AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1928

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1928


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1928] [Q 1928]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1928-01-02T04 Me d −24.75
1928-01-03T16 Me a 1.439
1928-01-03T22 Lu p 0.002451
1928-01-04T00 Lu v +59.71
1928-01-05T08 Lu xa +78.64
1928-01-06T09
** 
S +221.37
1928-01-06T22 Lu +d +24.98
1928-01-07T06 Lu o +105.72
1928-01-07T11 Pl c +106.08
1928-01-07T17 Pl V +106.08
1928-01-09T12 Me o +288.28
1928-01-09T16 Pl p 40.80
1928-01-15T18 Lu a 0.002703
1928-01-15T21 Lu V +215.67
1928-01-19T11 Lu xd +258.22
1928-01-21T06 Lu d −24.99
1928-01-21T18 Ma d −23.94
1928-01-22T20
** 
B +156.84
1928-01-22T20 Lu c +301.59
1928-01-23T19 Me v +312.43
1928-01-23T22
** 
b +78.85
1928-01-28T10 Lu v +19.20
1928-01-29T11 Lu p 0.002475
1928-02-01T13 Lu xa +77.42
1928-02-02T19 Ve d −22.14
1928-02-03T06 Lu +d +25.04
1928-02-05T17
** 
S +210.23
1928-02-05T20 Lu o +135.81
1928-02-06T07 Me xd +334.04
1928-02-09T01 Me e +18.19
1928-02-09T03
** 
s +80.12
1928-02-12T15 Lu a 0.002703
1928-02-12T23 Lu V +224.36
1928-02-15T14 Me Rg +340.78
1928-02-15T15 Lu xd +256.11
1928-02-17T14 Lu d −25.13
1928-02-17T16 Ne o +147.81
1928-02-17T22 Ne V +147.80
1928-02-18T07 Ne p 29.14
1928-02-18T13 Me +d −4.95
1928-02-21T09 Lu c +331.54
1928-02-21T15
** 
B +147.81
1928-02-23T23 Lu v +8.94
1928-02-24T11 Lu p 0.002447
1928-02-24T15 Me c +334.79
1928-02-24T22 Ve xa +302.80
1928-02-25T08 Me V +334.01
1928-02-27T06 Me p 0.6304
1928-02-28T14 Lu xa +74.77
1928-03-01T11 Lu +d +25.22
1928-03-05T09
** 
S +195.05
1928-03-06T11 Lu o +165.67
1928-03-06T20
** 
b +71.89
1928-03-08T16 Me Pg +326.06
1928-03-11T10 Lu a 0.002707
1928-03-11T23 Lu V +232.05
1928-03-13T17 Lu xd +253.03
1928-03-15T00 Me d −12.07
1928-03-15T15 Me xa +328.32
1928-03-15T23 Lu d −25.36
1928-03-16T07 Sa d −21.38
1928-03-21T03
** 
B +139.48
1928-03-21T20 Lu c +53.73
1928-03-22T11 Me e −27.74
1928-03-23T03 Lu v +20.17
1928-03-23T04 Ve v +336.23
1928-03-23T10 Lu p 0.002412
1928-03-23T22 Ur v +3.36
1928-03-24T06 Ur c +3.38
1928-03-25T02 Ur a 21.07
1928-03-26T15 Lu xa +71.81
1928-03-28T16 Lu +d +25.46
1928-03-28T18 Sa Rg +259.14
1928-03-28T19 Pl Pg +104.99
1928-04-03T15
** 
S +183.84
1928-04-04T22 Ve V +351.86
1928-04-05T03 Lu o +195.12
1928-04-05T10 Ju v +16.28
1928-04-06T14 Ju c +16.56
1928-04-07T23 Lu a 0.002713
1928-04-08T02 Ju a 5.952
1928-04-08T15 Lu V +236.46
1928-04-09T19 Lu xd +250.54
1928-04-12T06 Lu d −25.60
1928-04-12T13 Ma v +333.81
1928-04-13T19 Ve v +2.76
1928-04-19T12
** 
B +131.05
1928-04-20T05 Lu c +29.89
1928-04-20T14 Lu v +35.56
1928-04-20T19 Lu p 0.002391
1928-04-22T21 Lu xa +69.96
1928-04-24T23 Lu +d +25.67
1928-04-28T05 Pl +d +21.71
1928-05-01T04 Me a 1.328
1928-05-03T12 Me o +42.81
1928-05-03T18
** 
S +175.46
1928-05-04T06 Me xd +44.49
1928-05-04T20 Lu o +224.10
1928-05-05T04 Lu a 0.002716
1928-05-05T15 Lu V +233.45
1928-05-05T19 Me v +47.79
1928-05-06T18 Ne +d +13.22
1928-05-06T23 Lu xd +249.53
1928-05-07T09 Ne Pg +146.39
1928-05-09T13 Lu d −25.74
1928-05-10T05 Ve V +35.21
1928-05-16T10 Ve v +42.81
1928-05-18T19
** 
B +129.00
1928-05-19T03 Lu v +52.20
1928-05-19T05 Lu p 0.002389
1928-05-19T13 Lu c +58.31
1928-05-20T07 Lu xa +69.52
1928-05-22T09 Lu +d +25.76
1928-05-26T15 Me +d +25.65
1928-05-30T17 Ve V +60.36
1928-06-01T07 Lu V +226.54
1928-06-01T08 Lu a 0.002714
1928-06-02T11
** 
S +176.49
1928-06-03T03 Me e +23.48
1928-06-03T05 Lu xd +249.54
1928-06-03T12 Lu o +252.66
1928-06-05T19 Lu d −25.75
1928-06-06T20 Sa o +255.84
1928-06-07T00 Sa p 9.011
1928-06-07T00 Sa V +255.83
1928-06-11T14 Me xa +101.53
1928-06-16T13 Lu p 0.002405
1928-06-16T15 Lu v +68.26
1928-06-16T16 Me Rg +102.51
1928-06-16T17 Lu xa +69.51
1928-06-16T20
** 
B +128.58
1928-06-17T02 Ve xd +81.66
1928-06-17T20 Lu c +86.37
1928-06-18T19 Lu +d +25.74
1928-06-20T12
** 
s +138.77
1928-06-27T05 Ve +d +23.78
1928-06-27T10 Me p 0.5593
1928-06-28T16 Lu V +227.76
1928-06-28T20 Lu a 0.002709
1928-06-29T01 Me V +97.80
1928-06-29T13 Me c +97.52
1928-06-30T07 Ve a 1.736
1928-06-30T12 Lu xd +249.40
1928-06-30T21
** 
S +172.56
1928-07-01T03
** 
b +138.30
1928-07-01T11 Ve o +99.35
1928-07-03T01 Lu d −25.73
1928-07-03T02 Lu o +280.92
1928-07-04T11 Me d +18.58
1928-07-06T19 Pl a 42.69
1928-07-09T12 Pl o +106.70
1928-07-09T16 Pl v +106.71
1928-07-10T19 Me Pg +93.28
1928-07-11T05 Ur +d +2.27
1928-07-12T19 Ur Rg +7.40
1928-07-14T01 Lu xa +68.90
1928-07-14T14 Lu p 0.002435
1928-07-14T19
** 
B +126.54
1928-07-14T22 Lu v +81.64
1928-07-16T04 Lu +d +25.74
1928-07-17T04 Lu c +114.35
1928-07-21T11 Me e −20.05
1928-07-26T10 Lu V +233.10
1928-07-26T12 Lu a 0.002703
1928-07-27T17 Lu xd +248.11
1928-07-29T13 Me +d +21.77
1928-07-29T21
** 
S +176.51
1928-07-30T07 Lu d −25.76
1928-07-31T05 Sa +d −20.80
1928-07-31T06 Me xd +111.61
1928-08-01T15 Lu o +309.10
1928-08-10T05 Lu xa +66.96
1928-08-10T16 Lu p 0.002466
1928-08-11T07 Lu v +82.64
1928-08-11T10 Me v +133.34
1928-08-12T03
** 
B +135.99
1928-08-12T12 Lu +d +25.82
1928-08-15T13 Lu c +142.46
1928-08-16T12 Me o +143.67
1928-08-16T22 Sa Pg +252.50
1928-08-19T00 Ve v +159.12
1928-08-21T12 Me a 1.366
1928-08-21T14 Ne a 31.14
1928-08-22T00 Ne v +148.92
1928-08-22T06 Ne c +148.93
1928-08-23T06 Lu a 0.002701
1928-08-23T07 Lu V +239.77
1928-08-23T19 Lu xd +245.54
1928-08-26T15 Lu d −25.93
1928-08-27T03 Ju +d +13.65
1928-08-28T13
** 
S +200.07
1928-08-30T08 Ju Rg +40.43
1928-08-31T02 Lu o +337.44
1928-09-03T22 Lu v +31.34
1928-09-04T17 Lu p 0.002465
1928-09-06T05 Lu xa +64.14
1928-09-07T14 Me xa +183.01
1928-09-08T18 Lu +d +26.02
1928-09-09T18
** 
B +157.56
1928-09-14T01 Lu c +170.98
1928-09-19T21 Lu xd +242.67
1928-09-20T01 Lu a 0.002705
1928-09-20T06 Lu V +246.81
1928-09-22T23 Lu d −26.16
1928-09-26T08
** 
S +243.74
1928-09-28T00 Ur p 19.06
1928-09-28T16 Ur V +5.41
1928-09-28T19 Ur o +5.41
1928-09-29T12 Lu o +176.27
1928-09-29T22 Me e +25.73
1928-10-01T13 Lu v +35.56
1928-10-01T22 Lu p 0.002431
1928-10-03T07 Lu xa +61.69
1928-10-05T03 Ma xd +90.81
1928-10-05T23 Lu +d +26.26
1928-10-06T04 Pl d +21.47
1928-10-06T15 Ve xa +219.06
1928-10-08T09
** 
B +183.06
1928-10-09T09
** 
s +192.31
1928-10-11T19 Me d −17.88
1928-10-12T14 Me Rg +219.57
1928-10-13T15 Lu c +200.07
1928-10-14T03
** 
b +192.26
1928-10-17T01 Lu xd +240.86
1928-10-17T19 Lu a 0.002712
1928-10-18T02 Lu V +253.14
1928-10-19T05 Pl Rg +108.39
1928-10-20T07 Lu d −26.36
1928-10-23T00 Me p 0.6680
1928-10-23T23 Me V +211.17
1928-10-24T01
** 
S +291.81
1928-10-24T08 Me c +210.70
1928-10-27T05 Me xd +207.29
1928-10-27T17 Ju p 3.973
1928-10-28T18 Ju V +35.39
1928-10-28T22 Lu o +35.29
1928-10-29T00 Ju o +35.36
1928-10-29T22 Lu v +50.08
1928-10-30T02 Lu p 0.002400
1928-10-30T15 Lu xa +60.57
1928-11-02T06 Lu +d +26.42
1928-11-02T07 Me Pg +203.81
1928-11-04T04 Me +d −7.55
1928-11-04T10
** 
B +193.82
1928-11-09T04
** 
s +201.43
1928-11-09T06 Me e −18.92
1928-11-12T04 Ma Rg +99.29
1928-11-12T09 Lu c +229.77
1928-11-13T07 Lu xd +240.45
1928-11-14T07 Lu a 0.002717
1928-11-14T12 Lu V +254.69
1928-11-16T14 Lu d −26.44
1928-11-19T01
** 
S +281.67
1928-11-19T16 Ve d −25.28
1928-11-27T02 Lu xa +60.52
1928-11-27T09 Lu o +64.90
1928-11-27T13 Lu p 0.002384
1928-11-27T14 Lu v +68.25
1928-11-28T10
** 
B +228.44
1928-11-29T15 Lu +d +26.43
1928-12-01T10 Ne d +11.51
1928-12-03T16 Ne Rg +151.39
1928-12-04T13 Me xa +244.48
1928-12-07T21
** 
S +277.03
1928-12-10T13 Lu xd +240.53
1928-12-10T23 Lu V +245.61
1928-12-11T03 Ur d +0.72
1928-12-11T09 Lu a 0.002717
1928-12-12T05 Lu c +259.96
1928-12-12T22 Ur Pg +3.47
1928-12-13T14 Sa a 11.02
1928-12-13T17 Sa v +261.57
1928-12-13T19 Sa c +261.58
1928-12-13T20 Lu d −26.41
1928-12-15T14 Ma p 0.5850
1928-12-16T08 Me a 1.449
1928-12-18T11 Me o +266.35
1928-12-19T09 Ma V +90.34
1928-12-21T13 Ma o +89.48
1928-12-21T20 Ju d +10.44
1928-12-22T17
** 
B +189.63
1928-12-23T22 Me d −25.16
1928-12-24T12 Lu xa +60.20
1928-12-25T20 Ju Pg +30.43
1928-12-26T02 Lu p 0.002390
1928-12-26T07 Lu v +86.75
1928-12-26T19 Lu o +94.84
1928-12-27T02 Lu +d +26.40
1929-01-01T01 Ma +d +26.79[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1928.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07