AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1961

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1961


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1961] [Q 1961]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1961-01-01T23 Lu o +101.33
1961-01-03T12 Lu a 0.002716
1961-01-04T03 Ju a 6.166
1961-01-04T08 Lu V +129.73
1961-01-05T11 Me o +284.66
1961-01-05T18 Ju c +285.21
1961-01-06T16 Lu xa +157.28
1961-01-07T11 Ju v +285.61
1961-01-11T01 Sa a 11.02
1961-01-11T06 Sa c +290.80
1961-01-11T17 Sa v +290.86
1961-01-12T22
** 
B +171.86
1961-01-15T13 Lu d −18.80
1961-01-16T18 Lu v +294.79
1961-01-16T21 Lu c +296.55
1961-01-16T22 Lu p 0.002384
1961-01-17T01 Ma +d +27.23
1961-01-19T13 Lu xd +336.67
1961-01-21T02 Me v +310.77
1961-01-24T03 Ve xd +350.78
1961-01-28T15
** 
b +117.33
1961-01-28T17
** 
S +292.53
1961-01-28T18 Lu +d +18.77
1961-01-29T03 Ve e +46.94
1961-01-30T12 Lu a 0.002717
1961-01-30T18 Lu V +119.93
1961-01-31T18 Lu o +131.69
1961-02-02T20 Lu xa +156.23
1961-02-04T02 Me xd +332.96
1961-02-05T16 Ne d −13.53
1961-02-06T02 Ma Pg +89.99
1961-02-06T10 Me e +18.21
1961-02-11T06 Ne Rg +221.32
1961-02-11T23 Lu d −18.72
1961-02-12T07
** 
B +205.04
1961-02-12T16 Ur o +143.75
1961-02-12T22 Ur V +143.74
1961-02-12T23 Me Rg +339.18
1961-02-13T14 Ur p 17.38
1961-02-14T09 Lu v +312.03
1961-02-14T11 Lu p 0.002395
1961-02-15T08 Lu c +326.42
1961-02-15T23 Lu xd +336.20
1961-02-16T00 Me +d −5.61
1961-02-21T23 Me c +333.12
1961-02-22T16 Me V +332.36
1961-02-24T13 Me p 0.6328
1961-02-25T01 Lu +d +18.71
1961-02-25T11 Pl c +156.85
1961-02-25T14 Pl V +156.84
1961-02-25T18
** 
S +275.15
1961-02-26T19 Lu V +117.01
1961-02-26T21 Lu a 0.002713
1961-02-28T13 Pl p 32.59
1961-03-02T02 Lu xa +156.26
1961-03-02T13 Lu o +161.75
1961-03-06T23 Me Pg +324.34
1961-03-10T21
** 
B +211.73
1961-03-11T07 Lu d −18.72
1961-03-13T08 Me d −12.56
1961-03-14T09 Me xa +326.93
1961-03-14T18 Lu p 0.002423
1961-03-14T20 Lu v +327.40
1961-03-15T10 Lu xd +336.24
1961-03-16T18 Lu c +355.96
1961-03-19T17
** 
s +127.78
1961-03-20T17 Me e −27.71
1961-03-20T20 Ve Rg +29.10
1961-03-24T09 Lu +d +18.77
1961-03-25T05
** 
S +256.11
1961-03-25T09 Ve +d +18.04
1961-03-26T14 Lu V +122.68
1961-03-26T14 Lu a 0.002706
1961-03-29T09 Lu xa +156.03
1961-04-01T05 Lu o +191.28
1961-04-04T17 Sa xa +298.88
1961-04-05T18
** 
b +126.89
1961-04-07T13 Lu d −18.86
1961-04-10T18 Ve V +21.00
1961-04-10T20 Ve p 0.2837
1961-04-10T23 Ve c +20.86
1961-04-11T07 Lu p 0.002459
1961-04-11T14 Lu v +333.70
1961-04-11T17 Lu xd +335.40
1961-04-12T17
** 
B +226.50
1961-04-15T05 Lu c +25.02
1961-04-20T17 Lu +d +18.95
1961-04-23T10 Lu a 0.002702
1961-04-23T12 Lu V +129.92
1961-04-24T09 Pl +d +21.48
1961-04-25T14 Lu xa +154.45
1961-04-27T04 Ur +d +14.99
1961-04-29T04 Ur Pg +141.66
1961-04-29T12 Me a 1.329
1961-04-30T13 Ne o +219.95
1961-04-30T13 Ne V +219.95
1961-04-30T18 Lu o +220.16
1961-05-01T10 Ne p 29.32
1961-05-01T11 Me o +40.33
1961-05-02T04 Ve Pg +12.74
1961-05-03T01 Me xd +43.69
1961-05-04T09 Me v +46.62
1961-05-04T19 Lu d −19.06
1961-05-05T13 Lu v +286.97
1961-05-05T14 Sa +d −20.23
1961-05-06T12 Lu p 0.002470
1961-05-06T14
** 
S +272.03
1961-05-08T19 Lu xd +333.22
1961-05-09T15 Sa Rg +299.86
1961-05-13T21 Ve d +6.27
1961-05-14T16 Lu c +53.65
1961-05-15T16 Ve xa +15.99
1961-05-16T23 Pl Pg +155.53
1961-05-18T02 Lu +d +19.15
1961-05-21T04 Lu a 0.002703
1961-05-21T11 Lu V +137.03
1961-05-21T18 Ju +d −18.89
1961-05-22T17 Lu xa +151.71
1961-05-23T02
** 
B +191.66
1961-05-25T18 Ju Rg +307.16
1961-05-25T19 Me +d +25.64
1961-05-30T04 Lu o +248.54
1961-06-01T03 Lu d −19.21
1961-06-01T06 Me e +23.26
1961-06-01T15 Lu v +283.77
1961-06-02T03 Lu p 0.002442
1961-06-04T11
** 
S +262.44
1961-06-04T20 Lu xd +330.40
1961-06-10T08 Me xa +99.74
1961-06-13T05 Lu c +81.95
1961-06-14T11 Lu +d +19.26
1961-06-14T17 Me Rg +100.46
1961-06-17T21 Lu a 0.002708
1961-06-18T07 Lu V +143.28
1961-06-18T19 Lu xa +148.99
1961-06-19T10
** 
B +172.84
1961-06-19T22 Ve e −45.70
1961-06-25T13 Me p 0.5577
1961-06-27T01 Me V +95.83
1961-06-27T11 Me c +95.57
1961-06-28T12 Lu o +276.57
1961-06-28T14 Lu d −19.26
1961-06-29T18 Lu v +295.07
1961-06-30T01 Lu p 0.002410
1961-07-01T23 Lu xd +328.19
1961-07-02T04
** 
S +238.20
1961-07-03T09 Me d +18.66
1961-07-08T19 Me Pg +91.35
1961-07-11T18 Lu +d +19.26
1961-07-12T19 Lu c +110.18
1961-07-15T05 Ne +d −12.66
1961-07-15T11 Lu a 0.002715
1961-07-15T21 Lu V +146.94
1961-07-15T22 Lu xa +147.44
1961-07-18T00
** 
B +160.69
1961-07-19T05 Sa V +296.56
1961-07-19T11 Sa o +296.54
1961-07-19T15 Sa p 9.000
1961-07-19T16 Me e −20.21
1961-07-20T13 Ne Pg +218.54
1961-07-25T10 Ju o +302.24
1961-07-25T10 Ju V +302.23
1961-07-26T01 Lu d −19.22
1961-07-26T06 Ju p 4.095
1961-07-27T09
** 
s +251.25
1961-07-27T19 Lu o +304.52
1961-07-28T05 Lu v +310.62
1961-07-28T08 Lu p 0.002390
1961-07-28T11 Me +d +21.90
1961-07-29T07 Lu xd +327.26
1961-07-30T00 Me xd +110.65
1961-07-30T02
** 
S +202.26
1961-08-08T01 Lu +d +19.21
1961-08-09T08 Ve +d +21.72
1961-08-09T23 Me v +132.10
1961-08-11T10 Lu c +138.51
1961-08-11T16 Lu a 0.002717
1961-08-11T20 Lu V +143.50
1961-08-12T04 Lu xa +147.19
1961-08-14T11 Me o +141.33
1961-08-16T02
** 
B +131.87
1961-08-18T07 Ur a 19.36
1961-08-19T03 Ur v +146.14
1961-08-19T09 Ur c +146.16
1961-08-19T17 Me a 1.364
1961-08-22T11 Lu d −19.18
1961-08-25T18 Lu xd +327.20
1961-08-25T18 Lu p 0.002388
1961-08-25T19 Lu v +327.58
1961-08-26T03 Lu o +332.65
1961-08-28T01
** 
S +166.79
1961-08-28T07 Pl a 34.43
1961-08-31T11 Pl o +157.85
1961-09-01T03 Pl v +157.88
1961-09-04T07 Lu +d +19.20
1961-09-05T20 Ve xd +128.60
1961-09-06T08 Me xa +182.21
1961-09-07T14 Lu V +137.43
1961-09-07T20 Lu a 0.002715
1961-09-08T10 Lu xa +147.24
1961-09-10T02 Lu c +167.16
1961-09-13T06
** 
B +112.73
1961-09-18T19 Lu d −19.26
1961-09-22T04 Lu xd +326.96
1961-09-23T03 Lu p 0.002405
1961-09-23T08 Lu v +344.55
1961-09-23T11 Ju d −21.36
1961-09-23T14 Ju Pg +297.32
1961-09-24T11 Lu o +187.50
1961-09-25T21
** 
S +150.52
1961-09-27T17 Sa Pg +293.24
1961-09-28T04 Me e +25.86
1961-10-01T02 Sa d −21.68
1961-10-01T14 Lu +d +19.32
1961-10-05T00 Lu V +139.18
1961-10-05T08 Lu a 0.002710
1961-10-05T15 Lu xa +146.47
1961-10-09T18 Lu c +196.24
1961-10-10T07 Me d −17.43
1961-10-10T22 Me Rg +218.03
1961-10-11T08
** 
B +102.95
1961-10-13T02 Ma xa +217.70
1961-10-16T01 Lu d −19.44
1961-10-19T10 Lu xd +325.42
1961-10-21T06 Lu p 0.002437
1961-10-21T09 Me p 0.6669
1961-10-21T17 Lu v +358.60
1961-10-22T09 Me V +209.64
1961-10-22T18 Me c +209.14
1961-10-23T21 Lu o +30.23
1961-10-24T03
** 
S +142.89
1961-10-25T23 Me xd +205.39
1961-10-28T23 Lu +d +19.54
1961-10-31T18 Me Pg +202.31
1961-11-01T18 Lu xa +144.20
1961-11-01T21 Lu V +145.51
1961-11-02T01 Lu a 0.002704
1961-11-02T16 Me +d −7.06
1961-11-02T20 Ne a 31.32
1961-11-03T17 Ne c +221.06
1961-11-04T00 Ne v +221.07
1961-11-07T04 Ma a 2.481
1961-11-07T14 Me e −18.82
1961-11-08T00
** 
B +99.53
1961-11-08T09 Lu c +225.78
1961-11-09T14 Pl d +19.74
1961-11-12T07 Lu d −19.67
1961-11-15T11 Lu xd +322.60
1961-11-17T04 Lu p 0.002471
1961-11-18T04 Lu v +0.68
1961-11-21T15
** 
S +141.94
1961-11-22T09 Lu o +59.86
1961-11-25T09 Lu +d +19.76
1961-11-28T20 Lu xa +141.08
1961-11-29T21 Lu V +153.33
1961-11-29T22 Lu a 0.002702
1961-11-30T13 Me v +239.40
1961-12-03T07 Me xa +243.73
1961-12-03T23 Ur d +11.98
1961-12-06T01 Ur Rg +150.55
1961-12-06T11
** 
B +102.17
1961-12-06T12 Me V +248.72
1961-12-07T23 Lu c +255.66
1961-12-09T15 Lu d −19.82
1961-12-11T11 Lu v +304.80
1961-12-12T01 Lu p 0.002462
1961-12-12T07 Pl Rg +160.12
1961-12-12T12 Lu xd +319.73
1961-12-14T15 Me a 1.450
1961-12-14T18 Ma c +262.57
1961-12-16T12 Me o +264.41
1961-12-20T21
** 
S +150.51
1961-12-22T00 Lu o +89.93
1961-12-22T18 Lu +d +19.85
1961-12-23T02 Me d −25.19
1961-12-25T23 Lu xa +138.74
1961-12-26T09 Ve xa +266.73
1961-12-26T15 Ma d −24.15
1961-12-27T19 Lu a 0.002706
1961-12-27T21 Lu V +161.19
1962-01-01T07 Ve d −23.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1961.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07