AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1932

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1932


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1932] [Q 1932]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1932-01-02T00 Ma a 2.383
1932-01-02T10 Lu p 0.002473
1932-01-03T11 Lu v +223.81
1932-01-06T18 Lu d −28.46
1932-01-07T04
** 
B +187.74
1932-01-07T23 Lu c +286.48
1932-01-11T08 Me e −23.38
1932-01-12T08 Pl V +111.06
1932-01-12T12 Pl c +111.06
1932-01-13T15 Lu xa +358.40
1932-01-14T16 Pl p 39.86
1932-01-15T07 Lu V +17.74
1932-01-15T09 Lu a 0.002703
1932-01-16T15 Sa v +295.61
1932-01-16T18 Sa a 10.98
1932-01-16T23 Sa c +295.65
1932-01-21T03 Lu +d +28.52
1932-01-22T03 Me xa +279.66
1932-01-23T13 Lu o +122.36
1932-01-24T03 Me d −23.13
1932-01-24T23
** 
S +287.70
1932-01-26T22 Lu v +169.89
1932-01-27T09 Lu p 0.002459
1932-01-27T10 Lu xd +177.30
1932-02-01T06 Ma c +311.18
1932-02-03T00 Lu d −28.59
1932-02-06T14 Lu c +316.62
1932-02-07T04 Ju p 4.345
1932-02-07T12 Ju V +137.66
1932-02-07T14 Ju o +137.64
1932-02-09T20 Lu xa +356.52
1932-02-11T11
** 
B +174.87
1932-02-12T05 Lu a 0.002707
1932-02-12T06 Lu V +25.41
1932-02-17T12 Lu +d +28.67
1932-02-19T03 Ma v +325.30
1932-02-19T07 Me a 1.391
1932-02-22T02 Lu o +152.25
1932-02-23T17 Lu xd +176.21
1932-02-23T22 Lu v +179.38
1932-02-24T01 Lu p 0.002422
1932-02-24T20
** 
S +223.41
1932-02-25T06 Ve xd +15.03
1932-02-26T09 Ne o +156.61
1932-02-26T11 Me o +336.37
1932-02-26T17 Ne V +156.60
1932-02-27T02 Ne p 29.18
1932-03-01T06 Lu d −28.71
1932-03-05T20 Me v +352.29
1932-03-07T07 Lu c +346.55
1932-03-08T02 Lu xa +356.14
1932-03-10T21 Lu a 0.002713
1932-03-11T00 Lu V +30.52
1932-03-11T18 Me xd +3.65
1932-03-12T22
** 
B +146.71
1932-03-15T21 Lu +d +28.74
1932-03-22T03 Lu xd +176.22
1932-03-22T12 Lu o +181.69
1932-03-23T06 Me e +18.52
1932-03-23T09 Lu p 0.002394
1932-03-23T10 Lu v +195.64
1932-03-25T12
** 
S +187.83
1932-03-28T12 Lu d −28.71
1932-03-31T10 Me Rg +25.05
1932-03-31T20 Me +d +12.77
1932-04-02T15 Pl Pg +109.95
1932-04-04T09 Lu xa +356.22
1932-04-06T01 Lu c +16.04
1932-04-06T23 Lu V +26.90
1932-04-07T01 Ju +d +17.97
1932-04-07T05 Lu a 0.002717
1932-04-08T13 Ju Pg +132.60
1932-04-09T03 Ur v +19.32
1932-04-09T09 Ur c +19.34
1932-04-09T13
** 
B +134.66
1932-04-10T02 Ur a 20.97
1932-04-10T10 Me c +20.35
1932-04-11T06 Me V +19.71
1932-04-12T04 Lu +d +28.67
1932-04-13T19 Me p 0.5769
1932-04-15T17 Pl +d +22.57
1932-04-18T14 Lu xd +175.90
1932-04-19T03 Me xa +14.75
1932-04-19T11 Ve e +45.60
1932-04-20T20 Lu p 0.002385
1932-04-20T21 Lu o +210.58
1932-04-21T00 Lu v +212.43
1932-04-22T20
** 
S +182.52
1932-04-24T00 Me Pg +13.74
1932-04-24T20 Lu d −28.61
1932-04-28T21 Me d +3.79
1932-05-01T13 Lu xa +355.45
1932-05-03T14 Lu V +19.63
1932-05-04T08 Lu a 0.002717
1932-05-05T18 Lu c +45.02
1932-05-06T13 Ve +d +27.26
1932-05-08T03
** 
B +131.18
1932-05-08T05
** 
s +139.19
1932-05-08T07 Me e −26.24
1932-05-09T09 Lu +d +28.52
1932-05-10T04 Sa +d −19.35
1932-05-14T15 Sa Rg +304.76
1932-05-15T01 Ne +d +10.34
1932-05-15T21 Lu xd +174.31
1932-05-16T07 Ne Pg +155.20
1932-05-19T05 Lu p 0.002397
1932-05-19T11 Lu v +227.81
1932-05-20T05 Lu o +238.96
1932-05-21T02
** 
S +172.08
1932-05-22T05 Lu d −28.48
1932-05-28T15 Lu xa +353.31
1932-05-31T01 Lu V +21.67
1932-05-31T17 Lu a 0.002713
1932-06-04T09 Lu c +73.52
1932-06-05T14 Lu +d +28.41
1932-06-05T21
** 
B +119.83
1932-06-07T17 Ve Rg +105.44
1932-06-07T18 Me xd +69.97
1932-06-11T23 Lu xd +171.63
1932-06-12T22 Me v +81.30
1932-06-13T12 Me o +82.50
1932-06-13T15 Me a 1.323
1932-06-15T20 Ve xa +104.12
1932-06-16T10 Lu p 0.002423
1932-06-16T17 Lu v +240.28
1932-06-18T12 Lu o +267.04
1932-06-18T15 Lu d −28.39
1932-06-18T22
** 
S +160.28
1932-06-19T08 Me +d +24.99
1932-06-21T19
** 
b +129.60
1932-06-24T17 Lu xa +350.39
1932-06-27T21 Lu V +28.06
1932-06-28T09 Lu a 0.002706
1932-06-29T01 Ve p 0.2899
1932-06-29T03 Ve V +97.22
1932-06-29T04 Ve c +97.20
1932-07-02T20 Lu +d +28.41
1932-07-03T16
** 
B +116.81
1932-07-03T22 Lu c +101.72
1932-07-09T00 Lu xd +168.96
1932-07-10T00 Ma xd +72.42
1932-07-11T19 Pl a 41.74
1932-07-13T22 Lu p 0.002457
1932-07-14T05 Pl v +111.70
1932-07-14T09 Lu v +245.60
1932-07-14T12 Pl o +111.71
1932-07-15T23 Lu d −28.45
1932-07-16T02 Me xa +139.71
1932-07-17T09
** 
S +163.88
1932-07-17T21 Lu o +295.03
1932-07-20T15 Me e +26.88
1932-07-20T20 Ve Pg +88.91
1932-07-21T21 Lu xa +348.10
1932-07-23T20 Ve d +17.67
1932-07-24T13 Sa o +301.42
1932-07-24T18 Sa p 8.958
1932-07-24T20 Sa V +301.40
1932-07-25T20 Lu V +35.53
1932-07-26T03 Lu a 0.002702
1932-07-26T13
** 
s +137.27
1932-07-27T22 Ur +d +8.51
1932-07-29T06 Ur Rg +23.39
1932-07-30T04 Lu +d +28.50
1932-08-01T02
** 
B +120.76
1932-08-02T09 Lu c +129.86
1932-08-03T17 Me Rg +151.91
1932-08-05T03 Lu xd +167.41
1932-08-07T18 Me d +6.92
1932-08-08T07 Lu p 0.002470
1932-08-08T17 Ma +d +23.80
1932-08-08T20 Lu v +220.14
1932-08-12T06 Lu d −28.56
1932-08-14T02
** 
S +162.81
1932-08-14T08 Me p 0.6074
1932-08-16T07 Lu o +323.22
1932-08-16T17 Me V +145.15
1932-08-17T14 Me c +144.43
1932-08-18T04 Lu xa +347.13
1932-08-22T19 Lu V +43.26
1932-08-22T21 Lu a 0.002703
1932-08-23T08 Ve +d +18.62
1932-08-26T12 Lu +d +28.61
1932-08-26T21 Ju c +153.39
1932-08-26T23 Ju a 6.397
1932-08-27T09 Ju v +153.50
1932-08-27T09 Me Pg +139.26
1932-08-29T01
** 
B +116.13
1932-08-30T14 Ne a 31.18
1932-08-31T08 Ne c +157.73
1932-08-31T11 Ne v +157.73
1932-08-31T19 Lu c +158.16
1932-09-01T10 Lu xd +167.08
1932-09-02T06 Me +d +13.95
1932-09-03T16 Me e −18.06
1932-09-03T17 Me xd +142.92
1932-09-03T19 Lu p 0.002443
1932-09-03T20 Lu v +201.64
1932-09-08T11 Lu d −28.62
1932-09-08T12 Ve e −45.92
1932-09-11T16
** 
S +161.68
1932-09-14T12 Lu xa +347.14
1932-09-14T21 Lu o +351.82
1932-09-19T15 Lu a 0.002709
1932-09-19T18 Lu V +50.62
1932-09-20T05 Me v +169.24
1932-09-22T20 Lu +d +28.61
1932-09-26T13
** 
B +122.26
1932-09-28T21 Lu xd +167.10
1932-09-29T12 Me o +186.22
1932-09-30T05 Lu c +186.85
1932-10-01T17 Lu p 0.002409
1932-10-01T19 Lu v +210.77
1932-10-02T16 Sa Pg +298.11
1932-10-04T08 Sa d −21.01
1932-10-05T00 Pl d +22.21
1932-10-05T17 Lu d −28.56
1932-10-06T23 Ve xd +149.73
1932-10-07T00 Me a 1.418
1932-10-10T21
** 
S +174.77
1932-10-11T18 Lu xa +346.93
1932-10-12T01 Me xa +207.47
1932-10-14T08 Ur p 18.95
1932-10-14T13 Lu o +20.98
1932-10-14T22 Ur V +21.39
1932-10-14T22 Ur o +21.39
1932-10-17T05 Lu a 0.002715
1932-10-17T09 Lu V +54.99
1932-10-20T03 Lu +d +28.48
1932-10-23T08
** 
b +117.04
1932-10-24T12 Pl Rg +113.45
1932-10-25T09
** 
B +135.59
1932-10-26T06 Lu xd +166.24
1932-10-29T14 Lu c +215.98
1932-10-30T02 Lu p 0.002388
1932-10-30T05 Lu v +225.16
1932-11-02T01 Lu d −28.42
1932-11-07T20 Lu xa +345.44
1932-11-08T19
** 
S +194.46
1932-11-12T21 Lu V +45.80
1932-11-13T07 Lu o +50.72
1932-11-13T10 Lu a 0.002717
1932-11-14T21 Me e +22.46
1932-11-15T04
** 
s +117.93
1932-11-16T09 Lu +d +28.31
1932-11-18T08 Me d −25.38
1932-11-22T10 Lu xd +163.79
1932-11-23T12
** 
B +149.47
1932-11-24T16 Me Rg +260.59
1932-11-27T14 Lu p 0.002386
1932-11-27T16 Lu v +240.58
1932-11-28T00 Lu c +245.61
1932-11-29T10 Lu d −28.27
1932-11-30T16 Me xd +257.42
1932-12-04T12 Me p 0.6783
1932-12-04T15 Me V +252.40
1932-12-04T16 Me c +252.36
1932-12-04T21 Lu xa +342.52
1932-12-06T18
** 
S +201.28
1932-12-09T16 Lu V +40.38
1932-12-09T17 Ne d +8.51
1932-12-10T12 Lu a 0.002715
1932-12-12T10 Ne Rg +160.19
1932-12-13T02 Lu o +80.89
1932-12-13T14 Lu +d +28.22
1932-12-14T08 Me +d −18.21
1932-12-14T10 Me Pg +244.32
1932-12-14T14
** 
b +106.52
1932-12-19T11 Lu xd +160.62
1932-12-21T05
** 
B +151.56
1932-12-23T20 Me e −21.90
1932-12-26T01 Lu p 0.002407
1932-12-26T03 Lu v +255.30
1932-12-26T21 Lu d −28.23
1932-12-27T02 Ur d +7.04
1932-12-27T11 Lu c +275.54
1932-12-28T19 Ur Pg +19.44
1933-01-01T00 Lu xa +339.53[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1932.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07