AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1959

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1959


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1959] [Q 1959]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1959-01-02T22 Lu xa +198.30
1959-01-04T11
** 
B +142.63
1959-01-05T20 Lu p 0.002453
1959-01-06T10 Lu v +248.31
1959-01-07T15 Lu d −18.73
1959-01-09T05 Lu c +288.22
1959-01-11T14 Sa d −22.50
1959-01-12T16 Me xa +272.80
1959-01-16T02 Lu xd +16.82
1959-01-17T12 Lu V +33.26
1959-01-17T17 Lu a 0.002703
1959-01-17T19 Me d −23.68
1959-01-20T06
** 
S +214.02
1959-01-21T20 Lu +d +18.67
1959-01-24T19 Lu o +124.07
1959-01-29T23 Lu xa +195.29
1959-01-31T05 Lu p 0.002475
1959-01-31T21 Lu v +222.64
1959-02-01T05
** 
B +170.27
1959-02-02T03 Ne d −12.16
1959-02-03T21 Ur o +134.31
1959-02-03T23 Lu d −18.59
1959-02-04T03 Ur V +134.30
1959-02-04T18 Ur p 17.46
1959-02-06T09 Me a 1.406
1959-02-07T09 Ne Rg +216.96
1959-02-07T19 Lu c +318.28
1959-02-12T05 Lu xd +14.17
1959-02-14T12 Me o +325.30
1959-02-14T12 Lu V +41.37
1959-02-14T14 Lu a 0.002703
1959-02-16T21
** 
S +302.84
1959-02-18T06 Lu +d +18.48
1959-02-22T10 Pl V +152.95
1959-02-22T12 Pl c +152.95
1959-02-23T08 Lu o +154.00
1959-02-23T15 Me v +342.25
1959-02-25T05 Pl p 33.07
1959-02-26T02 Lu xa +193.46
1959-02-26T03 Lu v +193.86
1959-02-26T09 Lu p 0.002446
1959-02-27T11
** 
B +211.59
1959-03-03T05 Lu d −18.41
1959-03-03T07 Me xd +356.34
1959-03-09T10 Lu c +348.13
1959-03-10T04
** 
S +263.77
1959-03-11T11 Lu xd +13.07
1959-03-12T08 Me e +18.21
1959-03-14T09 Lu a 0.002709
1959-03-14T10 Lu V +48.25
1959-03-15T21 Ju d −19.52
1959-03-17T15 Lu +d +18.35
1959-03-18T21 Ju Rg +241.99
1959-03-19T18 Me Rg +13.03
1959-03-21T01 Me +d +8.22
1959-03-22T01 Ve xd +31.38
1959-03-23T06
** 
B +203.32
1959-03-24T20 Lu o +183.43
1959-03-25T11 Lu xa +193.04
1959-03-26T09 Lu v +206.51
1959-03-26T09 Lu p 0.002411
1959-03-29T10 Me c +7.98
1959-03-30T06 Me V +7.25
1959-03-30T11 Lu d −18.33
1959-04-01T20 Me p 0.5913
1959-04-04T11
** 
S +281.57
1959-04-07T18 Lu xd +13.09
1959-04-08T01 Ma +d +25.20
1959-04-08T03 Lu c +17.57
1959-04-10T15 Me xa +0.74
1959-04-10T22 Lu a 0.002715
1959-04-10T23 Lu V +51.15
1959-04-12T01 Me Pg +0.64
1959-04-13T22 Lu +d +18.33
1959-04-16T14 Sa Rg +277.06
1959-04-17T07 Me d −0.64
1959-04-18T02 Ur +d +17.80
1959-04-19T17 Sa +d −22.30
1959-04-20T03 Ur Pg +132.22
1959-04-20T04
** 
B +181.14
1959-04-21T22 Lu xa +193.04
1959-04-22T05 Pl +d +22.18
1959-04-23T05 Lu o +212.31
1959-04-23T18 Lu p 0.002390
1959-04-23T21 Lu v +222.52
1959-04-26T06 Me e −27.06
1959-04-26T13 Ne o +215.59
1959-04-26T20 Lu d −18.36
1959-04-26T21 Ne V +215.58
1959-04-27T11 Ne p 29.33
1959-05-01T05
** 
S +234.77
1959-05-05T00 Lu xd +12.92
1959-05-07T15 Lu V +44.26
1959-05-07T20 Lu c +46.52
1959-05-08T03 Lu a 0.002718
1959-05-08T12
** 
s +237.69
1959-05-11T05 Lu +d +18.42
1959-05-13T01 Ve +d +25.77
1959-05-13T17 Pl Pg +151.65
1959-05-17T18
** 
B +150.13
1959-05-18T19 Ju o +237.12
1959-05-18T21 Ju V +237.11
1959-05-19T07 Lu xa +192.25
1959-05-20T08 Ju p 4.368
1959-05-22T04 Lu p 0.002387
1959-05-22T09 Lu v +238.49
1959-05-22T12 Lu o +240.69
1959-05-24T06 Lu d −18.46
1959-05-28T07
** 
S +183.15
1959-05-30T07 Me xd +63.39
1959-06-01T03 Lu xd +11.55
1959-06-02T20 Me a 1.322
1959-06-03T12 Me o +72.58
1959-06-03T13 Me v +72.72
1959-06-03T13 Lu V +40.31
1959-06-04T07 Lu a 0.002716
1959-06-06T11 Lu c +75.03
1959-06-07T12 Lu +d +18.51
1959-06-13T10 Me +d +25.25
1959-06-14T14
** 
B +115.34
1959-06-15T12 Lu xa +190.08
1959-06-19T13 Lu p 0.002404
1959-06-19T18 Lu v +252.77
1959-06-20T18 Lu d −18.51
1959-06-20T20 Lu o +268.74
1959-06-23T13 Ve e +45.38
1959-06-25T21
** 
S +146.63
1959-06-26T02 Sa o +273.77
1959-06-26T06 Sa p 9.050
1959-06-26T09 Sa V +273.75
1959-06-28T04 Lu xd +8.91
1959-07-01T04 Lu V +44.28
1959-07-01T19 Lu a 0.002710
1959-07-04T19 Lu +d +18.51
1959-07-06T02 Lu c +103.29
1959-07-07T14 Me xa +130.94
1959-07-08T20 Me e +26.23
1959-07-11T14 Ve xa +152.45
1959-07-11T14 Ne +d −11.24
1959-07-12T01
** 
B +94.42
1959-07-12T13 Lu xa +187.22
1959-07-15T04 Ju +d −17.43
1959-07-16T13 Ne Pg +214.19
1959-07-17T14 Lu p 0.002434
1959-07-17T21 Lu v +263.67
1959-07-18T04 Lu d −18.46
1959-07-20T03 Lu o +296.70
1959-07-20T07 Ju Pg +232.12
1959-07-22T20 Me Rg +139.37
1959-07-24T13
** 
S +132.90
1959-07-25T07 Lu xd +6.12
1959-07-28T16 Me d +11.19
1959-07-29T01 Lu V +51.13
1959-07-29T11 Lu a 0.002704
1959-07-31T05
** 
b +107.53
1959-08-01T04 Lu +d +18.39
1959-08-02T09 Me p 0.5930
1959-08-04T14 Lu c +131.47
1959-08-04T21 Me V +133.19
1959-08-05T17 Me c +132.54
1959-08-08T02
** 
B +90.64
1959-08-08T14 Lu xa +184.97
1959-08-09T00 Ur a 19.43
1959-08-09T19 Ur v +136.68
1959-08-10T01 Ur c +136.69
1959-08-10T23 Ve Rg +166.12
1959-08-13T15 Lu p 0.002465
1959-08-14T03
** 
s +109.15
1959-08-14T05 Lu v +263.88
1959-08-14T13 Lu d −18.32
1959-08-15T21 Me Pg +127.68
1959-08-18T12 Lu o +324.84
1959-08-21T02
** 
S +132.90
1959-08-21T13 Lu xd +4.38
1959-08-21T17 Ve d −0.49
1959-08-23T14 Me +d +16.74
1959-08-23T19 Me e −18.40
1959-08-24T18 Pl a 34.90
1959-08-26T01 Lu V +58.97
1959-08-26T06 Lu a 0.002702
1959-08-26T06 Me xd +134.23
1959-08-27T11 Pl o +153.91
1959-08-28T13 Lu +d +18.25
1959-08-28T13 Pl v +153.95
1959-09-01T06 Ve c +158.08
1959-09-01T09 Ve V +157.98
1959-09-01T17 Ve p 0.2860
1959-09-03T01 Lu c +159.84
1959-09-04T19 Lu xa +184.03
1959-09-04T23 Sa Pg +270.46
1959-09-05T01
** 
B +86.03
1959-09-07T17 Lu p 0.002464
1959-09-07T21 Lu v +227.48
1959-09-10T02 Me v +159.52
1959-09-10T19 Lu d −18.20
1959-09-17T00 Lu o +340.05
1959-09-17T11 Me o +173.53
1959-09-17T20 Lu xd +3.95
1959-09-18T04
** 
S +126.20
1959-09-22T17 Ve Pg +149.86
1959-09-23T01 Lu a 0.002705
1959-09-23T01 Lu V +67.10
1959-09-24T21 Lu +d +18.17
1959-09-25T08 Me a 1.404
1959-10-02T04 Lu xa +184.05
1959-10-02T12 Lu c +188.57
1959-10-02T23
** 
B +82.77
1959-10-03T14 Me xa +201.28
1959-10-04T21 Lu p 0.002431
1959-10-04T22 Ma a 2.594
1959-10-04T23 Lu v +224.24
1959-10-06T18 Ve +d +6.68
1959-10-08T00 Lu d −18.18
1959-10-15T04 Lu xd +4.06
1959-10-16T16 Lu o +22.55
1959-10-16T16
** 
S +126.27
1959-10-20T18 Lu a 0.002712
1959-10-21T00 Lu V +74.63
1959-10-22T05 Lu +d +18.23
1959-10-29T14 Lu xa +183.75
1959-10-29T23 Ne a 31.32
1959-10-30T02 Ma c +215.91
1959-10-30T21 Ne c +216.70
1959-10-31T00 Ne v +216.71
1959-10-31T05
** 
B +85.08
1959-10-31T22 Lu c +217.77
1959-11-01T17 Ve xd +172.34
1959-11-02T01 Lu p 0.002399
1959-11-02T03 Lu v +236.18
1959-11-02T15 Sa d −22.77
1959-11-03T08 Me e +23.38
1959-11-04T08 Lu d −18.28
1959-11-06T09 Pl d +20.54
1959-11-10T03 Me d −24.39
1959-11-11T08 Lu xd +3.32
1959-11-11T18 Ve e −46.61
1959-11-13T19
** 
S +128.59
1959-11-14T00 Me Rg +249.89
1959-11-15T09 Lu o +52.27
1959-11-17T06 Lu a 0.002717
1959-11-17T10 Lu V +76.34
1959-11-18T12 Lu +d +18.36
1959-11-22T05 Me xd +244.36
1959-11-23T23 Me p 0.6777
1959-11-24T07 Me V +241.60
1959-11-24T10 Me c +241.41
1959-11-24T19 Ur d +15.14
1959-11-25T22 Lu xa +182.09
1959-11-26T03 Ma xa +234.64
1959-11-27T02 Ur Rg +141.08
1959-11-28T09
** 
B +83.18
1959-11-30T08 Lu c +247.40
1959-11-30T12 Lu p 0.002384
1959-11-30T14 Lu v +251.23
1959-12-01T19 Lu d −18.40
1959-12-03T15 Ju a 6.308
1959-12-03T21 Me Pg +233.70
1959-12-04T12 Me +d −16.13
1959-12-05T18 Ju c +252.89
1959-12-06T14 Ju v +253.07
1959-12-08T10 Lu xd +1.03
1959-12-08T16 Pl Rg +156.15
1959-12-12T00
** 
S +127.48
1959-12-12T10 Me e −20.93
1959-12-13T13 Lu V +62.90
1959-12-14T07 Lu a 0.002717
1959-12-15T04 Lu o +82.47
1959-12-15T19 Lu +d +18.46
1959-12-23T00 Lu xa +179.08
1959-12-26T05
** 
B +90.17
1959-12-29T01 Lu p 0.002391
1959-12-29T02 Lu v +266.81
1959-12-29T08 Lu d −18.44
1959-12-29T19 Lu c +277.34
1959-12-30T13 Me xa +262.84
1959-12-31T16 Sa a 11.05
1959-12-31T17 Sa v +279.43
1959-12-31T20 Sa c +279.45[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1959.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07