AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1924

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1924


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1924] [Q 1924]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1924-01-02T11 Pl c +101.32
1924-01-02T19 Me xd +298.79
1924-01-02T20 Ma v +229.13
1924-01-03T06 Pl V +101.30
1924-01-04T02 Me Rg +298.96
1924-01-04T03
** 
B +155.44
1924-01-04T10 Lu p 0.002426
1924-01-04T11 Lu v +254.84
1924-01-04T21 Pl p 41.70
1924-01-05T23 Lu d −19.02
1924-01-06T12 Lu c +284.96
1924-01-09T23 Lu xd +332.93
1924-01-12T17 Me +d −18.73
1924-01-13T04 Me c +291.73
1924-01-13T11 Me V +291.32
1924-01-14T05 Me p 0.6671
1924-01-15T19 Lu V +44.66
1924-01-16T04 Lu a 0.002707
1924-01-18T17
** 
S +216.50
1924-01-20T03 Lu +d +18.99
1924-01-22T00 Lu o +120.74
1924-01-24T10 Lu xa +152.30
1924-01-24T11 Me Pg +282.81
1924-01-31T20 Lu p 0.002463
1924-01-31T21
** 
B +163.39
1924-02-01T00 Lu v +257.92
1924-02-02T09 Lu d −18.95
1924-02-04T05 Sa d −9.88
1924-02-05T01 Lu c +315.00
1924-02-05T16 Me e −25.48
1924-02-06T08 Lu xd +332.15
1924-02-06T17 Me d −21.23
1924-02-08T20 Ne V +139.01
1924-02-09T00 Ne o +139.01
1924-02-09T12 Ne p 29.10
1924-02-10T04 Me xa +295.10
1924-02-11T00 Sa Rg +212.34
1924-02-12T23 Lu V +54.48
1924-02-13T01 Lu a 0.002703
1924-02-16T12 Lu +d +18.93
1924-02-17T00
** 
S +248.02
1924-02-20T16 Lu o +150.78
1924-02-20T18 Lu xa +152.16
1924-02-25T16 Lu p 0.002469
1924-02-25T16 Lu v +221.34
1924-02-26T04 Ve xd +15.59
1924-02-29T15 Lu d −18.93
1924-03-01T04
** 
B +184.10
1924-03-01T23 Ma xa +266.97
1924-03-04T16 Lu xd +332.20
1924-03-05T16 Lu c +344.84
1924-03-08T01 Ur v +347.49
1924-03-08T08 Ur c +347.51
1924-03-09T07 Ur a 21.09
1924-03-11T21 Lu a 0.002705
1924-03-12T02 Lu V +64.06
1924-03-13T06 Ma d −23.59
1924-03-14T21 Lu +d +18.97
1924-03-16T13 Me a 1.362
1924-03-19T01
** 
S +372.42
1924-03-19T04 Lu xa +152.07
1924-03-21T04 Lu o +180.31
1924-03-22T12 Me o +1.71
1924-03-23T17 Lu v +217.28
1924-03-23T17 Lu p 0.002434
1924-03-24T05 Pl Pg +100.24
1924-03-27T21 Lu d −19.02
1924-03-27T21 Me v +12.67
1924-03-30T19 Me xd +18.55
1924-03-31T22 Lu xd +331.72
1924-04-04T07 Lu c +14.26
1924-04-04T07 Ju d −22.35
1924-04-05T14
** 
B +205.36
1924-04-06T00 Ju Rg +259.90
1924-04-08T14 Lu a 0.002711
1924-04-09T02 Lu V +72.23
1924-04-11T05 Lu +d +19.13
1924-04-15T11 Lu xa +150.78
1924-04-17T00 Me e +19.70
1924-04-19T08 Sa V +209.02
1924-04-19T08 Sa o +209.02
1924-04-19T09 Sa p 8.752
1924-04-19T14 Lu o +209.24
1924-04-20T20 Lu v +228.03
1924-04-20T20 Lu p 0.002403
1924-04-21T19 Ve e +45.57
1924-04-22T03
** 
S +316.28
1924-04-24T03 Lu d −19.22
1924-04-24T10 Me +d +20.70
1924-04-27T04 Me Rg +51.38
1924-04-28T00 Lu xd +329.85
1924-04-28T10 Ne Pg +137.59
1924-04-28T14 Ne +d +15.82
1924-05-03T23 Lu c +43.22
1924-05-06T01 Lu a 0.002717
1924-05-06T14 Ve +d +27.18
1924-05-06T17 Lu V +76.21
1924-05-06T18
** 
B +198.26
1924-05-08T01 Me c +47.19
1924-05-08T03 Me xa +47.14
1924-05-08T12 Lu +d +19.35
1924-05-08T14 Me V +46.86
1924-05-10T04 Me p 0.5549
1924-05-12T15 Lu xa +148.15
1924-05-18T21 Lu o +237.65
1924-05-19T04 Lu v +241.79
1924-05-19T05 Lu p 0.002387
1924-05-19T10 Pl +d +20.74
1924-05-20T03
** 
S +343.67
1924-05-21T00 Me Pg +42.07
1924-05-21T13 Lu d −19.41
1924-05-24T14 Me d +12.25
1924-05-25T01 Lu xd +327.00
1924-06-02T05 Lu a 0.002718
1924-06-02T09 Lu V +69.03
1924-06-02T14 Lu c +71.76
1924-06-04T00 Me e −24.00
1924-06-04T18
** 
B +192.60
1924-06-04T19 Lu +d +19.50
1924-06-06T00 Ju o +255.03
1924-06-06T04 Ju V +255.01
1924-06-07T12 Ju p 4.301
1924-06-08T16 Lu xa +145.28
1924-06-10T00 Ve Rg +107.59
1924-06-13T05
** 
s +289.18
1924-06-16T13 Lu v +255.76
1924-06-16T15 Lu p 0.002390
1924-06-16T18 Ve xa +106.68
1924-06-17T04 Lu o +265.70
1924-06-17T21
** 
S +278.46
1924-06-18T00 Lu d −19.52
1924-06-21T05 Lu xd +324.42
1924-06-22T04 Sa +d −7.51
1924-06-24T13 Ur +d −4.08
1924-06-26T09 Ur Rg +351.52
1924-06-26T18 Me xd +84.19
1924-06-28T23 Sa Pg +205.62
1924-06-29T04 Lu V +63.65
1924-06-29T11 Lu a 0.002715
1924-07-01T09 Ve p 0.2900
1924-07-01T12 Ve c +99.36
1924-07-01T12 Ve V +99.34
1924-07-02T00 Pl a 43.59
1924-07-02T02 Lu +d +19.53
1924-07-02T05 Lu c +100.05
1924-07-03T07 Me +d +24.27
1924-07-03T08
** 
B +177.04
1924-07-03T22 Me v +99.51
1924-07-04T03 Pl v +101.89
1924-07-04T12 Pl o +101.90
1924-07-05T11 Me o +102.87
1924-07-05T18 Lu xa +143.45
1924-07-07T14 Me a 1.331
1924-07-11T15 Ma +d −14.75
1924-07-14T19 Lu v +268.62
1924-07-14T21 Lu p 0.002411
1924-07-15T11 Lu d −19.51
1924-07-16T11 Lu o +293.65
1924-07-17T02
** 
S +254.98
1924-07-18T12 Lu xd +323.14
1924-07-23T03 Ve Pg +91.06
1924-07-24T10 Ma Rg +335.31
1924-07-25T04 Ve d +17.54
1924-07-26T20 Lu V +68.16
1924-07-27T00 Lu a 0.002709
1924-07-29T10 Lu +d +19.49
1924-07-30T15 Ju +d −21.47
1924-07-31T19 Lu c +128.29
1924-08-01T11
** 
B +178.13
1924-08-01T23 Lu xa +142.96
1924-08-04T02 Me xa +156.37
1924-08-07T01 Ju Pg +250.06
1924-08-11T17 Lu v +276.91
1924-08-11T19 Lu p 0.002443
1924-08-11T21 Lu d −19.48
1924-08-12T13 Ne a 31.11
1924-08-13T01 Ne v +140.12
1924-08-13T04 Ne c +140.12
1924-08-14T20 Lu o +321.74
1924-08-14T22 Lu xd +322.97
1924-08-15T03 Me e +27.37
1924-08-15T14
** 
S +257.05
1924-08-22T23 Ma p 0.3728
1924-08-23T16 Ma o +330.25
1924-08-23T17 Lu a 0.002703
1924-08-23T18 Lu V +75.53
1924-08-23T18 Ma V +330.23
1924-08-24T00 Ve +d +18.43
1924-08-25T17 Lu +d +19.48
1924-08-29T01 Me Rg +176.93
1924-08-29T07 Lu xa +143.04
1924-08-30T08 Lu c +156.68
1924-08-30T22 Me d −2.59
1924-08-31T06
** 
B +174.76
1924-09-06T20 Lu v +260.23
1924-09-07T06 Lu p 0.002471
1924-09-08T03 Lu d −19.51
1924-09-08T21 Me p 0.6348
1924-09-08T22 Ma d −18.38
1924-09-10T19 Me V +169.23
1924-09-10T19 Ve e −45.94
1924-09-11T06 Lu xd +322.92
1924-09-11T12 Me c +168.49
1924-09-11T16 Ur p 19.09
1924-09-12T11 Ur V +349.53
1924-09-12T14 Ur o +349.53
1924-09-12T21
** 
S +240.70
1924-09-13T07 Lu o +350.20
1924-09-20T12 Lu a 0.002703
1924-09-20T18 Me Pg +162.71
1924-09-20T19 Lu V +83.80
1924-09-22T01 Lu +d +19.57
1924-09-22T09 Ma Pg +325.33
1924-09-22T17 Me xd +163.04
1924-09-24T11 Me +d +6.79
1924-09-25T15 Lu xa +142.49
1924-09-27T07 Me e −17.83
1924-09-28T05
** 
B +167.56
1924-09-28T20 Lu c +185.41
1924-10-02T06 Lu v +234.12
1924-10-02T14 Lu p 0.002456
1924-10-05T09 Lu d −19.66
1924-10-07T21 Ve xd +150.36
1924-10-08T11 Lu xd +321.81
1924-10-11T20 Pl d +20.59
1924-10-12T00
** 
S +229.52
1924-10-12T20 Lu o +19.23
1924-10-13T07 Me v +190.60
1924-10-14T05 Pl Rg +103.56
1924-10-18T08 Lu a 0.002707
1924-10-18T20 Lu V +92.38
1924-10-19T10 Lu +d +19.78
1924-10-22T20 Lu xa +140.46
1924-10-26T12 Me o +213.06
1924-10-27T21
** 
B +163.34
1924-10-28T06 Lu c +214.59
1924-10-28T18 Sa a 10.80
1924-10-28T19 Sa v +215.16
1924-10-28T20 Sa c +215.16
1924-10-29T23 Lu v +239.90
1924-10-30T05 Lu p 0.002420
1924-10-31T02 Me xa +220.53
1924-11-01T06 Me a 1.440
1924-11-01T15 Lu d −19.89
1924-11-04T12 Lu xd +319.24
1924-11-11T07
** 
S +227.53
1924-11-11T12 Lu o +48.87
1924-11-15T00 Lu a 0.002713
1924-11-15T17 Lu +d +20.02
1924-11-15T19 Lu V +99.88
1924-11-18T22 Lu xa +137.38
1924-11-23T03 Ne d +14.27
1924-11-24T22 Ne Rg +142.60
1924-11-25T05 Ur d −5.62
1924-11-26T13
** 
B +165.43
1924-11-26T17 Lu c +244.21
1924-11-27T02 Ur Pg +347.60
1924-11-27T08 Lu v +253.70
1924-11-27T12 Lu p 0.002393
1924-11-29T01 Lu d −20.09
1924-12-01T13 Lu xd +316.19
1924-12-02T07 Me d −25.85
1924-12-09T20 Me e +20.72
1924-12-11T07 Lu o +79.00
1924-12-11T11
** 
S +234.45
1924-12-12T08 Lu a 0.002717
1924-12-13T01 Lu +d +20.15
1924-12-13T04 Lu V +101.62
1924-12-15T23 Lu xa +134.78
1924-12-18T00 Me Rg +283.05
1924-12-19T16 Me xd +282.77
1924-12-21T09 Ju a 6.233
1924-12-22T03 Ju d −23.28
1924-12-23T05 Ju c +271.15
1924-12-24T19 Ju v +271.51
1924-12-25T20
** 
B +166.92
1924-12-25T21 Lu v +269.96
1924-12-26T01 Lu p 0.002384
1924-12-26T03 Lu c +274.12
1924-12-26T13 Lu d −20.16
1924-12-27T09 Me c +275.38
1924-12-27T12 Me V +275.16
1924-12-27T21 Me p 0.6743
1924-12-28T08
** 
b +96.91
1924-12-28T19 Lu xd +314.17
1924-12-31T05 Ma xd +7.15[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1924.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07