AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1936

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1936


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1936] [Q 1936]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1936-01-03T14 Ma v +321.80
1936-01-06T02 Lu +d +25.11
1936-01-07T21 Lu xd +102.79
1936-01-08T06 Lu o +107.33
1936-01-08T08 Ur d +11.55
1936-01-08T22
** 
S +181.74
1936-01-10T00 Ur Pg +31.54
1936-01-14T11 Lu a 0.002705
1936-01-14T15 Lu V +185.42
1936-01-15T19 Me e +18.82
1936-01-17T18 Me xd +315.61
1936-01-20T14 Lu d −25.11
1936-01-22T08 Lu xa +282.75
1936-01-22T12 Me Rg +317.60
1936-01-23T19 Lu c +303.14
1936-01-24T10
** 
B +125.27
1936-01-26T05 Lu p 0.002434
1936-01-26T06 Lu v +339.29
1936-01-27T03 Me +d −13.61
1936-01-31T10 Me c +310.91
1936-01-31T22 Me V +310.30
1936-02-01T19 Ve d −22.17
1936-02-02T04 Me p 0.6540
1936-02-02T09 Lu +d +25.07
1936-02-04T04 Lu xd +102.55
1936-02-06T12
** 
S +175.13
1936-02-06T23 Lu o +137.54
1936-02-07T17
** 
b +69.62
1936-02-11T05 Lu a 0.002711
1936-02-11T16 Lu V +193.98
1936-02-12T14 Me Pg +301.87
1936-02-17T00 Lu d −24.99
1936-02-18T17 Lu xa +281.80
1936-02-21T01 Me d −18.20
1936-02-21T13
** 
B +122.40
1936-02-22T06 Lu c +333.00
1936-02-23T10 Lu p 0.002401
1936-02-23T11 Lu v +351.07
1936-02-23T13 Ve xa +302.29
1936-02-25T03 Me xa +309.02
1936-02-25T16 Me e −26.85
1936-02-29T14 Lu +d +24.90
1936-03-02T06 Lu xd +100.97
1936-03-02T17 Sa v +342.78
1936-03-02T22 Sa a 10.67
1936-03-03T01 Sa c +342.82
1936-03-05T13 Ne V +165.40
1936-03-05T15 Ne o +165.40
1936-03-06T10 Ne p 29.21
1936-03-06T10
** 
S +172.33
1936-03-07T17 Lu o +167.47
1936-03-09T15 Lu a 0.002716
1936-03-10T05 Lu V +197.25
1936-03-15T08 Lu d −24.74
1936-03-16T21 Lu xa +279.31
1936-03-21T17
** 
B +120.55
1936-03-22T16 Lu c +299.07
1936-03-22T17 Ve v +336.90
1936-03-22T21 Lu p 0.002386
1936-03-22T21 Lu v +5.71
1936-03-27T21 Lu +d +24.64
1936-03-29T07 Lu xd +98.09
1936-04-05T11
** 
S +172.79
1936-04-05T11 Lu V +185.49
1936-04-05T17 Lu a 0.002717
1936-04-05T21 Me a 1.343
1936-04-06T10 Lu o +196.95
1936-04-09T23 Me o +20.40
1936-04-10T00 Ju d −22.72
1936-04-10T05 Ju Rg +264.43
1936-04-11T13 Lu d −24.49
1936-04-12T23 Lu xa +276.28
1936-04-13T11 Ma xd +38.89
1936-04-13T23 Me v +28.76
1936-04-14T18 Me xd +30.40
1936-04-20T01
** 
B +125.28
1936-04-20T07 Lu v +20.15
1936-04-20T08 Lu p 0.002392
1936-04-21T00 Lu c +31.21
1936-04-24T06 Lu +d +24.41
1936-04-25T00 Ur v +35.47
1936-04-25T09 Ur c +35.49
1936-04-25T10 Lu xd +95.28
1936-04-25T21 Ur a 20.81
1936-05-02T13 Lu V +183.23
1936-05-03T00 Lu a 0.002714
1936-05-05T14
** 
S +183.88
1936-05-06T03 Lu o +225.89
1936-05-07T07 Me e +21.17
1936-05-08T18 Lu d −24.34
1936-05-10T00 Lu xa +274.16
1936-05-11T02 Me +d +24.45
1936-05-11T06 Ve V +37.74
1936-05-17T02 Ve v +44.92
1936-05-18T13 Lu v +32.72
1936-05-18T14 Lu p 0.002416
1936-05-19T07 Me Rg +74.05
1936-05-19T13
** 
B +132.18
1936-05-20T08 Lu c +59.63
1936-05-21T15 Lu +d +24.32
1936-05-22T17 Lu xd +93.74
1936-05-23T00 Ne +d +7.25
1936-05-23T02 Me xa +73.51
1936-05-24T19 Ne Pg +163.98
1936-05-30T09 Lu V +189.62
1936-05-30T15 Lu a 0.002708
1936-05-31T00 Me c +69.86
1936-05-31T02 Me V +69.80
1936-05-31T06 Me p 0.5491
1936-05-31T23 Ve V +63.14
1936-06-03T09
** 
S +188.22
1936-06-04T17 Lu o +254.35
1936-06-05T00 Lu d −24.31
1936-06-06T05 Lu xa +273.45
1936-06-10T03 Ju o +259.55
1936-06-10T12 Ma c +79.90
1936-06-10T16 Ju V +259.49
1936-06-11T16 Ju p 4.284
1936-06-12T04 Me Pg +65.49
1936-06-13T06 Me d +17.04
1936-06-15T07 Lu v +38.68
1936-06-15T08 Lu p 0.002449
1936-06-15T16 Ve xd +81.21
1936-06-16T21
** 
B +136.10
1936-06-18T01 Lu +d +24.30
1936-06-18T17 Lu c +87.73
1936-06-19T03 Lu xd +93.46
1936-06-25T03 Me e −22.06
1936-06-26T03 Ve +d +23.79
1936-06-27T02 Sa +d −4.87
1936-06-27T08 Lu a 0.002703
1936-06-27T08 Lu V +197.54
1936-06-27T15 Ve a 1.736
1936-06-27T16 Ma +d +24.15
1936-06-29T00 Ve o +97.57
1936-07-02T08 Lu d −24.32
1936-07-02T17
** 
S +198.28
1936-07-03T05 Sa Rg +352.53
1936-07-03T13 Lu xa +273.54
1936-07-04T05 Lu o +282.52
1936-07-08T05 Ma a 2.583
1936-07-11T00 Lu v +16.69
1936-07-11T08 Lu p 0.002471
1936-07-11T17 Me xd +96.26
1936-07-14T07 Me +d +23.44
1936-07-15T09 Lu +d +24.30
1936-07-16T11 Lu xd +93.48
1936-07-16T15
** 
B +143.91
1936-07-18T03 Lu c +115.78
1936-07-20T14 Me v +114.57
1936-07-24T00 Me o +121.80
1936-07-25T03 Lu a 0.002703
1936-07-25T09 Lu V +205.77
1936-07-26T21 Me a 1.344
1936-07-29T17 Lu d −24.26
1936-07-29T23
** 
s +171.38
1936-07-30T21 Lu xa +273.19
1936-08-02T03 Ju +d −22.16
1936-08-02T10
** 
S +212.29
1936-08-02T15 Lu o +310.60
1936-08-05T22 Lu v +357.91
1936-08-06T04 Lu p 0.002451
1936-08-11T02 Ju Pg +254.58
1936-08-11T15 Lu +d +24.21
1936-08-12T16 Lu xd +92.67
1936-08-13T11 Ur +d +14.24
1936-08-14T11 Ur Rg +39.59
1936-08-16T14
** 
B +152.90
1936-08-16T15 Lu c +144.02
1936-08-18T17 Ve v +160.06
1936-08-19T01 Me xa +168.82
1936-08-21T21 Lu a 0.002708
1936-08-22T09 Lu V +213.97
1936-08-26T02 Lu d −24.10
1936-08-27T03 Lu xa +271.52
1936-09-01T00 Lu o +338.86
1936-09-01T19
** 
S +223.11
1936-09-02T17 Lu v +4.03
1936-09-02T20 Lu p 0.002417
1936-09-04T03 Me e +26.97
1936-09-07T21 Lu +d +24.00
1936-09-08T01 Ne a 31.21
1936-09-08T18 Lu xd +90.46
1936-09-08T21 Ne c +166.51
1936-09-09T07 Ne v +166.53
1936-09-11T13 Sa o +349.11
1936-09-11T15 Sa p 8.622
1936-09-11T18 Sa V +349.10
1936-09-15T05 Lu c +172.67
1936-09-16T12
** 
B +155.24
1936-09-17T17 Me Rg +196.46
1936-09-18T08 Me d −10.09
1936-09-18T12 Lu a 0.002715
1936-09-19T06 Lu V +220.95
1936-09-22T10 Lu d −23.84
1936-09-23T06 Lu xa +268.65
1936-09-28T11 Me p 0.6525
1936-09-29T22 Me V +188.29
1936-09-30T09 Lu o +52.50
1936-09-30T12 Me c +187.64
1936-09-30T21
** 
S +222.28
1936-09-30T23 Lu v +16.76
1936-10-01T03 Lu p 0.002392
1936-10-05T03 Lu +d +23.73
1936-10-05T05 Ve xa +218.57
1936-10-05T19 Lu xd +87.48
1936-10-07T16 Me xd +181.68
1936-10-09T12 Me Pg +181.37
1936-10-12T05 Me +d +0.27
1936-10-14T22 Lu c +201.88
1936-10-15T07
** 
B +156.05
1936-10-15T20 Lu a 0.002718
1936-10-15T22 Me e −18.07
1936-10-16T16 Lu V +222.53
1936-10-19T16 Lu d −23.60
1936-10-20T07 Lu xa +265.86
1936-10-29T10 Lu v +32.11
1936-10-29T14 Lu p 0.002384
1936-10-29T17 Lu o +36.65
1936-10-30T06 Ur p 18.78
1936-10-30T07
** 
S +219.72
1936-10-30T16 Ur o +37.57
1936-10-30T17 Ur V +37.57
1936-11-01T12 Lu +d +23.55
1936-11-01T20 Me v +209.84
1936-11-01T23 Lu xd +85.12
1936-11-11T21 Lu a 0.002717
1936-11-12T00 Lu V +211.63
1936-11-13T16 Lu c +231.63
1936-11-14T19 Sa d −7.64
1936-11-15T00 Me xa +231.30
1936-11-15T09
** 
B +149.38
1936-11-15T21 Lu d −23.49
1936-11-16T10 Lu xa +264.41
1936-11-18T00 Me o +236.01
1936-11-18T17 Ve d −25.31
1936-11-18T18 Sa Pg +345.78
1936-11-21T00 Me a 1.450
1936-11-26T23 Lu v +48.34
1936-11-27T02 Lu p 0.002398
1936-11-28T04 Lu o +66.29
1936-11-28T22 Lu +d +23.48
1936-11-29T09
** 
S +207.81
1936-11-29T09 Lu xd +84.26
1936-12-06T04 Ju d −23.33
1936-12-09T05 Lu V +211.17
1936-12-09T08 Lu a 0.002712
1936-12-11T10 Me d −25.62
1936-12-13T03 Lu d −23.48
1936-12-13T11 Lu c +261.82
1936-12-13T16 Lu xa +264.29
1936-12-15T08
** 
B +143.58
1936-12-17T13 Ne d +5.33
1936-12-20T14 Ne Rg +168.96
1936-12-25T08 Ju a 6.213
1936-12-25T08 Lu p 0.002430
1936-12-25T08 Lu v +62.63
1936-12-26T09 Lu +d +23.48
1936-12-26T20 Lu xd +84.33
1936-12-27T04 Ju c +275.77
1936-12-27T16 Lu o +96.25
1936-12-27T18
** 
b +97.81
1936-12-28T15 Ju v +276.11
1936-12-29T03
** 
S +201.45
1936-12-29T04 Me e +19.58[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1936.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19