AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1928

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1928


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1928] [Q 1928]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1928-01-01T16 Me d −24.75
1928-01-03T04 Me a 1.439
1928-01-03T10 Lu p 0.002451
1928-01-03T12 Lu v +59.62
1928-01-04T20 Lu xa +78.65
1928-01-06T02
** 
S +178.37
1928-01-06T10 Lu +d +24.98
1928-01-06T18 Lu o +105.72
1928-01-09T00 Me o +288.28
1928-01-15T06 Lu a 0.002703
1928-01-15T09 Lu V +215.70
1928-01-18T23 Lu xd +258.23
1928-01-20T18 Lu d −24.99
1928-01-21T06 Ma d −23.94
1928-01-21T22
** 
B +122.73
1928-01-22T08 Lu c +301.60
1928-01-23T07 Me v +312.43
1928-01-23T10
** 
b +78.85
1928-01-27T22 Lu v +19.20
1928-01-28T23 Lu p 0.002475
1928-02-01T01 Lu xa +77.42
1928-02-02T07 Ve d −22.14
1928-02-02T18 Lu +d +25.04
1928-02-04T16
** 
S +172.92
1928-02-05T08 Lu o +135.81
1928-02-05T19 Me xd +334.04
1928-02-08T13 Me e +18.19
1928-02-08T15
** 
s +80.12
1928-02-12T04 Lu a 0.002703
1928-02-12T11 Lu V +224.39
1928-02-15T02 Me Rg +340.78
1928-02-15T03 Lu xd +256.11
1928-02-17T02 Lu d −25.13
1928-02-17T04 Ne o +147.81
1928-02-17T10 Ne V +147.80
1928-02-17T19 Ne p 29.14
1928-02-18T01 Me +d −4.95
1928-02-20T05
** 
B +118.35
1928-02-20T21 Lu c +331.54
1928-02-23T11 Lu v +8.89
1928-02-23T23 Lu p 0.002447
1928-02-24T03 Me c +334.79
1928-02-24T10 Ve xa +302.80
1928-02-24T20 Me V +334.01
1928-02-26T18 Me p 0.6304
1928-02-28T02 Lu xa +74.77
1928-02-29T23 Lu +d +25.22
1928-03-04T01
** 
S +164.86
1928-03-05T23 Lu o +165.67
1928-03-06T08
** 
b +71.89
1928-03-08T04 Me Pg +326.06
1928-03-10T22 Lu a 0.002707
1928-03-11T11 Lu V +232.09
1928-03-13T05 Lu xd +253.03
1928-03-14T12 Me d −12.07
1928-03-15T03 Me xa +328.32
1928-03-15T11 Lu d −25.36
1928-03-15T19 Sa d −21.38
1928-03-19T09
** 
B +114.10
1928-03-21T08 Lu c +53.73
1928-03-21T23 Me e −27.74
1928-03-22T15 Lu v +20.12
1928-03-22T16 Ve v +336.23
1928-03-22T22 Lu p 0.002412
1928-03-23T10 Ur v +3.36
1928-03-23T18 Ur c +3.38
1928-03-24T14 Ur a 21.07
1928-03-26T03 Lu xa +71.81
1928-03-28T04 Lu +d +25.46
1928-03-28T06 Sa Rg +259.14
1928-04-02T03
** 
S +163.93
1928-04-04T10 Ve V +351.87
1928-04-04T15 Lu o +195.13
1928-04-04T22 Ju v +16.28
1928-04-06T02 Ju c +16.56
1928-04-07T11 Lu a 0.002713
1928-04-07T14 Ju a 5.952
1928-04-08T03 Lu V +236.52
1928-04-09T07 Lu xd +250.53
1928-04-11T18 Lu d −25.60
1928-04-12T01 Ma v +333.81
1928-04-13T07 Ve v +2.77
1928-04-17T12
** 
B +115.69
1928-04-19T17 Lu c +29.89
1928-04-20T02 Lu v +35.53
1928-04-20T07 Lu p 0.002391
1928-04-22T09 Lu xa +69.96
1928-04-24T11 Lu +d +25.67
1928-04-30T16 Me a 1.328
1928-05-02T05
** 
S +170.36
1928-05-03T00 Me o +42.81
1928-05-03T18 Me xd +44.49
1928-05-04T08 Lu o +224.11
1928-05-04T16 Lu a 0.002716
1928-05-05T03 Lu V +233.49
1928-05-05T07 Me v +47.79
1928-05-06T06 Ne +d +13.22
1928-05-06T11 Lu xd +249.53
1928-05-06T21 Ne Pg +146.39
1928-05-09T01 Lu d −25.74
1928-05-09T17 Ve V +35.21
1928-05-15T22 Ve v +42.81
1928-05-16T22
** 
B +126.02
1928-05-18T15 Lu v +52.20
1928-05-18T17 Lu p 0.002389
1928-05-19T01 Lu c +58.30
1928-05-19T19 Lu xa +69.52
1928-05-21T21 Lu +d +25.76
1928-05-26T03 Me +d +25.65
1928-05-30T05 Ve V +60.35
1928-05-31T19 Lu V +226.41
1928-05-31T20 Lu a 0.002714
1928-06-01T00
** 
S +186.10
1928-06-02T15 Me e +23.48
1928-06-02T17 Lu xd +249.55
1928-06-03T00 Lu o +252.65
1928-06-05T07 Lu d −25.75
1928-06-06T08 Sa o +255.84
1928-06-06T12 Sa p 9.011
1928-06-06T12 Sa V +255.83
1928-06-11T02 Me xa +101.53
1928-06-15T10
** 
B +133.71
1928-06-16T01 Lu p 0.002405
1928-06-16T03 Lu v +68.27
1928-06-16T04 Me Rg +102.51
1928-06-16T05 Lu xa +69.50
1928-06-16T14 Ve xd +81.66
1928-06-17T08 Lu c +86.37
1928-06-18T07 Lu +d +25.74
1928-06-20T00
** 
s +138.77
1928-06-26T17 Ve +d +23.78
1928-06-26T22 Me p 0.5593
1928-06-28T04 Lu V +227.73
1928-06-28T08 Lu a 0.002709
1928-06-28T13 Me V +97.80
1928-06-29T01 Me c +97.52
1928-06-29T15
** 
S +188.02
1928-06-29T19 Ve a 1.736
1928-06-30T00 Lu xd +249.40
1928-06-30T15
** 
b +138.30
1928-06-30T23 Ve o +99.35
1928-07-02T13 Lu d −25.73
1928-07-02T14 Lu o +280.93
1928-07-03T23 Me d +18.58
1928-07-10T07 Me Pg +93.28
1928-07-10T17 Ur +d +2.27
1928-07-12T07 Ur Rg +7.40
1928-07-13T13 Lu xa +68.90
1928-07-13T14
** 
B +134.24
1928-07-14T02 Lu p 0.002435
1928-07-14T10 Lu v +81.62
1928-07-15T16 Lu +d +25.74
1928-07-16T16 Lu c +114.34
1928-07-20T23 Me e −20.05
1928-07-25T22 Lu V +233.09
1928-07-26T00 Lu a 0.002703
1928-07-27T05 Lu xd +248.11
1928-07-28T23
** 
S +197.63
1928-07-29T01 Me +d +21.77
1928-07-29T19 Lu d −25.76
1928-07-30T17 Sa +d −20.80
1928-07-30T18 Me xd +111.61
1928-08-01T03 Lu o +309.11
1928-08-09T17 Lu xa +66.96
1928-08-10T04 Lu p 0.002466
1928-08-10T19 Lu v +82.59
1928-08-10T22 Me v +133.34
1928-08-11T09
** 
B +148.38
1928-08-12T00 Lu +d +25.82
1928-08-15T01 Lu c +142.46
1928-08-16T00 Me o +143.67
1928-08-16T10 Sa Pg +252.50
1928-08-18T12 Ve v +159.12
1928-08-21T00 Me a 1.366
1928-08-21T02 Ne a 31.14
1928-08-21T12 Ne v +148.92
1928-08-21T18 Ne c +148.93
1928-08-22T18 Lu a 0.002701
1928-08-22T19 Lu V +239.73
1928-08-23T07 Lu xd +245.54
1928-08-26T03 Lu d −25.93
1928-08-26T15 Ju +d +13.65
1928-08-28T07
** 
S +235.33
1928-08-29T20 Ju Rg +40.43
1928-08-30T14 Lu o +337.44
1928-09-03T10 Lu v +31.42
1928-09-04T05 Lu p 0.002465
1928-09-05T17 Lu xa +64.14
1928-09-07T02 Me xa +183.01
1928-09-08T06 Lu +d +26.02
1928-09-10T05
** 
B +173.09
1928-09-13T13 Lu c +170.98
1928-09-19T09 Lu xd +242.68
1928-09-19T13 Lu a 0.002705
1928-09-19T18 Lu V +246.79
1928-09-22T11 Lu d −26.16
1928-09-27T12 Ur p 19.06
1928-09-27T14
** 
S +315.94
1928-09-28T04 Ur V +5.41
1928-09-28T07 Ur o +5.41
1928-09-29T00 Lu o +175.93
1928-09-29T10 Me e +25.73
1928-10-01T01 Lu v +35.60
1928-10-01T10 Lu p 0.002431
1928-10-02T19 Lu xa +61.69
1928-10-04T15 Ma xd +90.81
1928-10-05T11 Lu +d +26.26
1928-10-06T03 Ve xa +219.06
1928-10-08T21
** 
s +192.31
1928-10-11T07 Me d −17.88
1928-10-11T20
** 
B +195.27
1928-10-12T02 Me Rg +219.57
1928-10-13T04 Lu c +200.08
1928-10-13T15
** 
b +192.26
1928-10-16T13 Lu xd +240.86
1928-10-17T07 Lu a 0.002712
1928-10-17T14 Lu V +253.19
1928-10-19T19 Lu d −26.36
1928-10-22T12 Me p 0.6680
1928-10-23T11 Me V +211.17
1928-10-23T20 Me c +210.70
1928-10-26T17 Me xd +207.29
1928-10-27T01
** 
S +303.00
1928-10-27T05 Ju p 3.973
1928-10-28T06 Ju V +35.39
1928-10-28T10 Lu o +35.28
1928-10-28T12 Ju o +35.36
1928-10-29T10 Lu v +50.05
1928-10-29T14 Lu p 0.002400
1928-10-30T03 Lu xa +60.56
1928-11-01T18 Lu +d +26.42
1928-11-01T19 Me Pg +203.81
1928-11-03T16 Me +d −7.55
1928-11-08T16
** 
s +201.43
1928-11-08T18 Me e −18.92
1928-11-10T01
** 
B +207.25
1928-11-11T16 Ma Rg +99.29
1928-11-11T21 Lu c +229.78
1928-11-12T19 Lu xd +240.45
1928-11-13T19 Lu a 0.002717
1928-11-14T00 Lu V +254.75
1928-11-16T02 Lu d −26.44
1928-11-19T04 Ve d −25.28
1928-11-26T14 Lu xa +60.52
1928-11-26T21 Lu o +64.90
1928-11-27T01 Lu p 0.002384
1928-11-27T02 Lu v +68.20
1928-11-29T03 Lu +d +26.43
1928-11-30T16
** 
S +322.22
1928-11-30T22 Ne d +11.51
1928-12-03T04 Ne Rg +151.39
1928-12-04T01 Me xa +244.48
1928-12-10T01 Lu xd +240.53
1928-12-10T11 Lu V +245.58
1928-12-10T15 Ur d +0.72
1928-12-10T21 Lu a 0.002717
1928-12-11T17 Lu c +259.96
1928-12-12T10 Ur Pg +3.47
1928-12-13T02 Sa a 11.02
1928-12-13T05 Sa v +261.57
1928-12-13T07 Sa c +261.58
1928-12-13T08 Lu d −26.41
1928-12-15T02 Ma p 0.5850
1928-12-15T20 Me a 1.449
1928-12-17T23 Me o +266.35
1928-12-18T21 Ma V +90.34
1928-12-19T05
** 
B +172.41
1928-12-21T01 Ma o +89.48
1928-12-21T08 Ju d +10.44
1928-12-23T10 Me d −25.16
1928-12-24T00 Lu xa +60.22
1928-12-25T08 Ju Pg +30.43
1928-12-25T14 Lu p 0.002390
1928-12-25T19 Lu v +86.80
1928-12-26T07 Lu o +94.84
1928-12-26T14 Lu +d +26.40
1928-12-30T20
** 
S +227.68
1928-12-31T13 Ma +d +26.79[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1928.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19