AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1947

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1947


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1947] [Q 1947]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1947-01-02T02
** 
S +188.10
1947-01-04T21 Lu xa +71.45
1947-01-06T07 Ma c +285.16
1947-01-06T13 Lu p 0.002389
1947-01-06T17 Lu v +99.19
1947-01-06T19 Lu +d +25.56
1947-01-07T04 Lu o +106.05
1947-01-08T01 Me d −24.39
1947-01-08T10 Ne d −2.89
1947-01-12T09 Ne Rg +190.81
1947-01-12T23
** 
B +152.05
1947-01-16T12 Me a 1.429
1947-01-18T02 Lu xd +251.01
1947-01-18T15 Lu V +257.58
1947-01-19T05 Lu a 0.002715
1947-01-20T13 Lu d −25.56
1947-01-22T08 Lu c +301.49
1947-01-23T12 Me o +302.75
1947-01-26T01 Sa V +125.45
1947-01-26T01 Sa p 8.118
1947-01-26T05 Sa o +125.44
1947-01-28T12 Ve e −46.83
1947-01-30T02
** 
S +251.18
1947-02-01T04 Lu xa +69.80
1947-02-01T11 Pl c +132.19
1947-02-01T17 Pl V +132.18
1947-02-03T05 Lu +d +25.62
1947-02-03T23 Lu p 0.002414
1947-02-04T07 Lu v +115.65
1947-02-04T14 Pl p 36.09
1947-02-04T21 Me v +324.39
1947-02-05T15 Lu o +136.03
1947-02-09T09
** 
B +194.72
1947-02-14T02 Ve d −20.58
1947-02-14T04 Lu xd +248.60
1947-02-15T10 Lu V +263.49
1947-02-15T20 Me xd +343.05
1947-02-15T21 Lu a 0.002708
1947-02-16T20 Lu d −25.70
1947-02-20T23 Me e +18.08
1947-02-21T01 Lu c +331.62
1947-02-23T22 Ur d +22.97
1947-02-23T22
** 
S +266.30
1947-02-24T21 Ur Pg +77.75
1947-02-27T13 Ma v +325.98
1947-02-27T17 Me Rg +353.15
1947-02-27T17
** 
s +156.80
1947-02-28T05 Lu xa +66.89
1947-03-02T01 Me +d +0.11
1947-03-02T13 Lu +d +25.82
1947-03-03T19 Lu p 0.002451
1947-03-04T08 Lu v +125.99
1947-03-05T15
** 
B +230.99
1947-03-07T03 Lu o +165.72
1947-03-08T22 Me c +347.52
1947-03-09T17 Me V +346.73
1947-03-11T09 Ju d −18.52
1947-03-12T00 Me p 0.6159
1947-03-13T06 Lu xd +245.49
1947-03-14T10 Ju Rg +237.57
1947-03-15T10 Lu V +271.35
1947-03-15T17 Lu a 0.002703
1947-03-16T00
** 
S +246.51
1947-03-16T03 Lu d −25.94
1947-03-16T18
** 
b +152.90
1947-03-22T08 Me Pg +339.20
1947-03-22T15 Ve xa +320.24
1947-03-22T16 Lu c +113.03
1947-03-26T05 Me xa +339.91
1947-03-27T06 Lu xa +64.14
1947-03-28T02 Me d −7.93
1947-03-29T03
** 
B +214.45
1947-03-29T12 Lu p 0.002474
1947-03-29T18 Lu +d +26.06
1947-03-30T10 Lu v +109.17
1947-03-30T17 Ne V +189.45
1947-03-30T23 Ne o +189.44
1947-03-31T21 Ne p 29.29
1947-04-03T17 Sa Pg +121.95
1947-04-04T17 Sa +d +20.37
1947-04-05T08 Me e −27.75
1947-04-05T15 Lu o +195.03
1947-04-09T10 Lu xd +243.25
1947-04-09T19
** 
S +314.73
1947-04-10T08 Pl +d +24.10
1947-04-12T10 Lu V +279.08
1947-04-12T11 Lu d −26.16
1947-04-12T13 Lu a 0.002702
1947-04-19T15
** 
s +159.89
1947-04-21T04 Lu c +30.25
1947-04-23T11 Lu xa +62.75
1947-04-23T16 Pl Pg +130.98
1947-04-24T08 Lu v +75.56
1947-04-24T11 Lu p 0.002449
1947-04-26T00 Lu +d +26.23
1947-04-26T02
** 
B +168.05
1947-05-05T04 Lu o +223.87
1947-05-06T17 Lu xd +242.51
1947-05-07T20
** 
S +203.32
1947-05-09T19 Lu d −26.27
1947-05-10T06 Lu a 0.002707
1947-05-10T07 Lu V +285.63
1947-05-14T08 Ju o +232.70
1947-05-14T10 Me a 1.324
1947-05-14T20 Me xd +51.89
1947-05-14T20 Ju V +232.64
1947-05-15T11 Me o +53.32
1947-05-15T20 Ju p 4.384
1947-05-17T11 Me v +57.62
1947-05-20T13 Lu c +58.71
1947-05-20T19 Lu xa +62.54
1947-05-22T07 Lu p 0.002416
1947-05-22T08 Lu v +85.01
1947-05-23T07 Lu +d +26.28
1947-05-24T10
** 
B +129.58
1947-06-02T20 Me +d +25.60
1947-06-03T00 Lu xd +242.59
1947-06-03T19 Lu o +252.37
1947-06-06T02 Lu d −26.27
1947-06-06T04
** 
S +161.17
1947-06-06T20 Lu a 0.002713
1947-06-06T21 Lu V +288.96
1947-06-13T11 Ur a 20.13
1947-06-13T19 Ur c +81.93
1947-06-14T05 Ur v +81.96
1947-06-16T12 Ne +d −1.78
1947-06-17T06 Lu xa +62.52
1947-06-17T13 Me e +24.66
1947-06-18T21 Lu c +86.79
1947-06-19T13 Lu p 0.002394
1947-06-19T17 Lu v +99.24
1947-06-19T17 Ne Pg +188.03
1947-06-19T17 Lu +d +26.25
1947-06-21T10
** 
B +106.83
1947-06-22T04 Me xa +113.94
1947-06-30T05 Lu xd +242.27
1947-07-01T09 Me Rg +117.13
1947-07-03T07 Lu d −26.24
1947-07-03T10 Lu o +280.66
1947-07-03T16 Lu V +283.55
1947-07-04T02 Lu a 0.002716
1947-07-04T18
** 
S +141.57
1947-07-11T02 Ju +d −16.17
1947-07-11T21 Me p 0.5706
1947-07-12T05 Ve +d +23.31
1947-07-13T02 Me d +16.89
1947-07-13T18 Ve xd +96.37
1947-07-14T01 Me V +111.92
1947-07-14T14 Lu xa +61.46
1947-07-14T18 Me c +111.47
1947-07-15T22 Ju Pg +227.70
1947-07-17T03 Lu +d +26.26
1947-07-17T23 Lu p 0.002388
1947-07-18T03 Lu v +114.27
1947-07-18T04 Lu c +114.72
1947-07-19T02
** 
B +93.42
1947-07-25T14 Me Pg +107.05
1947-07-27T08 Lu xd +240.68
1947-07-27T17 Ma xd +78.53
1947-07-30T10 Lu V +277.75
1947-07-30T13 Lu d −26.28
1947-07-31T06 Lu a 0.002715
1947-08-01T18
** 
S +131.26
1947-08-02T01 Lu o +308.95
1947-08-03T04 Pl a 37.95
1947-08-04T01 Me e −19.28
1947-08-05T17 Sa c +132.45
1947-08-05T22 Sa a 10.15
1947-08-06T00 Sa v +132.48
1947-08-06T12 Pl o +132.98
1947-08-06T19 Pl v +132.99
1947-08-07T18 Me +d +20.30
1947-08-10T18 Lu xa +59.09
1947-08-10T19 Me xd +120.14
1947-08-13T12 Lu +d +26.37
1947-08-15T07 Lu p 0.002402
1947-08-15T12 Lu v +128.37
1947-08-16T07
** 
B +83.91
1947-08-16T11 Lu c +142.75
1947-08-18T07 Ma +d +23.71
1947-08-23T07 Me v +143.38
1947-08-23T09 Lu xd +237.92
1947-08-26T18 Lu d −26.45
1947-08-26T23 Lu V +280.63
1947-08-27T15 Lu a 0.002710
1947-08-29T12 Me o +155.69
1947-08-30T21
** 
S +125.41
1947-08-31T03 Ve a 1.727
1947-08-31T16 Lu o +337.43
1947-09-03T11 Ve o +160.13
1947-09-04T10 Me a 1.380
1947-09-06T09
** 
b +85.33
1947-09-06T19 Lu xa +56.21
1947-09-09T20 Lu +d +26.58
1947-09-12T11 Lu p 0.002431
1947-09-12T16 Lu v +139.94
1947-09-13T10
** 
B +85.46
1947-09-14T19 Lu c +171.13
1947-09-18T03 Me xa +190.26
1947-09-19T12 Lu xd +235.16
1947-09-23T01 Lu d −26.68
1947-09-23T20 Lu V +287.77
1947-09-24T07 Lu a 0.002705
1947-09-28T20
** 
S +134.09
1947-09-30T06 Lu o +6.27
1947-10-02T14 Ur Rg +86.18
1947-10-03T16 Ne a 31.29
1947-10-03T21 Lu xa +54.11
1947-10-04T15 Ne c +190.56
1947-10-05T01 Ne v +190.57
1947-10-07T01 Lu +d +26.78
1947-10-09T17 Lu p 0.002465
1947-10-10T04 Lu v +142.28
1947-10-11T13
** 
B +98.47
1947-10-13T03 Ur +d +23.52
1947-10-13T18 Me e +24.87
1947-10-14T06 Lu c +200.06
1947-10-16T18 Lu xd +233.63
1947-10-18T10 Pl d +23.10
1947-10-19T03 Ve v +216.98
1947-10-20T10 Lu d −26.86
1947-10-21T22 Lu V +296.33
1947-10-22T02 Lu a 0.002703
1947-10-24T01 Me d −21.05
1947-10-25T17 Me Rg +231.45
1947-10-26T21
** 
S +147.86
1947-10-29T06
** 
s +99.26
1947-10-29T20 Lu o +35.58
1947-10-31T03 Lu xa +53.44
1947-10-31T14 Ve V +232.53
1947-11-02T07 Ve xa +234.65
1947-11-03T07 Lu +d +26.90
1947-11-03T14 Lu p 0.002467
1947-11-03T19 Lu v +105.15
1947-11-04T22 Me p 0.6731
1947-11-05T15 Me V +223.05
1947-11-05T22 Me c +222.68
1947-11-06T12
** 
b +98.74
1947-11-06T18 Me xd +221.58
1947-11-08T17
** 
B +106.13
1947-11-10T16 Ve v +245.09
1947-11-12T20 Lu c +229.61
1947-11-13T03 Lu xd +233.42
1947-11-15T00 Me Pg +215.48
1947-11-16T11 Me +d −11.28
1947-11-16T14 Pl Rg +134.95
1947-11-16T18 Lu d −26.91
1947-11-18T23 Lu a 0.002706
1947-11-19T01 Lu V +305.62
1947-11-22T11 Me e −19.58
1947-11-24T01
** 
S +156.75
1947-11-27T12 Lu xa +53.47
1947-11-28T08 Lu o +65.29
1947-11-29T05 Sa d +14.93
1947-11-29T07 Ju a 6.327
1947-11-30T15 Lu +d +26.89
1947-11-30T18 Lu p 0.002432
1947-11-30T19 Lu v +101.12
1947-12-01T10 Ju c +248.38
1947-12-03T09 Ve d −24.63
1947-12-03T13 Ju v +248.85
1947-12-04T10 Sa Rg +142.68
1947-12-05T13
** 
B +123.54
1947-12-10T10 Lu xd +233.42
1947-12-12T12 Lu c +259.67
1947-12-14T01 Lu d −26.87
1947-12-15T02 Me xa +251.58
1947-12-16T17 Lu a 0.002713
1947-12-16T18 Ur V +84.14
1947-12-16T22 Ur o +84.14
1947-12-17T02 Lu V +314.23
1947-12-17T05 Ur p 18.10
1947-12-22T02
** 
S +189.69
1947-12-24T22 Lu xa +52.89
1947-12-27T20 Lu o +95.26
1947-12-28T00 Lu +d +26.86
1947-12-28T23 Lu p 0.002398
1947-12-29T01 Lu v +113.36
1947-12-29T23 Me a 1.443
1947-12-30T19 Me d −24.86
1948-01-01T08 Ma d +11.93[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1947.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07