AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1952

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1952


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1952] [Q 1952]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1952-01-03T03 Ur V +101.96
1952-01-03T09 Ur o +101.95
1952-01-03T21 Ur p 17.84
1952-01-05T02
** 
S +179.21
1952-01-06T13 Me e −22.96
1952-01-10T01 Lu +d +28.06
1952-01-12T04 Lu o +110.93
1952-01-12T05 Lu a 0.002717
1952-01-12T21 Lu V +119.11
1952-01-15T13 Lu xd +150.90
1952-01-18T08 Sa d −3.60
1952-01-18T14 Me xa +277.06
1952-01-18T17
** 
B +144.15
1952-01-19T00 Ne d −6.92
1952-01-21T17 Me d −23.35
1952-01-23T10 Ne Rg +201.71
1952-01-24T05 Lu d −28.11
1952-01-24T15 Sa Rg +194.98
1952-01-26T08 Lu v +297.27
1952-01-26T12 Lu p 0.002387
1952-01-26T22 Lu c +305.93
1952-01-28T13 Lu xa +330.62
1952-02-01T06 Ve d −22.24
1952-02-02T13
** 
S +217.77
1952-02-06T07 Lu +d +28.15
1952-02-08T08 Lu V +109.46
1952-02-08T08 Lu a 0.002715
1952-02-10T05 Pl V +140.33
1952-02-10T12 Pl c +140.32
1952-02-11T00 Lu o +141.23
1952-02-11T19 Lu xd +150.51
1952-02-12T23 Pl p 34.81
1952-02-14T09 Me a 1.397
1952-02-15T03
** 
B +177.04
1952-02-20T14 Lu d −28.17
1952-02-22T05 Ve xa +301.25
1952-02-22T12 Me o +333.15
1952-02-23T22 Lu v +313.89
1952-02-23T22 Lu p 0.002408
1952-02-25T00 Lu xa +330.59
1952-02-25T09 Lu c +335.73
1952-02-28T20
** 
S +296.63
1952-03-01T14 Me v +348.47
1952-03-04T13 Lu +d +28.15
1952-03-06T21 Lu V +112.62
1952-03-06T23 Lu a 0.002709
1952-03-08T05 Me xd +0.94
1952-03-10T02 Lu xd +150.61
1952-03-11T11
** 
B +206.07
1952-03-11T18 Lu o +171.12
1952-03-15T05 Ur +d +23.46
1952-03-18T02 Ur Pg +99.90
1952-03-18T17 Me e +18.38
1952-03-18T20 Lu d −28.10
1952-03-22T13
** 
S +300.64
1952-03-22T22 Lu p 0.002443
1952-03-23T03 Lu v +326.12
1952-03-23T10 Lu xa +330.34
1952-03-23T21 Ve v +338.99
1952-03-25T11 Ma Rg +228.47
1952-03-25T20 Lu c +61.38
1952-03-26T13 Me Rg +20.41
1952-03-27T09 Me +d +11.06
1952-03-29T22 Ma d −15.64
1952-03-31T22 Lu +d +28.03
1952-04-01T04 Sa V +191.64
1952-04-01T08 Sa p 8.600
1952-04-01T09 Sa o +191.62
1952-04-03T18 Lu a 0.002703
1952-04-03T19 Lu V +119.69
1952-04-04T15
** 
B +194.23
1952-04-05T10 Me c +15.58
1952-04-06T07 Me V +14.89
1952-04-06T08 Lu xd +149.76
1952-04-08T20 Me p 0.5824
1952-04-10T06 Ne o +200.34
1952-04-10T07 Ne V +200.34
1952-04-10T08 Lu o +200.42
1952-04-11T04 Ne p 29.30
1952-04-13T13 Pl +d +23.73
1952-04-15T02 Lu d −27.93
1952-04-15T13 Me xa +9.22
1952-04-16T15 Ju v +27.06
1952-04-17T07 Ju c +27.23
1952-04-17T10
** 
S +285.59
1952-04-18T00 Lu v +306.58
1952-04-18T08 Lu p 0.002472
1952-04-19T01 Me Pg +8.68
1952-04-19T03 Ju a 5.959
1952-04-19T14 Lu xa +328.79
1952-04-24T02 Me d +2.10
1952-04-24T07 Lu c +34.05
1952-04-28T06 Lu +d +27.84
1952-04-30T18 Pl Pg +139.09
1952-05-01T01 Ma o +220.62
1952-05-01T13 Lu a 0.002702
1952-05-01T18 Lu V +127.09
1952-05-02T17
** 
B +171.63
1952-05-02T19
** 
s +202.39
1952-05-03T07 Ma V +219.78
1952-05-03T08 Me e −26.59
1952-05-03T11 Lu xd +147.48
1952-05-08T13 Ma p 0.5582
1952-05-09T20 Lu o +229.13
1952-05-12T08 Lu d −27.75
1952-05-13T00 Lu v +274.36
1952-05-13T16 Lu p 0.002456
1952-05-14T02
** 
S +212.93
1952-05-14T22 Ve V +42.99
1952-05-16T15 Lu xa +326.11
1952-05-18T07 Ma xa +214.64
1952-05-18T11 Ve v +47.33
1952-05-23T19 Lu c +62.58
1952-05-25T13 Lu +d +27.69
1952-05-29T07 Lu a 0.002706
1952-05-29T16 Lu V +133.89
1952-05-30T13 Lu xd +144.54
1952-05-30T14
** 
B +135.09
1952-06-02T18 Ma +d −12.61
1952-06-04T04 Me xd +67.51
1952-06-05T00 Sa +d −0.89
1952-06-05T11 Ve V +69.45
1952-06-08T05 Lu o +257.35
1952-06-08T16 Lu d −27.67
1952-06-09T01 Me v +78.09
1952-06-09T03 Me a 1.322
1952-06-09T12 Me o +79.10
1952-06-09T21 Lu v +282.26
1952-06-10T02 Ma Pg +211.16
1952-06-10T06 Lu p 0.002423
1952-06-10T12 Sa Pg +188.19
1952-06-11T02
** 
S +165.03
1952-06-12T17 Lu xa +323.43
1952-06-14T08 Ve xd +80.33
1952-06-16T17 Me +d +25.09
1952-06-21T19 Lu +d +27.67
1952-06-22T08 Lu c +90.87
1952-06-24T00 Ve a 1.736
1952-06-24T11 Ve o +92.79
1952-06-25T12 Ve +d +23.82
1952-06-25T22 Lu a 0.002712
1952-06-26T07 Ne +d −5.86
1952-06-26T09 Lu V +138.96
1952-06-26T16 Lu xd +142.34
1952-06-27T02
** 
B +108.24
1952-06-30T04 Ne Pg +198.93
1952-07-05T16 Ur a 19.81
1952-07-06T01 Lu d −27.70
1952-07-06T08 Ur v +104.21
1952-07-06T08 Ur c +104.21
1952-07-07T12 Lu o +285.32
1952-07-08T06 Lu v +296.48
1952-07-08T11 Lu p 0.002397
1952-07-09T22 Lu xa +321.86
1952-07-09T23
** 
S +145.36
1952-07-12T12 Me xa +136.47
1952-07-15T18 Me e +26.66
1952-07-19T00 Lu +d +27.73
1952-07-21T23 Lu c +119.11
1952-07-23T07 Lu a 0.002717
1952-07-23T16 Lu V +139.27
1952-07-23T21 Lu xd +141.50
1952-07-24T18
** 
B +100.26
1952-07-29T20 Me Rg +147.16
1952-07-31T15
** 
b +122.70
1952-08-02T12 Lu d −27.77
1952-08-03T11 Me d +8.60
1952-08-05T19 Lu v +312.89
1952-08-05T19 Lu o +313.30
1952-08-05T20 Lu p 0.002387
1952-08-06T08 Lu xa +321.52
1952-08-07T06
** 
S +143.20
1952-08-09T10 Me p 0.6017
1952-08-10T21 Pl a 36.66
1952-08-11T21 Me V +140.63
1952-08-12T17 Me c +139.93
1952-08-14T12 Pl o +141.21
1952-08-14T15 Pl v +141.21
1952-08-15T06 Lu +d +27.78
1952-08-19T08 Lu V +132.52
1952-08-19T11 Lu a 0.002717
1952-08-19T14 Ve v +161.85
1952-08-20T03 Lu xd +141.57
1952-08-20T15 Lu c +147.52
1952-08-21T00
** 
B +103.91
1952-08-22T16 Me Pg +134.88
1952-08-29T04 Me +d +15.06
1952-08-29T20 Lu d −27.76
1952-08-30T04 Me e −18.18
1952-08-31T04 Me xd +139.57
1952-09-02T19 Lu xa +321.48
1952-09-02T21
** 
s +131.26
1952-09-03T06 Lu p 0.002395
1952-09-03T09 Lu v +330.06
1952-09-04T03 Lu o +341.52
1952-09-04T07
** 
S +149.91
1952-09-06T17 Ju +d +16.80
1952-09-09T18 Ju Rg +50.99
1952-09-11T13 Lu +d +27.71
1952-09-15T11 Lu V +130.95
1952-09-15T19 Lu a 0.002712
1952-09-15T23 Me v +165.50
1952-09-16T09 Lu xd +141.36
1952-09-18T08
** 
B +111.41
1952-09-19T07 Lu c +176.30
1952-09-19T13
** 
b +130.46
1952-09-24T11 Me o +181.31
1952-09-26T02 Lu d −27.62
1952-09-30T03 Lu xa +320.69
1952-10-01T12 Lu p 0.002421
1952-10-01T20 Lu v +345.83
1952-10-02T04 Me a 1.412
1952-10-03T09
** 
S +163.95
1952-10-03T12 Lu o +10.24
1952-10-03T21 Ve xa +217.60
1952-10-08T11 Me xa +205.16
1952-10-08T21 Lu +d +27.54
1952-10-10T15 Ma d −25.36
1952-10-11T08 Sa c +197.96
1952-10-11T09 Sa a 10.65
1952-10-11T18 Sa v +198.01
1952-10-13T04 Lu V +135.62
1952-10-13T10 Lu a 0.002706
1952-10-13T13 Lu xd +139.83
1952-10-13T22 Ne a 31.30
1952-10-14T20 Ne c +201.45
1952-10-15T04 Ne v +201.46
1952-10-16T17
** 
B +130.32
1952-10-18T22 Lu c +205.49
1952-10-20T11 Ur d +22.57
1952-10-23T07 Lu d −27.41
1952-10-24T13 Ur Rg +108.53
1952-10-24T21 Pl d +22.47
1952-10-27T06 Lu xa +318.43
1952-10-29T05 Lu p 0.002457
1952-10-29T21 Lu v +355.77
1952-11-01T08
** 
S +194.95
1952-11-01T23 Lu o +39.49
1952-11-03T02
** 
s +133.47
1952-11-05T05 Lu +d +27.34
1952-11-06T23 Ju p 3.994
1952-11-08T07 Ju V +45.92
1952-11-08T08 Ju o +45.91
1952-11-09T15 Lu xd +136.95
1952-11-10T03 Me e +22.82
1952-11-10T03 Lu V +142.83
1952-11-10T05 Lu a 0.002702
1952-11-14T09
** 
b +133.33
1952-11-14T16
** 
B +157.34
1952-11-15T00 Me d −25.08
1952-11-17T12 Lu c +235.14
1952-11-18T06 Ve d −25.36
1952-11-19T13 Lu d −27.25
1952-11-20T06 Me Rg +256.52
1952-11-22T18 Lu v +308.19
1952-11-23T07 Lu xa +315.41
1952-11-23T08 Lu p 0.002474
1952-11-24T12 Pl Rg +143.27
1952-11-27T03 Me xd +252.48
1952-11-29T07
** 
S +232.47
1952-11-30T03 Me p 0.6782
1952-11-30T08 Me V +248.28
1952-11-30T10 Me c +248.18
1952-12-01T12 Lu o +69.28
1952-12-02T14 Lu +d +27.20
1952-12-06T17 Lu xd +134.04
1952-12-08T02 Lu a 0.002704
1952-12-08T03 Lu V +150.79
1952-12-10T01 Me Pg +240.27
1952-12-10T06 Me +d −17.49
1952-12-12T05
** 
B +177.09
1952-12-16T08
** 
s +145.34
1952-12-16T21 Lu d −27.21
1952-12-17T02 Lu c +265.08
1952-12-19T03 Me e −21.50
1952-12-19T12 Lu v +300.12
1952-12-19T21 Lu p 0.002442
1952-12-20T09 Lu xa +313.13
1952-12-25T05 Ma v +325.62
1952-12-27T02
** 
S +297.18
1952-12-29T20 Lu +d +27.22
1952-12-31T05 Lu o +99.49
1952-12-31T21 Ju d +14.07[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1952.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07