AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1946

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1946


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1946] [Q 1946]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1946-01-02T09 Ve d −23.59
1946-01-02T12 Lu xd +270.01
1946-01-03T11 Lu d −23.99
1946-01-03T12 Lu c +282.56
1946-01-06T01 Ne d −2.07
1946-01-08T15
** 
S +196.48
1946-01-09T21 Ne Rg +188.62
1946-01-10T07 Ma p 0.6393
1946-01-10T08 Me xa +271.11
1946-01-11T22 Sa V +111.46
1946-01-12T01 Sa p 8.069
1946-01-12T05 Sa o +111.44
1946-01-12T13 Ma V +113.85
1946-01-14T00 Ma o +113.27
1946-01-14T12 Lu p 0.002448
1946-01-14T14 Lu v +73.63
1946-01-15T17 Lu xa +89.85
1946-01-16T07 Me d −23.80
1946-01-16T13 Lu +d +24.00
1946-01-17T14 Lu o +116.93
1946-01-19T08
** 
B +156.65
1946-01-26T07 Lu a 0.002704
1946-01-26T10 Lu V +228.95
1946-01-29T19 Lu xd +269.47
1946-01-30T18 Lu d −24.03
1946-01-31T08 Pl V +130.62
1946-01-31T12 Pl c +130.62
1946-02-01T11 Ve o +312.03
1946-02-02T04 Lu c +312.75
1946-02-02T14
** 
S +231.45
1946-02-02T19 Pl p 36.35
1946-02-03T07 Me a 1.410
1946-02-04T12 Ve a 1.713
1946-02-06T12
** 
s +326.08
1946-02-07T15 Ma +d +26.58
1946-02-08T00 Ju d −9.22
1946-02-08T09 Lu v +38.82
1946-02-09T09 Lu p 0.002475
1946-02-11T07 Ju Rg +207.37
1946-02-11T12 Me o +322.49
1946-02-11T22 Lu xa +88.67
1946-02-12T20 Lu +d +24.08
1946-02-14T18
** 
B +163.15
1946-02-16T04 Lu o +146.91
1946-02-19T04 Ur d +22.45
1946-02-20T08 Ur Pg +73.41
1946-02-20T22 Me v +339.86
1946-02-21T21 Ma Pg +104.11
1946-02-23T04 Lu a 0.002703
1946-02-23T11 Lu V +237.35
1946-02-25T23 Lu xd +267.40
1946-02-27T00
** 
S +206.67
1946-02-27T02 Lu d −24.18
1946-02-28T11 Sa xd +108.32
1946-02-28T23 Me xd +354.51
1946-03-03T17 Lu c +342.58
1946-03-06T13 Lu v +22.69
1946-03-07T01 Lu p 0.002451
1946-03-09T11 Me e +18.17
1946-03-10T23 Lu xa +86.04
1946-03-12T02 Lu +d +24.29
1946-03-13T02
** 
B +138.11
1946-03-16T18 Me Rg +10.23
1946-03-17T19 Lu o +176.60
1946-03-18T05 Me +d +7.11
1946-03-20T07 Sa Pg +107.95
1946-03-22T23 Lu a 0.002707
1946-03-23T10 Lu V +244.89
1946-03-25T01 Lu xd +264.35
1946-03-26T08 Me c +5.11
1946-03-26T11 Lu d −24.43
1946-03-26T16 Sa +d +22.28
1946-03-26T16
** 
S +180.16
1946-03-27T05 Me V +4.36
1946-03-28T13 Ne o +187.26
1946-03-28T20 Ne V +187.25
1946-03-29T10 Ne p 29.28
1946-03-29T19 Me p 0.5945
1946-04-02T04 Lu c +11.84
1946-04-03T14 Lu v +32.80
1946-04-03T22 Lu p 0.002416
1946-04-07T00 Lu xa +83.15
1946-04-08T07 Lu +d +24.55
1946-04-08T08 Me xa +357.65
1946-04-09T00 Me Pg +357.62
1946-04-09T08
** 
B +128.38
1946-04-09T12 Pl +d +24.11
1946-04-13T00 Ju o +202.49
1946-04-13T02 Ju V +202.48
1946-04-14T02 Ju p 4.451
1946-04-14T07 Me d −1.69
1946-04-16T10 Lu o +205.85
1946-04-19T13 Lu a 0.002712
1946-04-20T03 Lu V +249.84
1946-04-20T08 Ve xd +48.88
1946-04-21T03 Lu xd +261.87
1946-04-21T23 Pl Pg +129.43
1946-04-22T18 Lu d −24.68
1946-04-22T22
** 
S +163.84
1946-04-23T05 Me e −27.19
1946-05-01T13 Lu c +40.56
1946-05-02T00 Lu v +47.72
1946-05-02T05 Lu p 0.002393
1946-05-04T06 Lu xa +81.28
1946-05-05T15 Lu +d +24.73
1946-05-07T12
** 
B +107.71
1946-05-16T02 Lu o +234.66
1946-05-16T18 Lu a 0.002716
1946-05-17T05 Lu V +247.83
1946-05-18T08 Lu xd +260.81
1946-05-20T01 Lu d −24.80
1946-05-20T16
** 
S +136.90
1946-05-26T21 Ve +d +24.87
1946-05-27T23 Me xd +61.73
1946-05-30T13 Lu v +64.30
1946-05-30T15 Lu p 0.002389
1946-05-30T20 Lu c +68.84
1946-05-30T23 Me a 1.322
1946-05-31T12 Me o +69.46
1946-05-31T15 Lu xa +80.75
1946-06-01T00 Me v +70.58
1946-06-02T01 Lu +d +24.82
1946-06-04T12
** 
B +81.39
1946-06-08T16 Ur v +77.55
1946-06-08T17 Ur a 20.20
1946-06-09T00 Ur c +77.57
1946-06-11T03 Ju +d −5.58
1946-06-11T18 Me +d +25.31
1946-06-12T21 Lu V +240.60
1946-06-12T22 Lu a 0.002715
1946-06-14T03 Ne +d −0.95
1946-06-14T14 Lu xd +260.80
1946-06-14T17 Ju Pg +197.46
1946-06-14T18 Lu o +263.09
1946-06-16T07 Lu d −24.81
1946-06-17T05 Ne Pg +185.84
1946-06-18T15
** 
S +116.09
1946-06-28T00 Lu p 0.002403
1946-06-28T02 Lu v +80.70
1946-06-28T02 Lu xa +80.82
1946-06-29T04 Lu c +96.82
1946-06-29T11 Lu +d +24.81
1946-07-02T07
** 
B +68.42
1946-07-05T07 Me xa +128.71
1946-07-05T18 Me e +26.06
1946-07-10T04 Lu V +240.93
1946-07-10T08 Lu a 0.002710
1946-07-11T20 Lu xd +260.70
1946-07-13T13 Lu d −24.80
1946-07-14T09 Lu o +291.33
1946-07-15T22
** 
b +55.58
1946-07-17T07
** 
S +113.08
1946-07-19T18 Me Rg +136.36
1946-07-21T21 Sa c +118.50
1946-07-22T03 Sa a 10.09
1946-07-22T09 Sa v +118.56
1946-07-25T10 Lu xa +80.20
1946-07-26T02 Lu p 0.002431
1946-07-26T02 Me d +12.12
1946-07-26T10 Lu v +94.47
1946-07-26T20 Lu +d +24.82
1946-07-28T11 Lu c +124.80
1946-07-30T00
** 
B +71.54
1946-07-30T07 Me p 0.5899
1946-08-01T07 Pl a 38.21
1946-08-01T18 Me V +130.31
1946-08-02T14 Me c +129.69
1946-08-04T06 Pl v +131.41
1946-08-04T12 Pl o +131.41
1946-08-06T21 Lu V +245.93
1946-08-07T00 Lu a 0.002704
1946-08-08T01 Lu xd +259.46
1946-08-09T19 Lu d −24.87
1946-08-09T22 Ve xa +180.63
1946-08-12T20 Me Pg +124.88
1946-08-12T22 Lu o +319.58
1946-08-14T05
** 
S +120.70
1946-08-20T22 Me e −18.49
1946-08-21T02 Me +d +17.34
1946-08-21T14 Lu xa +78.26
1946-08-22T01
** 
s +70.35
1946-08-22T09 Lu p 0.002463
1946-08-23T01 Lu v +99.43
1946-08-23T04 Lu +d +24.94
1946-08-23T22 Me xd +132.16
1946-08-26T21 Lu c +153.01
1946-08-27T02
** 
B +80.55
1946-09-03T18 Lu a 0.002701
1946-09-03T19 Lu V +252.61
1946-09-04T03 Lu xd +256.91
1946-09-06T03 Lu d −25.05
1946-09-07T10 Me v +157.25
1946-09-08T01 Ve e +46.22
1946-09-10T11
** 
b +67.99
1946-09-11T09 Lu o +348.06
1946-09-11T15
** 
S +127.49
1946-09-14T11 Me o +170.69
1946-09-15T15 Lu v +47.24
1946-09-16T10 Lu p 0.002468
1946-09-17T14 Lu xa +75.43
1946-09-19T09 Lu +d +25.17
1946-09-22T07 Me a 1.401
1946-09-24T05
** 
B +91.32
1946-09-25T08 Lu c +181.68
1946-09-26T11 Ma xa +211.21
1946-09-27T20 Ur Rg +81.80
1946-10-01T04 Ne a 31.28
1946-10-01T05 Lu xd +254.00
1946-10-01T06 Me xa +199.72
1946-10-01T14 Lu a 0.002704
1946-10-01T17 Lu V +259.80
1946-10-01T21 Ur +d +23.26
1946-10-01T22 Ne v +188.36
1946-10-02T04 Ne c +188.37
1946-10-03T11 Lu d −25.30
1946-10-10T06
** 
S +143.34
1946-10-10T20 Lu o +16.95
1946-10-12T23 Lu v +48.06
1946-10-13T09 Lu p 0.002435
1946-10-14T16 Lu xa +72.94
1946-10-16T15 Lu +d +25.40
1946-10-16T21 Pl d +23.16
1946-10-22T10
** 
B +108.70
1946-10-24T23 Lu c +210.96
1946-10-26T12 Ve d −26.69
1946-10-28T04 Ve Rg +242.50
1946-10-28T09 Lu xd +252.14
1946-10-29T08 Lu a 0.002711
1946-10-29T14 Lu V +266.33
1946-10-29T21 Ju a 6.425
1946-10-30T19 Lu d −25.51
1946-10-31T08 Me e +23.57
1946-10-31T19 Ju c +217.79
1946-11-01T11 Ju v +217.94
1946-11-07T03
** 
S +159.60
1946-11-07T17 Me d −24.05
1946-11-09T07 Lu o +46.30
1946-11-10T09 Lu v +62.72
1946-11-10T12 Lu p 0.002402
1946-11-11T00 Lu xa +71.85
1946-11-11T04 Me Rg +247.33
1946-11-12T12
** 
s +87.53
1946-11-12T22 Lu +d +25.55
1946-11-14T18 Pl Rg +133.36
1946-11-15T21 Sa d +18.46
1946-11-17T18 Ve c +234.84
1946-11-17T19 Ve V +234.82
1946-11-18T07 Ve p 0.2670
1946-11-19T21 Me xd +241.25
1946-11-20T01
** 
B +115.64
1946-11-20T14 Sa Rg +128.89
1946-11-21T04 Me p 0.6774
1946-11-21T13 Me V +239.02
1946-11-21T17 Me c +238.81
1946-11-23T17 Lu c +240.84
1946-11-24T05
** 
b +86.32
1946-11-24T15 Lu xd +251.70
1946-11-25T21 Lu a 0.002716
1946-11-26T02 Lu V +268.85
1946-11-27T02 Lu d −25.58
1946-11-27T09 Ma a 2.429
1946-12-01T01 Ve xd +228.23
1946-12-01T02 Me Pg +231.16
1946-12-01T20 Me +d −15.54
1946-12-04T15
** 
S +160.29
1946-12-08T09 Ve Pg +227.12
1946-12-08T11 Lu xa +71.78
1946-12-08T17 Lu o +76.06
1946-12-09T00 Lu p 0.002385
1946-12-09T01 Lu v +80.75
1946-12-09T11 Me e −20.73
1946-12-10T08 Lu +d +25.57
1946-12-12T09 Ur o +79.77
1946-12-12T15 Ur V +79.76
1946-12-12T15 Ur p 18.17
1946-12-16T06
** 
B +123.68
1946-12-18T23 Ve +d −14.56
1946-12-19T03 Ma d −24.22
1946-12-21T21 Lu xd +251.79
1946-12-22T14 Lu V +260.03
1946-12-22T23 Lu a 0.002718
1946-12-23T13 Lu c +271.13
1946-12-24T08 Lu d −25.56
1946-12-28T05 Me xa +261.21[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1946.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07