AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1944

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1944


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1944] [Q 1944]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1944-01-02T09 Ne d −0.41
1944-01-06T01 Ne Rg +184.25
1944-01-08T21 Me c +287.49
1944-01-09T03 Me V +287.14
1944-01-09T18 Me p 0.6695
1944-01-09T18 Lu +d +20.70
1944-01-10T01 Ma d +23.78
1944-01-10T04 Ma Pg +64.86
1944-01-10T10 Lu o +109.07
1944-01-10T11 Me +d −19.45
1944-01-11T12
** 
B +153.61
1944-01-11T21 Lu xa +126.73
1944-01-13T23 Lu a 0.002713
1944-01-14T03 Lu V +153.41
1944-01-19T23 Me Pg +278.65
1944-01-24T01 Lu d −20.69
1944-01-25T13
** 
S +216.61
1944-01-25T15 Lu c +304.55
1944-01-25T15 Sa d +21.80
1944-01-25T18 Lu xd +306.76
1944-01-26T10 Lu p 0.002393
1944-01-26T10 Lu v +316.88
1944-01-27T01
** 
s +243.58
1944-01-28T11 Pl c +127.59
1944-01-28T13 Pl V +127.59
1944-01-31T06 Pl p 36.87
1944-01-31T22 Me e −25.10
1944-02-01T18 Ve d −22.21
1944-02-03T19 Me d −21.68
1944-02-06T01 Lu +d +20.69
1944-02-06T14 Me xa +292.25
1944-02-06T22
** 
B +159.74
1944-02-08T04 Lu xa +126.86
1944-02-09T05 Lu o +139.35
1944-02-10T02 Lu V +149.60
1944-02-10T06 Lu a 0.002716
1944-02-10T22 Ur d +21.03
1944-02-11T14 Ju p 4.365
1944-02-11T22 Ju o +142.08
1944-02-11T22 Ju V +142.08
1944-02-12T08 Ur Pg +64.83
1944-02-20T01
** 
S +212.78
1944-02-20T12 Sa Pg +79.68
1944-02-20T12 Lu d −20.72
1944-02-22T06 Lu xd +306.67
1944-02-23T03 Ve xa +301.77
1944-02-23T23 Lu p 0.002385
1944-02-24T01 Lu c +334.37
1944-02-24T02 Lu v +334.94
1944-03-04T06 Lu +d +20.77
1944-03-04T16
** 
B +144.59
1944-03-06T09 Lu xa +126.37
1944-03-07T15 Lu V +141.29
1944-03-08T07 Lu a 0.002716
1944-03-10T00 Lu o +169.33
1944-03-11T15 Me a 1.367
1944-03-17T01
** 
S +176.25
1944-03-17T11 Me o +356.41
1944-03-18T20 Lu d −20.88
1944-03-20T13 Lu xd +305.39
1944-03-23T00 Ma +d +25.53
1944-03-23T10 Lu p 0.002399
1944-03-23T12 Ve v +337.92
1944-03-23T15 Ne o +182.88
1944-03-23T16 Lu v +351.45
1944-03-23T17 Ne V +182.88
1944-03-23T19 Me v +9.04
1944-03-24T11 Lu c +189.34
1944-03-24T11 Ne p 29.27
1944-03-27T05 Me xd +15.97
1944-03-31T13 Lu +d +20.97
1944-04-01T00
** 
B +113.35
1944-04-02T11 Lu xa +124.39
1944-04-04T03 Lu V +144.04
1944-04-04T18 Lu a 0.002711
1944-04-08T04 Pl +d +24.08
1944-04-08T17 Lu o +198.76
1944-04-11T08 Ju +d +16.74
1944-04-12T06 Me e +19.40
1944-04-13T01 Ju Pg +137.04
1944-04-13T23
** 
S +143.35
1944-04-15T02 Lu d −21.12
1944-04-16T16 Lu xd +302.76
1944-04-18T13 Pl Pg +126.41
1944-04-20T02 Me +d +19.48
1944-04-20T14 Lu p 0.002429
1944-04-20T23 Lu v +4.61
1944-04-22T00 Me Rg +46.42
1944-04-22T20 Lu c +32.59
1944-04-27T18
** 
B +94.52
1944-04-27T22 Lu +d +21.23
1944-04-29T13 Lu xa +121.44
1944-05-02T00 Lu V +150.74
1944-05-02T11 Lu a 0.002705
1944-05-02T17 Me c +42.16
1944-05-03T08 Me V +41.76
1944-05-04T13 Me xa +40.97
1944-05-05T04 Me p 0.5580
1944-05-08T07 Lu o +227.59
1944-05-11T21
** 
S +133.85
1944-05-12T08 Lu d −21.34
1944-05-13T08 Ve V +40.38
1944-05-13T16 Lu xd +299.93
1944-05-15T19 Me Pg +36.78
1944-05-17T21 Lu p 0.002462
1944-05-18T05 Ve v +46.38
1944-05-18T12 Lu v +8.14
1944-05-19T18 Me d +10.86
1944-05-22T06 Lu c +61.03
1944-05-25T07 Lu +d +21.42
1944-05-25T21
** 
B +86.29
1944-05-26T17 Lu xa +118.92
1944-05-29T23 Me e −24.47
1944-05-29T23 Lu V +158.29
1944-05-30T03 Ur v +68.92
1944-05-30T05 Lu a 0.002702
1944-05-30T08 Ur a 20.34
1944-05-30T12 Ur c +68.94
1944-06-03T10 Ve V +66.25
1944-06-06T18 Lu o +255.92
1944-06-08T15
** 
S +121.17
1944-06-08T15 Lu d −21.47
1944-06-09T09 Ne +d +0.71
1944-06-09T20 Lu xd +298.14
1944-06-12T01 Lu p 0.002467
1944-06-12T06 Ne Pg +181.47
1944-06-12T07 Lu v +333.08
1944-06-15T06 Ve xd +80.77
1944-06-20T17 Lu c +89.22
1944-06-21T13 Sa v +90.17
1944-06-21T16 Lu +d +21.48
1944-06-21T17 Sa c +90.20
1944-06-21T21 Sa a 10.05
1944-06-22T23 Lu xa +117.75
1944-06-23T05 Me xd +81.66
1944-06-23T07
** 
B +68.55
1944-06-26T00 Ve a 1.736
1944-06-26T02 Ve +d +23.81
1944-06-26T22 Lu V +165.59
1944-06-27T00 Lu a 0.002704
1944-06-27T12 Ve o +95.79
1944-06-29T15 Sa +d +22.58
1944-06-30T00 Me v +96.24
1944-06-30T15 Me +d +24.41
1944-07-01T11 Me o +99.48
1944-07-03T01 Me a 1.329
1944-07-06T00 Lu d −21.48
1944-07-06T04 Lu o +283.96
1944-07-07T03 Lu xd +297.69
1944-07-07T09
** 
S +108.07
1944-07-08T22 Lu p 0.002437
1944-07-08T22 Lu v +323.75
1944-07-14T18
** 
b +43.06
1944-07-19T00 Lu +d +21.48
1944-07-20T05 Lu c +117.38
1944-07-20T06 Lu xa +117.69
1944-07-21T05
** 
B +61.78
1944-07-24T17 Lu a 0.002710
1944-07-24T18 Lu V +171.81
1944-07-28T16 Pl a 38.73
1944-07-31T11 Pl o +128.34
1944-07-31T13 Me xa +153.54
1944-07-31T15 Pl v +128.35
1944-08-02T11 Lu d −21.47
1944-08-03T13 Lu xd +297.69
1944-08-04T12 Lu o +311.98
1944-08-05T03
** 
S +110.75
1944-08-05T22 Lu p 0.002406
1944-08-06T00 Lu v +334.34
1944-08-10T09 Me e +27.36
1944-08-15T05 Lu +d +21.50
1944-08-16T12 Lu xa +117.64
1944-08-18T09
** 
B +70.39
1944-08-18T20 Lu c +145.74
1944-08-19T10 Ve v +160.98
1944-08-21T05 Lu a 0.002716
1944-08-21T05 Lu V +174.21
1944-08-24T08 Me Rg +172.48
1944-08-26T12 Me d −0.86
1944-08-29T20 Lu d −21.56
1944-08-30T19 Ju v +157.62
1944-08-30T22 Lu xd +297.09
1944-08-31T03 Ju a 6.412
1944-08-31T06 Ju c +157.72
1944-09-02T05
** 
S +118.39
1944-09-02T20 Lu o +340.22
1944-09-03T05 Lu p 0.002387
1944-09-03T09 Lu v +348.62
1944-09-04T03 Me p 0.6298
1944-09-06T04 Me V +164.93
1944-09-06T22 Me c +164.18
1944-09-11T11 Lu +d +21.63
1944-09-12T15 Lu xa +116.49
1944-09-14T23
** 
B +79.55
1944-09-16T06 Me Pg +158.52
1944-09-16T19 Lu V +165.93
1944-09-17T10 Lu a 0.002718
1944-09-17T12 Lu c +174.48
1944-09-18T12 Ur Rg +73.14
1944-09-19T04 Me xd +159.21
1944-09-19T13 Ur +d +22.33
1944-09-20T06 Me +d +8.17
1944-09-22T21 Me e −17.83
1944-09-26T04 Lu d −21.76
1944-09-26T06 Ne a 31.27
1944-09-26T22 Ne v +183.99
1944-09-27T04 Lu xd +295.09
1944-09-27T05 Ne c +184.00
1944-09-30T13
** 
S +131.15
1944-10-01T16 Lu p 0.002387
1944-10-01T20 Lu v +3.65
1944-10-02T04 Lu o +8.87
1944-10-04T19 Ve xa +218.08
1944-10-08T17 Lu +d +21.86
1944-10-08T21 Me v +186.61
1944-10-09T17 Lu xa +113.93
1944-10-12T16
** 
B +99.35
1944-10-13T18 Lu V +162.61
1944-10-13T22 Pl d +23.22
1944-10-14T14 Lu a 0.002716
1944-10-15T14 Ma a 2.555
1944-10-17T05 Lu c +203.74
1944-10-20T11 Me o +206.71
1944-10-22T10 Sa d +22.19
1944-10-23T04 Sa Rg +100.79
1944-10-23T11 Lu d −22.02
1944-10-24T06 Lu xd +292.08
1944-10-27T12 Me xa +218.25
1944-10-27T13 Me a 1.437
1944-10-29T03
** 
S +158.66
1944-10-30T02 Lu p 0.002408
1944-10-30T05 Lu v +17.94
1944-10-31T13 Lu o +38.02
1944-11-05T02 Lu +d +22.12
1944-11-05T19 Lu xa +110.90
1944-11-08T12 Ma xa +227.91
1944-11-09T15
** 
B +129.01
1944-11-10T13 Lu V +168.52
1944-11-11T00 Pl Rg +130.27
1944-11-11T03 Lu a 0.002710
1944-11-14T18 Ma c +232.30
1944-11-15T22 Lu c +233.47
1944-11-18T17 Ve d −25.33
1944-11-19T16 Lu d −22.24
1944-11-20T06 Lu xd +289.53
1944-11-26T04
** 
S +201.50
1944-11-27T03 Lu p 0.002443
1944-11-27T07 Lu v +28.05
1944-11-29T22 Me d −25.86
1944-11-30T00 Lu o +67.72
1944-12-02T12 Lu +d +22.28
1944-12-03T01 Lu xa +108.88
1944-12-03T09 Ur o +71.11
1944-12-03T12 Ur p 18.31
1944-12-03T13 Ur V +71.10
1944-12-05T04 Me e +21.03
1944-12-07T14
** 
B +163.48
1944-12-08T15 Lu V +177.42
1944-12-08T22 Lu a 0.002705
1944-12-13T15 Me Rg +278.97
1944-12-15T14 Lu c +263.53
1944-12-16T03 Me xd +278.38
1944-12-17T00 Lu d −22.32
1944-12-17T11 Lu xd +288.45
1944-12-22T19
** 
S +246.15
1944-12-23T02 Me c +271.18
1944-12-23T05 Me V +271.01
1944-12-23T11 Lu p 0.002474
1944-12-23T11 Me p 0.6757
1944-12-23T20 Lu v +17.35
1944-12-28T23 Sa p 8.047
1944-12-29T02 Sa V +97.31
1944-12-29T03 Sa o +97.31
1944-12-29T14 Lu o +97.80
1944-12-29T22 Lu +d +22.32
1944-12-30T09 Lu xa +108.37
1944-12-30T21 Me +d −20.14[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1944.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07