AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1956

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1956


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1956] [Q 1956]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1956-01-05T01
** 
B +135.36
1956-01-10T04 Lu xa +257.16
1956-01-10T05 Lu d −22.83
1956-01-10T18 Lu V +263.92
1956-01-11T07 Lu a 0.002717
1956-01-11T19 Me e +19.01
1956-01-13T03 Lu c +291.89
1956-01-14T17 Me xd +312.06
1956-01-18T15 Me Rg +313.44
1956-01-21T03 Ur V +120.29
1956-01-21T08 Ur o +120.28
1956-01-21T10
** 
S +202.30
1956-01-22T01 Ur p 17.60
1956-01-23T18 Me +d −14.96
1956-01-24T06 Lu xd +76.42
1956-01-24T08 Lu +d +22.75
1956-01-26T12 Lu p 0.002398
1956-01-26T18 Lu v +114.07
1956-01-27T06 Ne d −9.99
1956-01-27T13 Me c +306.61
1956-01-27T14 Lu o +126.66
1956-01-28T00 Me V +306.07
1956-01-29T03 Me p 0.6576
1956-02-01T03 Ne Rg +210.41
1956-02-02T11
** 
B +151.36
1956-02-06T07 Lu xa +255.57
1956-02-06T12 Lu d −22.68
1956-02-07T06 Lu V +266.64
1956-02-07T19 Lu a 0.002712
1956-02-08T12 Me Pg +297.58
1956-02-08T17 Ma v +256.81
1956-02-11T21 Lu c +322.15
1956-02-15T23 Ju p 4.381
1956-02-16T00 Ju V +146.55
1956-02-16T05 Ju o +146.53
1956-02-16T22 Pl V +147.36
1956-02-17T12 Pl c +147.35
1956-02-17T12
** 
S +219.60
1956-02-17T17 Me d −19.02
1956-02-19T22 Pl p 33.80
1956-02-20T09 Lu xd +74.00
1956-02-20T16 Lu +d +22.55
1956-02-21T06 Ma xa +265.04
1956-02-21T10 Me e −26.56
1956-02-22T01 Me xa +305.85
1956-02-22T13 Ve xd +13.34
1956-02-23T18 Lu p 0.002430
1956-02-24T03 Lu v +128.45
1956-02-26T01 Lu o +156.45
1956-02-28T13
** 
B +170.45
1956-03-03T13 Sa d −18.64
1956-03-04T09 Lu xa +252.62
1956-03-04T20 Lu d −22.43
1956-03-05T05 Ma d −23.61
1956-03-06T04 Lu V +273.84
1956-03-06T13 Lu a 0.002705
1956-03-12T02 Sa Rg +242.81
1956-03-12T13 Lu c +351.95
1956-03-13T21
** 
S +260.64
1956-03-18T10 Lu xd +70.98
1956-03-18T22 Lu +d +22.29
1956-03-21T23 Lu p 0.002465
1956-03-22T18 Lu v +132.37
1956-03-25T11
** 
B +182.75
1956-03-26T13 Lu o +185.86
1956-03-31T12 Lu xa +249.79
1956-04-01T04 Lu d −22.18
1956-04-01T15 Me a 1.347
1956-04-03T04 Lu V +281.79
1956-04-03T04 Ur +d +21.09
1956-04-03T09 Lu a 0.002702
1956-04-05T08 Ur Pg +118.21
1956-04-06T12 Me o +17.04
1956-04-06T16
** 
S +243.57
1956-04-10T10 Me v +25.26
1956-04-11T02 Lu c +21.18
1956-04-11T16 Me xd +27.89
1956-04-11T17
** 
s +240.69
1956-04-12T07 Ve e +45.69
1956-04-14T12 Lu xd +68.83
1956-04-15T04 Lu +d +22.08
1956-04-15T14 Ju +d +15.41
1956-04-15T20 Lu v +87.85
1956-04-15T22 Lu p 0.002467
1956-04-17T12 Ju Pg +141.48
1956-04-17T18 Pl +d +23.01
1956-04-18T20 Ne V +209.06
1956-04-19T03 Ne o +209.05
1956-04-19T23 Ne p 29.32
1956-04-20T16
** 
B +158.63
1956-04-25T01 Lu o +214.82
1956-04-27T17 Lu xa +248.32
1956-04-28T12 Lu d −22.02
1956-05-01T03 Lu V +289.12
1956-05-01T04 Lu a 0.002704
1956-05-02T21 Me e +20.78
1956-05-03T09
** 
S +199.04
1956-05-06T12 Ve +d +27.48
1956-05-07T14 Pl Pg +146.08
1956-05-07T22 Me +d +23.86
1956-05-10T13 Lu c +49.83
1956-05-11T19 Lu xd +68.12
1956-05-12T11 Lu +d +22.00
1956-05-13T00 Lu v +85.60
1956-05-13T01 Lu p 0.002434
1956-05-14T12 Me Rg +68.87
1956-05-16T22
** 
B +142.82
1956-05-20T00 Me xa +67.73
1956-05-20T09 Sa V +239.53
1956-05-20T14 Sa o +239.51
1956-05-20T15 Sa p 8.960
1956-05-24T15 Lu o +243.41
1956-05-25T00 Lu xa +248.11
1956-05-25T19 Lu d −22.00
1956-05-26T00 Me c +64.72
1956-05-26T04 Me V +64.61
1956-05-26T17 Me p 0.5493
1956-05-28T20 Lu a 0.002710
1956-05-28T22 Lu V +294.70
1956-05-31T01
** 
S +194.42
1956-05-31T17 Ve Rg +99.01
1956-06-07T08 Me Pg +60.23
1956-06-08T05 Lu xd +68.19
1956-06-08T21 Lu +d +22.00
1956-06-08T21 Lu c +78.02
1956-06-09T05 Me d +16.20
1956-06-10T03 Lu p 0.002404
1956-06-10T05 Lu v +98.14
1956-06-12T23
** 
B +143.55
1956-06-13T02 Ve xa +96.02
1956-06-20T15 Me e −22.51
1956-06-21T07 Lu xa +248.16
1956-06-22T02 Lu d −22.01
1956-06-22T03 Ve p 0.2896
1956-06-22T06 Ve c +90.78
1956-06-22T06 Ve V +90.76
1956-06-23T06 Lu o +271.74
1956-06-25T05 Lu V +294.88
1956-06-25T07 Lu a 0.002715
1956-06-26T16
** 
S +189.84
1956-07-04T16 Ne +d −9.00
1956-07-05T15 Lu xd +67.75
1956-07-06T07 Lu +d +21.97
1956-07-08T04 Lu c +105.99
1956-07-08T11 Lu p 0.002389
1956-07-08T15 Lu v +112.77
1956-07-08T16 Me xd +93.65
1956-07-09T02 Ne Pg +207.64
1956-07-10T20
** 
B +133.53
1956-07-12T02 Me +d +23.64
1956-07-13T21 Ve Pg +82.50
1956-07-17T03 Me v +111.28
1956-07-18T11 Lu xa +247.26
1956-07-19T06 Ve d +17.88
1956-07-19T08 Lu d −21.95
1956-07-19T11 Me o +116.33
1956-07-20T03 Sa +d −17.31
1956-07-21T18 Lu V +286.63
1956-07-22T11 Lu a 0.002716
1956-07-22T18 Me a 1.340
1956-07-22T21 Lu o +300.02
1956-07-24T17
** 
S +172.37
1956-07-24T17 Ur a 19.58
1956-07-25T15 Ur c +122.62
1956-07-25T23 Ur v +122.65
1956-07-30T17 Sa Pg +236.16
1956-08-01T21 Lu xd +66.04
1956-08-02T18 Lu +d +21.86
1956-08-03T06 Ma +d −7.83
1956-08-05T20 Lu p 0.002392
1956-08-06T01 Lu v +127.59
1956-08-06T11 Lu c +133.95
1956-08-08T00
** 
B +122.27
1956-08-10T16 Ma Rg +353.65
1956-08-14T12 Lu xa +245.01
1956-08-15T15 Lu d −21.77
1956-08-15T23 Me xa +166.22
1956-08-17T21 Lu V +285.03
1956-08-18T03 Pl a 35.64
1956-08-18T16 Lu a 0.002713
1956-08-21T12 Pl o +148.29
1956-08-21T12 Lu o +328.41
1956-08-21T15 Ve +d +19.12
1956-08-21T16 Pl v +148.29
1956-08-22T12
** 
S +163.90
1956-08-28T23 Lu xd +63.26
1956-08-30T02 Lu +d +21.62
1956-08-30T21 Me e +27.13
1956-09-01T09 Ve e −45.85
1956-09-03T04 Lu p 0.002413
1956-09-03T08 Lu v +140.92
1956-09-04T09 Ju a 6.424
1956-09-04T16 Ju c +162.09
1956-09-04T18 Lu c +162.19
1956-09-04T20 Ju v +162.13
1956-09-05T09
** 
B +117.27
1956-09-07T04 Ma p 0.3781
1956-09-09T14 Ma V +348.50
1956-09-10T14 Lu xa +242.04
1956-09-10T21 Ma o +348.14
1956-09-11T23 Lu d −21.52
1956-09-13T13 Me Rg +192.18
1956-09-14T11 Me d −8.49
1956-09-14T15 Lu V +290.60
1956-09-15T05 Lu a 0.002708
1956-09-19T12
** 
S +156.95
1956-09-20T03 Lu o +307.22
1956-09-24T08 Me p 0.6486
1956-09-25T00 Lu xd +60.62
1956-09-25T22 Me V +184.10
1956-09-26T07 Ma d −10.71
1956-09-26T08 Lu +d +21.38
1956-09-26T13 Me c +183.42
1956-10-01T01 Lu p 0.002446
1956-10-01T08 Lu v +149.96
1956-10-03T05
** 
B +109.57
1956-10-04T04 Lu c +190.92
1956-10-04T06 Ve xd +147.87
1956-10-04T15 Me xd +177.37
1956-10-05T14 Me Pg +177.27
1956-10-07T19 Lu xa +239.80
1956-10-08T12 Me +d +1.72
1956-10-09T07 Lu d −21.30
1956-10-10T10 Ma Pg +343.15
1956-10-12T00 Me e −17.99
1956-10-12T15 Lu V +298.53
1956-10-12T23 Lu a 0.002703
1956-10-17T17
** 
S +150.47
1956-10-19T17 Lu o +26.31
1956-10-22T04 Lu xd +59.21
1956-10-22T16 Ne a 31.32
1956-10-23T13 Lu +d +21.22
1956-10-23T14 Ne c +210.16
1956-10-23T23 Ne v +210.17
1956-10-27T05 Lu p 0.002474
1956-10-27T19 Lu v +138.47
1956-10-28T13 Me v +205.35
1956-10-31T05
** 
B +108.91
1956-10-31T10 Pl d +21.53
1956-11-02T16 Lu c +220.24
1956-11-04T03 Lu xa +238.99
1956-11-05T15 Lu d −21.19
1956-11-09T11 Ur d +19.11
1956-11-09T17 Lu V +307.58
1956-11-09T19 Lu a 0.002704
1956-11-11T23 Me xa +229.01
1956-11-12T04 Ur Rg +126.99
1956-11-12T11 Me o +229.86
1956-11-15T19
** 
S +157.15
1956-11-16T20 Me a 1.449
1956-11-18T06 Lu o +55.92
1956-11-18T12 Lu xd +59.01
1956-11-19T20 Lu +d +21.19
1956-11-20T15
** 
b +119.41
1956-11-21T17 Lu p 0.002453
1956-11-21T18 Lu v +105.86
1956-11-27T12 Sa a 10.99
1956-11-27T14 Sa c +245.35
1956-11-28T00 Sa v +245.40
1956-11-28T03
** 
B +120.43
1956-12-01T11 Lu xa +239.05
1956-12-02T00 Pl Rg +150.44
1956-12-02T08 Lu c +250.14
1956-12-03T00 Lu d −21.19
1956-12-07T15 Lu a 0.002709
1956-12-07T20 Lu V +316.90
1956-12-09T14 Me d −25.69
1956-12-14T10
** 
S +178.53
1956-12-15T22 Lu xd +58.93
1956-12-17T06 Lu +d +21.19
1956-12-17T19 Lu o +85.85
1956-12-19T12 Lu p 0.002415
1956-12-19T14 Lu v +112.89
1956-12-21T11 Ma xd +7.83
1956-12-25T02 Me e +19.83
1956-12-26T01
** 
B +141.17
1956-12-28T16 Lu xa +238.62
1956-12-30T07 Lu d −21.19
1956-12-31T14 Me xd +297.32
1957-01-01T02 Lu c +280.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1956.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07