AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1954

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1954


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1954] [Q 1954]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1954-01-01T20 Ve d −23.60
1954-01-02T07 Ve v +274.74
1954-01-03T06 Lu d −26.01
1954-01-04T04 Me d −24.60
1954-01-05T02 Lu c +284.22
1954-01-05T19 Lu xa +293.95
1954-01-08T16 Me a 1.435
1954-01-10T10 Lu p 0.002472
1954-01-10T13 Lu v +0.54
1954-01-11T13 Ur V +111.06
1954-01-11T19 Ur o +111.05
1954-01-12T10 Ur p 17.72
1954-01-12T19
** 
S +199.64
1954-01-14T11 Me o +293.64
1954-01-16T05 Lu +d +26.02
1954-01-18T18 Lu xd +113.99
1954-01-19T02 Lu o +118.51
1954-01-22T15 Ne d −8.48
1954-01-24T05
** 
B +164.48
1954-01-25T12 Lu a 0.002705
1954-01-25T15 Lu V +198.77
1954-01-27T06 Ne Rg +206.06
1954-01-28T14 Me v +317.72
1954-01-29T11 Ve o +308.94
1954-01-30T15 Lu d −26.01
1954-01-31T20 Ju d +22.40
1954-02-01T23 Ve a 1.713
1954-02-02T05 Lu xa +294.00
1954-02-03T15 Lu c +314.31
1954-02-06T06 Lu p 0.002437
1954-02-06T07 Lu v +352.59
1954-02-08T06
** 
S +267.90
1954-02-09T23 Me xd +338.08
1954-02-10T02 Sa d −12.22
1954-02-10T08 Ju Pg +76.41
1954-02-12T11 Lu +d +25.97
1954-02-12T22 Pl V +143.79
1954-02-13T12 Pl c +143.77
1954-02-13T17 Me e +18.12
1954-02-15T00 Lu xd +113.80
1954-02-15T21 Pl p 34.30
1954-02-17T05 Sa Rg +219.35
1954-02-17T19 Lu o +148.60
1954-02-20T02
** 
B +195.45
1954-02-20T07 Me Rg +346.12
1954-02-22T02
** 
s +176.28
1954-02-22T06 Lu a 0.002710
1954-02-22T16 Lu V +207.48
1954-02-22T23 Me +d −2.79
1954-02-27T01 Lu d −25.87
1954-03-01T09 Me c +340.28
1954-03-01T13 Lu xa +293.04
1954-03-02T03 Me V +339.50
1954-03-04T05 Me p 0.6247
1954-03-04T07
** 
b +175.15
1954-03-05T03 Lu c +344.02
1954-03-06T06
** 
S +287.73
1954-03-06T09 Lu p 0.002404
1954-03-06T10 Lu v +3.61
1954-03-11T17 Lu +d +25.78
1954-03-14T03 Lu xd +112.24
1954-03-14T15 Me Pg +331.70
1954-03-18T15
** 
B +201.02
1954-03-19T12 Lu o +178.39
1954-03-20T07 Me xa +333.21
1954-03-20T16 Me d −10.34
1954-03-21T17 Lu a 0.002715
1954-03-22T07 Lu V +211.70
1954-03-25T07 Ur +d +22.58
1954-03-26T08 Lu d −25.63
1954-03-27T15 Ur Pg +108.99
1954-03-28T11 Me e −27.78
1954-03-28T18 Lu xa +290.59
1954-03-31T03
** 
S +303.05
1954-04-03T12 Lu c +13.22
1954-04-03T19 Lu v +17.80
1954-04-03T19 Lu p 0.002387
1954-04-05T07 Ma xa +267.12
1954-04-08T00 Lu +d +25.54
1954-04-10T04 Lu xd +109.42
1954-04-13T01
** 
B +184.91
1954-04-15T02 Ne V +204.69
1954-04-15T04 Ne o +204.69
1954-04-16T01 Pl +d +23.42
1954-04-16T01 Ne p 29.31
1954-04-17T18 Lu V +202.16
1954-04-17T19 Lu a 0.002717
1954-04-18T05 Lu o +207.66
1954-04-19T10 Ve xd +48.42
1954-04-22T14 Lu d −25.41
1954-04-24T02
** 
s +202.85
1954-04-24T19 Lu xa +287.57
1954-04-25T12
** 
S +234.45
1954-04-26T19 Sa o +216.03
1954-04-26T21 Sa p 8.805
1954-04-27T02 Sa V +216.01
1954-05-02T05 Lu v +32.28
1954-05-02T06 Lu p 0.002391
1954-05-02T20 Lu c +41.88
1954-05-04T15 Pl Pg +142.53
1954-05-05T09 Lu +d +25.35
1954-05-06T23 Me a 1.326
1954-05-07T07 Lu xd +106.60
1954-05-08T11 Me o +46.81
1954-05-08T22 Me xd +47.79
1954-05-10T13
** 
B +148.98
1954-05-10T22 Me v +52.11
1954-05-14T15 Lu V +197.71
1954-05-15T01 Lu a 0.002714
1954-05-17T21 Lu o +236.44
1954-05-19T19 Lu d −25.28
1954-05-21T21 Lu xa +285.44
1954-05-23T09
** 
S +179.98
1954-05-23T12 Ma Rg +278.53
1954-05-26T08 Ve +d +24.89
1954-05-29T00 Ju +d +23.36
1954-05-29T20 Me +d +25.65
1954-05-30T11 Lu v +44.97
1954-05-30T13 Lu p 0.002412
1954-06-01T04 Lu c +70.13
1954-06-01T19 Lu +d +25.26
1954-06-03T14 Lu xd +105.03
1954-06-07T05
** 
B +121.25
1954-06-09T10 Me e +23.97
1954-06-11T09 Lu V +203.11
1954-06-11T15 Lu a 0.002708
1954-06-16T01 Lu d −25.26
1954-06-16T06 Me xa +107.07
1954-06-16T12 Lu o +264.79
1954-06-18T02 Lu xa +284.73
1954-06-21T02
** 
S +157.04
1954-06-23T02 Me Rg +108.83
1954-06-24T17 Ma o +272.64
1954-06-27T04 Ma V +271.87
1954-06-27T08 Lu v +52.39
1954-06-27T09 Lu p 0.002445
1954-06-29T04 Lu +d +25.28
1954-06-29T05 Sa +d −10.03
1954-06-29T10 Ju v +98.09
1954-06-30T12 Lu c +98.18
1954-06-30T17 Ju c +98.38
1954-06-30T23 Lu xd +104.73
1954-07-01T00 Ne +d −7.45
1954-07-02T08 Ma p 0.4278
1954-07-02T15 Ju a 6.184
1954-07-03T17 Me p 0.5635
1954-07-04T15
** 
B +110.47
1954-07-05T03 Ne Pg +203.28
1954-07-05T15 Me V +103.93
1954-07-06T04 Me c +103.59
1954-07-06T14 Sa Pg +212.64
1954-07-08T08 Me d +18.08
1954-07-09T08 Lu V +210.70
1954-07-09T08 Lu a 0.002703
1954-07-13T08 Lu d −25.28
1954-07-15T09 Lu xa +284.78
1954-07-15T15 Ur a 19.69
1954-07-16T00 Lu o +292.94
1954-07-16T10 Ur c +113.36
1954-07-16T14 Ur v +113.37
1954-07-17T06 Me Pg +99.28
1954-07-19T01
** 
S +152.07
1954-07-19T05 Ma d −28.37
1954-07-20T02 Ju xd +102.75
1954-07-23T09 Lu v +35.34
1954-07-23T18 Lu p 0.002470
1954-07-26T12 Lu +d +25.26
1954-07-27T10 Me e −19.71
1954-07-28T08 Lu xd +104.76
1954-07-29T15 Ma Pg +265.58
1954-07-29T22 Lu c +126.24
1954-08-02T02
** 
B +105.08
1954-08-02T11 Me +d +21.18
1954-08-04T22 Me xd +115.34
1954-08-06T02 Lu a 0.002702
1954-08-06T08 Lu V +218.86
1954-08-09T00 Ve xa +179.98
1954-08-09T17 Lu d −25.23
1954-08-11T17 Lu xa +284.45
1954-08-14T10 Lu o +321.10
1954-08-14T22 Pl a 36.15
1954-08-16T05
** 
S +142.23
1954-08-16T15 Me v +137.75
1954-08-17T23 Lu v +11.14
1954-08-18T06 Lu p 0.002455
1954-08-18T12 Pl o +144.69
1954-08-18T18 Pl v +144.70
1954-08-21T11 Me o +147.55
1954-08-22T18 Lu +d +25.16
1954-08-24T13 Lu xd +103.94
1954-08-27T13 Me a 1.372
1954-08-28T10 Lu c +154.58
1954-08-30T01
** 
B +98.94
1954-09-02T21 Lu a 0.002707
1954-09-03T09 Lu V +227.06
1954-09-05T15 Ve e +46.18
1954-09-06T01 Lu d −25.04
1954-09-07T23 Lu xa +282.81
1954-09-12T05 Me xa +186.26
1954-09-12T20 Lu o +349.52
1954-09-13T13
** 
b +108.66
1954-09-14T01
** 
S +144.80
1954-09-14T15 Lu v +16.38
1954-09-14T20 Lu p 0.002421
1954-09-18T23 Lu +d +24.94
1954-09-20T15 Lu xd +101.73
1954-09-26T23
** 
B +107.97
1954-09-27T00 Lu c +183.38
1954-09-30T13 Lu a 0.002714
1954-10-01T07 Lu V +234.42
1954-10-03T09 Lu d −24.79
1954-10-05T02 Lu xa +279.97
1954-10-05T23 Me e +25.39
1954-10-12T05 Lu o +18.34
1954-10-12T05
** 
S +158.50
1954-10-12T21 Lu v +28.95
1954-10-13T01 Lu p 0.002393
1954-10-16T06 Lu +d +24.70
1954-10-17T05 Me d −19.35
1954-10-17T15 Lu xd +98.73
1954-10-18T08 Me Rg +224.76
1954-10-18T19 Ne a 31.31
1954-10-19T17 Ne c +205.80
1954-10-20T03 Ne v +205.82
1954-10-24T16 Ve d −26.33
1954-10-25T05
** 
B +118.12
1954-10-25T16 Ve Rg +240.06
1954-10-26T17 Lu c +212.78
1954-10-27T22 Lu a 0.002718
1954-10-28T14 Pl d +22.05
1954-10-28T16 Me p 0.6704
1954-10-28T19 Lu V +237.18
1954-10-29T13 Me V +216.35
1954-10-29T21 Me c +215.91
1954-10-30T15 Lu d −24.58
1954-10-31T03 Ur d +21.13
1954-10-31T21 Me xd +213.42
1954-11-01T03 Lu xa +277.16
1954-11-03T08 Ur Rg +117.70
1954-11-04T14 Sa v +222.03
1954-11-04T23 Sa a 10.85
1954-11-05T01 Sa c +222.09
1954-11-07T21 Me Pg +208.90
1954-11-08T07
** 
S +162.76
1954-11-09T13 Me +d −9.23
1954-11-10T09 Lu v +44.57
1954-11-10T13 Lu p 0.002384
1954-11-10T14 Lu o +47.65
1954-11-12T15 Lu +d +24.52
1954-11-13T06 Ju d +20.41
1954-11-13T20 Lu xd +96.39
1954-11-15T00 Me e −19.18
1954-11-15T07 Ve c +232.40
1954-11-15T08 Ve V +232.37
1954-11-15T21 Ve p 0.2674
1954-11-17T02 Ju Rg +119.94
1954-11-20T19
** 
B +121.42
1954-11-23T23 Lu a 0.002717
1954-11-24T03 Lu V +226.66
1954-11-25T12 Lu c +242.72
1954-11-26T20 Lu d −24.49
1954-11-28T06 Lu xa +275.67
1954-11-28T16 Pl Rg +146.79
1954-11-30T03 Ve xd +225.35
1954-12-05T22 Ve Pg +224.66
1954-12-06T05
** 
S +175.17
1954-12-08T22 Lu v +61.01
1954-12-09T01 Lu p 0.002396
1954-12-09T05 Me xa +247.64
1954-12-10T00 Lu o +77.45
1954-12-10T02 Lu +d +24.49
1954-12-11T06 Lu xd +95.54
1954-12-16T16 Ve +d −14.12
1954-12-17T17
** 
B +138.61
1954-12-21T06 Lu V +224.82
1954-12-21T09 Lu a 0.002713
1954-12-22T07 Me a 1.447
1954-12-24T02 Lu d −24.49
1954-12-25T07 Lu c +272.99
1954-12-25T12 Me o +273.17
1954-12-25T12 Lu xa +275.51
1954-12-26T22 Me d −25.03
1955-01-01T03 Ma v +349.92[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1954.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07