AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1923

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1923


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1923] [Q 1923]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1923-01-01T13 Pl V +100.14
1923-01-02T08 Lu +d +18.46
1923-01-03T02 Lu o +101.70
1923-01-03T10 Pl p 41.91
1923-01-07T23 Lu v +169.55
1923-01-08T04 Lu xa +172.81
1923-01-08T11 Lu p 0.002472
1923-01-13T11 Me e +18.92
1923-01-13T12
** 
B +182.89
1923-01-15T07 Lu d −18.43
1923-01-15T22 Me xd +313.37
1923-01-17T02 Lu c +295.98
1923-01-20T05 Me Rg +315.00
1923-01-21T13 Lu xd +351.63
1923-01-23T05 Sa d −5.51
1923-01-23T13 Lu a 0.002704
1923-01-23T13 Lu V +15.15
1923-01-23T14
** 
s +125.73
1923-01-25T03 Me +d −14.45
1923-01-29T03 Me c +308.23
1923-01-29T06
** 
S +284.82
1923-01-29T14 Me V +307.65
1923-01-29T17 Sa Rg +200.11
1923-01-29T19 Lu +d +18.37
1923-01-30T19 Me p 0.6560
1923-02-01T15 Lu o +131.79
1923-02-02T01
** 
b +124.58
1923-02-04T00 Lu v +166.10
1923-02-04T07 Lu p 0.002438
1923-02-04T08 Lu xa +170.96
1923-02-04T19 Ve e −46.81
1923-02-06T14 Ne o +136.80
1923-02-06T22 Ne V +136.79
1923-02-07T02 Ne p 29.10
1923-02-10T04 Me Pg +299.19
1923-02-10T20
** 
B +188.41
1923-02-11T14 Lu d −18.31
1923-02-13T05 Ma xd +16.57
1923-02-15T08 Ve d −20.31
1923-02-15T19 Lu c +326.11
1923-02-17T19 Lu xd +350.56
1923-02-19T03 Me d −18.73
1923-02-20T08 Lu a 0.002710
1923-02-20T10 Lu V +21.81
1923-02-23T05 Me e −26.70
1923-02-23T07 Me xa +306.97
1923-02-26T05 Lu +d +18.25
1923-02-27T23
** 
S +374.24
1923-03-02T14 Ju d −16.26
1923-03-03T03 Lu o +161.54
1923-03-03T17 Lu xa +170.52
1923-03-04T10 Lu v +180.92
1923-03-04T10 Lu p 0.002404
1923-03-05T03 Ur c +343.55
1923-03-05T05 Ur v +343.56
1923-03-05T18 Ju Rg +228.94
1923-03-06T03 Ur a 21.08
1923-03-10T20 Lu d −18.24
1923-03-17T02 Lu xd +350.60
1923-03-17T12 Lu c +162.56
1923-03-17T21
** 
B +203.43
1923-03-19T19 Lu a 0.002716
1923-03-19T20 Lu V +23.22
1923-03-23T19 Pl Pg +99.08
1923-03-25T08 Ve xa +322.00
1923-03-25T13 Lu +d +18.26
1923-03-31T05 Lu xa +170.55
1923-04-01T13 Lu o +190.79
1923-04-01T21 Lu p 0.002387
1923-04-02T00 Lu v +197.91
1923-04-03T07
** 
S +298.59
1923-04-04T09 Me a 1.345
1923-04-07T03 Lu d −18.30
1923-04-07T14 Sa o +196.78
1923-04-07T15 Sa p 8.652
1923-04-07T21 Sa V +196.76
1923-04-08T11 Me o +17.37
1923-04-12T21 Me v +26.53
1923-04-13T07 Lu xd +350.39
1923-04-13T22 Me xd +28.72
1923-04-15T09 Lu V +14.78
1923-04-15T23 Lu a 0.002718
1923-04-16T06 Lu c +25.25
1923-04-18T04
** 
s +228.36
1923-04-21T17
** 
B +169.60
1923-04-21T20 Lu +d +18.39
1923-04-26T20 Ne Pg +135.38
1923-04-27T07 Ne +d +16.42
1923-04-27T13 Lu xa +169.66
1923-04-30T08 Lu p 0.002389
1923-04-30T13 Lu v +214.28
1923-04-30T21 Lu o +219.51
1923-05-03T16
** 
S +216.47
1923-05-04T12 Lu d −18.44
1923-05-05T14 Ju o +224.07
1923-05-05T17 Me e +20.95
1923-05-06T02 Ju V +224.01
1923-05-07T00 Ju p 4.409
1923-05-10T06 Me +d +24.10
1923-05-10T10 Lu xd +348.90
1923-05-12T11 Lu V +13.17
1923-05-13T05 Lu a 0.002715
1923-05-15T22 Lu c +54.06
1923-05-17T12 Me Rg +70.90
1923-05-19T02 Lu +d +18.55
1923-05-19T23
** 
B +146.94
1923-05-22T06 Me xa +70.05
1923-05-24T18 Lu xa +167.40
1923-05-26T15 Pl +d +20.48
1923-05-28T15 Lu p 0.002410
1923-05-28T22 Lu v +228.54
1923-05-29T02 Me c +66.73
1923-05-29T06 Me V +66.64
1923-05-29T15 Me p 0.5491
1923-05-30T05 Lu o +247.78
1923-05-31T23 Lu d −18.60
1923-06-01T04
** 
S +192.30
1923-06-01T05 Ma +d +24.42
1923-06-06T12 Lu xd +346.21
1923-06-09T04 Lu V +18.20
1923-06-09T18 Lu a 0.002709
1923-06-10T09 Me Pg +62.30
1923-06-11T00 Sa +d −2.88
1923-06-11T21 Me d +16.54
1923-06-14T12 Lu c +82.43
1923-06-15T10 Lu +d +18.65
1923-06-16T20 Sa Pg +193.36
1923-06-16T23
** 
B +135.49
1923-06-20T18 Lu xa +164.55
1923-06-21T03 Ur +d −5.64
1923-06-23T00 Ur Rg +347.56
1923-06-23T12 Me e −22.30
1923-06-25T13 Lu p 0.002442
1923-06-25T22 Lu v +238.14
1923-06-28T10 Lu d −18.66
1923-06-28T13 Lu o +275.81
1923-06-29T11
** 
S +174.89
1923-07-01T14 Pl a 43.81
1923-07-02T22 Ju +d −13.45
1923-07-03T11 Pl o +100.72
1923-07-03T15 Lu xd +343.44
1923-07-04T03 Pl v +100.74
1923-07-07T02 Lu V +25.28
1923-07-07T07 Ju Pg +219.06
1923-07-07T11 Lu a 0.002703
1923-07-10T21 Me xd +94.51
1923-07-12T18 Lu +d +18.64
1923-07-13T21 Ve +d +23.26
1923-07-14T00 Lu c +110.57
1923-07-14T01 Me +d +23.58
1923-07-15T21
** 
B +119.05
1923-07-16T12 Ve xd +97.72
1923-07-17T20 Lu xa +162.37
1923-07-19T12 Me v +112.43
1923-07-22T01 Lu p 0.002470
1923-07-22T12 Me o +118.77
1923-07-22T19 Lu v +232.22
1923-07-25T11 Me a 1.342
1923-07-25T19 Lu d −18.60
1923-07-27T22 Lu o +303.85
1923-07-28T20
** 
S +157.35
1923-07-30T20 Lu xd +341.80
1923-08-04T02 Lu V +32.90
1923-08-04T06 Lu a 0.002702
1923-08-08T19 Ma c +135.23
1923-08-09T04 Lu +d +18.55
1923-08-11T02 Ne a 31.10
1923-08-11T15 Ne c +137.92
1923-08-11T17 Ne v +137.92
1923-08-12T11 Lu c +138.72
1923-08-13T01 Ma a 2.670
1923-08-13T09
** 
B +111.23
1923-08-14T02 Lu xa +161.53
1923-08-16T10 Lu p 0.002457
1923-08-16T12 Lu v +196.00
1923-08-18T05 Me xa +167.10
1923-08-22T02 Lu d −18.52
1923-08-26T10 Lu o +332.16
1923-08-27T04 Lu xd +341.47
1923-08-27T04
** 
S +154.66
1923-09-01T00 Lu a 0.002706
1923-09-01T01 Lu V +40.48
1923-09-02T16 Me e +27.06
1923-09-04T05 Ma V +152.04
1923-09-05T13 Lu +d +18.51
1923-09-07T01 Ve a 1.726
1923-09-07T21 Ma v +154.37
1923-09-08T08 Ur p 19.08
1923-09-09T06 Ur o +345.57
1923-09-09T07 Ur V +345.57
1923-09-10T11 Lu xa +161.52
1923-09-10T12 Ve o +166.77
1923-09-10T20 Lu c +167.11
1923-09-11T01
** 
B +112.02
1923-09-12T22 Lu p 0.002424
1923-09-13T00 Lu v +198.69
1923-09-16T06 Me Rg +193.79
1923-09-17T01 Me d −9.09
1923-09-18T08 Lu d −18.52
1923-09-20T09 Ma V +162.33
1923-09-23T11 Lu xd +341.53
1923-09-24T15
** 
S +155.61
1923-09-25T01 Lu o +0.96
1923-09-27T01 Me p 0.6504
1923-09-28T13 Me V +185.67
1923-09-28T17 Lu a 0.002713
1923-09-28T21 Lu V +46.66
1923-09-29T04 Me c +185.00
1923-10-01T08
** 
b +40.01
1923-10-02T21 Lu +d +18.57
1923-10-06T20
** 
s +40.21
1923-10-06T20 Me xd +178.96
1923-10-07T21 Lu xa +161.22
1923-10-08T04 Me Pg +178.79
1923-10-09T00
** 
B +113.67
1923-10-10T06 Lu c +195.91
1923-10-11T00 Me +d +1.20
1923-10-11T03 Lu p 0.002396
1923-10-11T06 Lu v +211.56
1923-10-13T17 Pl Rg +102.38
1923-10-14T14 Me e −18.02
1923-10-15T01 Pl d +20.35
1923-10-15T14 Lu d −18.63
1923-10-16T23 Sa v +203.00
1923-10-17T09 Sa a 10.70
1923-10-17T11 Sa c +203.06
1923-10-20T15 Lu xd +340.77
1923-10-23T08
** 
S +161.19
1923-10-24T18 Lu o +30.32
1923-10-26T00 Lu V +45.26
1923-10-26T02 Lu a 0.002717
1923-10-30T04 Lu +d +18.75
1923-10-31T07 Me v +207.03
1923-10-31T13
** 
b +34.51
1923-11-04T04 Lu xa +159.58
1923-11-05T01 Ve xa +236.07
1923-11-06T18
** 
B +122.20
1923-11-08T15 Lu p 0.002385
1923-11-08T15 Lu c +225.20
1923-11-08T17 Lu v +226.69
1923-11-08T17 Ve v +240.67
1923-11-11T23 Lu d −18.83
1923-11-14T05 Me xa +229.75
1923-11-16T12 Me o +233.40
1923-11-16T17 Lu xd +338.48
1923-11-19T13 Me a 1.449
1923-11-20T20 Ju a 6.361
1923-11-21T06 Lu V +33.35
1923-11-21T20 Ne d +14.92
1923-11-21T23
** 
S +175.89
1923-11-21T23 Ur d −7.16
1923-11-22T03 Lu a 0.002717
1923-11-22T22 Ju c +239.61
1923-11-23T12 Ne Rg +140.39
1923-11-23T12 Lu o +60.22
1923-11-23T21 Ur Pg +343.64
1923-11-24T11 Ju v +239.95
1923-11-26T11 Lu +d +18.94
1923-12-01T07 Lu xa +156.59
1923-12-04T23 Ve d −24.58
1923-12-05T17
** 
B +137.56
1923-12-07T02 Lu p 0.002395
1923-12-07T05 Lu v +242.03
1923-12-08T01 Lu c +254.94
1923-12-09T11 Lu d −18.99
1923-12-11T10 Me d −25.67
1923-12-13T18 Lu xd +335.31
1923-12-18T18 Lu V +36.10
1923-12-19T11 Lu a 0.002713
1923-12-21T12
** 
S +200.86
1923-12-23T07 Lu o +90.46
1923-12-23T19 Lu +d +19.03
1923-12-27T18 Me e +19.71
1923-12-28T07 Lu xa +153.73[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1923.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07