AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1927

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1927


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1927] [Q 1927]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1927-01-03T11 Lu xd +277.21
1927-01-03T19 Lu d −23.35
1927-01-03T20 Lu c +282.49
1927-01-06T02 Pl V +104.87
1927-01-06T12 Pl c +104.86
1927-01-07T03 Lu p 0.002451
1927-01-07T04 Lu v +330.16
1927-01-07T06
** 
B +169.80
1927-01-08T04 Pl p 41.03
1927-01-10T10 Me d −24.26
1927-01-16T09 Lu xa +97.23
1927-01-16T18 Lu +d +23.34
1927-01-17T22 Lu o +116.85
1927-01-20T23
** 
S +222.72
1927-01-21T07 Me a 1.424
1927-01-23T02 Lu a 0.002708
1927-01-23T09 Lu V +183.15
1927-01-27T08
** 
b +106.19
1927-01-28T11 Me o +307.54
1927-01-30T21 Lu xd +276.88
1927-01-31T05 Lu d −23.36
1927-02-02T08 Lu c +312.53
1927-02-04T01 Lu p 0.002414
1927-02-04T02 Lu v +338.14
1927-02-05T21
** 
B +152.21
1927-02-09T06 Me v +328.39
1927-02-12T13 Lu xa +96.40
1927-02-13T00 Lu +d +23.41
1927-02-15T05 Ne V +145.61
1927-02-15T06 Ne o +145.61
1927-02-15T20 Ne p 29.13
1927-02-16T16 Lu o +147.02
1927-02-19T10 Me xd +345.98
1927-02-19T17 Lu a 0.002714
1927-02-20T06 Lu V +189.82
1927-02-20T06
** 
S +197.47
1927-02-25T11 Me e +18.06
1927-02-27T04 Lu xd +275.15
1927-02-27T15 Lu d −23.52
1927-03-01T10 Ju c +339.88
1927-03-01T15 Ju a 5.983
1927-03-01T16 Ju v +339.94
1927-03-03T19 Lu c +342.24
1927-03-04T07 Me Rg +357.52
1927-03-04T10 Lu p 0.002390
1927-03-04T10 Lu v +352.12
1927-03-06T10 Me +d +1.93
1927-03-06T14
** 
B +142.29
1927-03-08T19 Sa d −19.63
1927-03-11T15 Lu xa +94.05
1927-03-12T05 Lu +d +23.61
1927-03-13T14 Me c +352.03
1927-03-14T10 Me V +351.23
1927-03-16T19 Me p 0.6100
1927-03-18T00 Sa Rg +247.67
1927-03-18T10 Lu o +176.84
1927-03-18T22 Lu a 0.002717
1927-03-19T02 Lu V +184.99
1927-03-21T00 Ur c +359.40
1927-03-21T01 Ur v +359.40
1927-03-21T09
** 
S +196.67
1927-03-21T22 Ur a 21.08
1927-03-25T16 Ve xd +33.36
1927-03-26T06 Lu xd +272.18
1927-03-26T23 Lu d −23.77
1927-03-27T02 Me Pg +343.91
1927-03-28T10 Pl Pg +103.78
1927-03-29T18 Me xa +344.25
1927-04-01T17 Me d −6.37
1927-04-01T21 Lu v +6.93
1927-04-01T21 Lu p 0.002386
1927-04-02T04 Lu c +11.46
1927-04-04T01
** 
B +145.59
1927-04-07T16 Lu xa +90.97
1927-04-08T11 Lu +d +23.88
1927-04-10T04 Me e −27.66
1927-04-14T13 Lu V +175.14
1927-04-15T01 Lu a 0.002716
1927-04-15T14 Ma +d +25.07
1927-04-17T03 Lu o +206.15
1927-04-19T00
** 
S +194.47
1927-04-22T07 Lu xd +269.46
1927-04-23T05 Lu d −24.01
1927-04-30T05 Lu v +20.74
1927-04-30T06 Lu p 0.002403
1927-05-01T12 Lu c +40.15
1927-05-03T09
** 
B +139.48
1927-05-03T10 Pl +d +21.47
1927-05-04T21 Lu xa +88.72
1927-05-05T11 Ne +d +13.90
1927-05-05T20 Lu +d +24.09
1927-05-05T21 Ne Pg +144.20
1927-05-12T03 Lu V +179.24
1927-05-12T12 Lu a 0.002711
1927-05-14T18 Ve +d +25.64
1927-05-16T19 Lu o +234.92
1927-05-18T09 Me xd +54.34
1927-05-18T14
** 
S +184.67
1927-05-18T22 Me a 1.323
1927-05-19T10 Lu xd +268.08
1927-05-20T11 Lu d −24.15
1927-05-20T12 Me o +58.92
1927-05-21T09 Me v +60.92
1927-05-26T15 Sa o +244.38
1927-05-26T18 Sa p 8.973
1927-05-26T21 Sa V +244.36
1927-05-28T06 Lu v +30.65
1927-05-28T08 Lu p 0.002434
1927-05-30T21 Lu c +68.46
1927-05-31T18
** 
s +159.04
1927-06-01T06 Lu xa +87.92
1927-06-01T16
** 
B +134.80
1927-06-02T06 Lu +d +24.19
1927-06-05T07 Me +d +25.54
1927-06-09T02 Lu V +186.85
1927-06-09T05 Lu a 0.002705
1927-06-15T08 Lu o +263.25
1927-06-15T16 Lu xd +267.89
1927-06-16T18 Lu d −24.19
1927-06-17T09
** 
S +185.41
1927-06-22T12 Me e +25.08
1927-06-24T06 Lu v +26.06
1927-06-24T09 Lu p 0.002465
1927-06-25T17 Me xa +117.95
1927-06-28T15 Lu xa +87.92
1927-06-29T06 Lu c +96.53
1927-06-29T16 Lu +d +24.18
1927-06-30T16
** 
B +138.84
1927-07-03T02 Ve e +45.44
1927-07-06T07 Pl a 42.92
1927-07-06T10 Me Rg +122.23
1927-07-06T23 Lu a 0.002702
1927-07-07T03 Lu V +195.12
1927-07-07T12
** 
b +154.79
1927-07-07T18 Ur +d +0.67
1927-07-08T10 Pl v +105.47
1927-07-08T11 Pl o +105.47
1927-07-09T09 Ur Rg +3.42
1927-07-13T01 Lu xd +267.89
1927-07-14T02 Lu d −24.18
1927-07-14T19 Lu o +291.35
1927-07-15T06 Ve xa +156.58
1927-07-15T20
** 
S +193.03
1927-07-16T06 Me d +15.87
1927-07-16T22 Me p 0.5755
1927-07-19T05 Me V +116.80
1927-07-19T05 Lu v +353.95
1927-07-19T12 Lu p 0.002464
1927-07-19T23 Me c +116.28
1927-07-20T23 Ju +d +0.12
1927-07-24T12 Ju Rg +3.53
1927-07-25T03 Sa +d −18.51
1927-07-25T22 Lu xa +87.63
1927-07-26T23 Lu +d +24.19
1927-07-28T13
** 
B +145.94
1927-07-28T17 Lu c +124.64
1927-07-30T15 Me Pg +111.77
1927-07-31T21
** 
s +159.80
1927-08-03T18 Lu a 0.002705
1927-08-04T03 Lu V +203.38
1927-08-05T17 Sa Pg +241.03
1927-08-08T16 Me e −19.02
1927-08-09T08 Lu xd +266.94
1927-08-10T11 Lu d −24.23
1927-08-11T05 Me +d +19.66
1927-08-12T22
** 
S +202.49
1927-08-13T04 Lu o +319.45
1927-08-14T09 Me xd +123.11
1927-08-15T12 Lu v +353.36
1927-08-15T15 Lu p 0.002432
1927-08-20T03 Ne a 31.13
1927-08-20T11 Ve Rg +175.00
1927-08-20T18 Ne c +146.73
1927-08-21T04 Ne v +146.74
1927-08-22T01 Lu xa +86.11
1927-08-23T05 Lu +d +24.30
1927-08-26T17
** 
B +149.42
1927-08-27T06 Lu c +153.01
1927-08-27T09 Me v +146.89
1927-08-29T19 Ve d −4.41
1927-08-31T11 Lu a 0.002712
1927-09-01T02 Lu V +211.15
1927-09-02T11 Me o +158.91
1927-09-05T13 Lu xd +264.55
1927-09-06T19 Lu d −24.42
1927-09-09T07 Me a 1.386
1927-09-10T17 Ve c +167.02
1927-09-10T22 Ve V +166.89
1927-09-11T02
** 
S +207.30
1927-09-11T08 Ve p 0.2840
1927-09-11T12 Lu o +347.79
1927-09-12T14 Lu v +3.93
1927-09-12T17 Lu p 0.002401
1927-09-18T01 Lu xa +83.36
1927-09-19T09 Lu +d +24.52
1927-09-21T17 Me xa +192.63
1927-09-21T22 Ju p 3.957
1927-09-22T12 Ju o +358.51
1927-09-22T12 Ju V +358.50
1927-09-24T05
** 
B +157.15
1927-09-24T16 Ur p 19.08
1927-09-25T11 Ur V +1.43
1927-09-25T12 Ur o +1.43
1927-09-25T22 Lu c +181.84
1927-09-27T22 Lu a 0.002717
1927-09-28T19 Lu V +216.06
1927-09-28T19 Ma a 2.613
1927-10-02T02 Ve Pg +158.86
1927-10-02T14 Lu xd +261.55
1927-10-04T03 Lu d −24.67
1927-10-07T19 Pl d +21.26
1927-10-10T02
** 
S +226.96
1927-10-10T21 Lu o +16.58
1927-10-10T23 Lu v +18.22
1927-10-11T03 Lu p 0.002385
1927-10-15T04 Lu xa +80.54
1927-10-15T14 Ve +d +4.02
1927-10-16T16 Lu +d +24.77
1927-10-18T13 Me e +24.52
1927-10-18T17 Pl Rg +107.17
1927-10-21T02 Ma c +206.71
1927-10-24T05
** 
B +167.54
1927-10-25T01 Lu a 0.002718
1927-10-25T13 Lu V +210.13
1927-10-25T15 Lu c +211.24
1927-10-28T03 Me d −21.96
1927-10-29T16 Lu xd +259.36
1927-10-30T04 Me Rg +235.55
1927-10-31T10 Lu d −24.89
1927-11-05T09 Ve xd +176.35
1927-11-07T20
** 
S +230.93
1927-11-08T12 Lu v +34.11
1927-11-08T15 Lu p 0.002389
1927-11-09T06 Lu o +45.87
1927-11-09T08 Me p 0.6746
1927-11-09T23 Me V +227.16
1927-11-10T05 Me c +226.84
1927-11-10T08 Me xd +226.70
1927-11-11T11 Lu xa +78.96
1927-11-13T01 Lu +d +24.95
1927-11-16T19 Ju d −3.88
1927-11-19T09 Me Pg +219.51
1927-11-19T18 Ju Pg +353.61
1927-11-20T15 Me +d −12.46
1927-11-21T04 Lu V +202.71
1927-11-21T04 Ve e −46.69
1927-11-21T07 Lu a 0.002715
1927-11-21T22
** 
B +163.41
1927-11-24T10 Lu c +241.14
1927-11-25T20 Lu xd +258.66
1927-11-27T02 Me e −19.88
1927-11-27T16 Lu d −25.00
1927-11-30T01 Ne d +12.23
1927-12-02T05 Ne Rg +149.19
1927-12-02T22 Sa v +250.13
1927-12-03T03 Sa a 10.99
1927-12-03T08 Sa c +250.18
1927-12-05T21 Ma xa +238.20
1927-12-06T23 Lu v +49.68
1927-12-07T00 Lu p 0.002414
1927-12-07T00
** 
S +227.35
1927-12-07T21 Ur d −0.88
1927-12-08T17 Lu o +75.65
1927-12-08T22 Lu xa +78.69
1927-12-09T16 Ur Pg +359.50
1927-12-10T12 Lu +d +24.99
1927-12-18T16 Me xa +253.95
1927-12-18T21 Lu V +207.46
1927-12-18T22 Lu a 0.002709
1927-12-22T21
** 
B +162.25
1927-12-23T03 Lu xd +258.77
1927-12-24T04 Lu c +271.36
1927-12-24T22 Lu d −24.99[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1927.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07