AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1929

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1929


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1929] [Q 1929]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1929-01-02T12
** 
S +244.60
1929-01-05T08 Me v +295.11
1929-01-06T18 Lu xd +239.72
1929-01-07T03 Lu V +244.08
1929-01-07T16 Lu a 0.002714
1929-01-08T06 Pl V +107.30
1929-01-08T12 Pl c +107.30
1929-01-10T01 Lu d −26.39
1929-01-10T04 Pl p 40.57
1929-01-11T00 Lu c +290.32
1929-01-19T05
** 
B +153.83
1929-01-20T19 Lu xa +58.51
1929-01-22T15 Me e +18.57
1929-01-23T04 Me xd +321.27
1929-01-23T11 Lu p 0.002417
1929-01-23T12 Lu +d +26.43
1929-01-23T19 Lu v +103.04
1929-01-25T07 Lu o +124.86
1929-01-27T11 Ma Pg +80.99
1929-01-27T19 Ve xd +353.84
1929-01-29T05 Me Rg +324.39
1929-01-29T14
** 
b +124.99
1929-01-31T10
** 
S +200.06
1929-02-02T05 Me +d −11.26
1929-02-02T20 Lu xd +237.31
1929-02-03T22 Lu V +250.19
1929-02-04T08 Lu a 0.002708
1929-02-06T07 Lu d −26.49
1929-02-07T03 Me c +317.90
1929-02-07T11 Ve e +46.79
1929-02-07T16 Me V +317.24
1929-02-09T03 Me p 0.6478
1929-02-09T17 Lu c +320.53
1929-02-15T03
** 
B +149.49
1929-02-16T20 Lu xa +55.58
1929-02-18T20 Ne V +150.02
1929-02-19T03 Ne o +150.01
1929-02-19T14 Me Pg +308.90
1929-02-19T16 Ne p 29.15
1929-02-19T20 Lu +d +26.60
1929-02-20T06 Lu p 0.002455
1929-02-20T20 Lu v +112.92
1929-02-22T20 Sa d −22.27
1929-02-23T19 Lu o +154.70
1929-02-27T04 Me d −16.67
1929-02-27T16
** 
s +136.72
1929-02-28T11
** 
S +200.83
1929-03-01T22 Lu xd +234.18
1929-03-02T12 Me xa +314.38
1929-03-03T22 Lu V +258.22
1929-03-04T04 Lu a 0.002703
1929-03-04T22 Me e −27.23
1929-03-05T15 Lu d −26.71
1929-03-11T08 Lu c +350.30
1929-03-15T19
** 
B +141.10
1929-03-15T21 Lu xa +52.84
1929-03-17T14 Lu p 0.002474
1929-03-18T05 Lu v +86.02
1929-03-19T02 Lu +d +26.83
1929-03-25T07 Lu o +184.20
1929-03-28T12 Ur c +7.36
1929-03-28T15
** 
S +183.21
1929-03-28T15 Ur v +7.36
1929-03-29T02 Lu xd +231.97
1929-03-29T08 Ur a 21.05
1929-03-30T02 Ve Rg +38.05
1929-03-30T06 Pl Pg +106.21
1929-03-31T23 Lu V +266.08
1929-04-01T00 Lu a 0.002703
1929-04-01T23 Lu d −26.93
1929-04-02T10 Ve +d +20.90
1929-04-09T15 Sa Rg +270.52
1929-04-09T20 Lu c +19.51
1929-04-12T02 Lu xa +51.47
1929-04-12T17
** 
B +128.76
1929-04-12T18 Lu v +61.14
1929-04-12T21 Lu p 0.002445
1929-04-14T02 Me a 1.338
1929-04-14T21
** 
b +126.49
1929-04-15T07 Lu +d +27.00
1929-04-17T11 Me o +26.81
1929-04-20T08 Ve V +29.84
1929-04-20T08 Ve p 0.2849
1929-04-20T09 Ve c +29.81
1929-04-21T01 Me v +34.41
1929-04-21T03 Me xd +34.57
1929-04-23T21 Lu o +213.25
1929-04-24T14 Pl +d +21.94
1929-04-25T08 Lu xd +231.25
1929-04-26T08
** 
S +172.65
1929-04-28T18 Lu a 0.002707
1929-04-28T19 Lu V +272.45
1929-04-29T07 Lu d −27.05
1929-05-09T02 Ne +d +12.53
1929-05-09T06 Lu c +48.13
1929-05-09T11 Lu xa +51.27
1929-05-09T20 Ne Pg +148.59
1929-05-10T16
** 
B +127.79
1929-05-10T20 Lu p 0.002412
1929-05-10T21 Lu v +72.19
1929-05-11T15 Ve Pg +21.65
1929-05-12T03 Ju v +52.68
1929-05-12T15 Lu +d +27.05
1929-05-14T13 Ju c +53.24
1929-05-15T19 Me e +21.83
1929-05-16T17 Ju a 6.013
1929-05-17T00 Me +d +25.10
1929-05-19T08 Ve xa +22.76
1929-05-22T15 Lu xd +231.31
1929-05-23T00 Ve d +8.75
1929-05-23T12 Lu o +241.89
1929-05-24T19
** 
S +175.40
1929-05-26T07 Lu V +274.85
1929-05-26T07 Lu a 0.002713
1929-05-26T13 Lu d −27.04
1929-05-28T09 Me Rg +82.45
1929-05-29T11 Me xa +82.39
1929-06-04T10
** 
s +144.88
1929-06-05T21 Lu xa +51.20
1929-06-07T13 Lu c +76.31
1929-06-07T20
** 
B +128.25
1929-06-08T03 Lu p 0.002392
1929-06-08T07 Lu v +87.13
1929-06-08T22 Me p 0.5502
1929-06-09T00 Lu +d +27.02
1929-06-09T08 Me V +78.16
1929-06-09T10 Me c +78.11
1929-06-09T13
** 
b +144.86
1929-06-18T20 Sa V +267.23
1929-06-18T20 Lu xd +230.97
1929-06-18T23 Sa o +267.22
1929-06-19T03 Sa p 9.029
1929-06-20T22 Me d +18.06
1929-06-21T08 Me Pg +73.87
1929-06-21T12
** 
S +174.00
1929-06-22T00 Lu V +268.26
1929-06-22T04 Lu o +270.26
1929-06-22T12 Lu a 0.002716
1929-06-22T19 Lu d −26.99
1929-06-29T08 Ve e −45.66
1929-06-29T20
** 
s +145.53
1929-07-03T05 Lu xa +50.16
1929-07-03T16 Me e −21.40
1929-07-06T00
** 
B +126.64
1929-07-06T10 Lu +d +26.99
1929-07-06T13 Lu p 0.002389
1929-07-06T17 Lu v +102.16
1929-07-06T20 Lu c +104.26
1929-07-08T07 Pl a 42.45
1929-07-10T11 Pl o +107.92
1929-07-10T12 Pl v +107.92
1929-07-10T22 Sa +d −22.21
1929-07-15T14 Ur +d +3.85
1929-07-15T23 Lu xd +229.34
1929-07-17T03 Ur Rg +11.39
1929-07-18T03 Me xd +100.68
1929-07-18T21 Lu V +263.76
1929-07-19T08 Me +d +23.05
1929-07-19T16 Lu a 0.002714
1929-07-20T00 Lu d −27.01
1929-07-20T09
** 
S +171.53
1929-07-21T19 Lu o +298.51
1929-07-27T15 Me v +120.08
1929-07-30T09 Lu xa +47.79
1929-07-31T12 Me o +128.15
1929-08-02T19 Lu +d +27.07
1929-08-03T19
** 
B +127.44
1929-08-03T21 Lu p 0.002405
1929-08-04T01 Me a 1.350
1929-08-04T02 Lu v +116.29
1929-08-05T03 Lu c +132.24
1929-08-11T08 Ve +d +21.55
1929-08-12T01 Lu xd +226.57
1929-08-15T11 Lu V +267.75
1929-08-16T03 Lu a 0.002709
1929-08-16T06 Lu d −27.14
1929-08-19T03
** 
S +179.05
1929-08-20T09 Lu o +326.88
1929-08-24T03 Ne a 31.15
1929-08-24T19 Ne c +151.13
1929-08-25T04 Ne v +151.14
1929-08-25T11 Me xa +173.08
1929-08-26T10 Lu xa +44.91
1929-08-29T00 Sa Pg +263.90
1929-08-30T03 Lu +d +27.25
1929-08-31T22 Lu p 0.002435
1929-09-01T05 Lu v +127.19
1929-09-01T15
** 
B +136.77
1929-09-03T11 Lu c +160.49
1929-09-08T04 Lu xd +223.86
1929-09-09T12 Ve xd +130.65
1929-09-12T09 Lu V +274.79
1929-09-12T10 Me e +26.67
1929-09-12T13 Lu d −27.35
1929-09-12T19 Lu a 0.002704
1929-09-17T04
** 
S +193.17
1929-09-18T23 Lu o +355.55
1929-09-22T12 Lu xa +42.84
1929-09-25T18 Me Rg +203.37
1929-09-25T23 Me d −12.59
1929-09-26T09 Lu +d +27.45
1929-09-28T00 Lu p 0.002467
1929-09-28T12 Lu v +126.99
1929-09-30T16
** 
B +144.89
1929-10-02T08 Ur p 19.04
1929-10-02T22 Lu c +189.23
1929-10-03T00 Ur V +9.39
1929-10-03T02 Ur o +9.39
1929-10-03T10 Ju +d +21.95
1929-10-05T09 Ju Rg +76.41
1929-10-05T10 Lu xd +222.37
1929-10-05T19 Pl d +21.67
1929-10-06T10 Me p 0.6579
1929-10-07T17 Me V +195.09
1929-10-08T06 Me c +194.49
1929-10-09T21 Lu d −27.53
1929-10-10T10 Lu V +283.14
1929-10-10T14 Lu a 0.002702
1929-10-14T02 Me xd +188.94
1929-10-15T12
** 
S +198.49
1929-10-17T05 Me Pg +188.04
1929-10-18T12 Lu o +24.64
1929-10-19T15 Me +d −2.09
1929-10-19T18 Lu xa +42.16
1929-10-20T19 Pl Rg +109.64
1929-10-22T20 Ma xa +221.20
1929-10-22T22 Lu p 0.002464
1929-10-23T01 Lu v +88.86
1929-10-23T14 Lu +d +27.57
1929-10-23T17 Me e −18.27
1929-10-28T07
** 
B +152.72
1929-10-29T04 Ma a 2.508
1929-11-01T12 Lu c +218.60
1929-11-01T18 Lu xd +222.16
1929-11-06T05 Lu d −27.58
1929-11-07T10 Lu a 0.002706
1929-11-07T12 Lu V +292.04
1929-11-10T09 Me v +217.41
1929-11-14T13
** 
S +230.78
1929-11-16T04 Lu xa +42.25
1929-11-17T00 Lu o +54.18
1929-11-19T06 Lu p 0.002428
1929-11-19T07 Lu v +88.21
1929-11-19T22 Lu +d +27.56
1929-11-21T10 Me xa +235.16
1929-11-27T11 Me o +244.74
1929-11-27T19
** 
B +175.70
1929-11-29T01 Lu xd +222.17
1929-11-29T03 Me a 1.451
1929-12-01T04 Lu c +248.53
1929-12-02T12 Ju p 4.071
1929-12-03T07 Ma c +250.68
1929-12-03T12 Lu d −27.52
1929-12-03T13 Ju V +71.37
1929-12-03T17 Ne d +10.78
1929-12-03T22 Ju o +71.32
1929-12-05T04 Lu a 0.002713
1929-12-05T11 Me V +257.26
1929-12-05T12 Lu V +300.16
1929-12-06T02 Ne Rg +153.59
1929-12-13T06 Sa d −22.64
1929-12-13T13 Lu xa +41.64
1929-12-15T08 Ur d +2.32
1929-12-15T15 Me v +273.22
1929-12-15T17 Me d −25.50
1929-12-16T04
** 
S +275.72
1929-12-16T11 Lu o +84.07
1929-12-17T03 Ur Pg +7.46
1929-12-17T07 Lu +d +27.50
1929-12-17T12 Lu p 0.002396
1929-12-17T14 Lu v +100.89
1929-12-25T00 Sa a 11.03
1929-12-25T04 Sa c +272.92
1929-12-25T14 Sa v +272.97
1929-12-26T05 Lu xd +221.02
1929-12-30T01 Ve xa +268.63
1929-12-30T13 Ve v +269.28
1929-12-30T18 Lu d −27.48
1929-12-30T23 Lu c +278.84
1929-12-31T11 Ma d −24.11[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1929.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07