AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1949

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1949


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1949] [Q 1949]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1949-01-02T02 Ju v +280.63
1949-01-05T08 Lu a 0.002706
1949-01-05T19 Lu V +356.76
1949-01-08T17 Lu xa +31.63
1949-01-11T04
** 
S +232.59
1949-01-12T01 Ne d −4.52
1949-01-13T13 Lu +d +27.85
1949-01-14T21 Lu o +114.45
1949-01-16T04 Ne Rg +195.18
1949-01-16T19 Lu v +142.12
1949-01-17T03 Lu p 0.002428
1949-01-17T03 Ve d −23.03
1949-01-18T03 Me e +18.73
1949-01-19T14 Me xd +317.84
1949-01-21T12 Lu xd +210.27
1949-01-23T03
** 
B +182.23
1949-01-24T17 Ve xa +284.18
1949-01-24T20 Me Rg +320.21
1949-01-26T09 Lu d −27.89
1949-01-27T21
** 
s +114.17
1949-01-28T07 Ve v +288.68
1949-01-29T02 Lu c +308.88
1949-01-29T04 Me +d −12.74
1949-02-02T01 Lu a 0.002712
1949-02-02T16
** 
b +113.97
1949-02-02T17 Lu V +4.25
1949-02-02T17 Me c +313.59
1949-02-03T06 Me V +312.97
1949-02-03T13 Ma v +323.52
1949-02-04T09 Pl V +135.37
1949-02-04T12 Pl c +135.36
1949-02-04T13 Me p 0.6519
1949-02-04T18 Lu xa +28.47
1949-02-07T06 Pl p 35.58
1949-02-09T00
** 
S +287.24
1949-02-09T22 Lu +d +28.00
1949-02-13T09 Lu o +144.37
1949-02-14T03 Lu v +156.16
1949-02-14T09 Lu p 0.002397
1949-02-14T23 Me Pg +304.56
1949-02-17T14 Lu xd +207.39
1949-02-21T05
** 
B +203.71
1949-02-21T15 Sa p 8.278
1949-02-21T17 Sa o +152.79
1949-02-21T22 Sa V +152.78
1949-02-22T14 Lu d −28.07
1949-02-23T02 Me d −17.63
1949-02-26T22 Me xa +311.08
1949-02-27T20 Lu c +338.97
1949-02-28T04 Me e −26.99
1949-03-01T11 Lu a 0.002717
1949-03-02T05 Lu V +6.62
1949-03-03T20 Lu xa +26.25
1949-03-05T01 Ur Pg +86.51
1949-03-06T07 Ur d +23.61
1949-03-09T07 Lu +d +28.18
1949-03-14T17 Lu v +172.74
1949-03-14T19 Lu o +173.87
1949-03-14T21 Lu p 0.002384
1949-03-16T18
** 
S +321.46
1949-03-16T21 Lu xd +205.87
1949-03-17T10 Ma c +356.53
1949-03-21T20 Lu d −28.24
1949-03-28T13 Lu a 0.002718
1949-03-28T18 Lu V +358.40
1949-03-29T15 Lu c +8.61
1949-03-31T01 Lu xa +25.62
1949-04-03T17 Ne V +193.81
1949-04-03T21 Ne o +193.81
1949-04-04T18
** 
B +175.05
1949-04-04T19 Ne p 29.29
1949-04-05T14 Lu +d +28.30
1949-04-09T09 Me a 1.341
1949-04-11T05 Pl +d +24.02
1949-04-12T07 Lu v +189.84
1949-04-12T08 Lu p 0.002394
1949-04-13T04 Lu o +202.92
1949-04-13T08 Lu xd +205.65
1949-04-13T12 Me o +23.44
1949-04-15T23
** 
S +216.97
1949-04-16T11 Ve o +26.06
1949-04-17T02 Me v +31.00
1949-04-17T14 Me xd +32.08
1949-04-18T04 Lu d −28.31
1949-04-20T06 Ve a 1.728
1949-04-24T19 Lu V +355.77
1949-04-24T22 Lu a 0.002714
1949-04-26T06 Pl Pg +134.14
1949-04-27T08 Lu xa +25.72
1949-04-28T08 Lu c +37.71
1949-04-28T15 Sa +d +13.34
1949-05-01T07 Sa Pg +149.31
1949-05-02T20 Lu +d +28.28
1949-05-03T12
** 
B +139.61
1949-05-07T02 Ma a 2.407
1949-05-09T07
** 
s +136.87
1949-05-10T14 Lu p 0.002420
1949-05-10T17 Lu v +204.99
1949-05-10T18 Lu xd +205.57
1949-05-10T21 Me e +21.40
1949-05-12T12 Lu o +231.45
1949-05-13T19 Me +d +24.74
1949-05-15T10
** 
S +177.79
1949-05-15T13 Lu d −28.23
1949-05-16T13 Ju +d −19.97
1949-05-17T20 Ve xd +64.75
1949-05-20T15 Ju Rg +302.17
1949-05-22T11 Lu V +0.48
1949-05-22T13 Lu a 0.002707
1949-05-23T02 Me Rg +77.22
1949-05-24T14 Lu xa +25.26
1949-05-25T22 Me xa +76.91
1949-05-27T22 Lu c +66.28
1949-05-30T01 Lu +d +28.19
1949-05-31T03
** 
B +123.95
1949-06-01T12
** 
b +135.05
1949-06-03T22 Me p 0.5493
1949-06-03T22 Me c +72.98
1949-06-03T23 Me V +72.96
1949-06-07T01 Lu xd +204.52
1949-06-07T06 Lu p 0.002453
1949-06-07T15 Lu v +213.37
1949-06-10T10 Ve +d +24.30
1949-06-10T21 Lu o +259.66
1949-06-11T22 Lu d −28.16
1949-06-12T21
** 
S +166.03
1949-06-13T16 Ma xd +62.61
1949-06-14T15 Ur +d +23.66
1949-06-15T23 Me Pg +68.67
1949-06-16T14 Me d +17.48
1949-06-19T07 Lu a 0.002702
1949-06-19T08 Lu V +6.95
1949-06-20T06 Ne +d −3.43
1949-06-20T18 Lu xa +23.51
1949-06-22T01 Ur a 20.00
1949-06-22T12 Ur c +90.74
1949-06-22T20 Ur v +90.76
1949-06-23T17 Ne Pg +192.40
1949-06-25T11
** 
s +137.57
1949-06-26T08 Lu +d +28.13
1949-06-26T09 Lu c +94.46
1949-06-28T11
** 
B +116.52
1949-06-28T17 Me e −21.82
1949-07-02T01 Lu v +173.01
1949-07-02T22 Lu p 0.002471
1949-07-04T03 Lu xd +202.24
1949-07-09T06 Lu d −28.16
1949-07-10T07 Lu o +287.70
1949-07-11T07
** 
S +153.86
1949-07-14T13 Me xd +98.02
1949-07-16T14 Me +d +23.29
1949-07-17T02 Lu a 0.002702
1949-07-17T06 Lu V +13.74
1949-07-17T20 Lu xa +20.73
1949-07-20T07 Ju o +297.26
1949-07-20T17 Ju V +297.21
1949-07-21T07 Ju p 4.115
1949-07-23T16 Me v +116.75
1949-07-23T16 Lu +d +28.21
1949-07-25T19 Lu c +122.51
1949-07-26T11 Ma +d +23.91
1949-07-26T11 Me o +122.71
1949-07-27T03
** 
B +104.23
1949-07-28T12 Lu v +161.34
1949-07-29T01 Lu p 0.002448
1949-07-30T08 Me a 1.346
1949-07-31T03 Lu xd +199.45
1949-08-05T12 Lu d −28.26
1949-08-05T22 Pl a 37.43
1949-08-08T19 Lu o +315.89
1949-08-09T09 Pl v +136.19
1949-08-09T12 Pl o +136.20
1949-08-09T19
** 
S +144.83
1949-08-13T19 Lu a 0.002707
1949-08-13T23 Lu xa +18.14
1949-08-14T03 Lu V +20.15
1949-08-20T01 Lu +d +28.36
1949-08-21T21 Me xa +170.54
1949-08-24T03 Lu c +150.66
1949-08-24T13
** 
B +103.04
1949-08-25T13 Lu v +171.67
1949-08-25T20 Lu p 0.002415
1949-08-27T07 Lu xd +197.39
1949-09-01T17 Lu d −28.42
1949-09-01T21 Sa v +159.52
1949-09-02T09 Sa c +159.58
1949-09-02T12 Sa a 10.33
1949-09-06T09 Ve xa +200.18
1949-09-07T10 Lu o +344.44
1949-09-07T15 Me e +26.88
1949-09-07T19
** 
S +148.58
1949-09-10T03 Lu xa +16.81
1949-09-10T10 Lu a 0.002713
1949-09-10T18 Lu V +24.34
1949-09-16T09 Lu +d +28.50
1949-09-18T18 Ju Pg +292.34
1949-09-19T07 Ju d −22.14
1949-09-21T03 Me Rg +199.12
1949-09-21T15 Me d −11.07
1949-09-21T22
** 
B +108.40
1949-09-22T12 Lu c +179.15
1949-09-23T01 Lu v +187.39
1949-09-23T03 Lu p 0.002392
1949-09-23T16 Lu xd +196.65
1949-09-28T13
** 
b +114.17
1949-09-28T23 Lu d −28.55
1949-09-29T22 Ur d +23.59
1949-10-01T20 Me p 0.6544
1949-10-03T06 Me V +190.92
1949-10-03T20 Me c +190.28
1949-10-05T14
** 
S +152.93
1949-10-07T02 Lu o +13.52
1949-10-07T09 Lu xa +16.66
1949-10-07T13 Ne a 31.29
1949-10-07T17 Lu a 0.002716
1949-10-07T18 Lu V +21.31
1949-10-08T13 Ne c +194.92
1949-10-08T17 Ne v +194.93
1949-10-10T13 Me xd +184.44
1949-10-11T02 Ur Rg +95.02
1949-10-12T19 Me Pg +183.94
1949-10-13T17 Lu +d +28.56
1949-10-15T10 Me +d −0.65
1949-10-19T06 Me e −18.13
1949-10-19T11
** 
B +113.56
1949-10-20T17 Pl d +22.91
1949-10-21T03 Lu xd +196.71
1949-10-21T15 Lu p 0.002387
1949-10-21T16 Lu v +205.23
1949-10-21T21 Lu c +208.14
1949-10-26T07 Lu d −28.55
1949-11-03T03
** 
S +165.26
1949-11-03T09 Lu V +13.64
1949-11-03T15 Lu xa +16.63
1949-11-03T18 Lu a 0.002715
1949-11-05T09 Me v +212.65
1949-11-05T21 Lu o +43.13
1949-11-08T01 Ve d −26.62
1949-11-09T22 Lu +d +28.48
1949-11-16T12
** 
B +129.67
1949-11-17T12 Lu xd +196.16
1949-11-17T20 Me xa +232.85
1949-11-19T02 Lu p 0.002403
1949-11-19T08 Lu v +222.96
1949-11-19T12 Pl Rg +138.19
1949-11-20T07 Lu c +237.67
1949-11-20T20 Ve e +47.17
1949-11-21T11 Me o +238.62
1949-11-22T17 Lu d −28.42
1949-11-24T11 Me a 1.451
1949-11-30T19 Lu xa +15.49
1949-11-30T20 Lu V +15.63
1949-12-01T05 Lu a 0.002710
1949-12-01T15
** 
S +191.63
1949-12-05T15 Lu o +73.17
1949-12-07T03 Lu +d +28.37
1949-12-13T10 Me d −25.57
1949-12-14T08
** 
B +152.97
1949-12-14T17 Lu xd +194.15
1949-12-17T06 Lu p 0.002436
1949-12-17T17 Lu v +237.44
1949-12-19T18 Lu c +267.58
1949-12-20T02 Lu d −28.35
1949-12-24T07 Sa d +6.01
1949-12-24T21 Ur V +92.98
1949-12-25T02 Ur o +92.98
1949-12-25T11 Ur p 17.96
1949-12-27T21 Lu xa +12.79
1949-12-28T13 Ve xd +315.58
1949-12-28T17 Lu V +22.63
1949-12-29T00 Lu a 0.002704
1949-12-29T04
** 
S +230.61
1949-12-30T02 Sa Rg +169.44[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1949.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07