AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1925

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1925


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1925] [Q 1925]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1925-01-03T03 Pl V +102.49
1925-01-03T05 Me +d −20.22
1925-01-03T12 Pl c +102.48
1925-01-05T07 Pl p 41.48
1925-01-06T23 Me Pg +266.76
1925-01-08T08 Lu a 0.002716
1925-01-08T11 Lu V +90.17
1925-01-08T20
** 
S +236.90
1925-01-09T08 Lu +d +20.16
1925-01-10T02 Lu o +109.38
1925-01-12T03 Lu xa +133.74
1925-01-18T02 Me e −24.03
1925-01-18T17 Ve d −22.97
1925-01-23T00 Lu d −20.14
1925-01-23T11 Lu v +286.92
1925-01-23T13 Lu p 0.002398
1925-01-23T15
** 
B +170.04
1925-01-24T14 Lu c +304.14
1925-01-25T06 Lu xd +313.71
1925-01-26T19 Ve v +284.86
1925-01-27T01 Me xa +284.07
1925-01-27T03 Me d −22.71
1925-01-27T11 Ve xa +285.65
1925-02-04T17 Lu V +89.60
1925-02-04T19 Lu a 0.002712
1925-02-05T15 Lu +d +20.13
1925-02-08T09
** 
S +241.27
1925-02-08T10 Lu xa +133.77
1925-02-08T21 Lu o +139.66
1925-02-10T10 Ne o +141.21
1925-02-10T13 Ne V +141.21
1925-02-10T23 Ne p 29.11
1925-02-14T21 Sa d −13.78
1925-02-19T10 Lu d −20.14
1925-02-20T18 Lu p 0.002430
1925-02-20T20 Lu v +301.54
1925-02-21T16 Lu xd +313.71
1925-02-22T03 Sa Rg +224.32
1925-02-23T02 Lu c +333.98
1925-02-23T12
** 
B +169.04
1925-02-26T09 Me a 1.382
1925-03-01T06 Ma v +45.36
1925-03-04T13 Lu a 0.002705
1925-03-04T14 Lu V +96.20
1925-03-04T22 Lu +d +20.19
1925-03-05T11 Me o +344.38
1925-03-07T17 Lu xa +133.49
1925-03-10T14 Lu o +169.52
1925-03-11T15
** 
S +231.85
1925-03-12T13 Ur c +351.47
1925-03-12T13 Ur v +351.47
1925-03-12T16 Me v +358.37
1925-03-13T12 Ur a 21.09
1925-03-17T16 Me xd +8.10
1925-03-18T16 Lu d −20.27
1925-03-20T00 Lu p 0.002466
1925-03-20T05 Lu v +302.35
1925-03-20T23 Lu xd +312.88
1925-03-24T14 Lu c +151.79
1925-03-25T14 Pl Pg +101.41
1925-03-26T18
** 
B +162.28
1925-03-30T18 Me e +18.79
1925-04-01T06 Lu +d +20.38
1925-04-01T09 Lu a 0.002702
1925-04-01T13 Lu V +103.94
1925-04-03T22 Lu xa +131.85
1925-04-06T10 Ju xa +290.75
1925-04-08T04 Me +d +15.40
1925-04-08T11 Me Rg +32.67
1925-04-09T03 Lu o +198.78
1925-04-10T20
** 
S +219.12
1925-04-13T02 Lu v +254.47
1925-04-13T22 Lu p 0.002466
1925-04-14T22 Lu d −20.50
1925-04-17T01 Lu xd +310.62
1925-04-18T17 Me c +28.15
1925-04-19T11 Me V +27.60
1925-04-21T20 Me p 0.5691
1925-04-23T02 Lu c +32.44
1925-04-24T10
** 
B +158.74
1925-04-24T12 Ve o +33.92
1925-04-25T00 Me xa +24.01
1925-04-26T19 Ve a 1.730
1925-04-28T14 Lu +d +20.62
1925-04-29T04 Lu a 0.002704
1925-04-29T12 Lu V +111.29
1925-04-30T20 Ne +d +15.20
1925-04-30T21 Ne Pg +139.80
1925-05-01T00 Lu xa +129.04
1925-05-01T16 Sa V +221.03
1925-05-01T22 Sa o +221.01
1925-05-01T23 Sa p 8.841
1925-05-02T04 Me Pg +22.02
1925-05-06T05 Ju +d −21.63
1925-05-06T19 Me d +6.46
1925-05-08T13 Lu o +227.44
1925-05-09T11
** 
S +218.57
1925-05-10T08 Ma +d +24.67
1925-05-10T14 Ju Rg +292.52
1925-05-10T15 Lu v +257.83
1925-05-11T02 Lu p 0.002433
1925-05-12T04 Lu d −20.72
1925-05-13T14 Pl +d +20.99
1925-05-14T02 Lu xd +307.75
1925-05-16T10 Me e −25.63
1925-05-20T14 Ve xd +66.09
1925-05-22T15 Lu c +61.03
1925-05-24T11
** 
B +155.39
1925-05-25T11
** 
s +197.11
1925-05-25T23 Lu +d +20.81
1925-05-26T21 Lu a 0.002710
1925-05-27T08 Lu V +117.31
1925-05-28T02 Lu xa +126.33
1925-06-06T21 Lu o +255.64
1925-06-07T21 Lu v +270.48
1925-06-08T00
** 
S +204.52
1925-06-08T04 Lu p 0.002403
1925-06-08T14 Lu d −20.85
1925-06-10T06 Lu xd +305.56
1925-06-12T02 Ve +d +24.26
1925-06-13T15 Me xd +74.11
1925-06-19T10 Me v +86.69
1925-06-20T12 Me o +89.01
1925-06-20T23 Me a 1.325
1925-06-21T06 Lu c +89.35
1925-06-22T06 Lu +d +20.89
1925-06-23T08 Lu a 0.002716
1925-06-23T17 Me +d +24.80
1925-06-23T20 Lu V +119.78
1925-06-24T01
** 
B +143.61
1925-06-24T06 Lu xa +124.87
1925-06-28T22 Ur +d −2.51
1925-06-30T16 Ur Rg +355.48
1925-07-03T10 Pl a 43.37
1925-07-03T21 Sa +d −11.75
1925-07-05T11 Pl o +103.07
1925-07-05T17 Pl v +103.08
1925-07-06T01 Lu d −20.88
1925-07-06T03 Ma V +126.18
1925-07-06T04 Lu o +283.59
1925-07-06T09 Lu v +286.40
1925-07-06T12 Lu p 0.002388
1925-07-07T14 Lu xd +304.69
1925-07-08T01
** 
S +189.84
1925-07-10T10 Ju o +287.62
1925-07-10T21 Ju V +287.56
1925-07-11T13 Ju p 4.160
1925-07-11T19 Sa Pg +217.63
1925-07-19T12 Lu +d +20.87
1925-07-20T12 Lu a 0.002717
1925-07-20T15 Lu V +114.62
1925-07-20T21 Lu c +117.62
1925-07-21T11 Lu xa +124.64
1925-07-21T23 Me xa +144.85
1925-07-23T17
** 
B +137.06
1925-07-28T12 Me e +27.15
1925-08-02T12 Lu d −20.87
1925-08-03T22 Lu p 0.002391
1925-08-03T22 Lu v +303.21
1925-08-04T01 Lu xd +304.68
1925-08-04T12 Lu o +311.57
1925-08-06T08
** 
S +184.18
1925-08-11T13 Me Rg +159.46
1925-08-14T19 Me d +4.15
1925-08-15T03 Ne a 31.11
1925-08-15T17 Ne c +142.33
1925-08-15T18 Lu +d +20.88
1925-08-15T23 Ne v +142.34
1925-08-16T12 Lu V +110.32
1925-08-16T18 Lu a 0.002714
1925-08-17T18 Lu xa +124.69
1925-08-19T13 Lu c +146.02
1925-08-21T04
** 
B +135.35
1925-08-22T06 Me p 0.6161
1925-08-24T13 Me V +152.38
1925-08-25T09 Me c +151.65
1925-08-25T14
** 
b +98.67
1925-08-28T21
** 
s +98.70
1925-08-29T21 Lu d −20.93
1925-08-31T10 Lu xd +304.38
1925-09-01T05 Lu p 0.002411
1925-09-01T10 Lu v +319.37
1925-09-02T19 Lu o +339.81
1925-09-03T19
** 
S +186.72
1925-09-04T00 Me Pg +146.29
1925-09-04T05 Ma a 2.668
1925-09-09T01 Me +d +11.99
1925-09-09T03 Ve xa +201.76
1925-09-09T06 Ju Pg +282.69
1925-09-09T14 Me xd +148.58
1925-09-10T23 Me e −17.94
1925-09-12T01 Lu +d +20.99
1925-09-12T16 Ju d −23.17
1925-09-13T01 Lu V +113.22
1925-09-13T07 Lu a 0.002708
1925-09-13T11 Ma c +170.16
1925-09-13T23 Lu xa +123.87
1925-09-16T00 Ur p 19.09
1925-09-16T21 Ur V +353.49
1925-09-16T21 Ur o +353.49
1925-09-18T04 Lu c +174.74
1925-09-19T01
** 
B +137.62
1925-09-26T03 Lu d −21.10
1925-09-27T04 Me v +175.32
1925-09-27T16 Lu xd +302.81
1925-09-29T04 Lu p 0.002445
1925-09-29T16 Lu v +331.82
1925-10-02T05 Lu o +8.51
1925-10-03T00
** 
S +186.13
1925-10-07T12 Me o +193.81
1925-10-09T09 Lu +d +21.21
1925-10-10T02 Pl d +20.82
1925-10-10T22 Lu V +119.61
1925-10-11T01 Lu a 0.002703
1925-10-11T02 Lu xa +121.60
1925-10-14T19 Me a 1.425
1925-10-15T17 Pl Rg +104.75
1925-10-17T18 Lu c +203.85
1925-10-17T23 Me xa +211.31
1925-10-18T10
** 
B +138.48
1925-10-23T09 Lu d −21.35
1925-10-24T17 Lu xd +300.02
1925-10-25T12 Lu p 0.002474
1925-10-26T09 Lu v +323.49
1925-10-31T17 Lu o +37.78
1925-11-01T18
** 
S +191.32
1925-11-05T17 Lu +d +21.47
1925-11-07T04 Lu xa +118.54
1925-11-07T21 Lu a 0.002702
1925-11-07T21 Lu V +127.22
1925-11-08T08
** 
b +59.98
1925-11-08T21 Ve d −26.45
1925-11-09T20 Sa a 10.88
1925-11-09T22 Sa c +227.02
1925-11-10T08 Sa v +227.07
1925-11-16T06 Lu c +233.41
1925-11-16T19
** 
B +144.49
1925-11-19T06 Lu v +276.11
1925-11-19T15 Lu d −21.57
1925-11-19T20 Lu p 0.002455
1925-11-20T18 Lu xd +297.22
1925-11-22T14 Me e +21.91
1925-11-23T08 Me d −25.69
1925-11-25T10 Ne d +13.61
1925-11-27T08 Ne Rg +144.80
1925-11-28T04 Ve e +47.22
1925-11-29T10 Ur d −4.06
1925-11-30T08 Lu o +67.63
1925-12-01T03
** 
S +200.51
1925-12-01T07 Ur Pg +351.56
1925-12-01T21 Me Rg +267.21
1925-12-03T02 Lu +d +21.64
1925-12-04T07 Lu xa +116.23
1925-12-05T17 Lu a 0.002707
1925-12-05T21 Lu V +134.81
1925-12-06T13 Me xd +265.20
1925-12-11T16 Me c +259.13
1925-12-11T16 Me V +259.11
1925-12-11T16 Me p 0.6778
1925-12-15T07
** 
B +149.28
1925-12-15T19 Lu c +263.32
1925-12-17T01 Lu d −21.67
1925-12-17T09 Lu v +287.03
1925-12-17T14 Lu p 0.002418
1925-12-17T23 Lu xd +295.74
1925-12-20T21 Me +d −19.17
1925-12-21T15 Me Pg +250.91
1925-12-29T03
** 
S +206.97
1925-12-29T22
** 
s +69.23
1925-12-30T02 Lu o +97.88
1925-12-30T10 Lu +d +21.68
1925-12-31T07 Ve xd +320.54
1925-12-31T13 Lu xa +115.48
1925-12-31T13 Me e −22.52[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1925.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07