AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1951

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1951


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1951] [Q 1951]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1951-01-01T20 Me c +280.63
1951-01-02T01 Me V +280.37
1951-01-02T12 Me p 0.6727
1951-01-04T20
** 
B +174.05
1951-01-05T23 Sa d +1.17
1951-01-06T12 Lu p 0.002404
1951-01-06T13 Lu v +267.70
1951-01-06T15 Lu d −28.43
1951-01-07T00 Me +d −20.10
1951-01-07T20 Lu c +286.74
1951-01-12T00 Sa Rg +182.36
1951-01-12T09 Lu xa +350.81
1951-01-12T15 Me Pg +271.92
1951-01-13T00 Ma v +322.51
1951-01-16T15 Ne d −6.13
1951-01-18T00 Lu V +60.17
1951-01-18T14 Lu a 0.002711
1951-01-20T01
** 
S +279.69
1951-01-20T09 Lu +d +28.48
1951-01-20T23 Ne Rg +199.53
1951-01-23T04 Lu o +122.38
1951-01-24T03 Me e −24.48
1951-01-26T21 Lu xd +169.63
1951-01-30T09 Me d −22.30
1951-01-31T17 Me xa +287.64
1951-02-02T23 Lu d −28.55
1951-02-03T15 Lu p 0.002439
1951-02-03T16 Lu v +278.30
1951-02-03T20
** 
B +205.00
1951-02-06T07 Lu c +316.73
1951-02-08T05 Pl V +138.65
1951-02-08T12 Pl c +138.64
1951-02-08T16 Lu xa +349.19
1951-02-11T00 Pl p 35.07
1951-02-15T03 Lu V +69.67
1951-02-15T09 Lu a 0.002705
1951-02-16T17 Lu +d +28.61
1951-02-21T21 Lu o +152.44
1951-02-23T03 Lu xd +169.00
1951-02-25T18
** 
S +324.80
1951-03-02T06 Lu d −28.64
1951-03-02T06 Lu p 0.002472
1951-03-02T08 Lu v +269.62
1951-03-04T14 Me a 1.376
1951-03-05T21
** 
s +119.06
1951-03-07T20 Lu c +346.50
1951-03-08T01 Lu xa +349.02
1951-03-10T16 Ur +d +23.66
1951-03-10T20 Ju v +350.13
1951-03-11T12 Me o +350.19
1951-03-11T17 Ju c +350.34
1951-03-12T07 Ju a 5.961
1951-03-14T08 Ur Pg +95.40
1951-03-15T06 Lu a 0.002703
1951-03-15T07 Lu V +79.33
1951-03-15T16
** 
B +169.64
1951-03-16T01 Lu +d +28.64
1951-03-18T00 Me v +3.06
1951-03-20T05 Sa V +179.01
1951-03-20T07 Sa p 8.489
1951-03-20T09 Sa o +178.99
1951-03-22T08 Me xd +11.62
1951-03-22T12 Lu xd +169.04
1951-03-22T23 Ve xd +31.88
1951-03-23T10 Lu o +182.01
1951-03-27T07 Lu v +237.09
1951-03-27T08 Lu p 0.002458
1951-03-27T17
** 
S +207.00
1951-03-29T11 Lu d −28.61
1951-04-04T09 Lu xa +348.98
1951-04-05T15 Me e +19.01
1951-04-06T10 Lu c +15.84
1951-04-08T17 Ne V +198.17
1951-04-08T19 Ne o +198.16
1951-04-09T17 Ne p 29.30
1951-04-12T01 Lu a 0.002707
1951-04-12T09 Lu +d +28.55
1951-04-12T09 Lu V +88.20
1951-04-12T20
** 
B +137.63
1951-04-13T08 Pl +d +23.85
1951-04-13T20 Me +d +17.26
1951-04-14T17 Me Rg +38.56
1951-04-16T10
** 
b +117.32
1951-04-18T20 Lu xd +168.48
1951-04-21T21 Lu o +210.96
1951-04-23T22 Lu v +241.03
1951-04-23T23 Lu p 0.002423
1951-04-25T03 Me c +34.15
1951-04-25T15
** 
S +180.13
1951-04-25T18 Lu d −28.48
1951-04-25T20 Me V +33.67
1951-04-28T02 Me p 0.5640
1951-04-29T16 Me xa +31.20
1951-04-29T23 Pl Pg +137.41
1951-05-01T12 Lu xa +347.88
1951-05-01T15 Ma xd +45.63
1951-05-06T01 Lu c +44.73
1951-05-08T11 Me Pg +28.35
1951-05-09T15 Lu +d +28.39
1951-05-09T16 Lu a 0.002713
1951-05-10T06 Lu V +95.29
1951-05-10T18
** 
B +128.74
1951-05-12T21 Me d +8.43
1951-05-13T11 Ve +d +25.74
1951-05-16T02 Lu xd +166.54
1951-05-18T09
** 
s +122.56
1951-05-21T05 Lu o +239.37
1951-05-22T03 Lu v +253.05
1951-05-22T04 Lu p 0.002396
1951-05-22T13 Ma c +60.67
1951-05-22T17 Me e −25.17
1951-05-23T02 Lu d −28.34
1951-05-23T16
** 
S +167.66
1951-05-24T10 Sa +d +3.99
1951-05-28T13 Lu xa +345.42
1951-05-29T02 Sa Pg +175.54
1951-06-04T16 Lu c +73.25
1951-06-05T21 Lu +d +28.28
1951-06-06T00 Lu a 0.002718
1951-06-06T16 Lu V +97.09
1951-06-08T16
** 
B +113.12
1951-06-12T04 Lu xd +163.64
1951-06-18T07 Me xd +77.47
1951-06-19T11 Lu v +266.80
1951-06-19T12 Lu d −28.27
1951-06-19T12 Lu o +267.43
1951-06-19T13 Lu p 0.002386
1951-06-21T05
** 
S +148.03
1951-06-24T13 Me v +90.94
1951-06-24T15 Lu xa +342.54
1951-06-25T00 Ne +d −5.06
1951-06-25T11 Me o +93.01
1951-06-25T21 Ve e +45.39
1951-06-26T16 Me a 1.326
1951-06-27T04 Me +d +24.64
1951-06-27T11 Ma a 2.540
1951-06-28T17 Ne Pg +196.75
1951-07-01T06
** 
b +115.01
1951-07-01T19 Ur a 19.87
1951-07-02T09 Ur c +99.69
1951-07-02T14 Ur v +99.70
1951-07-03T02 Lu +d +28.28
1951-07-03T04 Lu V +87.88
1951-07-03T04 Lu a 0.002718
1951-07-04T07 Lu c +101.53
1951-07-06T12 Ma +d +24.08
1951-07-06T20
** 
B +99.36
1951-07-09T06 Lu xd +161.15
1951-07-12T12 Ve xa +153.52
1951-07-16T22 Lu d −28.33
1951-07-17T20 Lu v +280.65
1951-07-17T22 Lu p 0.002395
1951-07-18T19 Lu o +295.35
1951-07-20T05
** 
S +140.53
1951-07-21T21 Lu xa +340.51
1951-07-26T15 Me xa +148.74
1951-07-30T06 Lu V +86.05
1951-07-30T08 Lu +d +28.37
1951-07-30T12 Lu a 0.002713
1951-07-31T19 Ju +d +4.26
1951-08-02T22 Lu c +129.81
1951-08-03T13 Me e +27.27
1951-08-04T00
** 
B +98.31
1951-08-04T06 Ju Rg +14.18
1951-08-05T09 Lu xd +159.96
1951-08-09T09
** 
s +119.63
1951-08-09T20 Pl a 36.92
1951-08-12T22 Pl v +139.50
1951-08-13T06 Lu d −28.42
1951-08-13T07 Ve Rg +168.33
1951-08-13T12 Pl o +139.51
1951-08-15T01 Lu v +293.09
1951-08-15T03 Lu p 0.002420
1951-08-17T03 Lu o +323.43
1951-08-17T07
** 
S +140.57
1951-08-17T13 Me Rg +165.15
1951-08-18T06 Lu xa +339.83
1951-08-20T08 Me d +1.98
1951-08-23T17 Ve d −1.46
1951-08-26T14 Lu +d +28.45
1951-08-27T00 Lu V +91.44
1951-08-27T03 Lu a 0.002707
1951-08-28T08 Me p 0.6220
1951-08-30T12 Me V +157.87
1951-08-31T08 Me c +157.12
1951-08-31T17
** 
B +95.87
1951-09-01T12 Lu c +158.28
1951-09-01T15 Lu xd +159.84
1951-09-03T15 Ve c +160.30
1951-09-03T20 Ve V +160.16
1951-09-04T03 Ve p 0.2855
1951-09-09T13 Lu d −28.46
1951-09-09T20 Me Pg +151.64
1951-09-11T17 Lu v +298.08
1951-09-11T19 Lu p 0.002454
1951-09-12T00
** 
b +113.76
1951-09-13T17
** 
S +137.41
1951-09-14T07 Me xd +153.15
1951-09-14T09 Me +d +10.36
1951-09-14T16 Lu xa +339.87
1951-09-15T12 Lu o +351.86
1951-09-16T14 Me e −17.87
1951-09-22T22 Lu +d +28.43
1951-09-23T21 Lu a 0.002703
1951-09-24T00 Lu V +99.27
1951-09-25T00 Ve Pg +152.10
1951-09-28T00
** 
B +96.87
1951-09-28T23 Lu xd +159.79
1951-09-29T10 Sa c +185.48
1951-09-29T12 Sa a 10.54
1951-09-29T13 Sa v +185.50
1951-10-01T01 Lu c +187.08
1951-10-02T07 Ju p 3.949
1951-10-02T16 Me v +180.20
1951-10-02T21 Ju V +9.18
1951-10-03T03 Ju o +9.14
1951-10-06T14 Lu v +264.26
1951-10-06T18 Lu d −28.36
1951-10-07T07 Lu p 0.002473
1951-10-08T23 Ve +d +6.02
1951-10-11T23 Lu xa +339.43
1951-10-12T05
** 
S +144.30
1951-10-12T10 Ne a 31.30
1951-10-13T09 Ne v +199.27
1951-10-13T10 Ne c +199.28
1951-10-13T11 Me o +199.27
1951-10-15T00 Lu o +20.85
1951-10-15T17 Ur d +23.07
1951-10-20T06 Lu +d +28.28
1951-10-20T17 Ur Rg +103.99
1951-10-20T20 Me a 1.430
1951-10-21T17 Lu a 0.002704
1951-10-22T01 Lu V +107.88
1951-10-22T14 Me xa +214.42
1951-10-24T04 Pl d +22.64
1951-10-26T06 Lu xd +158.58
1951-10-26T07
** 
B +108.26
1951-10-30T13 Lu c +216.35
1951-11-02T05 Lu v +254.69
1951-11-02T12 Lu p 0.002444
1951-11-02T15 Ve xd +173.31
1951-11-03T00 Lu d −28.19
1951-11-08T01 Lu xa +337.57
1951-11-09T17
** 
S +159.30
1951-11-13T15 Lu o +50.48
1951-11-14T02 Ve e −46.63
1951-11-16T13 Lu +d +28.10
1951-11-18T12 Lu a 0.002709
1951-11-19T02 Lu V +116.41
1951-11-22T10 Lu xd +155.87
1951-11-23T12 Pl Rg +141.55
1951-11-23T18
** 
B +123.56
1951-11-26T20 Me d −25.81
1951-11-26T23 Ju d +0.34
1951-11-28T13 Me e +21.54
1951-11-29T01 Lu c +246.01
1951-11-29T19
** 
s +135.54
1951-11-30T03 Ju Pg +4.24
1951-11-30T07 Lu v +264.94
1951-11-30T08 Lu d −28.05
1951-11-30T12 Lu p 0.002409
1951-12-05T02 Lu xa +334.54
1951-12-07T11 Me Rg +272.33
1951-12-07T16
** 
S +175.51
1951-12-11T06 Me xd +271.02
1951-12-13T09 Lu o +80.58
1951-12-13T19 Lu +d +28.01
1951-12-16T02 Lu a 0.002715
1951-12-16T22 Lu V +122.73
1951-12-17T03 Me c +264.36
1951-12-17T04 Me V +264.29
1951-12-17T06 Me p 0.6772
1951-12-19T11 Lu xd +152.78
1951-12-22T16
** 
B +127.22
1951-12-25T21 Me +d −19.72
1951-12-27T06 Me Pg +256.02
1951-12-27T19 Lu d −28.04
1951-12-28T11 Lu c +275.93
1951-12-28T18 Lu v +280.14
1951-12-28T23 Lu p 0.002387
1951-12-30T15
** 
b +121.34
1952-01-01T05 Lu xa +331.84[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1951.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07