AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1942

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1942


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1942] [Q 1942]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1942-01-01T23 Lu +d +18.61
1942-01-02T15 Lu o +101.63
1942-01-07T16 Lu xa +164.95
1942-01-08T10 Me v +298.01
1942-01-11T23
** 
S +191.32
1942-01-13T00 Ve Rg +321.19
1942-01-13T20 Sa d +16.09
1942-01-14T21 Lu p 0.002422
1942-01-14T23 Lu v +267.69
1942-01-15T09 Lu d −18.57
1942-01-16T21 Lu c +296.16
1942-01-20T08 Lu xd +344.17
1942-01-23T05 Sa Pg +51.63
1942-01-25T02 Pl V +124.65
1942-01-25T11 Me e +18.50
1942-01-25T12 Pl c +124.64
1942-01-25T12 Me xd +323.42
1942-01-25T23
** 
B +133.87
1942-01-26T08 Lu V +58.17
1942-01-26T17 Lu a 0.002707
1942-01-27T08
** 
b +98.59
1942-01-27T19 Pl p 37.38
1942-01-28T17 Ju d +21.69
1942-01-29T08 Lu +d +18.52
1942-01-30T08 Ve +d −9.48
1942-02-01T01 Me Rg +327.02
1942-02-01T09 Lu o +131.91
1942-02-01T20 Ve p 0.2703
1942-02-01T22 Ur d +19.15
1942-02-02T12 Ve V +313.39
1942-02-02T17 Ve c +313.26
1942-02-03T11 Ur Pg +56.35
1942-02-03T19 Lu xa +163.54
1942-02-04T20 Me +d −10.30
1942-02-05T09 Ju Pg +71.39
1942-02-09T04
** 
S +185.15
1942-02-09T23 Me c +320.59
1942-02-10T12 Me V +319.92
1942-02-11T12 Lu p 0.002460
1942-02-11T14 Lu v +271.85
1942-02-11T18 Lu d −18.47
1942-02-12T01 Me p 0.6455
1942-02-15T10 Lu c +326.11
1942-02-16T16 Lu xd +343.36
1942-02-22T12 Me Pg +311.62
1942-02-22T12
** 
B +141.76
1942-02-23T06 Ve Pg +305.52
1942-02-23T11 Lu V +67.86
1942-02-23T13 Lu a 0.002703
1942-02-25T17 Lu +d +18.44
1942-02-25T21
** 
s +118.52
1942-03-01T19 Me d −16.01
1942-03-03T00 Lu o +161.80
1942-03-03T03 Lu xa +163.41
1942-03-04T20 Me xa +316.54
1942-03-07T22 Me e −27.34
1942-03-08T04
** 
S +186.20
1942-03-08T11 Lu p 0.002471
1942-03-08T11 Lu v +238.12
1942-03-11T00 Lu d −18.44
1942-03-12T11 Ve d −12.81
1942-03-16T01 Lu xd +343.47
1942-03-16T23 Lu c +355.78
1942-03-19T15 Ne V +178.51
1942-03-19T17 Ne o +178.51
1942-03-20T13 Ne p 29.25
1942-03-23T09
** 
B +127.67
1942-03-23T10 Lu a 0.002705
1942-03-23T14 Lu V +77.26
1942-03-25T01 Lu +d +18.48
1942-03-30T12 Lu xa +163.32
1942-04-01T12 Lu o +191.14
1942-04-04T05 Lu v +230.56
1942-04-04T06 Lu p 0.002438
1942-04-04T16
** 
S +160.51
1942-04-07T06 Lu d −18.53
1942-04-08T05 Pl +d +23.97
1942-04-12T07 Lu xd +342.98
1942-04-14T00 Ve e −46.32
1942-04-15T14 Lu c +25.00
1942-04-16T05 Pl Pg +123.47
1942-04-17T01 Me a 1.336
1942-04-20T00 Ve xa +343.12
1942-04-20T03 Lu a 0.002710
1942-04-20T12 Me o +29.87
1942-04-20T14 Lu V +85.41
1942-04-20T16
** 
B +103.22
1942-04-21T09 Lu +d +18.63
1942-04-23T11 Me xd +36.24
1942-04-23T15 Me v +36.60
1942-04-25T18 Ma +d +24.88
1942-04-26T20 Lu xa +162.04
1942-04-30T21 Lu o +219.92
1942-05-02T06 Lu v +240.50
1942-05-02T07 Lu p 0.002406
1942-05-03T02
** 
S +135.35
1942-05-04T14 Lu d −18.70
1942-05-09T09 Lu xd +341.17
1942-05-15T05 Lu c +53.76
1942-05-17T15 Lu a 0.002716
1942-05-18T07 Lu V +90.29
1942-05-18T11
** 
B +85.49
1942-05-18T17 Lu +d +18.81
1942-05-18T22 Me e +22.07
1942-05-18T23 Me +d +25.27
1942-05-21T18 Ur v +60.39
1942-05-22T03 Ur c +60.42
1942-05-22T03 Ur a 20.48
1942-05-23T03 Sa v +61.86
1942-05-23T17 Sa c +61.93
1942-05-23T19 Sa a 10.11
1942-05-24T00 Lu xa +159.47
1942-05-30T05 Lu o +248.18
1942-05-30T14 Lu v +253.77
1942-05-30T15 Lu p 0.002388
1942-05-31T11
** 
S +123.23
1942-05-31T16 Me Rg +85.64
1942-05-31T19 Me xa +85.64
1942-06-01T00 Lu d −18.87
1942-06-05T10 Lu xd +338.31
1942-06-05T16 Ne +d +2.37
1942-06-08T06 Ne Pg +177.09
1942-06-12T01 Me p 0.5510
1942-06-12T16 Me V +81.32
1942-06-12T20 Me c +81.23
1942-06-13T19 Lu a 0.002718
1942-06-13T21 Lu c +82.20
1942-06-14T03 Lu V +85.38
1942-06-14T15 Ju +d +23.30
1942-06-15T00 Lu +d +18.92
1942-06-15T00
** 
B +76.21
1942-06-20T01 Lu xa +156.63
1942-06-23T06 Ju v +92.93
1942-06-23T13 Me d +18.33
1942-06-24T15 Me Pg +77.02
1942-06-25T16 Ju c +93.49
1942-06-27T17 Ju a 6.161
1942-06-27T23 Lu v +267.78
1942-06-28T01 Lu p 0.002389
1942-06-28T09
** 
S +117.17
1942-06-28T11 Lu d −18.92
1942-06-28T12 Lu o +276.16
1942-07-02T13 Lu xd +335.72
1942-07-06T17 Me e −21.18
1942-07-10T18 Lu V +78.14
1942-07-11T00 Lu a 0.002716
1942-07-12T07 Lu +d +18.91
1942-07-13T02
** 
B +69.87
1942-07-13T09
** 
b +48.27
1942-07-13T12 Lu c +110.46
1942-07-17T03 Lu xa +154.75
1942-07-20T11 Me xd +102.48
1942-07-21T03 Me +d +22.87
1942-07-25T23 Lu d −18.88
1942-07-26T04 Pl a 39.24
1942-07-26T06 Lu v +281.08
1942-07-26T08 Lu p 0.002407
1942-07-26T22
** 
S +112.80
1942-07-27T14 Ve +d +22.66
1942-07-27T19 Lu o +304.11
1942-07-29T11 Pl v +125.39
1942-07-29T12 Pl o +125.39
1942-07-29T21 Lu xd +334.41
1942-07-30T05 Me v +122.24
1942-08-02T11 Me o +129.07
1942-08-07T00 Me a 1.352
1942-08-07T08 Lu V +81.66
1942-08-07T12 Lu a 0.002710
1942-08-08T14 Lu +d +18.85
1942-08-10T02
** 
B +71.67
1942-08-11T04 Ve xd +112.79
1942-08-12T02 Lu c +138.75
1942-08-13T08 Lu xa +154.22
1942-08-22T07 Lu d −18.82
1942-08-23T06 Lu v +290.59
1942-08-23T08 Lu p 0.002439
1942-08-24T18
** 
S +121.92
1942-08-26T03 Lu o +332.28
1942-08-26T07 Lu xd +334.24
1942-08-27T19 Me xa +174.77
1942-09-04T05 Lu a 0.002704
1942-09-04T06 Lu V +88.70
1942-09-04T22 Lu +d +18.82
1942-09-07T06
** 
B +87.34
1942-09-09T15 Lu xa +154.29
1942-09-09T16 Ju xd +109.31
1942-09-10T06 Ur Rg +64.59
1942-09-10T08 Ur +d +20.90
1942-09-10T15 Lu c +167.31
1942-09-15T10 Me e +26.55
1942-09-15T10 Sa +d +20.44
1942-09-18T14 Lu d −18.85
1942-09-18T17 Ma a 2.641
1942-09-18T18 Lu v +279.32
1942-09-19T02 Lu p 0.002470
1942-09-22T00
** 
S +138.39
1942-09-22T08 Ne a 31.26
1942-09-22T15 Lu xd +334.16
1942-09-23T05 Ne v +179.62
1942-09-23T06 Ne c +179.62
1942-09-24T14 Lu o +141.54
1942-09-25T04 Sa Rg +72.53
1942-09-28T15 Me Rg +206.00
1942-09-28T18 Me d −13.51
1942-10-02T00 Lu a 0.002703
1942-10-02T06 Lu +d +18.91
1942-10-02T07 Lu V +96.93
1942-10-06T00 Ma c +192.13
1942-10-06T01
** 
B +101.25
1942-10-06T23 Lu xa +153.76
1942-10-09T07 Me p 0.6597
1942-10-10T04 Lu c +196.23
1942-10-10T13 Me V +197.70
1942-10-11T01 Me c +197.11
1942-10-12T03 Pl d +23.20
1942-10-13T18 Lu v +247.61
1942-10-14T05 Lu p 0.002460
1942-10-15T19 Lu d −19.00
1942-10-16T10 Me xd +191.81
1942-10-19T19
** 
S +147.60
1942-10-19T20 Lu xd +333.06
1942-10-20T00 Me Pg +190.60
1942-10-22T08 Me +d −3.01
1942-10-24T04 Lu o +30.13
1942-10-26T13 Me e −18.34
1942-10-29T15 Lu +d +19.12
1942-10-29T20 Lu a 0.002707
1942-10-30T08 Lu V +105.52
1942-11-01T18
** 
B +116.72
1942-11-03T04 Lu xa +151.78
1942-11-08T09 Pl Rg +127.26
1942-11-08T13 Ju d +21.22
1942-11-08T15 Lu c +225.60
1942-11-10T11 Lu v +252.55
1942-11-10T16 Lu p 0.002424
1942-11-12T02 Lu d −19.21
1942-11-12T13 Ju Rg +115.24
1942-11-13T14 Me v +220.49
1942-11-14T17 Ve a 1.713
1942-11-15T21 Lu xd +330.51
1942-11-16T12 Ve o +233.52
1942-11-17T07
** 
S +182.00
1942-11-22T20 Lu o +59.92
1942-11-23T18 Me xa +236.71
1942-11-25T11 Ur o +62.57
1942-11-25T11 Ur p 18.44
1942-11-25T14 Ur V +62.56
1942-11-25T23 Lu +d +19.32
1942-11-26T14 Lu a 0.002713
1942-11-27T07 Lu V +113.27
1942-11-29T07
** 
B +152.55
1942-11-30T06 Lu xa +148.67
1942-11-30T17 Ve xa +251.40
1942-12-01T12 Me o +248.91
1942-12-01T18 Sa p 8.084
1942-12-01T20 Sa o +69.03
1942-12-02T01 Sa V +69.02
1942-12-02T02 Me a 1.452
1942-12-05T16 Me V +255.46
1942-12-08T01 Lu c +255.37
1942-12-08T03 Ve v +260.71
1942-12-08T18 Lu v +265.94
1942-12-08T23 Lu p 0.002394
1942-12-09T13 Lu d −19.36
1942-12-12T22 Lu xd +327.43
1942-12-14T07
** 
S +249.73
1942-12-17T05 Me d −25.45
1942-12-18T12 Ve d −24.08
1942-12-19T15 Me v +277.46
1942-12-22T13 Ma xa +244.83
1942-12-22T15 Lu o +90.16
1942-12-23T07 Lu +d +19.41
1942-12-23T22 Lu a 0.002717
1942-12-24T19 Lu V +115.84
1942-12-25T16
** 
B +194.32
1942-12-25T19
** 
s +204.49
1942-12-27T08 Lu xa +146.04
1942-12-31T02 Ne d +0.42[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1942.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07