AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1938

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1938


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1938] [Q 1938]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1938-01-01T18 Lu c +280.74
1938-01-02T22 Ve d −23.57
1938-01-05T05 Me +d −20.19
1938-01-05T06
** 
B +158.92
1938-01-07T14
** 
s +71.63
1938-01-09T19 Me Pg +269.34
1938-01-12T21 Lu xd +65.13
1938-01-13T18 Lu +d +21.76
1938-01-15T01 Lu p 0.002400
1938-01-15T07 Lu v +101.60
1938-01-16T05 Lu o +115.45
1938-01-16T10 Ur d +14.34
1938-01-18T02 Ur Pg +39.71
1938-01-18T13
** 
S +211.20
1938-01-19T11 Pl c +119.00
1938-01-20T01 Pl V +118.99
1938-01-21T02 Me e −24.26
1938-01-22T05 Pl p 38.39
1938-01-25T23 Lu xa +244.28
1938-01-26T18 Lu V +253.36
1938-01-27T04 Lu d −21.70
1938-01-27T06 Lu a 0.002711
1938-01-28T17 Me d −22.51
1938-01-29T01 Ju a 6.072
1938-01-29T09 Me xa +285.86
1938-01-29T23 Ju c +309.43
1938-01-30T18 Ju v +309.62
1938-01-31T13 Lu c +311.04
1938-02-04T10
** 
B +143.53
1938-02-04T12 Ve o +315.12
1938-02-07T04 Ve a 1.714
1938-02-09T00 Lu xd +62.74
1938-02-10T03 Lu +d +21.58
1938-02-12T06 Lu p 0.002434
1938-02-12T16 Lu v +115.59
1938-02-14T17 Lu o +145.38
1938-02-16T19
** 
S +182.61
1938-02-22T01 Lu xa +241.34
1938-02-23T12 Lu d −21.46
1938-02-23T16 Lu V +260.76
1938-02-24T00 Lu a 0.002705
1938-03-01T11 Me a 1.379
1938-03-01T21 Ma xd +22.44
1938-03-02T05 Lu c +340.99
1938-03-05T12
** 
B +123.93
1938-03-07T11
** 
b +45.52
1938-03-08T01 Lu xd +59.70
1938-03-08T12 Me o +347.28
1938-03-09T09 Lu +d +21.32
1938-03-10T18 Ne V +169.78
1938-03-11T00 Ne o +169.77
1938-03-11T07 Lu p 0.002469
1938-03-11T19 Ne p 29.22
1938-03-12T04 Lu v +118.06
1938-03-15T08 Me v +0.70
1938-03-16T05 Lu o +174.96
1938-03-18T07
** 
S +160.68
1938-03-20T00 Me xd +9.87
1938-03-21T04 Lu xa +238.50
1938-03-22T20 Lu d −21.20
1938-03-23T17 Lu V +268.76
1938-03-23T21 Lu a 0.002702
1938-03-29T07 Sa a 10.46
1938-03-29T07 Sa c +7.97
1938-03-29T13 Sa v +8.00
1938-03-31T18 Lu c +87.75
1938-04-02T17 Me e +18.90
1938-04-03T03
** 
B +111.17
1938-04-04T03 Lu xd +57.57
1938-04-04T23 Lu v +69.62
1938-04-05T04 Lu p 0.002464
1938-04-05T14 Lu +d +21.10
1938-04-08T20 Pl +d +23.56
1938-04-10T18 Pl Pg +117.85
1938-04-11T00 Me +d +16.34
1938-04-11T14 Me Rg +35.60
1938-04-14T18 Lu o +204.15
1938-04-16T12
** 
S +152.37
1938-04-17T09 Lu xa +237.03
1938-04-19T04 Lu d −21.04
1938-04-20T15 Lu V +276.02
1938-04-20T16 Lu a 0.002704
1938-04-21T06 Ve xd +49.35
1938-04-21T22 Me c +31.14
1938-04-22T15 Me V +30.63
1938-04-24T23 Me p 0.5665
1938-04-27T08 Me xa +27.58
1938-04-30T05 Lu c +39.22
1938-04-30T23
** 
B +109.89
1938-05-01T10 Lu xd +56.87
1938-05-02T12 Lu v +72.46
1938-05-02T12 Lu p 0.002430
1938-05-02T21 Lu +d +21.01
1938-05-04T10 Ur v +43.67
1938-05-04T20 Ur c +43.69
1938-05-05T04 Ur a 20.71
1938-05-05T07 Me Pg +25.17
1938-05-09T20 Me d +7.46
1938-05-14T08 Lu o +232.91
1938-05-14T16 Lu xa +236.86
1938-05-14T19
** 
S +154.26
1938-05-16T11 Lu d −21.00
1938-05-18T08 Lu a 0.002710
1938-05-18T09 Lu V +281.13
1938-05-19T14 Me e −25.41
1938-05-27T09 Ve +d +24.85
1938-05-28T06 Ne +d +5.64
1938-05-28T20 Lu xd +56.89
1938-05-29T12
** 
B +111.11
1938-05-29T13 Lu c +67.53
1938-05-30T07 Lu +d +21.00
1938-05-30T07 Ne Pg +168.36
1938-05-30T16 Lu p 0.002402
1938-05-30T18 Lu v +85.68
1938-06-08T16 Ma +d +24.34
1938-06-10T22 Lu xa +236.87
1938-06-12T18 Lu d −21.02
1938-06-12T19
** 
S +155.92
1938-06-12T23 Lu o +261.33
1938-06-14T13 Lu V +280.17
1938-06-14T17 Lu a 0.002715
1938-06-15T23 Me xd +75.78
1938-06-17T20 Ju +d −11.59
1938-06-21T14 Ju Rg +332.25
1938-06-22T00 Me v +88.81
1938-06-22T11 Me o +89.90
1938-06-23T19 Me a 1.325
1938-06-25T06 Lu xd +56.47
1938-06-25T11 Me +d +24.72
1938-06-26T18 Lu +d +21.00
1938-06-27T01
** 
B +117.02
1938-06-27T21 Lu c +95.54
1938-06-28T01 Lu p 0.002388
1938-06-28T05 Lu v +100.78
1938-07-08T02 Lu xa +235.97
1938-07-10T00 Lu d −20.98
1938-07-11T03 Lu V +271.86
1938-07-11T21 Lu a 0.002716
1938-07-12T13
** 
S +171.21
1938-07-12T15 Lu o +289.60
1938-07-20T10 Pl a 40.26
1938-07-22T12 Lu xd +54.73
1938-07-23T12 Pl o +119.70
1938-07-23T16 Pl v +119.70
1938-07-24T05 Lu +d +20.90
1938-07-24T07 Me xa +146.80
1938-07-24T07 Sa +d +4.74
1938-07-24T19 Ma c +121.22
1938-07-25T19
** 
B +134.71
1938-07-26T10 Lu p 0.002394
1938-07-26T15 Lu v +115.41
1938-07-27T03 Lu c +123.48
1938-07-30T22 Sa Rg +18.04
1938-07-31T13 Me e +27.22
1938-08-03T18 Ma a 2.656
1938-08-04T04 Lu xa +233.68
1938-08-06T07 Lu d −20.83
1938-08-07T09 Lu V +271.86
1938-08-08T03 Lu a 0.002713
1938-08-10T06
** 
S +195.78
1938-08-10T20 Ve xa +181.27
1938-08-11T05 Lu o +317.92
1938-08-14T13 Me Rg +162.31
1938-08-17T13 Me d +3.07
1938-08-18T14 Lu xd +51.95
1938-08-20T13 Lu +d +20.71
1938-08-21T00 Ju o +327.29
1938-08-21T05 Ju p 4.013
1938-08-21T06 Ju V +327.25
1938-08-23T05 Ur +d +16.79
1938-08-23T12
** 
B +149.74
1938-08-23T16 Lu p 0.002416
1938-08-23T22 Lu v +128.55
1938-08-23T23 Ur Rg +47.81
1938-08-25T07 Me p 0.6190
1938-08-25T11 Lu c +151.59
1938-08-27T13 Me V +155.13
1938-08-28T08 Me c +154.39
1938-08-31T06 Lu xa +230.76
1938-09-02T15 Lu d −20.59
1938-09-04T03 Lu V +277.45
1938-09-04T17 Lu a 0.002707
1938-09-06T22 Me Pg +148.97
1938-09-07T03
** 
S +213.39
1938-09-09T20 Lu o +346.46
1938-09-10T10 Ve e +46.26
1938-09-11T17 Me +d +11.18
1938-09-11T22 Me xd +150.84
1938-09-12T15
** 
s +218.00
1938-09-13T12 Ne a 31.22
1938-09-13T19 Me e −17.90
1938-09-14T09 Ne c +170.89
1938-09-14T15 Lu xd +49.33
1938-09-14T18 Ne v +170.90
1938-09-16T20 Lu +d +20.47
1938-09-20T04
** 
B +164.70
1938-09-20T12 Lu p 0.002450
1938-09-20T19 Lu v +136.51
1938-09-23T20 Lu c +180.14
1938-09-27T11 Lu xa +228.53
1938-09-29T22 Me v +177.73
1938-09-29T23 Lu d −20.37
1938-10-02T03 Lu V +285.38
1938-10-02T10 Lu a 0.002703
1938-10-06T23
** 
S +259.12
1938-10-08T10 Pl d +22.97
1938-10-08T11 Sa V +14.60
1938-10-08T12 Sa p 8.410
1938-10-08T13 Sa o +14.59
1938-10-09T09 Lu o +15.43
1938-10-10T12 Me o +196.55
1938-10-11T19 Lu xd +47.93
1938-10-14T01 Lu +d +20.30
1938-10-16T07 Lu p 0.002474
1938-10-16T22 Lu v +120.27
1938-10-17T06 Ju d −15.16
1938-10-17T20 Me a 1.428
1938-10-19T04 Ju Pg +322.39
1938-10-20T06 Me xa +212.86
1938-10-20T16
** 
B +188.08
1938-10-23T08 Lu c +209.29
1938-10-24T18 Lu xa +227.74
1938-10-27T07 Lu d −20.26
1938-10-28T06 Ve d −27.01
1938-10-30T05 Lu V +294.26
1938-10-30T06 Lu a 0.002704
1938-10-30T16 Ve Rg +244.94
1938-11-02T08 Pl Rg +121.51
1938-11-06T22
** 
S +325.91
1938-11-07T22 Lu o +44.85
1938-11-08T03 Lu xd +47.79
1938-11-08T13 Ur p 18.68
1938-11-08T20 Ur o +45.80
1938-11-08T21 Ur V +45.80
1938-11-10T08 Lu +d +20.25
1938-11-11T03 Lu p 0.002449
1938-11-11T05 Lu v +91.99
1938-11-20T06 Ve c +237.28
1938-11-20T08 Ve V +237.24
1938-11-20T18 Ve p 0.2665
1938-11-20T22
** 
B +196.29
1938-11-21T02 Lu xa +227.83
1938-11-22T00 Lu c +239.03
1938-11-23T15 Lu d −20.26
1938-11-25T03 Me d −25.76
1938-11-25T14 Me e +21.72
1938-11-27T02 Lu a 0.002710
1938-11-27T07 Lu V +303.22
1938-12-01T23 Ve xd +231.18
1938-12-04T16 Me Rg +269.77
1938-12-05T13 Lu xd +47.68
1938-12-06T05
** 
S +343.26
1938-12-07T10 Lu o +74.65
1938-12-07T18 Lu +d +20.28
1938-12-08T22 Me xd +268.14
1938-12-09T01 Lu p 0.002412
1938-12-09T03 Lu v +100.22
1938-12-09T06 Sa d +2.06
1938-12-10T19 Ve Pg +229.56
1938-12-14T09 Me c +261.74
1938-12-14T10 Me V +261.70
1938-12-14T11 Me p 0.6776
1938-12-14T20 Sa Pg +11.23
1938-12-18T08 Lu xa +227.39
1938-12-19T07
** 
B +192.91
1938-12-20T23 Lu d −20.29
1938-12-21T06 Ve +d −14.97
1938-12-21T18 Lu c +269.23
1938-12-22T16 Ne d +3.71
1938-12-23T09 Me +d −19.47
1938-12-24T11 Me Pg +253.47
1938-12-24T18 Lu a 0.002716
1938-12-25T04 Lu V +309.97
1938-12-25T22 Ne Rg +173.33[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1938.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07