AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1953

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1953


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1953] [Q 1953]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1953-01-02T22 Lu xd +132.49
1953-01-04T11 Me xa +266.94
1953-01-04T22 Lu a 0.002709
1953-01-05T01 Lu V +157.95
1953-01-05T07 Ju Pg +40.97
1953-01-07T01 Ur o +106.48
1953-01-07T08 Ur V +106.47
1953-01-07T16 Ur p 17.78
1953-01-08T16
** 
B +219.00
1953-01-12T10 Me d −24.06
1953-01-13T07 Lu d −27.25
1953-01-15T14 Lu c +295.15
1953-01-16T17 Lu xa +312.34
1953-01-16T20 Lu v +314.33
1953-01-16T23 Lu p 0.002407
1953-01-18T07
** 
S +230.68
1953-01-20T06 Ne d −7.70
1953-01-24T19 Ne Rg +203.88
1953-01-25T01 Ve xd +351.56
1953-01-25T17
** 
B +224.24
1953-01-26T02 Lu +d +27.28
1953-01-26T09 Me a 1.418
1953-01-29T08 Sa d −8.11
1953-01-29T23 Lu o +129.81
1953-01-30T04 Lu xd +132.37
1953-01-31T10 Ve e +46.90
1953-02-01T11 Lu a 0.002715
1953-02-01T13 Lu V +160.17
1953-02-02T11 Me o +313.04
1953-02-05T01 Sa Rg +207.29
1953-02-07T05
** 
S +324.70
1953-02-09T18 Lu d −27.28
1953-02-11T09 Pl V +142.04
1953-02-11T12 Pl c +142.03
1953-02-13T05 Lu xa +312.39
1953-02-13T21 Me v +333.46
1953-02-13T22 Pl p 34.56
1953-02-14T01 Lu c +325.05
1953-02-14T10 Lu p 0.002387
1953-02-14T12 Lu v +332.16
1953-02-22T08 Lu +d +27.26
1953-02-22T17
** 
B +172.73
1953-02-23T02 Me xd +349.80
1953-02-26T11 Lu xd +132.34
1953-02-28T01 Lu V +151.07
1953-02-28T13 Lu a 0.002716
1953-02-28T18 Lu o +159.90
1953-03-02T03 Me e +18.09
1953-03-07T22
** 
b +121.37
1953-03-08T04
** 
S +218.23
1953-03-09T02 Lu d −27.17
1953-03-09T03 Me Rg +2.99
1953-03-11T00 Me +d +4.17
1953-03-12T14 Lu xa +311.79
1953-03-14T22 Lu p 0.002389
1953-03-15T03 Lu v +349.70
1953-03-15T11 Lu c +187.94
1953-03-18T13 Me c +357.66
1953-03-18T14 Ma xd +28.78
1953-03-19T10 Me V +356.87
1953-03-20T06 Ur +d +23.09
1953-03-21T05
** 
B +156.42
1953-03-21T15 Lu +d +27.09
1953-03-21T21 Me p 0.6037
1953-03-22T19 Ur Pg +104.43
1953-03-23T03 Ve Rg +31.34
1953-03-25T14 Lu xd +131.16
1953-03-27T01 Lu V +148.39
1953-03-27T09 Ve +d +18.79
1953-03-27T18 Lu a 0.002714
1953-03-30T12 Lu o +189.53
1953-04-01T03 Me Pg +349.78
1953-04-02T10 Me xa +349.87
1953-04-05T03
** 
S +213.07
1953-04-05T08 Lu d −26.95
1953-04-05T19
** 
s +128.07
1953-04-06T14 Me d −4.37
1953-04-08T20 Lu xa +309.78
1953-04-12T06 Lu p 0.002411
1953-04-12T13 Lu v +4.72
1953-04-12T17 Ne o +202.51
1953-04-12T20 Ne V +202.51
1953-04-13T04 Ve V +23.19
1953-04-13T05 Ve p 0.2840
1953-04-13T08 Ve c +23.10
1953-04-13T15 Ne p 29.31
1953-04-13T20 Lu c +23.58
1953-04-14T04 Sa V +203.96
1953-04-14T05 Sa p 8.707
1953-04-14T05 Sa o +203.96
1953-04-14T18 Pl +d +23.59
1953-04-15T06 Me e −27.50
1953-04-17T23 Lu +d +26.87
1953-04-18T16
** 
B +150.72
1953-04-21T16 Lu xd +128.58
1953-04-23T19 Lu V +153.76
1953-04-24T08 Lu a 0.002708
1953-04-29T04 Lu o +218.55
1953-05-02T13 Lu d −26.75
1953-05-02T15
** 
S +192.87
1953-05-02T17 Pl Pg +140.79
1953-05-04T12 Ve Pg +14.96
1953-05-05T21 Lu xa +306.89
1953-05-10T04 Lu p 0.002444
1953-05-10T14 Lu v +14.63
1953-05-13T05 Lu c +52.15
1953-05-15T08 Lu +d +26.70
1953-05-16T04 Ve d +6.90
1953-05-16T14 Ve xa +17.59
1953-05-17T17
** 
B +129.62
1953-05-18T18 Lu xd +125.65
1953-05-21T17 Lu V +161.04
1953-05-22T01 Me xd +57.64
1953-05-22T02 Lu a 0.002703
1953-05-22T13 Ju v +63.03
1953-05-23T15 Me a 1.322
1953-05-24T11 Me o +62.94
1953-05-25T03 Ju c +63.64
1953-05-25T12 Me v +65.16
1953-05-27T11 Ju a 6.046
1953-05-28T17 Lu o +247.05
1953-05-29T19 Lu d −26.65
1953-05-31T00
** 
S +161.06
1953-06-01T22 Lu xa +304.46
1953-06-05T13 Lu p 0.002471
1953-06-06T09 Lu v +7.54
1953-06-07T14 Me +d +25.45
1953-06-11T14 Lu c +80.38
1953-06-11T17 Lu +d +26.64
1953-06-14T23 Lu xd +123.76
1953-06-15T01
** 
B +106.92
1953-06-16T01 Ma +d +24.26
1953-06-17T07 Sa +d −5.62
1953-06-18T16 Lu V +168.46
1953-06-18T21 Lu a 0.002702
1953-06-22T07 Ve e −45.69
1953-06-23T16 Sa Pg +200.55
1953-06-26T02 Lu d −26.65
1953-06-27T03 Lu o +275.18
1953-06-27T17 Me e +25.51
1953-06-28T16
** 
S +141.82
1953-06-28T16 Ne +d −6.66
1953-06-29T03 Lu xa +303.39
1953-06-29T09 Me xa +122.76
1953-07-01T00 Lu p 0.002456
1953-07-01T00 Lu v +330.42
1953-07-02T17 Ne Pg +201.10
1953-07-08T21 Ma c +106.38
1953-07-09T00 Lu +d +26.67
1953-07-10T16 Ur a 19.75
1953-07-11T02 Lu c +108.49
1953-07-11T09 Ur c +108.77
1953-07-11T11 Ur v +108.78
1953-07-11T17 Me Rg +128.37
1953-07-12T06 Lu xd +123.23
1953-07-13T01
** 
B +92.55
1953-07-16T14 Lu V +175.46
1953-07-16T15 Lu a 0.002706
1953-07-19T19 Me d +14.38
1953-07-22T04 Me p 0.5812
1953-07-23T12 Lu d −26.70
1953-07-24T14 Me V +122.68
1953-07-25T06 Ma a 2.634
1953-07-25T09 Me c +122.13
1953-07-26T12 Lu o +303.19
1953-07-26T12 Lu xa +303.28
1953-07-26T15
** 
S +129.16
1953-07-28T13 Lu p 0.002423
1953-07-28T15 Lu v +334.65
1953-08-04T21 Me Pg +117.50
1953-08-05T05 Lu +d +26.69
1953-08-08T13 Lu xd +123.32
1953-08-09T16 Lu c +136.76
1953-08-09T17
** 
B +81.62
1953-08-09T20 Ve +d +21.68
1953-08-12T20 Pl a 36.40
1953-08-13T06 Lu a 0.002713
1953-08-13T08 Lu V +180.75
1953-08-13T12 Me e −18.78
1953-08-14T20 Me +d +18.73
1953-08-16T00 Pl v +142.92
1953-08-16T12 Pl o +142.94
1953-08-18T01 Me xd +127.05
1953-08-19T21 Lu d −26.66
1953-08-22T22 Lu xa +303.12
1953-08-23T20
** 
S +119.83
1953-08-24T20 Lu o +331.36
1953-08-25T18 Lu p 0.002396
1953-08-25T21 Lu v +347.31
1953-08-30T12
** 
b +80.06
1953-08-31T16 Me v +151.43
1953-09-01T11 Lu +d +26.61
1953-09-04T18 Lu xd +122.84
1953-09-06T18 Ve xd +129.11
1953-09-06T18
** 
B +74.70
1953-09-07T12 Me o +164.66
1953-09-08T07 Lu c +165.37
1953-09-09T11 Lu V +179.14
1953-09-09T16 Lu a 0.002718
1953-09-14T09 Me a 1.392
1953-09-16T05 Lu d −26.49
1953-09-19T06 Lu xa +301.90
1953-09-21T18
** 
S +120.50
1953-09-23T04 Lu o +295.86
1953-09-23T04 Lu p 0.002385
1953-09-23T07 Lu v +2.21
1953-09-25T08 Me xa +195.80
1953-09-28T18 Lu +d +26.39
1953-10-01T20 Lu xd +120.97
1953-10-04T19
** 
B +82.35
1953-10-05T22 Lu V +169.47
1953-10-06T18 Lu a 0.002718
1953-10-08T00 Lu c +194.46
1953-10-13T11 Lu d −26.25
1953-10-15T02 Ju Rg +86.47
1953-10-16T08 Ne a 31.31
1953-10-16T10 Lu xa +299.23
1953-10-17T00 Ne v +203.61
1953-10-17T07 Ne c +203.63
1953-10-18T05 Ju +d +22.81
1953-10-20T06
** 
S +132.05
1953-10-21T15 Lu p 0.002394
1953-10-21T18 Lu v +17.12
1953-10-22T12 Lu o +28.84
1953-10-23T13 Me e +24.14
1953-10-23T20 Sa a 10.76
1953-10-23T20 Sa c +210.15
1953-10-24T01 Sa v +210.17
1953-10-25T21 Ur d +21.92
1953-10-26T02 Lu +d +26.17
1953-10-26T18 Pl d +22.27
1953-10-28T22 Lu xd +117.98
1953-10-29T11 Ur Rg +113.10
1953-11-01T07 Me d −22.98
1953-11-02T06
** 
B +95.86
1953-11-02T08 Lu V +171.63
1953-11-03T02 Lu a 0.002713
1953-11-03T21 Me Rg +240.69
1953-11-05T02
** 
s +104.65
1953-11-06T17 Lu c +224.04
1953-11-09T16 Lu d −26.06
1953-11-12T10 Lu xa +296.23
1953-11-13T23 Me p 0.6760
1953-11-14T00 Me xd +232.99
1953-11-14T12 Me V +232.32
1953-11-14T17 Me c +232.05
1953-11-17T00
** 
S +138.96
1953-11-18T18
** 
b +101.89
1953-11-18T22 Lu p 0.002422
1953-11-19T01 Lu v +30.35
1953-11-20T23 Lu o +58.34
1953-11-22T12 Lu +d +26.00
1953-11-23T23 Me Pg +224.59
1953-11-25T00 Me +d −13.88
1953-11-25T01 Lu xd +115.28
1953-11-26T15 Pl Rg +145.02
1953-11-29T17
** 
B +102.30
1953-11-30T07 Lu V +179.40
1953-11-30T18 Lu a 0.002707
1953-12-01T22 Me e −20.22
1953-12-06T10 Lu c +254.02
1953-12-06T22 Lu d −25.99
1953-12-09T12 Lu xa +294.36
1953-12-12T06 Ju p 4.111
1953-12-13T04 Ju V +81.46
1953-12-13T16 Ju o +81.39
1953-12-15T17
** 
S +158.92
1953-12-16T13 Lu p 0.002460
1953-12-16T18 Lu v +35.32
1953-12-19T21 Lu +d +25.99
1953-12-20T11 Lu o +88.32
1953-12-22T08 Me xa +257.17
1953-12-22T09 Lu xd +114.05
1953-12-27T07 Ve xa +267.20
1953-12-27T12
** 
B +129.16
1953-12-28T11 Lu V +188.98
1953-12-28T15 Lu a 0.002703[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1953.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07