AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1957

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1957


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1957] [Q 1957]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1957-01-01T13 Me Rg +297.43
1957-01-04T07 Lu a 0.002715
1957-01-04T18 Lu V +324.11
1957-01-04T21
** 
s +131.97
1957-01-10T15 Me c +290.14
1957-01-10T18
** 
S +198.00
1957-01-10T21 Me +d −19.04
1957-01-10T21 Me V +289.76
1957-01-10T22
** 
b +131.71
1957-01-11T14 Me p 0.6683
1957-01-12T06 Lu xd +57.63
1957-01-12T23 Ju d +0.53
1957-01-13T18 Lu +d +21.13
1957-01-16T06 Lu o +115.86
1957-01-16T08 Ju Rg +181.80
1957-01-16T14 Ve d −23.05
1957-01-16T22 Lu p 0.002389
1957-01-16T23 Lu v +127.05
1957-01-21T20 Me Pg +281.25
1957-01-22T15
** 
B +149.18
1957-01-23T19 Ve xa +283.70
1957-01-24T18 Lu xa +236.65
1957-01-25T04 Ur o +124.94
1957-01-25T10 Ur V +124.92
1957-01-25T23 Ur p 17.55
1957-01-26T13 Lu d −21.06
1957-01-28T13 Ne d −10.73
1957-01-28T22 Ve v +290.12
1957-01-30T21 Lu c +310.75
1957-01-31T13 Lu a 0.002719
1957-01-31T15 Lu V +319.84
1957-02-02T12 Ne Rg +212.60
1957-02-02T22 Me e −25.31
1957-02-04T15 Me d −21.39
1957-02-07T14
** 
S +224.86
1957-02-07T22 Me xa +294.11
1957-02-08T10 Lu xd +54.78
1957-02-10T04 Lu +d +20.92
1957-02-14T11 Lu p 0.002383
1957-02-14T11 Lu v +142.56
1957-02-14T16 Lu o +145.74
1957-02-18T04
** 
B +176.44
1957-02-18T12 Pl c +149.18
1957-02-18T12 Pl V +149.18
1957-02-20T19 Lu xa +233.54
1957-02-21T00 Pl p 33.56
1957-02-22T20 Lu d −20.82
1957-02-26T23 Lu V +308.61
1957-02-27T15 Lu a 0.002718
1957-03-01T16 Lu c +340.83
1957-03-04T15
** 
S +291.02
1957-03-07T10 Lu xd +51.76
1957-03-09T12 Lu +d +20.67
1957-03-13T08 Sa d −20.74
1957-03-14T17 Me a 1.364
1957-03-14T21 Lu v +157.09
1957-03-14T21 Lu p 0.002400
1957-03-15T14
** 
B +196.10
1957-03-16T02 Lu o +175.24
1957-03-17T17 Ju o +176.88
1957-03-17T23 Ju V +176.85
1957-03-18T07 Ju p 4.450
1957-03-19T23 Lu xa +230.88
1957-03-20T11 Me o +179.37
1957-03-22T04 Lu d −20.58
1957-03-23T23 Sa Rg +254.30
1957-03-26T09
** 
S +262.25
1957-03-26T10 Me v +11.34
1957-03-26T16 Lu V +314.03
1957-03-27T03 Lu a 0.002712
1957-03-28T13
** 
s +196.54
1957-03-29T13 Me xd +17.69
1957-03-31T09 Lu c +10.40
1957-04-03T12 Lu xd +49.98
1957-04-04T18 Ma v +71.23
1957-04-05T18 Lu +d +20.47
1957-04-08T02 Ur +d +20.13
1957-04-10T05 Ur Pg +122.86
1957-04-10T13
** 
B +159.80
1957-04-12T00 Lu v +167.93
1957-04-12T00 Lu p 0.002432
1957-04-14T11 Ve o +24.26
1957-04-14T12 Lu o +204.28
1957-04-15T06 Me e +19.55
1957-04-16T07 Lu xa +229.75
1957-04-17T22 Ve a 1.728
1957-04-18T12 Lu d −20.42
1957-04-19T06 Pl +d +22.76
1957-04-21T14 Ne o +211.23
1957-04-21T22 Ne V +211.22
1957-04-21T23
** 
S +197.67
1957-04-22T12 Ne p 29.32
1957-04-22T20 Me +d +20.24
1957-04-23T17 Lu V +322.46
1957-04-23T21 Lu a 0.002706
1957-04-25T05 Me Rg +49.44
1957-04-29T23 Lu c +39.38
1957-04-30T18 Lu xd +49.61
1957-05-02T23 Lu +d +20.40
1957-05-04T19 Ma +d +24.73
1957-05-06T00 Me c +45.22
1957-05-06T14 Me V +44.86
1957-05-06T21 Me xa +44.67
1957-05-07T03
** 
B +137.98
1957-05-08T07 Me p 0.5563
1957-05-09T01 Lu v +164.29
1957-05-09T02 Lu p 0.002465
1957-05-09T13 Pl Pg +147.91
1957-05-13T16 Lu xa +229.66
1957-05-13T22 Lu o +232.88
1957-05-15T22 Lu d −20.40
1957-05-16T04 Ju +d +4.55
1957-05-16T22 Ve xd +64.29
1957-05-19T00 Me Pg +39.99
1957-05-19T01 Ju Pg +171.83
1957-05-19T21
** 
S +178.20
1957-05-21T16 Lu a 0.002702
1957-05-21T18 Lu V +331.17
1957-05-22T19 Me d +11.72
1957-05-25T20 Ma V +103.31
1957-05-27T17 Ma v +104.49
1957-05-28T03 Lu xd +49.69
1957-05-29T11 Lu c +67.82
1957-05-30T07 Lu +d +20.42
1957-06-01T15 Sa V +251.03
1957-06-01T19 Sa o +251.01
1957-06-01T21 Sa p 9.011
1957-06-02T02 Me e −24.22
1957-06-02T23 Lu v +131.22
1957-06-03T05 Lu p 0.002464
1957-06-04T10
** 
B +120.14
1957-06-09T21 Ve +d +24.32
1957-06-10T00 Lu xa +229.52
1957-06-12T06 Lu d −20.43
1957-06-12T10 Lu o +261.15
1957-06-13T12 Ma V +114.99
1957-06-16T13
** 
S +149.96
1957-06-18T10 Lu a 0.002704
1957-06-18T19 Lu V +339.50
1957-06-24T11 Lu xd +48.96
1957-06-25T13 Me xd +83.36
1957-06-26T17 Lu +d +20.42
1957-06-27T20 Lu c +95.90
1957-06-30T05 Lu v +130.57
1957-06-30T08 Lu p 0.002433
1957-07-02T09 Me +d +24.32
1957-07-02T13 Me v +98.36
1957-07-02T14
** 
B +91.36
1957-07-04T12 Me o +102.56
1957-07-05T22 Me a 1.330
1957-07-06T23 Ne +d −9.76
1957-07-07T03 Lu xa +228.27
1957-07-09T14 Lu d −20.39
1957-07-11T14 Ne Pg +209.82
1957-07-11T22 Lu o +289.32
1957-07-15T10
** 
S +121.88
1957-07-16T02 Lu a 0.002710
1957-07-16T17 Lu V +346.89
1957-07-21T16 Lu xd +46.88
1957-07-24T03 Lu +d +20.31
1957-07-27T04 Lu c +123.87
1957-07-28T07 Lu v +140.75
1957-07-28T09 Lu p 0.002403
1957-07-28T22 Sa +d −19.93
1957-07-29T18 Ur a 19.53
1957-07-30T10
** 
B +70.81
1957-07-30T13 Ur v +127.28
1957-07-30T18 Ur c +127.29
1957-08-02T20 Me xa +155.40
1957-08-03T04 Lu xa +225.76
1957-08-05T20 Lu d −20.24
1957-08-10T13 Lu o +317.62
1957-08-11T22 Sa Pg +247.68
1957-08-12T13 Lu a 0.002715
1957-08-13T08 Lu V +351.18
1957-08-13T09 Me e +27.37
1957-08-13T13
** 
S +111.31
1957-08-17T18 Lu xd +43.95
1957-08-20T08 Pl a 35.39
1957-08-20T13 Lu +d +20.10
1957-08-23T11 Pl o +150.13
1957-08-23T23 Pl v +150.15
1957-08-25T11 Lu c +151.98
1957-08-25T15 Lu v +154.25
1957-08-25T18 Lu p 0.002388
1957-08-27T07 Me Rg +175.25
1957-08-27T08
** 
B +65.29
1957-08-29T07 Me d −1.94
1957-08-30T06 Lu xa +222.89
1957-09-02T03 Lu d −20.01
1957-09-02T12
** 
b +58.35
1957-09-05T12 Ve xa +199.65
1957-09-07T03 Me p 0.6325
1957-09-08T16 Lu a 0.002717
1957-09-09T02 Me V +167.61
1957-09-09T03 Lu V +345.57
1957-09-09T04 Lu o +346.24
1957-09-09T12 Ma a 2.661
1957-09-09T20 Me c +166.87
1957-09-10T20
** 
S +111.83
1957-09-13T19 Lu xd +41.55
1957-09-16T21 Lu +d +19.87
1957-09-19T03 Me Pg +161.15
1957-09-21T00
** 
s +62.94
1957-09-21T12 Me xd +161.63
1957-09-21T14 Ma c +178.34
1957-09-22T23 Me +d +7.29
1957-09-23T01 Lu v +169.10
1957-09-23T04 Lu p 0.002391
1957-09-23T19 Lu c +180.48
1957-09-24T03
** 
B +70.32
1957-09-25T16 Me e −17.82
1957-09-26T12 Lu xa +220.99
1957-09-29T10 Lu d −19.80
1957-10-04T08 Ju a 6.456
1957-10-05T16 Ju c +192.15
1957-10-05T18 Lu V +338.24
1957-10-05T22 Lu a 0.002713
1957-10-06T06 Ju v +192.28
1957-10-08T21 Lu o +15.34
1957-10-09T00
** 
S +116.08
1957-10-10T23 Lu xd +40.54
1957-10-11T16 Me v +189.12
1957-10-14T03 Lu +d +19.73
1957-10-21T10 Lu v +183.53
1957-10-21T13 Lu p 0.002414
1957-10-22T08
** 
B +76.63
1957-10-23T04 Lu c +209.53
1957-10-23T22 Lu xa +220.50
1957-10-24T12 Me o +211.06
1957-10-25T02 Ne a 31.32
1957-10-25T07
** 
b +52.51
1957-10-25T21 Ne v +212.34
1957-10-26T00 Ne c +212.34
1957-10-26T19 Lu d −19.71
1957-10-29T20 Me xa +219.80
1957-10-30T12 Me a 1.439
1957-11-02T09 Pl d +21.23
1957-11-02T10 Lu V +342.33
1957-11-02T11 Lu a 0.002708
1957-11-06T21
** 
S +127.35
1957-11-07T06 Lu xd +40.58
1957-11-07T14 Lu o +44.92
1957-11-07T19 Ve d −26.68
1957-11-10T08 Lu +d +19.71
1957-11-14T15 Ur d +17.91
1957-11-17T04 Ur Rg +131.66
1957-11-18T08 Ve e +47.15
1957-11-18T10 Lu v +192.94
1957-11-18T11 Lu p 0.002450
1957-11-19T10
** 
B +93.30
1957-11-20T08 Lu xa +220.55
1957-11-21T16 Lu c +239.09
1957-11-23T05 Lu d −19.73
1957-11-30T07 Lu a 0.002703
1957-11-30T09 Lu V +350.13
1957-12-01T11 Me d −25.86
1957-12-04T04 Pl Rg +152.31
1957-12-04T13 Lu xd +40.33
1957-12-05T07
** 
S +146.89
1957-12-07T06 Lu o +74.90
1957-12-07T16 Lu +d +19.76
1957-12-08T03 Me e +20.86
1957-12-08T23 Sa a 11.03
1957-12-09T02 Sa c +256.78
1957-12-09T08 Sa v +256.80
1957-12-13T06 Lu v +158.28
1957-12-14T05 Lu p 0.002475
1957-12-16T10 Me Rg +281.53
1957-12-17T15 Lu xa +219.77
1957-12-17T22
** 
B +110.58
1957-12-18T02
** 
s +71.86
1957-12-18T11 Me xd +281.12
1957-12-20T15 Lu d −19.75
1957-12-21T06 Lu c +269.12
1957-12-25T20 Me c +273.80
1957-12-25T23 Me V +273.62
1957-12-26T06 Me p 0.6751
1957-12-27T15 Ve xd +313.79
1957-12-28T04 Lu a 0.002704
1957-12-28T12 Lu V +358.93
1957-12-31T19 Lu xd +38.65[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1957.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07