AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1934

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1934


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1934] [Q 1934]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1934-01-01T14
** 
S +238.04
1934-01-02T01 Ur Pg +23.46
1934-01-04T05 Lu xd +139.64
1934-01-05T21
** 
b +88.44
1934-01-06T13 Me d −24.48
1934-01-13T11 Me a 1.431
1934-01-13T12 Lu d −27.62
1934-01-14T12 Pl c +113.64
1934-01-14T15 Pl V +113.64
1934-01-14T21 Lu v +284.73
1934-01-15T01 Lu p 0.002388
1934-01-15T11 Ve Rg +323.64
1934-01-15T13 Lu c +294.74
1934-01-16T13
** 
B +167.43
1934-01-16T19 Pl p 39.38
1934-01-17T05 Lu xa +319.40
1934-01-20T12 Me o +300.03
1934-01-25T07 Ma v +322.21
1934-01-26T18 Lu +d +27.65
1934-01-27T18 Lu V +95.26
1934-01-27T19 Lu a 0.002715
1934-01-30T16 Lu o +130.11
1934-01-31T10 Lu xd +139.28
1934-01-31T17 Ve +d −8.56
1934-01-31T19
** 
S +232.01
1934-02-02T02 Me v +321.85
1934-02-03T22 Ju d −7.69
1934-02-04T06 Ve p 0.2709
1934-02-04T21 Ve V +315.85
1934-02-05T04 Ve c +315.69
1934-02-07T05 Ju Rg +203.19
1934-02-08T03 Sa a 10.86
1934-02-08T06 Sa c +318.82
1934-02-08T18 Sa v +318.88
1934-02-09T21 Lu d −27.67
1934-02-12T10 Lu v +301.16
1934-02-12T11 Lu p 0.002411
1934-02-13T12 Me xd +341.09
1934-02-13T16 Lu xa +319.30
1934-02-14T00 Lu c +324.65
1934-02-14T19
** 
B +167.11
1934-02-18T03 Me e +18.08
1934-02-23T01 Lu +d +27.65
1934-02-24T09 Lu V +99.30
1934-02-24T10 Lu a 0.002709
1934-02-24T20 Me Rg +350.45
1934-02-25T17 Ve Pg +307.93
1934-02-27T07 Me +d −1.00
1934-02-27T17 Lu xd +139.34
1934-03-01T10 Lu o +160.15
1934-03-01T22
** 
S +235.90
1934-03-02T06 Ne o +161.01
1934-03-02T09 Ne V +161.01
1934-03-03T00 Ne p 29.19
1934-03-06T00 Me c +344.74
1934-03-06T18 Me V +343.95
1934-03-08T23 Me p 0.6190
1934-03-09T04 Lu d −27.59
1934-03-12T09 Lu p 0.002447
1934-03-12T14 Lu v +312.35
1934-03-13T01 Lu xa +319.07
1934-03-14T12 Ve d −12.28
1934-03-15T05
** 
B +167.68
1934-03-15T12 Lu c +171.41
1934-03-19T08 Me Pg +336.33
1934-03-22T08 Lu +d +27.52
1934-03-23T21 Me xa +337.29
1934-03-24T05 Lu a 0.002703
1934-03-24T07 Lu V +106.63
1934-03-25T05 Me d −8.87
1934-03-27T00 Lu xd +138.45
1934-03-30T08
** 
S +230.93
1934-03-31T01 Lu o +189.63
1934-04-02T07 Me e −27.77
1934-04-05T09 Lu d −27.41
1934-04-05T15 Pl Pg +112.52
1934-04-06T16 Lu v +281.49
1934-04-07T11 Lu p 0.002473
1934-04-08T20 Ju o +198.30
1934-04-09T05 Lu xa +317.53
1934-04-09T06 Ju V +198.25
1934-04-09T20 Ju p 4.453
1934-04-12T16 Pl +d +22.94
1934-04-13T23 Lu c +23.36
1934-04-14T09
** 
B +159.26
1934-04-14T14 Ma c +23.95
1934-04-16T11 Ve e −46.29
1934-04-17T18 Ur v +27.36
1934-04-18T02 Ur c +27.38
1934-04-18T16 Ur a 20.89
1934-04-18T17 Lu +d +27.31
1934-04-20T22 Ve xa +343.93
1934-04-21T01 Lu a 0.002702
1934-04-21T07 Lu V +114.19
1934-04-23T03 Lu xd +136.16
1934-04-29T05
** 
S +205.61
1934-04-29T12 Lu o +218.51
1934-05-02T11 Lu v +260.94
1934-05-02T15 Lu d −27.21
1934-05-03T02 Lu p 0.002453
1934-05-06T06 Lu xa +314.79
1934-05-11T13 Me a 1.325
1934-05-12T12 Me xd +50.24
1934-05-13T12 Me o +52.40
1934-05-13T12 Lu c +52.05
1934-05-14T15
** 
B +142.76
1934-05-14T21 Me v +55.45
1934-05-16T00 Lu +d +27.14
1934-05-18T19 Lu a 0.002706
1934-05-19T05 Lu V +121.05
1934-05-19T18 Ne +d +8.81
1934-05-20T05 Lu xd +133.21
1934-05-21T07 Ne Pg +159.59
1934-05-28T00 Ma xd +55.94
1934-05-28T21 Lu o +246.86
1934-05-29T04
** 
S +186.26
1934-05-29T23 Lu d −27.10
1934-05-30T11 Lu v +269.91
1934-05-30T19 Lu p 0.002419
1934-06-01T06 Me +d +25.63
1934-06-02T08 Lu xa +312.12
1934-06-02T11 Ma a 2.461
1934-06-03T05 Sa +d −13.30
1934-06-07T02 Ju +d −3.94
1934-06-08T15 Sa Rg +328.18
1934-06-10T13 Ju Pg +193.27
1934-06-12T02 Lu c +80.42
1934-06-12T06 Lu +d +27.08
1934-06-12T21
** 
B +133.38
1934-06-14T10 Me e +24.42
1934-06-15T10 Lu a 0.002713
1934-06-15T22 Lu V +125.96
1934-06-16T01
** 
s +157.75
1934-06-16T08 Lu xd +131.02
1934-06-19T20 Me xa +111.36
1934-06-26T08 Lu d −27.09
1934-06-27T00
** 
S +176.33
1934-06-27T05 Lu o +274.85
1934-06-27T20 Lu v +284.24
1934-06-28T01 Lu p 0.002395
1934-06-28T04 Me Rg +114.00
1934-06-29T13 Lu xa +310.57
1934-07-08T18 Me p 0.5680
1934-07-09T11 Lu +d +27.12
1934-07-10T20 Me V +108.90
1934-07-11T04 Me d +17.41
1934-07-11T05
** 
B +125.69
1934-07-11T12 Me c +108.49
1934-07-11T17 Lu c +108.68
1934-07-12T17 Lu a 0.002717
1934-07-13T02 Lu V +125.27
1934-07-13T12 Lu xd +130.22
1934-07-14T22 Pl a 41.26
1934-07-17T10 Pl v +114.29
1934-07-17T11 Pl o +114.30
1934-07-18T20 Ma +d +23.98
1934-07-22T10 Me Pg +104.11
1934-07-23T19 Lu d −27.15
1934-07-25T06
** 
S +169.16
1934-07-26T09 Lu v +300.83
1934-07-26T10 Lu p 0.002387
1934-07-26T12 Lu o +302.80
1934-07-26T23 Lu xa +310.25
1934-07-28T03 Ve +d +22.64
1934-08-01T02 Me e −19.43
1934-08-05T15 Me +d +20.67
1934-08-05T17 Lu +d +27.15
1934-08-05T21 Ur +d +11.46
1934-08-07T02 Ur Rg +31.45
1934-08-08T11
** 
B +123.27
1934-08-08T11 Me xd +118.24
1934-08-08T18 Lu V +118.38
1934-08-08T21 Lu a 0.002716
1934-08-09T19 Lu xd +130.29
1934-08-10T08 Lu c +137.03
1934-08-12T02 Ve xd +113.25
1934-08-18T04 Sa V +324.83
1934-08-18T11 Sa o +324.81
1934-08-18T13 Sa p 8.816
1934-08-20T03 Lu d −27.13
1934-08-20T16 Me v +141.15
1934-08-23T10 Lu xa +310.23
1934-08-23T12
** 
S +170.88
1934-08-23T19 Lu p 0.002398
1934-08-23T22 Lu v +317.73
1934-08-24T19 Lu o +330.93
1934-08-26T12 Me o +152.78
1934-09-01T09 Me a 1.377
1934-09-02T00 Lu +d +27.10
1934-09-04T13 Ne a 31.20
1934-09-04T23 Lu V +117.57
1934-09-05T06 Lu a 0.002712
1934-09-05T09 Ne c +162.13
1934-09-05T15 Ne v +162.14
1934-09-06T01 Lu xd +130.05
1934-09-06T15
** 
B +129.23
1934-09-09T00 Lu c +165.63
1934-09-15T19 Me xa +188.66
1934-09-16T10 Lu d −27.00
1934-09-19T18 Lu xa +309.36
1934-09-21T00 Lu p 0.002425
1934-09-21T08 Lu v +332.90
1934-09-21T20
** 
S +182.87
1934-09-23T04 Lu o +294.07
1934-09-29T07 Lu +d +26.92
1934-10-02T17 Lu V +122.70
1934-10-02T22 Lu a 0.002705
1934-10-03T05 Lu xd +128.53
1934-10-06T01 Pl d +22.51
1934-10-06T02
** 
B +140.15
1934-10-08T15 Lu c +194.65
1934-10-10T17 Me e +25.05
1934-10-13T16 Lu d −26.79
1934-10-16T21 Lu xa +307.12
1934-10-18T14 Lu p 0.002460
1934-10-19T06 Lu v +341.17
1934-10-20T18
** 
S +196.07
1934-10-21T09 Me d −20.42
1934-10-22T15 Lu o +28.53
1934-10-22T20 Me Rg +228.88
1934-10-23T00 Ur p 18.87
1934-10-23T13 Ur o +29.45
1934-10-23T13 Ur V +29.44
1934-10-24T13 Sa d −15.71
1934-10-25T22 Ju a 6.434
1934-10-26T16 Lu +d +26.68
1934-10-26T16 Sa Pg +321.49
1934-10-27T16 Ju c +213.59
1934-10-27T17 Pl Rg +116.07
1934-10-29T12 Ju v +213.98
1934-10-30T07 Lu xd +125.68
1934-10-30T15 Lu V +129.83
1934-10-30T17 Lu a 0.002702
1934-11-02T03 Me p 0.6722
1934-11-02T21 Me V +220.47
1934-11-03T04 Me c +220.08
1934-11-04T10 Me xd +218.47
1934-11-04T12
** 
B +143.69
1934-11-07T04 Lu c +224.09
1934-11-09T21 Lu d −26.59
1934-11-11T19 Lu v +288.37
1934-11-12T06 Me Pg +212.94
1934-11-12T12 Lu p 0.002472
1934-11-12T21 Lu xa +304.11
1934-11-13T18 Me +d −10.50
1934-11-17T10 Ve a 1.713
1934-11-18T04
** 
S +198.76
1934-11-18T11 Ve o +235.35
1934-11-19T13 Me e −19.43
1934-11-21T04 Lu o +58.19
1934-11-23T00 Lu +d +26.53
1934-11-26T09 Lu xd +122.78
1934-11-27T14 Lu a 0.002704
1934-11-27T15 Lu V +137.62
1934-12-01T15 Ve xa +251.87
1934-12-02T19
** 
B +153.47
1934-12-06T17 Lu c +253.93
1934-12-07T02 Ve v +258.76
1934-12-07T05 Lu d −26.50
1934-12-08T23 Lu v +286.48
1934-12-09T08 Lu p 0.002438
1934-12-10T00 Lu xa +301.87
1934-12-12T18
** 
b +96.85
1934-12-12T18 Me xa +249.99
1934-12-14T09 Ne d +6.94
1934-12-17T06 Ne Rg +164.58
1934-12-17T22
** 
S +224.00
1934-12-19T01 Ve d −24.07
1934-12-20T07 Lu +d +26.51
1934-12-20T20 Lu o +88.30
1934-12-23T14 Lu xd +121.24
1934-12-25T09 Lu a 0.002710
1934-12-25T13 Lu V +144.49
1934-12-27T00 Me a 1.444
1934-12-29T07 Me d −24.93
1934-12-31T12 Me o +279.37[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1934.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07