AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1935

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1935


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1935] [Q 1935]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1935-01-01T19
** 
B +172.12
1935-01-03T15 Lu d −26.54
1935-01-04T14 Ur d +10.08
1935-01-05T05 Lu c +283.96
1935-01-06T06 Ur Pg +27.49
1935-01-06T08 Lu xa +301.12
1935-01-06T09 Lu v +301.67
1935-01-06T11 Lu p 0.002404
1935-01-15T22 Pl V +114.96
1935-01-16T05 Me v +305.31
1935-01-16T12 Pl c +114.94
1935-01-16T12 Lu +d +26.54
1935-01-17T12
** 
S +274.50
1935-01-18T09 Pl p 39.13
1935-01-19T15 Lu o +118.65
1935-01-19T20 Lu xd +121.09
1935-01-21T21 Lu a 0.002715
1935-01-22T00 Lu V +146.47
1935-01-31T02 Lu d −26.55
1935-01-31T09 Me xd +328.81
1935-02-01T18 Me e +18.32
1935-02-02T04
** 
B +194.51
1935-02-02T20 Lu xa +301.10
1935-02-03T16 Lu c +313.93
1935-02-03T23 Lu p 0.002386
1935-02-04T01 Lu v +319.69
1935-02-08T07 Me Rg +333.87
1935-02-11T15 Me +d −7.70
1935-02-12T18 Lu +d +26.52
1935-02-16T02 Lu xd +121.09
1935-02-17T01
** 
S +339.91
1935-02-17T06 Me c +327.66
1935-02-17T10 Lu V +136.76
1935-02-17T21 Me V +326.94
1935-02-17T23 Lu a 0.002716
1935-02-18T11 Lu o +148.89
1935-02-19T15 Me p 0.6382
1935-02-20T03 Sa a 10.77
1935-02-20T06 Sa c +330.69
1935-02-20T11 Sa v +330.72
1935-02-25T15 Ma d −6.83
1935-02-27T11 Lu d −26.43
1935-02-27T11 Ma Rg +204.61
1935-03-02T01 Me Pg +318.78
1935-03-02T06 Lu xa +300.56
1935-03-02T21
** 
B +204.14
1935-03-04T11 Lu p 0.002390
1935-03-04T16 Lu v +337.30
1935-03-04T17 Ne o +163.20
1935-03-04T18 Ne V +163.20
1935-03-05T02 Lu c +343.59
1935-03-05T11 Ne p 29.20
1935-03-06T23 Ju d −17.45
1935-03-08T19 Me d −14.15
1935-03-10T02 Ju Rg +233.29
1935-03-10T18 Me xa +322.28
1935-03-12T01 Lu +d +26.37
1935-03-15T06 Lu xd +119.87
1935-03-15T17 Me e −27.59
1935-03-16T13 Lu V +135.08
1935-03-17T05 Lu a 0.002714
1935-03-20T05 Lu o +178.68
1935-03-21T08
** 
S +293.40
1935-03-24T18 Ve xd +32.87
1935-03-26T17 Lu d −26.23
1935-03-29T11 Lu xa +298.51
1935-04-01T19 Lu p 0.002414
1935-04-02T03 Lu v +352.54
1935-04-03T12 Lu c +12.82
1935-04-06T17 Ma o +195.99
1935-04-07T02 Pl Pg +113.83
1935-04-08T09 Ma V +195.34
1935-04-08T09 Lu +d +26.13
1935-04-09T03
** 
B +194.82
1935-04-11T08 Lu xd +117.25
1935-04-11T13 Pl +d +23.12
1935-04-12T05 Ma p 0.6210
1935-04-13T07 Lu V +140.75
1935-04-13T20 Lu a 0.002708
1935-04-18T21 Lu o +207.90
1935-04-22T11 Ur c +31.43
1935-04-22T17 Ur v +31.44
1935-04-22T22 Lu d −26.00
1935-04-23T00
** 
S +251.53
1935-04-23T01 Ur a 20.85
1935-04-24T16 Me a 1.332
1935-04-25T12 Lu xa +295.58
1935-04-27T12 Me o +36.33
1935-04-29T09 Me xd +40.37
1935-04-29T11
** 
s +250.89
1935-04-29T15 Lu p 0.002448
1935-04-30T03 Lu v +1.89
1935-04-30T06 Me v +42.25
1935-05-02T21 Lu c +41.56
1935-05-05T18 Lu +d +25.92
1935-05-08T10 Lu xd +114.34
1935-05-09T00
** 
B +158.11
1935-05-10T00 Ju o +228.43
1935-05-10T01 Ju V +228.42
1935-05-10T06 Ma +d −1.39
1935-05-11T06 Lu V +148.12
1935-05-11T10 Ju p 4.399
1935-05-11T14 Lu a 0.002702
1935-05-14T08 Ve +d +25.67
1935-05-17T21 Ma Pg +186.05
1935-05-18T09 Lu o +236.53
1935-05-20T04 Lu d −25.86
1935-05-22T04 Ne +d +8.03
1935-05-22T13 Lu xa +293.17
1935-05-22T15
** 
S +202.35
1935-05-23T11 Me +d +25.55
1935-05-23T20 Ne Pg +161.79
1935-05-25T16 Lu p 0.002472
1935-05-26T13 Lu v +349.80
1935-05-27T00 Me e +22.77
1935-06-01T07 Lu c +69.89
1935-06-02T02 Lu +d +25.84
1935-06-04T15 Lu xd +112.45
1935-06-05T22
** 
B +144.51
1935-06-06T17 Me xa +93.84
1935-06-08T05 Lu V +155.52
1935-06-08T09 Lu a 0.002702
1935-06-09T05 Me Rg +94.09
1935-06-14T16 Ma xa +190.44
1935-06-15T18 Sa +d −9.32
1935-06-16T10
** 
b +176.47
1935-06-16T12 Lu d −25.85
1935-06-16T20 Lu o +264.73
1935-06-18T18 Lu xa +292.07
1935-06-20T05
** 
S +198.24
1935-06-20T06 Me p 0.5544
1935-06-20T10 Lu v +315.68
1935-06-20T10 Lu p 0.002452
1935-06-21T09 Me V +89.62
1935-06-21T13 Sa Rg +340.22
1935-06-21T17 Me c +89.42
1935-06-29T09 Lu +d +25.86
1935-06-29T12
** 
s +177.95
1935-06-29T22 Me d +18.72
1935-06-30T16 Ve e +45.42
1935-06-30T19 Lu c +98.07
1935-07-01T22 Lu xd +111.96
1935-07-03T06 Me Pg +85.23
1935-07-03T14
** 
B +149.02
1935-07-06T02 Lu a 0.002707
1935-07-06T03 Lu V +162.34
1935-07-07T01 Ju +d −14.86
1935-07-11T15 Ju Pg +223.42
1935-07-13T21 Lu d −25.87
1935-07-14T08 Ve xa +155.58
1935-07-14T15 Me e −20.59
1935-07-16T03 Lu xa +292.02
1935-07-16T04 Lu o +292.73
1935-07-16T13 Pl a 41.01
1935-07-18T02 Lu p 0.002419
1935-07-18T04 Lu v +321.98
1935-07-18T05
** 
S +204.02
1935-07-19T12 Pl o +115.63
1935-07-19T16 Pl v +115.63
1935-07-25T18 Me +d +22.38
1935-07-26T08 Me xd +107.00
1935-07-26T15 Lu +d +25.86
1935-07-29T05 Lu xd +112.05
1935-07-30T09 Lu c +126.28
1935-08-02T02
** 
B +146.64
1935-08-02T17 Lu a 0.002714
1935-08-02T19 Lu V +166.94
1935-08-05T19 Me v +127.72
1935-08-10T07 Lu d −25.82
1935-08-10T09 Ur +d +12.88
1935-08-10T12 Me o +137.43
1935-08-11T12 Ur Rg +35.51
1935-08-12T13 Lu xa +291.84
1935-08-14T12 Lu o +320.79
1935-08-14T17 Me a 1.359
1935-08-15T08 Lu p 0.002394
1935-08-15T11 Lu v +335.19
1935-08-16T06
** 
S +197.01
1935-08-18T01 Ve Rg +172.76
1935-08-22T21 Lu +d +25.78
1935-08-25T10 Lu xd +111.56
1935-08-27T18 Ve d −3.42
1935-08-29T01 Lu c +154.78
1935-08-29T19 Lu V +163.68
1935-08-30T02 Lu a 0.002718
1935-08-30T14
** 
B +146.17
1935-08-31T02 Sa V +336.83
1935-08-31T04 Sa o +336.83
1935-08-31T06 Sa p 8.723
1935-09-02T16 Me xa +178.92
1935-09-06T15 Lu d −25.68
1935-09-07T00 Ne a 31.20
1935-09-07T14 Ne v +164.31
1935-09-07T21 Ne c +164.32
1935-09-08T08 Ve c +164.77
1935-09-08T15 Ve V +164.60
1935-09-08T21 Lu xa +290.55
1935-09-08T23 Ve p 0.2845
1935-09-12T03
** 
b +118.38
1935-09-12T18 Lu p 0.002385
1935-09-12T20 Lu o +349.12
1935-09-12T21 Lu v +350.05
1935-09-14T01
** 
S +206.03
1935-09-19T04 Lu +d +25.59
1935-09-21T12 Lu xd +109.67
1935-09-23T04 Me e +26.17
1935-09-25T08 Lu V +155.57
1935-09-26T00
** 
s +118.75
1935-09-26T04 Lu a 0.002717
1935-09-27T17 Lu c +183.67
1935-09-27T20
** 
B +156.70
1935-09-29T17 Ve Pg +156.60
1935-10-03T22 Lu d −25.43
1935-10-05T19 Me d −15.79
1935-10-06T01 Lu xa +287.92
1935-10-06T03 Me Rg +212.81
1935-10-06T16 Pl d +22.65
1935-10-07T15
** 
b +118.50
1935-10-11T04 Lu p 0.002397
1935-10-11T08 Lu v +4.86
1935-10-12T03
** 
S +221.29
1935-10-12T04 Lu o +17.93
1935-10-13T09 Ve +d +4.70
1935-10-16T11 Lu +d +25.34
1935-10-16T16 Me p 0.6641
1935-10-17T18 Me V +204.45
1935-10-18T05 Me c +203.91
1935-10-18T13 Lu xd +106.68
1935-10-22T07 Me xd +199.42
1935-10-22T20 Lu V +158.18
1935-10-23T13 Lu a 0.002713
1935-10-24T16
** 
s +121.01
1935-10-25T20
** 
B +162.00
1935-10-27T04 Me Pg +197.21
1935-10-27T09 Ur p 18.83
1935-10-27T10 Lu c +213.06
1935-10-27T19 Ur V +33.50
1935-10-27T20 Ur o +33.50
1935-10-28T12 Ma d −24.94
1935-10-29T06 Me +d −5.31
1935-10-29T08 Pl Rg +117.40
1935-10-31T03 Lu d −25.21
1935-11-02T01 Lu xa +284.98
1935-11-02T21 Me e −18.61
1935-11-04T11 Ve xd +175.31
1935-11-04T17 Sa d −11.96
1935-11-07T20 Sa Pg +333.50
1935-11-08T10 Lu p 0.002426
1935-11-08T14 Lu v +17.38
1935-11-09T12
** 
S +228.65
1935-11-10T14 Lu o +47.28
1935-11-12T21 Lu +d +25.15
1935-11-14T17 Lu xd +104.01
1935-11-18T19 Ve e −46.67
1935-11-19T19 Lu V +166.05
1935-11-20T06 Lu a 0.002707
1935-11-22T19 Me v +229.76
1935-11-25T02 Ju a 6.347
1935-11-25T03
** 
B +166.03
1935-11-26T02 Lu c +242.91
1935-11-27T04 Ju c +244.02
1935-11-27T08 Lu d −25.10
1935-11-28T08 Ju v +244.27
1935-11-29T04 Lu xa +283.13
1935-11-29T15 Me xa +240.59
1935-12-05T21 Lu p 0.002463
1935-12-06T04 Lu v +21.06
1935-12-07T06 Me V +252.54
1935-12-09T17 Me a 1.451
1935-12-09T20
** 
S +232.94
1935-12-10T03 Lu o +77.15
1935-12-10T06 Lu +d +25.10
1935-12-10T12 Me o +257.62
1935-12-12T01 Lu xd +102.80
1935-12-16T18 Ne d +6.14
1935-12-17T23 Lu V +175.57
1935-12-18T02 Lu a 0.002703
1935-12-19T17 Ne Rg +166.77
1935-12-21T01 Me d −25.31
1935-12-24T16 Lu d −25.12
1935-12-25T17 Lu c +273.01
1935-12-26T04
** 
B +165.28
1935-12-26T10 Lu xa +282.72
1935-12-28T22 Me v +286.92
1935-12-30T15 Lu p 0.002469
1935-12-30T18 Lu v +343.62[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1935.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07