AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1960

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1960


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1960] [Q 1960]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1960-01-04T11 Lu xd +357.83
1960-01-09T13 Me d −24.30
1960-01-09T20 Lu V +63.30
1960-01-10T03
** 
S +140.76
1960-01-10T13 Lu a 0.002714
1960-01-12T03 Lu +d +18.42
1960-01-12T06
** 
b +23.28
1960-01-13T23 Lu o +112.83
1960-01-16T17 Ma d −23.97
1960-01-19T01 Lu xa +176.22
1960-01-19T12 Me a 1.426
1960-01-23T11
** 
B +108.63
1960-01-25T19 Lu d −18.35
1960-01-26T09 Lu p 0.002419
1960-01-26T10 Lu v +280.23
1960-01-26T11 Me o +305.47
1960-01-28T06 Lu c +307.36
1960-01-31T16 Lu xd +355.40
1960-01-31T18 Ve d −22.26
1960-02-04T09 Ne d −12.86
1960-02-06T20 Lu V +71.55
1960-02-07T06 Lu a 0.002708
1960-02-07T16 Me v +326.91
1960-02-08T07
** 
S +167.50
1960-02-08T12 Lu +d +18.29
1960-02-08T16 Ur V +139.03
1960-02-08T18 Ur o +139.02
1960-02-09T15 Ur p 17.41
1960-02-09T19 Ne Rg +219.14
1960-02-12T17 Lu o +143.03
1960-02-15T04 Lu xa +174.81
1960-02-18T04 Me xd +344.98
1960-02-20T20
** 
B +135.89
1960-02-21T07 Ve xa +300.75
1960-02-22T03 Lu d −18.23
1960-02-23T02 Lu p 0.002456
1960-02-23T04 Lu v +285.94
1960-02-23T19 Me e +18.07
1960-02-24T12 Pl c +154.88
1960-02-24T18 Pl V +154.87
1960-02-26T18 Lu c +337.19
1960-02-27T08 Pl p 32.83
1960-02-28T01 Lu xd +354.64
1960-03-01T15 Me Rg +355.87
1960-03-02T04
** 
s +58.64
1960-03-03T20 Me +d +1.24
1960-03-05T02 Ju d −23.01
1960-03-05T23 Lu V +81.17
1960-03-06T02 Lu a 0.002703
1960-03-06T20 Lu +d +18.19
1960-03-07T08
** 
S +196.79
1960-03-10T21 Me c +350.32
1960-03-11T16 Me V +349.51
1960-03-13T08 Lu o +172.79
1960-03-13T11 Lu xa +174.65
1960-03-14T00 Me p 0.6127
1960-03-16T17
** 
b +55.23
1960-03-19T06 Lu v +255.43
1960-03-19T07 Lu p 0.002472
1960-03-20T09 Lu d −18.19
1960-03-20T15
** 
B +148.38
1960-03-24T01 Ve v +339.84
1960-03-24T08 Me Pg +342.10
1960-03-26T09 Lu xd +354.69
1960-03-27T07 Lu c +6.66
1960-03-27T12 Me xa +342.59
1960-03-30T00 Me d −6.96
1960-04-02T16 Ma v +330.34
1960-04-02T22 Lu a 0.002704
1960-04-03T02 Lu V +90.59
1960-04-03T04 Lu +d +18.22
1960-04-05T09
** 
S +221.44
1960-04-07T08 Me e −27.70
1960-04-09T20 Lu xa +174.55
1960-04-11T20 Lu o +201.96
1960-04-12T12 Ju +d −22.99
1960-04-14T17 Lu v +243.89
1960-04-14T19 Lu p 0.002442
1960-04-16T15 Lu d −18.27
1960-04-17T07
** 
B +175.40
1960-04-20T04 Ju Rg +273.62
1960-04-22T04 Ur +d +16.45
1960-04-22T15 Lu xd +354.23
1960-04-22T19 Pl +d +21.84
1960-04-24T04 Ur Pg +136.93
1960-04-24T23 Sa +d −21.72
1960-04-25T21 Lu c +35.67
1960-04-27T12 Sa Rg +288.43
1960-04-27T23 Ne V +217.77
1960-04-28T01 Ne o +217.77
1960-04-28T22 Ne p 29.32
1960-04-30T12 Lu +d +18.36
1960-04-30T15 Lu a 0.002709
1960-05-01T03 Lu V +98.85
1960-05-04T12
** 
S +314.01
1960-05-07T04 Lu xa +173.36
1960-05-11T05 Lu o +230.53
1960-05-12T17 Lu v +252.80
1960-05-12T18 Lu p 0.002409
1960-05-14T00 Lu d −18.42
1960-05-14T20 Pl Pg +153.57
1960-05-15T11
** 
B +234.69
1960-05-16T04 Me xd +53.54
1960-05-16T07 Me a 1.323
1960-05-16T20 Ve V +45.99
1960-05-17T11 Me o +56.42
1960-05-18T09
** 
S +235.44
1960-05-18T17 Ve v +48.33
1960-05-19T00 Me v +59.78
1960-05-19T17 Lu xd +352.46
1960-05-25T12 Lu c +64.29
1960-05-27T20 Lu +d +18.50
1960-05-28T04 Lu a 0.002715
1960-05-28T21 Lu V +104.39
1960-06-02T23
** 
B +198.09
1960-06-03T08 Lu xa +170.82
1960-06-03T11 Me +d +25.56
1960-06-07T03 Ve V +72.16
1960-06-09T13 Lu o +258.69
1960-06-10T00 Lu v +265.79
1960-06-10T01 Lu p 0.002389
1960-06-10T10 Lu d −18.53
1960-06-13T10 Ve xd +79.88
1960-06-13T19
** 
S +257.91
1960-06-15T18 Lu xd +349.63
1960-06-19T15 Me e +24.89
1960-06-20T01 Ju o +268.74
1960-06-20T12 Ju V +268.68
1960-06-21T12 Ju p 4.239
1960-06-21T23 Ve a 1.736
1960-06-22T11 Ve o +91.01
1960-06-23T11 Me xa +116.46
1960-06-24T03 Lu c +92.62
1960-06-24T04 Lu +d +18.56
1960-06-24T09 Lu a 0.002718
1960-06-24T21 Lu V +101.49
1960-06-24T23 Ve +d +23.83
1960-06-30T09 Lu xa +167.94
1960-06-30T10
** 
B +162.12
1960-07-01T02 Ju d −23.13
1960-07-03T13 Me Rg +120.24
1960-07-07T03 Sa V +285.13
1960-07-07T06 Sa o +285.12
1960-07-07T10 Sa p 9.036
1960-07-07T22 Lu d −18.53
1960-07-08T09 Lu v +279.83
1960-07-08T09
** 
s +242.32
1960-07-08T11 Lu p 0.002388
1960-07-08T19 Lu o +286.62
1960-07-12T01
** 
S +210.61
1960-07-12T22 Lu xd +347.05
1960-07-12T22 Ne +d −11.96
1960-07-14T01 Me p 0.5732
1960-07-14T03 Me d +16.29
1960-07-16T06 Me V +114.92
1960-07-17T00 Me c +114.43
1960-07-18T03 Ne Pg +216.37
1960-07-21T09 Lu V +92.86
1960-07-21T11 Lu +d +18.50
1960-07-21T13 Lu a 0.002716
1960-07-23T18 Lu c +120.88
1960-07-27T11 Lu xa +166.04
1960-07-27T18 Me Pg +109.96
1960-07-27T18
** 
B +146.72
1960-07-30T09 Ju +d −23.11
1960-07-31T11 Ve v +138.97
1960-08-04T09 Lu d −18.44
1960-08-05T16 Lu v +293.37
1960-08-05T19 Lu p 0.002404
1960-08-05T21 Ve V +145.61
1960-08-05T23 Me e −19.15
1960-08-07T02 Lu o +314.60
1960-08-08T22
** 
S +187.67
1960-08-08T23 Me +d +19.90
1960-08-09T05 Lu xd +345.68
1960-08-12T03 Me xd +122.08
1960-08-13T05 Ur a 19.40
1960-08-14T05 Ur c +141.42
1960-08-14T18 Ur v +141.45
1960-08-17T18 Lu +d +18.41
1960-08-17T20 Lu V +95.01
1960-08-18T01 Lu a 0.002711
1960-08-19T10 Ve v +162.29
1960-08-20T15 Ju Pg +263.78
1960-08-22T09 Lu c +149.27
1960-08-23T16 Lu xa +165.44
1960-08-24T22 Me v +145.61
1960-08-25T13
** 
B +125.56
1960-08-25T23 Pl a 34.66
1960-08-29T02 Pl v +155.87
1960-08-29T12 Pl o +155.88
1960-08-30T11 Me o +156.64
1960-08-31T17 Lu d −18.38
1960-09-02T19 Lu v +304.03
1960-09-02T20 Lu p 0.002435
1960-09-05T11 Lu o +342.89
1960-09-05T15 Lu xd +345.46
1960-09-06T11 Me a 1.383
1960-09-06T22
** 
S +162.93
1960-09-14T02 Lu +d +18.37
1960-09-14T17 Lu a 0.002705
1960-09-14T18 Lu V +101.83
1960-09-15T21 Sa Pg +281.82
1960-09-19T11 Me xa +191.85
1960-09-19T23 Lu xa +165.54
1960-09-20T23 Lu c +177.97
1960-09-22T12
** 
B +114.65
1960-09-25T10 Ma xd +92.17
1960-09-27T18 Sa d −22.66
1960-09-27T23 Lu d −18.40
1960-09-29T15 Lu v +297.78
1960-09-29T21 Lu p 0.002468
1960-10-02T23 Ve xa +217.11
1960-10-03T00 Lu xd +345.45
1960-10-04T22 Lu o +37.01
1960-10-05T23
** 
S +158.54
1960-10-11T10 Lu +d +18.46
1960-10-12T13 Lu a 0.002702
1960-10-12T18 Lu V +110.06
1960-10-15T18 Me e +24.69
1960-10-17T07 Lu xa +165.05
1960-10-20T11 Lu c +207.11
1960-10-20T15
** 
B +117.18
1960-10-24T08 Lu v +261.61
1960-10-24T20 Lu p 0.002464
1960-10-25T05 Lu d −18.55
1960-10-25T16 Me d −21.64
1960-10-27T13 Me Rg +234.03
1960-10-29T12
** 
b +118.95
1960-10-30T05 Lu xd +344.36
1960-10-31T09 Ne a 31.32
1960-11-01T05 Ne v +218.88
1960-11-01T07 Ne c +218.88
1960-11-02T02 Ju d −23.43
1960-11-03T04
** 
S +164.56
1960-11-03T12 Lu o +41.09
1960-11-04T23 Ju xa +271.78
1960-11-06T18 Me p 0.6739
1960-11-07T10 Me V +225.63
1960-11-07T12 Pl d +20.16
1960-11-07T16 Me c +225.28
1960-11-07T19 Lu +d +18.64
1960-11-08T02 Me xd +224.71
1960-11-09T09 Lu a 0.002706
1960-11-09T20 Lu V +118.79
1960-11-13T12 Lu xa +163.03
1960-11-16T19 Me Pg +218.01
1960-11-17T01
** 
B +124.15
1960-11-17T19 Ve d −25.39
1960-11-18T03 Me +d −12.04
1960-11-18T23 Lu c +236.65
1960-11-20T16 Ma Rg +108.66
1960-11-20T21 Lu v +264.94
1960-11-21T04 Lu p 0.002427
1960-11-21T13 Lu d −18.72
1960-11-23T09
** 
s +126.72
1960-11-24T09 Me e −19.74
1960-11-26T06 Lu xd +341.79
1960-11-28T20 Ur d +13.61
1960-12-01T01 Ur Rg +145.81
1960-12-01T08
** 
S +178.94
1960-12-03T04 Lu o +71.03
1960-12-05T03 Lu +d +18.80
1960-12-07T02 Lu a 0.002712
1960-12-07T20 Lu V +126.72
1960-12-10T00 Pl Rg +158.12
1960-12-10T14 Lu xa +159.90
1960-12-15T02
** 
B +142.41
1960-12-16T10 Me xa +253.18
1960-12-18T10 Lu c +266.55
1960-12-19T00 Lu d −18.83
1960-12-19T05 Lu v +278.42
1960-12-19T10 Lu p 0.002397
1960-12-23T07 Lu xd +338.70
1960-12-25T05 Ma p 0.6068
1960-12-28T13 Ma V +99.49
1960-12-30T08
** 
S +214.43
1960-12-30T10 Ma o +98.75
1960-12-31T07 Me d −24.79
1960-12-31T22 Me a 1.441
1961-01-01T11 Lu +d +18.84[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1960.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07