AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1927

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1927


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1927] [Q 1927]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1927-01-02T23 Lu xd +277.21
1927-01-03T07 Lu d −23.35
1927-01-03T08 Lu c +282.49
1927-01-05T13
** 
B +138.64
1927-01-06T15 Lu p 0.002451
1927-01-06T16 Lu v +330.18
1927-01-09T22 Me d −24.26
1927-01-15T21 Lu xa +97.22
1927-01-16T06 Lu +d +23.34
1927-01-17T10 Lu o +116.84
1927-01-19T07
** 
S +189.52
1927-01-20T19 Me a 1.424
1927-01-22T14 Lu a 0.002708
1927-01-22T21 Lu V +183.12
1927-01-26T20
** 
b +106.19
1927-01-27T23 Me o +307.54
1927-01-30T09 Lu xd +276.88
1927-01-30T17 Lu d −23.36
1927-02-01T20 Lu c +312.53
1927-02-03T13 Lu p 0.002414
1927-02-03T14 Lu v +338.15
1927-02-03T16
** 
B +131.03
1927-02-08T18 Me v +328.39
1927-02-12T01 Lu xa +96.40
1927-02-12T12 Lu +d +23.41
1927-02-14T17 Ne V +145.61
1927-02-14T18 Ne o +145.61
1927-02-15T08 Ne p 29.13
1927-02-16T04 Lu o +147.01
1927-02-18T09
** 
S +183.82
1927-02-18T22 Me xd +345.98
1927-02-19T05 Lu a 0.002714
1927-02-19T18 Lu V +189.76
1927-02-24T23 Me e +18.06
1927-02-26T16 Lu xd +275.14
1927-02-27T03 Lu d −23.52
1927-02-28T22 Ju c +339.88
1927-03-01T03 Ju a 5.983
1927-03-01T05 Ju v +339.94
1927-03-03T07 Lu c +342.24
1927-03-03T19 Me Rg +357.52
1927-03-03T22 Lu p 0.002390
1927-03-03T22 Lu v +352.15
1927-03-04T16
** 
B +131.35
1927-03-05T22 Me +d +1.93
1927-03-08T07 Sa d −19.63
1927-03-11T03 Lu xa +94.04
1927-03-11T17 Lu +d +23.61
1927-03-13T02 Me c +352.03
1927-03-13T22 Me V +351.23
1927-03-16T07 Me p 0.6100
1927-03-17T12 Sa Rg +247.67
1927-03-17T22 Lu o +176.84
1927-03-18T10 Lu a 0.002717
1927-03-18T15 Lu V +185.06
1927-03-19T09
** 
S +191.70
1927-03-20T12 Ur c +359.40
1927-03-20T13 Ur v +359.40
1927-03-21T10 Ur a 21.08
1927-03-25T04 Ve xd +33.36
1927-03-25T18 Lu xd +272.18
1927-03-26T11 Lu d −23.77
1927-03-26T14 Me Pg +343.91
1927-03-29T06 Me xa +344.25
1927-04-01T05 Me d −6.37
1927-04-01T09 Lu v +6.98
1927-04-01T09 Lu p 0.002386
1927-04-01T16 Lu c +11.45
1927-04-01T22
** 
B +140.75
1927-04-07T04 Lu xa +90.97
1927-04-07T23 Lu +d +23.88
1927-04-09T16 Me e −27.66
1927-04-14T01 Lu V +175.16
1927-04-14T13 Lu a 0.002716
1927-04-15T02 Ma +d +25.07
1927-04-16T15 Lu o +206.14
1927-04-17T05
** 
S +203.06
1927-04-21T19 Lu xd +269.45
1927-04-22T17 Lu d −24.01
1927-04-29T17 Lu v +20.78
1927-04-29T18 Lu p 0.002403
1927-05-01T00 Lu c +40.16
1927-05-01T12
** 
B +144.49
1927-05-04T09 Lu xa +88.72
1927-05-04T23 Ne +d +13.90
1927-05-05T08 Lu +d +24.09
1927-05-05T09 Ne Pg +144.20
1927-05-11T15 Lu V +179.27
1927-05-12T00 Lu a 0.002711
1927-05-14T06 Ve +d +25.64
1927-05-16T07 Lu o +234.91
1927-05-17T11
** 
S +205.99
1927-05-17T21 Me xd +54.34
1927-05-18T10 Me a 1.323
1927-05-18T22 Lu xd +268.08
1927-05-19T23 Lu d −24.15
1927-05-20T00 Me o +58.92
1927-05-20T21 Me v +60.93
1927-05-26T03 Sa o +244.38
1927-05-26T06 Sa p 8.973
1927-05-26T09 Sa V +244.36
1927-05-27T18 Lu v +30.64
1927-05-27T20 Lu p 0.002434
1927-05-30T09 Lu c +68.46
1927-05-31T06
** 
s +159.04
1927-05-31T18
** 
B +146.55
1927-05-31T18 Lu xa +87.92
1927-06-01T18 Lu +d +24.19
1927-06-04T19 Me +d +25.54
1927-06-08T14 Lu V +186.89
1927-06-08T17 Lu a 0.002705
1927-06-14T20 Lu o +263.24
1927-06-15T04 Lu xd +267.89
1927-06-16T06 Lu d −24.19
1927-06-16T23
** 
S +212.44
1927-06-22T00 Me e +25.08
1927-06-23T18 Lu v +26.03
1927-06-23T21 Lu p 0.002465
1927-06-25T05 Me xa +117.95
1927-06-28T03 Lu xa +87.92
1927-06-28T18 Lu c +96.54
1927-06-29T04 Lu +d +24.18
1927-06-30T16
** 
B +151.08
1927-07-02T14 Ve e +45.44
1927-07-05T22 Me Rg +122.23
1927-07-06T11 Lu a 0.002702
1927-07-06T15 Lu V +195.12
1927-07-07T00
** 
b +154.79
1927-07-07T06 Ur +d +0.67
1927-07-08T21 Ur Rg +3.42
1927-07-12T13 Lu xd +267.89
1927-07-13T14 Lu d −24.18
1927-07-14T07 Lu o +291.34
1927-07-14T18 Ve xa +156.58
1927-07-15T18 Me d +15.87
1927-07-15T22
** 
S +220.71
1927-07-16T10 Me p 0.5755
1927-07-18T17 Me V +116.80
1927-07-18T17 Lu v +353.93
1927-07-19T00 Lu p 0.002464
1927-07-19T11 Me c +116.28
1927-07-20T11 Ju +d +0.12
1927-07-24T00 Ju Rg +3.53
1927-07-24T15 Sa +d −18.51
1927-07-25T10 Lu xa +87.63
1927-07-26T11 Lu +d +24.19
1927-07-28T05 Lu c +124.65
1927-07-28T22
** 
B +158.01
1927-07-30T03 Me Pg +111.77
1927-07-31T09
** 
s +159.80
1927-08-03T06 Lu a 0.002705
1927-08-03T15 Lu V +203.36
1927-08-05T05 Sa Pg +241.03
1927-08-08T04 Me e −19.02
1927-08-08T20 Lu xd +266.93
1927-08-09T23 Lu d −24.23
1927-08-10T17 Me +d +19.66
1927-08-12T16 Lu o +319.45
1927-08-13T08
** 
S +229.04
1927-08-13T21 Me xd +123.11
1927-08-15T00 Lu v +353.36
1927-08-15T03 Lu p 0.002432
1927-08-19T15 Ne a 31.13
1927-08-19T23 Ve Rg +175.00
1927-08-20T06 Ne c +146.73
1927-08-20T16 Ne v +146.74
1927-08-21T13 Lu xa +86.11
1927-08-22T17 Lu +d +24.30
1927-08-26T18 Lu c +153.02
1927-08-26T21 Me v +146.89
1927-08-28T05
** 
B +154.96
1927-08-29T07 Ve d −4.41
1927-08-30T23 Lu a 0.002712
1927-08-31T14 Lu V +211.13
1927-09-01T23 Me o +158.91
1927-09-05T01 Lu xd +264.56
1927-09-06T07 Lu d −24.42
1927-09-08T19 Me a 1.386
1927-09-10T05 Ve c +167.02
1927-09-10T10 Ve V +166.89
1927-09-10T20 Ve p 0.2840
1927-09-11T00 Lu o +347.79
1927-09-11T22
** 
S +218.84
1927-09-12T02 Lu v +3.84
1927-09-12T05 Lu p 0.002401
1927-09-17T13 Lu xa +83.37
1927-09-18T21 Lu +d +24.52
1927-09-21T05 Me xa +192.63
1927-09-21T10 Ju p 3.957
1927-09-22T00 Ju o +358.51
1927-09-22T00 Ju V +358.50
1927-09-24T04 Ur p 19.08
1927-09-24T23 Ur V +1.43
1927-09-25T00 Ur o +1.43
1927-09-25T10 Lu c +181.84
1927-09-26T09
** 
B +154.64
1927-09-27T10 Lu a 0.002717
1927-09-28T07 Lu V +216.02
1927-09-28T07 Ma a 2.613
1927-10-01T14 Ve Pg +158.86
1927-10-02T02 Lu xd +261.55
1927-10-03T15 Lu d −24.67
1927-10-10T09 Lu o +16.58
1927-10-10T11 Lu v +18.10
1927-10-10T15 Lu p 0.002385
1927-10-11T06
** 
S +221.74
1927-10-14T16 Lu xa +80.55
1927-10-15T02 Ve +d +4.02
1927-10-16T04 Lu +d +24.77
1927-10-18T01 Me e +24.52
1927-10-20T14 Ma c +206.71
1927-10-24T13 Lu a 0.002718
1927-10-25T00 Lu V +209.86
1927-10-25T03 Lu c +211.23
1927-10-26T17
** 
B +151.58
1927-10-27T15 Me d −21.96
1927-10-29T04 Lu xd +259.36
1927-10-29T16 Me Rg +235.55
1927-10-30T22 Lu d −24.89
1927-11-04T21 Ve xd +176.35
1927-11-07T23 Lu v +34.05
1927-11-08T03 Lu p 0.002389
1927-11-08T18 Lu o +45.87
1927-11-08T19
** 
S +207.95
1927-11-08T20 Me p 0.6746
1927-11-09T11 Me V +227.16
1927-11-09T17 Me c +226.84
1927-11-09T20 Me xd +226.70
1927-11-10T23 Lu xa +78.94
1927-11-12T13 Lu +d +24.95
1927-11-16T07 Ju d −3.88
1927-11-18T21 Me Pg +219.51
1927-11-19T06 Ju Pg +353.61
1927-11-20T03 Me +d −12.46
1927-11-20T16 Lu V +202.71
1927-11-20T16 Ve e −46.69
1927-11-20T19 Lu a 0.002715
1927-11-23T21
** 
B +141.82
1927-11-23T22 Lu c +241.15
1927-11-25T08 Lu xd +258.65
1927-11-26T14 Me e −19.88
1927-11-27T04 Lu d −25.00
1927-11-29T13 Ne d +12.23
1927-12-01T17 Ne Rg +149.19
1927-12-02T10 Sa v +250.14
1927-12-02T15 Sa a 10.99
1927-12-02T20 Sa c +250.18
1927-12-05T09 Ma xa +238.20
1927-12-06T11 Lu v +49.62
1927-12-06T12 Lu p 0.002414
1927-12-07T09 Ur d −0.88
1927-12-07T12
** 
S +192.41
1927-12-08T05 Lu o +75.65
1927-12-08T10 Lu xa +78.69
1927-12-09T05 Ur Pg +359.50
1927-12-10T00 Lu +d +24.99
1927-12-18T04 Me xa +253.95
1927-12-18T09 Lu V +207.48
1927-12-18T10 Lu a 0.002709
1927-12-22T15 Lu xd +258.77
1927-12-23T13
** 
B +129.97
1927-12-23T16 Lu c +271.36
1927-12-24T10 Lu d −24.99[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1927.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19