AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1958

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1958


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1958] [Q 1958]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1958-01-01T14
** 
S +153.44
1958-01-02T02 Me +d −20.21
1958-01-04T02 Lu +d +19.72
1958-01-05T08 Me Pg +265.23
1958-01-05T20 Lu o +105.00
1958-01-08T02 Ve Rg +316.30
1958-01-08T04 Ma xa +251.22
1958-01-08T13 Lu v +144.36
1958-01-09T00 Lu p 0.002449
1958-01-13T17 Lu xa +217.44
1958-01-14T10
** 
B +112.58
1958-01-16T08 Me e −23.83
1958-01-16T23 Lu d −19.67
1958-01-19T22 Lu c +299.36
1958-01-25T00 Lu a 0.002709
1958-01-25T12 Lu V +7.33
1958-01-25T19 Me xa +283.16
1958-01-26T05 Me d −22.80
1958-01-27T22 Lu xd +35.63
1958-01-27T23 Ve p 0.2693
1958-01-28T02 Ve +d −11.24
1958-01-28T17 Ve V +308.46
1958-01-28T19 Ve c +308.40
1958-01-29T01
** 
b +65.62
1958-01-29T20 Ur V +129.62
1958-01-29T20
** 
S +161.10
1958-01-30T00 Ur o +129.61
1958-01-30T19 Ur p 17.50
1958-01-30T20 Ne d −11.45
1958-01-31T13 Lu +d +19.56
1958-02-04T08 Lu o +135.01
1958-02-04T23 Ne Rg +214.78
1958-02-05T16 Lu v +154.91
1958-02-05T23 Lu p 0.002412
1958-02-07T04 Ma d −23.79
1958-02-09T17 Lu xa +214.34
1958-02-10T21
** 
B +123.02
1958-02-12T07 Ju d −10.74
1958-02-13T06 Lu d −19.47
1958-02-15T14 Ju Rg +211.66
1958-02-18T06 Ve Pg +300.68
1958-02-18T15 Lu c +329.50
1958-02-20T06 Pl V +151.05
1958-02-20T12 Pl c +151.05
1958-02-21T14 Lu a 0.002715
1958-02-22T07 Lu V +13.09
1958-02-23T01 Pl p 33.31
1958-02-23T23 Lu xd +32.78
1958-02-24T12 Me a 1.385
1958-02-27T05
** 
S +184.69
1958-02-27T23 Lu +d +19.32
1958-03-03T11 Me o +342.12
1958-03-05T18 Lu o +164.69
1958-03-06T03 Lu v +170.49
1958-03-06T08 Lu p 0.002389
1958-03-08T11 Ve d −13.81
1958-03-08T21 Lu xa +212.04
1958-03-10T01
** 
B +149.15
1958-03-11T05 Me v +357.05
1958-03-12T12 Lu d −19.23
1958-03-14T13 Sa d −21.98
1958-03-16T10 Me xd +7.21
1958-03-20T09 Lu c +211.63
1958-03-20T19 Lu a 0.002718
1958-03-21T08 Lu V +10.58
1958-03-23T03 Lu xd +31.40
1958-03-26T04
** 
S +233.82
1958-03-27T06 Lu +d +19.14
1958-03-29T02 Me e +18.70
1958-04-03T17 Lu v +187.48
1958-04-03T20 Lu p 0.002386
1958-04-04T03 Lu o +193.87
1958-04-04T18 Sa Rg +265.71
1958-04-05T07 Lu xa +211.28
1958-04-06T13 Me +d +14.79
1958-04-06T13
** 
B +178.53
1958-04-06T14 Me Rg +30.83
1958-04-08T20 Lu d −19.11
1958-04-09T04 Ve e −46.37
1958-04-13T03 Ur +d +19.03
1958-04-15T05 Ur Pg +127.53
1958-04-16T18 Me c +26.26
1958-04-16T22 Lu V +2.61
1958-04-16T23 Ma v +322.53
1958-04-16T23 Lu a 0.002716
1958-04-17T07 Ju o +206.78
1958-04-17T13 Me V +25.69
1958-04-17T14 Ju V +206.75
1958-04-18T04 Ve xa +341.55
1958-04-18T11 Ju p 4.445
1958-04-19T03 Lu c +28.57
1958-04-19T08 Lu xd +31.27
1958-04-20T00 Me p 0.5713
1958-04-20T16 Pl +d +22.48
1958-04-22T06
** 
S +294.05
1958-04-23T12 Lu +d +19.11
1958-04-23T18 Me xa +21.68
1958-04-23T21 Ne V +213.42
1958-04-24T02 Ne o +213.41
1958-04-24T22 Ne p 29.33
1958-04-30T06 Me Pg +19.99
1958-05-02T05 Lu p 0.002404
1958-05-02T06 Lu v +204.04
1958-05-02T18 Lu xa +211.27
1958-05-03T12 Lu o +222.56
1958-05-03T18
** 
B +202.02
1958-05-04T23 Me d +5.84
1958-05-06T05 Lu d −19.12
1958-05-11T16 Pl Pg +149.76
1958-05-14T08 Lu V +4.39
1958-05-14T11 Lu a 0.002711
1958-05-14T13 Me e −25.82
1958-05-16T02
** 
S +277.51
1958-05-16T15 Lu xd +31.23
1958-05-18T18 Lu c +57.32
1958-05-20T18 Lu +d +19.15
1958-05-27T17
** 
B +206.31
1958-05-30T02 Lu xa +210.85
1958-05-30T07 Lu p 0.002434
1958-05-30T13 Lu v +217.16
1958-06-01T20 Lu o +250.85
1958-06-02T16 Lu d −19.17
1958-06-06T20
** 
S +276.70
1958-06-11T03 Lu V +10.04
1958-06-11T04 Lu a 0.002704
1958-06-12T10 Me xd +73.30
1958-06-12T20 Lu xd +30.21
1958-06-13T23 Sa o +262.41
1958-06-14T02 Sa p 9.041
1958-06-14T03 Sa V +262.40
1958-06-15T08 Ju +d −7.23
1958-06-17T02 Lu +d +19.19
1958-06-17T07 Lu c +85.62
1958-06-18T01 Me v +85.55
1958-06-18T11 Me o +86.51
1958-06-19T01 Ju Pg +201.75
1958-06-19T07 Me a 1.324
1958-06-22T19 Me +d +24.84
1958-06-23T05
** 
B +160.62
1958-06-26T07 Lu xa +209.18
1958-06-26T08 Lu p 0.002466
1958-06-26T11
** 
s +225.21
1958-06-26T20 Lu v +217.32
1958-06-30T02 Lu d −19.17
1958-07-01T06 Lu o +278.91
1958-07-04T13
** 
S +197.11
1958-07-08T23 Lu a 0.002701
1958-07-09T01 Lu V +16.78
1958-07-09T07 Ne +d −10.51
1958-07-09T23 Lu xd +27.86
1958-07-14T02 Ne Pg +212.00
1958-07-14T11 Lu +d +19.12
1958-07-16T18 Lu c +113.70
1958-07-20T14
** 
B +132.18
1958-07-20T16 Lu v +168.67
1958-07-20T17 Me xa +143.76
1958-07-21T11 Lu p 0.002464
1958-07-23T07 Lu xa +206.47
1958-07-26T12 Ve +d +22.70
1958-07-26T17 Me e +27.08
1958-07-27T10 Lu d −19.06
1958-07-30T09 Sa +d −21.72
1958-07-30T16 Lu o +307.00
1958-08-02T00
** 
S +169.06
1958-08-03T22 Ur a 19.48
1958-08-04T21 Ur c +131.98
1958-08-05T09 Ur v +132.01
1958-08-05T17 Lu a 0.002704
1958-08-05T22 Lu V +23.54
1958-08-06T01 Lu xd +24.99
1958-08-09T08 Ve xd +111.85
1958-08-09T18 Me Rg +157.69
1958-08-10T21 Lu +d +18.96
1958-08-13T05 Me d +4.81
1958-08-15T03 Lu c +141.83
1958-08-17T01
** 
B +116.54
1958-08-17T04 Lu v +171.72
1958-08-17T14 Lu p 0.002433
1958-08-19T09 Lu xa +203.90
1958-08-20T11 Me p 0.6135
1958-08-22T11 Pl a 35.15
1958-08-22T19 Me V +150.70
1958-08-23T15 Me c +149.97
1958-08-23T16 Lu d −18.87
1958-08-23T23 Sa Pg +259.09
1958-08-25T11 Pl o +152.01
1958-08-25T18 Pl v +152.01
1958-08-29T05 Lu o +335.40
1958-08-29T18
** 
S +155.60
1958-09-02T05 Lu xd +22.94
1958-09-02T07 Me Pg +144.68
1958-09-02T10 Lu a 0.002710
1958-09-02T17 Lu V +29.27
1958-09-07T06 Lu +d +18.76
1958-09-07T13 Me +d +12.43
1958-09-08T09 Me xd +147.33
1958-09-09T08 Me e −17.96
1958-09-13T12 Lu c +170.18
1958-09-13T19
** 
B +107.59
1958-09-14T12 Lu v +185.29
1958-09-14T16 Lu p 0.002403
1958-09-15T15 Lu xa +202.49
1958-09-19T22 Lu d −18.70
1958-09-25T15 Me v +173.98
1958-09-27T09
** 
S +147.19
1958-09-27T21 Lu o +38.03
1958-09-29T10 Lu xd +22.24
1958-09-29T21 Lu a 0.002715
1958-09-30T04 Lu V +31.22
1958-10-04T14 Lu +d +18.65
1958-10-05T11 Me o +191.73
1958-10-10T09 Ma Rg +62.53
1958-10-11T23
** 
B +105.85
1958-10-12T20 Lu c +199.02
1958-10-13T01 Me a 1.423
1958-10-13T02 Lu xa +202.31
1958-10-13T02 Lu v +202.40
1958-10-13T02 Lu p 0.002387
1958-10-16T17 Me xa +210.58
1958-10-17T06 Lu d −18.64
1958-10-26T15 Ma +d +19.61
1958-10-26T16 Lu xd +22.32
1958-10-26T18
** 
S +154.32
1958-10-26T19 Lu V +23.61
1958-10-27T00 Lu a 0.002716
1958-10-27T12 Ne a 31.32
1958-10-27T15 Lu o +33.73
1958-10-28T10 Ne c +214.52
1958-10-28T14 Ne v +214.53
1958-10-31T20 Lu +d +18.67
1958-11-03T02 Ju a 6.414
1958-11-04T10 Pl d +20.90
1958-11-05T01 Ju c +222.12
1958-11-06T23 Ju v +222.55
1958-11-08T11 Ma xd +56.69
1958-11-08T13 Ma p 0.4877
1958-11-09T08
** 
B +118.49
1958-11-09T13 Lu xa +202.21
1958-11-09T17 Ve a 1.714
1958-11-10T14 Lu p 0.002391
1958-11-10T18 Lu v +220.49
1958-11-11T06 Lu c +228.38
1958-11-11T12 Ve o +228.60
1958-11-13T16 Lu d −18.69
1958-11-13T21 Ma V +54.73
1958-11-16T14 Ma o +53.74
1958-11-19T16 Ur d +16.58
1958-11-20T20 Me e +22.07
1958-11-22T02 Ur Rg +136.36
1958-11-22T08 Me d −25.64
1958-11-22T18 Lu V +20.25
1958-11-22T22 Lu xd +21.89
1958-11-23T05 Lu a 0.002713
1958-11-24T14
** 
S +173.02
1958-11-26T10 Lu o +63.67
1958-11-28T02 Lu +d +18.75
1958-11-28T21 Ve xa +250.46
1958-11-30T06 Me Rg +265.70
1958-12-05T08 Me xd +263.39
1958-12-06T10 Pl Rg +154.21
1958-12-06T20 Lu xa +200.98
1958-12-08T05
** 
B +130.45
1958-12-08T23 Lu p 0.002416
1958-12-09T07 Lu v +237.27
1958-12-09T20 Ve v +264.21
1958-12-10T02 Me p 0.6781
1958-12-10T03 Me c +257.57
1958-12-10T03 Me V +257.57
1958-12-10T11
** 
b +115.16
1958-12-10T17 Lu c +258.17
1958-12-11T04 Lu d −18.77
1958-12-13T20 Ma d +18.35
1958-12-17T10 Ve d −24.11
1958-12-19T11 Me +d −18.98
1958-12-20T01 Lu xd +19.94
1958-12-20T01 Me Pg +249.41
1958-12-20T04 Sa v +268.09
1958-12-20T06 Ma Pg +46.58
1958-12-20T07 Sa a 11.05
1958-12-20T12 Sa c +268.12
1958-12-20T12 Lu V +25.46
1958-12-20T21 Lu a 0.002707
1958-12-22T12
** 
S +182.05
1958-12-25T11 Lu +d +18.77
1958-12-26T03 Lu o +93.88
1958-12-29T19 Me e −22.33[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1958.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07