AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1939

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1939


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1939] [Q 1939]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1939-01-01T21 Lu xd +46.35
1939-01-03T13 Me e −22.74
1939-01-03T21
** 
S +311.67
1939-01-04T05 Lu +d +20.24
1939-01-05T21 Lu o +104.65
1939-01-06T11 Lu p 0.002387
1939-01-06T13 Lu v +114.69
1939-01-14T10 Lu xa +225.40
1939-01-16T06 Me xa +275.34
1939-01-17T06 Lu d −20.20
1939-01-20T04 Me d −23.49
1939-01-20T09
** 
B +187.64
1939-01-20T13 Lu c +299.60
1939-01-20T18 Ur d +15.65
1939-01-20T20 Lu V +303.22
1939-01-20T23 Lu a 0.002719
1939-01-21T09 Pl V +120.38
1939-01-21T12 Pl c +120.37
1939-01-22T09 Ur Pg +43.83
1939-01-23T19 Pl p 38.14
1939-01-29T01 Lu xd +43.53
1939-01-30T23 Ve e −46.83
1939-01-31T17 Lu +d +20.09
1939-02-04T00 Lu p 0.002384
1939-02-04T01 Lu v +130.32
1939-02-04T04
** 
S +259.48
1939-02-04T07 Lu o +134.61
1939-02-10T10 Lu xa +222.28
1939-02-11T07 Me a 1.400
1939-02-13T13 Lu d −19.99
1939-02-14T12 Ve d −20.49
1939-02-16T09 Lu V +294.41
1939-02-17T01 Lu a 0.002717
1939-02-19T08 Lu c +329.79
1939-02-19T12 Me o +330.31
1939-02-21T07
** 
B +166.15
1939-02-25T02 Lu xd +40.51
1939-02-27T21 Me v +346.08
1939-02-28T02 Lu +d +19.84
1939-03-04T10 Lu v +144.76
1939-03-04T11 Lu p 0.002403
1939-03-05T18 Lu o +164.28
1939-03-06T08
** 
S +215.81
1939-03-06T08 Ju v +345.00
1939-03-06T12 Ju c +345.04
1939-03-06T21 Ju a 5.972
1939-03-06T21 Me xd +359.13
1939-03-09T15 Lu xa +219.60
1939-03-12T20 Lu d −19.75
1939-03-13T10 Ne o +171.96
1939-03-13T17 Ne V +171.95
1939-03-14T06 Ne p 29.23
1939-03-16T03 Lu V +300.27
1939-03-16T14 Lu a 0.002712
1939-03-16T20 Me e +18.32
1939-03-19T15 Ma xa +269.06
1939-03-21T01 Lu c +332.14
1939-03-22T15
** 
B +147.77
1939-03-23T12 Ve xa +320.82
1939-03-24T04 Lu xd +38.74
1939-03-24T13 Me Rg +17.58
1939-03-25T13 Me +d +9.99
1939-03-27T08 Lu +d +19.64
1939-04-01T12 Lu v +154.96
1939-04-01T13 Lu p 0.002436
1939-04-01T20 Ma d −23.60
1939-04-03T07 Me c +12.68
1939-04-03T21
** 
S +191.11
1939-04-04T04 Lu o +193.52
1939-04-04T04 Me V +11.97
1939-04-05T23 Lu xa +218.47
1939-04-06T18 Me p 0.5854
1939-04-08T18 Pl +d +23.69
1939-04-09T05 Lu d −19.60
1939-04-11T19 Sa c +21.02
1939-04-11T20 Sa a 10.36
1939-04-12T05 Sa v +21.07
1939-04-12T09 Pl Pg +119.23
1939-04-13T04 Lu V +309.13
1939-04-13T09 Lu a 0.002705
1939-04-14T05 Me xa +5.95
1939-04-16T23 Me Pg +5.62
1939-04-19T07
** 
B +134.07
1939-04-19T16 Lu c +28.73
1939-04-20T10 Lu xd +38.39
1939-04-22T01 Me d +1.05
1939-04-23T13 Lu +d +19.57
1939-04-27T06
** 
b +65.26
1939-04-28T08 Lu v +147.96
1939-04-28T09 Lu p 0.002468
1939-05-01T05 Me e −26.77
1939-05-02T03
** 
S +175.39
1939-05-03T08 Lu xa +218.44
1939-05-03T15 Lu o +222.30
1939-05-06T13 Lu d −19.57
1939-05-09T08 Ur c +47.83
1939-05-09T15 Ur v +47.85
1939-05-09T16 Ur a 20.66
1939-05-11T04 Lu a 0.002702
1939-05-11T06 Lu V +318.02
1939-05-17T18 Lu xd +38.41
1939-05-17T21
** 
B +123.59
1939-05-19T04 Lu c +57.33
1939-05-20T20 Lu +d +19.59
1939-05-23T08 Lu v +116.42
1939-05-23T12 Lu p 0.002461
1939-05-29T00 Ma +d −22.53
1939-05-30T14 Ne +d +4.83
1939-05-30T15 Lu xa +218.24
1939-05-31T07
** 
S +166.92
1939-06-01T19 Ne Pg +170.54
1939-06-02T03 Lu o +250.72
1939-06-02T20 Me xd +65.84
1939-06-02T22 Lu d −19.61
1939-06-07T07 Me a 1.322
1939-06-07T11 Me v +75.98
1939-06-07T12 Me o +75.99
1939-06-07T22 Lu a 0.002705
1939-06-08T07 Lu V +326.34
1939-06-14T02 Lu xd +37.68
1939-06-15T07
** 
B +124.87
1939-06-16T00 Me +d +25.16
1939-06-17T06 Lu +d +19.61
1939-06-17T13 Lu c +85.46
1939-06-19T18 Lu v +117.79
1939-06-19T20 Lu p 0.002429
1939-06-22T18 Ma Rg +304.70
1939-06-26T19 Lu xa +216.94
1939-06-29T16
** 
S +178.30
1939-06-30T06 Lu d −19.61
1939-07-01T16 Lu o +278.93
1939-07-05T14 Lu a 0.002711
1939-07-06T05 Lu V +333.57
1939-07-11T04 Me xa +134.35
1939-07-11T07 Lu xd +35.55
1939-07-12T19 Ve +d +23.29
1939-07-13T17 Me e +26.51
1939-07-13T23
** 
B +138.44
1939-07-14T16 Ve xd +96.82
1939-07-14T17 Lu +d +19.55
1939-07-16T21 Lu c +113.43
1939-07-17T21 Lu v +128.55
1939-07-17T23 Lu p 0.002401
1939-07-22T01 Pl a 40.01
1939-07-23T07 Ma o +299.58
1939-07-23T19 Lu xa +214.38
1939-07-24T06 Ma V +299.32
1939-07-24T11 Pl o +121.07
1939-07-24T17 Pl v +121.08
1939-07-26T07 Ju +d +2.17
1939-07-27T13 Lu d −19.49
1939-07-27T18 Me Rg +144.22
1939-07-27T20 Ma p 0.3879
1939-07-28T01
** 
S +195.61
1939-07-29T20 Ju Rg +8.79
1939-07-31T06 Lu o +307.18
1939-08-01T19 Me d +9.60
1939-08-01T23 Lu a 0.002716
1939-08-02T19 Lu V +337.08
1939-08-07T01 Sa +d +9.50
1939-08-07T08 Me p 0.5987
1939-08-07T09 Lu xd +32.63
1939-08-09T19 Me V +137.81
1939-08-10T16 Me c +137.12
1939-08-11T03 Lu +d +19.37
1939-08-11T13
** 
B +146.15
1939-08-13T02 Ma d −27.39
1939-08-13T23 Sa Rg +31.27
1939-08-15T03 Lu c +141.43
1939-08-15T05 Lu v +142.27
1939-08-15T07 Lu p 0.002388
1939-08-19T22 Lu xa +211.56
1939-08-20T16 Me Pg +132.14
1939-08-23T19 Lu d −19.29
1939-08-23T23 Ma Pg +293.92
1939-08-25T03
** 
S +206.16
1939-08-27T14 Me +d +15.74
1939-08-27T21 Ur +d +17.95
1939-08-28T08 Me e −18.24
1939-08-28T12 Ur Rg +51.96
1939-08-29T02 Lu a 0.002716
1939-08-29T10 Lu V +329.64
1939-08-29T19 Me xd +137.45
1939-08-29T22 Lu o +335.67
1939-09-02T12 Ve a 1.727
1939-09-03T11 Lu xd +30.28
1939-09-05T11 Ve o +161.93
1939-09-07T12 Lu +d +19.17
1939-09-07T16
** 
B +163.64
1939-09-12T14 Lu v +156.76
1939-09-12T17 Lu p 0.002393
1939-09-13T11 Lu c +169.76
1939-09-14T06 Me v +163.18
1939-09-15T22 Ne a 31.23
1939-09-16T04 Lu xa +209.75
1939-09-16T15 Ne v +173.06
1939-09-16T20 Ne c +173.07
1939-09-16T23
** 
s +262.96
1939-09-20T03 Lu d −19.09
1939-09-22T11 Me o +178.51
1939-09-22T22
** 
S +272.97
1939-09-25T05 Lu V +324.19
1939-09-25T08 Lu a 0.002713
1939-09-27T01 Ju p 3.952
1939-09-27T14 Ju V +3.79
1939-09-27T18 Ju o +3.76
1939-09-28T14 Lu o +148.00
1939-09-30T04 Me a 1.409
1939-09-30T15 Lu xd +29.28
1939-10-04T18 Lu +d +19.02
1939-10-05T03
** 
B +205.62
1939-10-07T03 Me xa +203.59
1939-10-09T12 Pl d +23.05
1939-10-10T23 Lu v +170.70
1939-10-11T01 Lu p 0.002418
1939-10-12T20 Lu c +198.61
1939-10-13T14 Lu xa +209.24
1939-10-16T22
** 
S +256.50
1939-10-17T11 Lu d −19.01
1939-10-18T11 Ve v +215.46
1939-10-21T21 Sa V +27.82
1939-10-22T01 Sa p 8.309
1939-10-22T02 Sa o +27.80
1939-10-22T21 Lu V +328.84
1939-10-22T23 Lu a 0.002707
1939-10-27T12
** 
B +221.67
1939-10-27T21 Lu xd +29.30
1939-10-28T06 Lu o +33.94
1939-10-29T00 Ve V +228.62
1939-11-01T00 Lu +d +19.01
1939-11-03T05 Ve xa +235.12
1939-11-04T03 Pl Rg +122.92
1939-11-06T22
** 
S +323.13
1939-11-07T20 Lu v +178.46
1939-11-07T20 Lu p 0.002453
1939-11-08T03 Me e +23.01
1939-11-10T00 Lu xa +209.30
1939-11-10T03 Ve v +243.74
1939-11-11T07 Lu c +228.03
1939-11-13T00 Ur p 18.63
1939-11-13T02 Ur V +49.95
1939-11-13T05 Ur o +49.95
1939-11-13T18 Me d −24.84
1939-11-13T21 Lu d −19.03
1939-11-18T10 Me Rg +253.96
1939-11-19T18 Lu a 0.002703
1939-11-19T21 Lu V +336.85
1939-11-21T12
** 
B +185.82
1939-11-21T19 Ju d −1.80
1939-11-24T05 Lu xd +29.08
1939-11-24T10
** 
b +113.89
1939-11-24T20 Ju Pg +358.87
1939-11-25T19 Me xd +249.40
1939-11-26T21 Lu o +63.75
1939-11-28T07 Lu +d +19.06
1939-11-28T08 Me p 0.6781
1939-11-28T14 Me V +245.70
1939-11-28T17 Me c +245.57
1939-12-02T10 Lu v +140.34
1939-12-03T07 Lu p 0.002475
1939-12-03T22 Ve d −24.61
1939-12-04T01
** 
s +115.83
1939-12-04T20
** 
S +272.47
1939-12-07T06 Lu xa +208.53
1939-12-08T06 Me Pg +237.72
1939-12-08T15 Me +d −16.99
1939-12-10T21 Lu c +257.95
1939-12-11T07 Lu d −19.09
1939-12-17T03 Me e −21.30
1939-12-17T15 Lu a 0.002704
1939-12-18T00 Lu V +345.86
1939-12-20T20
** 
B +169.30
1939-12-21T11 Lu xd +27.41
1939-12-21T12 Sa d +7.06
1939-12-25T01 Ne d +2.89
1939-12-25T17 Lu +d +19.09
1939-12-26T11 Lu o +93.81
1939-12-28T00 Sa Pg +24.41
1939-12-28T09 Ne Rg +175.52
1939-12-29T01 Lu v +130.97
1939-12-29T10 Lu p 0.002445
1940-01-01T11
** 
S +213.78[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1939.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07