08-24T05 Me xa +172.24
1962-08-24T13 Ur c +150.91
1962-08-25T01 Ur v +150.94
1962-08-25T15 Lu +d +20.53
1962-08-27T17 Ma +d +23.62
1962-08-27T20 Lu xa +128.90
1962-08-30T03 Lu c +156.29
1962-08-30T15 Pl a 34.19
1962-08-31T12 Ju p 3.985
1962-08-31T12 Ju V +337.72
1962-08-31T14 Ju o +337.71
1962-09-01T18 Lu a 0.002716
1962-09-01T20 Lu V +188.85
1962-09-02T08
** 
B +143.51
1962-09-02T11 Pl o +159.86
1962-09-02T21 Pl v +159.87
1962-09-03T04 Ve e +46.15
1962-09-09T07 Lu d −20.60
1962-09-10T15 Me e +26.77
1962-09-11T07 Lu xd +308.40
1962-09-14T04 Lu o +288.29
1962-09-14T16 Lu p 0.002388
1962-09-14T19 Lu v +0.67
1962-09-15T22
** 
S +191.03
1962-09-21T20 Lu +d +20.67
1962-09-24T00 Lu xa +127.81
1962-09-24T01 Me Rg +201.78
1962-09-24T10 Me d −12.03
1962-09-28T12 Lu V +181.42
1962-09-28T19 Lu c +185.21
1962-09-29T00 Lu a 0.002718
1962-09-30T12
** 
B +138.19
1962-10-01T13
** 
b +176.40
1962-10-04T18 Me p 0.6563
1962-10-06T03 Me V +193.53
1962-10-06T15 Lu d −20.82
1962-10-06T15 Me c +192.92
1962-10-08T13 Lu xd +306.39
1962-10-09T14 Sa Pg +304.77
1962-10-09T20 Sa d −19.80
1962-10-12T05
** 
s +178.51
1962-10-12T21 Me xd +187.22
1962-10-13T03 Lu p 0.002386
1962-10-13T06 Lu v +15.90
1962-10-13T12 Lu o +19.70
1962-10-13T14
** 
S +186.02
1962-10-15T15 Me Pg +186.52
1962-10-18T03 Me +d −1.57
1962-10-19T03 Lu +d +20.92
1962-10-21T01 Lu xa +125.26
1962-10-22T02 Me e −18.21
1962-10-22T19 Ve d −25.93
1962-10-23T04 Ve Rg +237.63
1962-10-25T07 Lu V +176.27
1962-10-26T03 Lu a 0.002716
1962-10-27T02 Ju d −11.69
1962-10-28T06
** 
B +133.42
1962-10-28T13 Lu c +214.65
1962-10-29T09 Ju Pg +332.82
1962-11-02T21 Lu d −21.08
1962-11-04T15 Lu xd +303.34
1962-11-05T05 Ne a 31.32
1962-11-05T19 Ne v +223.22
1962-11-06T03 Ne c +223.23
1962-11-08T11 Me v +215.54
1962-11-10T13 Lu p 0.002404
1962-11-10T15
** 
S +177.33
1962-11-10T16 Lu v +30.33
1962-11-11T17 Pl d +19.30
1962-11-11T22 Lu o +49.05
1962-11-12T20 Ve c +229.97
1962-11-12T22 Ve V +229.90
1962-11-13T11 Ve p 0.2679
1962-11-15T13 Lu +d +21.15
1962-11-17T03 Lu xa +122.19
1962-11-20T04 Me xa +234.41
1962-11-22T01 Lu V +181.59
1962-11-22T16 Lu a 0.002711
1962-11-24T15
** 
B +130.56
1962-11-25T12 Me o +242.81
1962-11-27T06 Lu c +244.54
1962-11-27T10 Me a 1.451
1962-11-29T05 Ve xd +222.59
1962-11-30T03 Lu d −21.26
1962-12-01T15 Lu xd +300.76
1962-12-03T11 Ve Pg +222.22
1962-12-06T16 Me V +260.37
1962-12-08T16 Lu p 0.002439
1962-12-08T19 Lu v +41.26
1962-12-08T23
** 
S +183.13
1962-12-09T01 Ur d +10.28
1962-12-11T01 Ur Rg +155.31
1962-12-11T09 Lu o +78.86
1962-12-12T11 Me v +269.42
1962-12-13T00 Lu +d +21.30
1962-12-14T09 Ve +d −13.66
1962-12-14T09 Lu xa +120.13
1962-12-14T16 Pl Rg +162.16
1962-12-14T21 Me d −25.52
1962-12-17T06 Ma d +16.29
1962-12-20T03 Lu V +190.71
1962-12-20T10 Lu a 0.002705
1962-12-22T05
** 
B +141.71
1962-12-26T05 Ma Rg +144.80
1962-12-26T22 Lu c +274.71
1962-12-27T11 Lu d −21.31
1962-12-28T20 Lu xd +299.68[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1962.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07