AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1949

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1949


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1949] [Q 1949]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1949-01-01T14 Ju v +280.63
1949-01-04T20 Lu a 0.002706
1949-01-05T07 Lu V +356.75
1949-01-08T05 Lu xa +31.65
1949-01-11T13 Ne d −4.52
1949-01-12T09
** 
S +212.42
1949-01-13T01 Lu +d +27.85
1949-01-14T09 Lu o +114.44
1949-01-15T16 Ne Rg +195.18
1949-01-16T07 Lu v +142.05
1949-01-16T15 Lu p 0.002427
1949-01-16T15 Ve d −23.03
1949-01-17T15 Me e +18.73
1949-01-19T02 Me xd +317.84
1949-01-21T00 Lu xd +210.29
1949-01-24T05 Ve xa +284.18
1949-01-24T08 Me Rg +320.21
1949-01-25T14
** 
B +158.02
1949-01-25T21 Lu d −27.89
1949-01-27T09
** 
s +114.17
1949-01-27T19 Ve v +288.68
1949-01-28T14 Lu c +308.88
1949-01-28T16 Me +d −12.74
1949-02-01T13 Lu a 0.002712
1949-02-02T04
** 
b +113.97
1949-02-02T05 Lu V +4.22
1949-02-02T05 Me c +313.59
1949-02-02T18 Me V +312.97
1949-02-03T01 Ma v +323.52
1949-02-04T01 Me p 0.6519
1949-02-04T06 Lu xa +28.46
1949-02-09T10 Lu +d +28.00
1949-02-10T10
** 
S +234.15
1949-02-12T21 Lu o +144.37
1949-02-13T15 Lu v +156.10
1949-02-13T21 Lu p 0.002397
1949-02-14T11 Me Pg +304.56
1949-02-17T02 Lu xd +207.39
1949-02-21T03 Sa p 8.278
1949-02-21T05 Sa o +152.79
1949-02-21T10 Sa V +152.78
1949-02-22T02 Lu d −28.07
1949-02-22T14 Me d −17.63
1949-02-23T16
** 
B +168.16
1949-02-26T11 Me xa +311.08
1949-02-27T08 Lu c +338.97
1949-02-27T16 Me e −26.99
1949-02-28T23 Lu a 0.002717
1949-03-01T17 Lu V +6.62
1949-03-03T08 Lu xa +26.25
1949-03-04T13 Ur Pg +86.51
1949-03-05T19 Ur d +23.61
1949-03-08T19 Lu +d +28.18
1949-03-13T08
** 
S +263.09
1949-03-14T05 Lu v +172.76
1949-03-14T07 Lu o +173.90
1949-03-14T09 Lu p 0.002384
1949-03-16T09 Lu xd +205.86
1949-03-16T22 Ma c +356.53
1949-03-21T08 Lu d −28.24
1949-03-28T01 Lu a 0.002718
1949-03-28T06 Lu V +358.28
1949-03-29T03 Lu c +8.61
1949-03-30T13 Lu xa +25.61
1949-03-30T22
** 
B +167.12
1949-04-03T05 Ne V +193.81
1949-04-03T09 Ne o +193.81
1949-04-04T07 Ne p 29.29
1949-04-05T02 Lu +d +28.30
1949-04-08T21 Me a 1.341
1949-04-11T19 Lu v +189.87
1949-04-11T20 Lu p 0.002394
1949-04-12T16 Lu o +202.91
1949-04-12T20 Lu xd +205.64
1949-04-13T00 Me o +23.44
1949-04-13T22
** 
S +225.58
1949-04-15T23 Ve o +26.06
1949-04-16T14 Me v +31.00
1949-04-17T02 Me xd +32.08
1949-04-17T16 Lu d −28.31
1949-04-19T18 Ve a 1.728
1949-04-24T07 Lu V +355.70
1949-04-24T10 Lu a 0.002714
1949-04-26T20 Lu xa +25.71
1949-04-27T20 Lu c +37.71
1949-04-28T03 Sa +d +13.34
1949-04-30T19 Sa Pg +149.31
1949-05-01T10
** 
B +143.93
1949-05-02T08 Lu +d +28.28
1949-05-06T14 Ma a 2.407
1949-05-08T19
** 
s +136.87
1949-05-10T02 Lu p 0.002420
1949-05-10T05 Lu v +204.96
1949-05-10T06 Lu xd +205.56
1949-05-10T09 Me e +21.40
1949-05-12T00 Lu o +231.45
1949-05-13T07 Me +d +24.74
1949-05-14T04
** 
S +192.75
1949-05-15T01 Lu d −28.23
1949-05-16T01 Ju +d −19.97
1949-05-17T08 Ve xd +64.75
1949-05-20T03 Ju Rg +302.17
1949-05-22T00 Lu V +0.48
1949-05-22T01 Lu a 0.002707
1949-05-22T14 Me Rg +77.22
1949-05-24T02 Lu xa +25.28
1949-05-25T10 Me xa +76.91
1949-05-27T10 Lu c +66.28
1949-05-29T13 Lu +d +28.19
1949-05-29T21
** 
B +130.42
1949-06-01T00
** 
b +135.05
1949-06-03T10 Me p 0.5493
1949-06-03T10 Me c +72.98
1949-06-03T11 Me V +72.96
1949-06-06T13 Lu xd +204.55
1949-06-06T18 Lu p 0.002453
1949-06-07T03 Lu v +213.29
1949-06-09T22 Ve +d +24.30
1949-06-10T09 Lu o +259.66
1949-06-11T10 Lu d −28.16
1949-06-11T20
** 
S +181.34
1949-06-13T04 Ma xd +62.61
1949-06-14T03 Ur +d +23.66
1949-06-15T11 Me Pg +68.67
1949-06-16T02 Me d +17.48
1949-06-18T19 Lu a 0.002702
1949-06-18T20 Lu V +6.97
1949-06-19T18 Ne +d −3.43
1949-06-20T06 Lu xa +23.51
1949-06-21T13 Ur a 20.00
1949-06-22T00 Ur c +90.74
1949-06-22T08 Ur v +90.76
1949-06-23T05 Ne Pg +192.40
1949-06-24T23
** 
s +137.57
1949-06-25T20 Lu +d +28.13
1949-06-25T21 Lu c +94.46
1949-06-27T11
** 
B +124.56
1949-06-28T05 Me e −21.82
1949-07-01T13 Lu v +173.08
1949-07-02T10 Lu p 0.002471
1949-07-03T15 Lu xd +202.23
1949-07-08T18 Lu d −28.16
1949-07-09T19 Lu o +287.73
1949-07-10T15
** 
S +169.59
1949-07-14T01 Me xd +98.02
1949-07-16T02 Me +d +23.29
1949-07-16T14 Lu a 0.002702
1949-07-16T18 Lu V +13.74
1949-07-17T08 Lu xa +20.73
1949-07-19T19 Ju o +297.26
1949-07-20T05 Ju V +297.21
1949-07-20T19 Ju p 4.115
1949-07-23T04 Me v +116.75
1949-07-23T04 Lu +d +28.21
1949-07-25T07 Lu c +122.51
1949-07-25T23 Ma +d +23.91
1949-07-25T23 Me o +122.71
1949-07-26T17
** 
B +112.14
1949-07-28T00 Lu v +161.36
1949-07-28T13 Lu p 0.002448
1949-07-29T20 Me a 1.346
1949-07-30T15 Lu xd +199.44
1949-08-05T00 Lu d −28.26
1949-08-08T07 Lu o +315.89
1949-08-09T12
** 
S +158.23
1949-08-13T07 Lu a 0.002707
1949-08-13T11 Lu xa +18.14
1949-08-13T15 Lu V +20.14
1949-08-19T13 Lu +d +28.36
1949-08-21T09 Me xa +170.53
1949-08-23T15 Lu c +150.66
1949-08-24T12
** 
B +108.77
1949-08-25T01 Lu v +171.64
1949-08-25T08 Lu p 0.002415
1949-08-26T19 Lu xd +197.38
1949-09-01T05 Lu d −28.43
1949-09-01T09 Sa v +159.52
1949-09-01T21 Sa c +159.58
1949-09-02T00 Sa a 10.33
1949-09-05T21 Ve xa +200.18
1949-09-06T22 Lu o +344.44
1949-09-07T03 Me e +26.88
1949-09-07T19
** 
S +159.29
1949-09-09T15 Lu xa +16.81
1949-09-09T22 Lu a 0.002713
1949-09-10T06 Lu V +24.40
1949-09-15T21 Lu +d +28.50
1949-09-18T06 Ju Pg +292.34
1949-09-18T19 Ju d −22.14
1949-09-20T15 Me Rg +199.12
1949-09-21T03 Me d −11.07
1949-09-22T00 Lu c +179.15
1949-09-22T01
** 
B +111.61
1949-09-22T13 Lu v +187.36
1949-09-22T15 Lu p 0.002392
1949-09-23T04 Lu xd +196.64
1949-09-28T01
** 
b +114.17
1949-09-28T11 Lu d −28.55
1949-09-29T10 Ur d +23.59
1949-10-01T08 Me p 0.6544
1949-10-02T18 Me V +190.92
1949-10-03T08 Me c +190.28
1949-10-05T20
** 
S +162.35
1949-10-06T14 Lu o +13.52
1949-10-06T21 Lu xa +16.65
1949-10-07T01 Ne a 31.29
1949-10-07T04 Lu a 0.002716
1949-10-07T06 Lu V +21.30
1949-10-08T01 Ne c +194.92
1949-10-08T05 Ne v +194.93
1949-10-10T01 Me xd +184.44
1949-10-10T14 Ur Rg +95.02
1949-10-12T07 Me Pg +183.94
1949-10-13T05 Lu +d +28.56
1949-10-14T22 Me +d −0.65
1949-10-18T18 Me e −18.13
1949-10-19T18
** 
B +116.30
1949-10-20T15 Lu xd +196.70
1949-10-21T03 Lu p 0.002387
1949-10-21T04 Lu v +205.23
1949-10-21T09 Lu c +208.14
1949-10-25T19 Lu d −28.54
1949-11-02T21 Lu V +13.57
1949-11-03T03 Lu xa +16.65
1949-11-03T06 Lu a 0.002715
1949-11-03T12
** 
S +173.40
1949-11-04T21 Me v +212.65
1949-11-05T09 Lu o +43.12
1949-11-07T13 Ve d −26.62
1949-11-09T10 Lu +d +28.48
1949-11-17T00 Lu xd +196.16
1949-11-17T04
** 
B +129.64
1949-11-17T08 Me xa +232.85
1949-11-18T14 Lu p 0.002403
1949-11-18T20 Lu v +222.96
1949-11-19T19 Lu c +237.67
1949-11-20T08 Ve e +47.17
1949-11-20T23 Me o +238.62
1949-11-22T05 Lu d −28.42
1949-11-23T23 Me a 1.451
1949-11-30T07 Lu xa +15.49
1949-11-30T08 Lu V +15.63
1949-11-30T17 Lu a 0.002710
1949-12-02T12
** 
S +197.96
1949-12-05T03 Lu o +73.17
1949-12-06T15 Lu +d +28.37
1949-12-12T22 Me d −25.57
1949-12-14T05 Lu xd +194.15
1949-12-15T13
** 
B +150.79
1949-12-16T18 Lu p 0.002436
1949-12-17T05 Lu v +237.47
1949-12-19T06 Lu c +267.57
1949-12-19T14 Lu d −28.35
1949-12-23T19 Sa d +6.01
1949-12-24T09 Ur V +92.98
1949-12-24T14 Ur o +92.98
1949-12-24T23 Ur p 17.96
1949-12-27T09 Lu xa +12.79
1949-12-28T01 Ve xd +315.58
1949-12-28T05 Lu V +22.60
1949-12-28T12 Lu a 0.002704
1949-12-29T14 Sa Rg +169.44
1949-12-30T22
** 
S +237.41[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1949.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19