AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1921

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1921


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1921] [Q 1921]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1921-01-02T22
** 
B +217.59
1921-01-03T01 Lu xa +214.16
1921-01-03T20 Ju Rg +168.91
1921-01-04T09 Sa Rg +174.80
1921-01-05T01 Me d −24.56
1921-01-07T00 Lu d −19.47
1921-01-09T01 Lu V +286.35
1921-01-09T05 Lu c +288.44
1921-01-09T09 Lu a 0.002719
1921-01-10T11 Me a 1.433
1921-01-11T16
** 
S +224.57
1921-01-16T11 Me o +295.66
1921-01-17T16 Lu xd +32.28
1921-01-19T04
** 
B +219.10
1921-01-21T06 Lu +d +19.37
1921-01-23T13 Lu p 0.002385
1921-01-23T14 Lu v +117.95
1921-01-23T23 Lu o +123.44
1921-01-28T17 Ve xd +354.58
1921-01-30T02 Lu xa +211.03
1921-01-30T06 Me v +319.28
1921-01-30T16
** 
S +325.47
1921-02-01T18 Ne o +132.37
1921-02-02T00 Ne V +132.36
1921-02-02T04 Ne p 29.08
1921-02-03T07 Lu d −19.30
1921-02-04T18 Lu V +279.97
1921-02-05T04
** 
s +210.82
1921-02-05T11 Lu a 0.002717
1921-02-08T00 Lu c +318.73
1921-02-09T20 Ve e +46.75
1921-02-11T04 Me xd +339.13
1921-02-13T17 Lu xd +29.23
1921-02-15T08 Me e +18.10
1921-02-16T21
** 
B +169.44
1921-02-17T15 Lu +d +19.17
1921-02-21T00 Lu p 0.002405
1921-02-21T00 Lu v +132.49
1921-02-21T23 Me Rg +347.75
1921-02-22T09 Lu o +153.24
1921-02-24T13 Me +d −2.11
1921-02-24T18 Ur c +335.63
1921-02-24T20 Ur v +335.64
1921-02-25T18 Ur a 21.05
1921-02-26T06 Lu xa +208.35
1921-02-28T18
** 
b +194.66
1921-02-28T22
** 
S +223.99
1921-03-02T14 Lu d −19.07
1921-03-03T02 Me c +341.97
1921-03-03T20 Me V +341.19
1921-03-04T14 Lu V +286.75
1921-03-05T02 Ju o +163.97
1921-03-05T02 Lu a 0.002711
1921-03-05T06 Ju V +163.95
1921-03-05T08 Ju p 4.426
1921-03-05T23 Me p 0.6221
1921-03-08T20
** 
s +195.57
1921-03-09T18 Lu c +348.64
1921-03-12T09 Sa V +171.43
1921-03-12T10 Sa p 8.434
1921-03-12T12 Sa o +171.42
1921-03-12T19 Lu xd +27.47
1921-03-16T08 Me Pg +333.47
1921-03-16T12
** 
B +158.20
1921-03-16T22 Lu +d +18.97
1921-03-21T00 Lu p 0.002440
1921-03-21T01 Lu v +142.16
1921-03-21T02 Pl Pg +96.79
1921-03-21T13 Me xa +334.73
1921-03-22T08 Me d −9.80
1921-03-23T20 Lu o +182.66
1921-03-25T14 Lu xa +207.20
1921-03-28T06 Ma xd +32.20
1921-03-28T19
** 
S +205.29
1921-03-29T23 Lu d −18.92
1921-03-30T06 Me e −27.78
1921-04-01T11 Ve Rg +40.27
1921-04-01T16 Lu V +295.79
1921-04-01T21 Lu a 0.002705
1921-04-04T10 Ve +d +21.55
1921-04-08T09 Lu c +17.98
1921-04-09T01 Lu xd +27.14
1921-04-13T03 Lu +d +18.89
1921-04-13T09
** 
B +140.16
1921-04-16T13 Lu v +131.12
1921-04-16T14 Lu p 0.002471
1921-04-21T21 Ne Pg +130.96
1921-04-21T23 Lu xa +207.17
1921-04-22T07 Lu o +211.65
1921-04-22T14 Ve V +32.10
1921-04-22T16 Ve p 0.2852
1921-04-22T17 Ve c +32.03
1921-04-22T20 Ne +d +17.55
1921-04-25T14
** 
S +179.66
1921-04-26T07 Lu d −18.90
1921-04-29T16 Lu a 0.002702
1921-04-29T19 Lu V +304.82
1921-05-03T12 Ju +d +9.47
1921-05-06T00 Ju Pg +158.93
1921-05-06T10 Lu xd +27.17
1921-05-07T20 Lu c +46.74
1921-05-08T16 Me a 1.326
1921-05-10T04 Me xd +48.59
1921-05-10T10 Lu +d +18.92
1921-05-10T12 Me o +49.30
1921-05-11T05
** 
B +123.63
1921-05-11T17 Lu v +101.69
1921-05-11T20 Lu p 0.002458
1921-05-12T07 Me v +53.27
1921-05-14T00 Ve Pg +23.87
1921-05-16T16 Sa +d +6.85
1921-05-19T06 Lu xa +207.00
1921-05-20T06 Ve xa +24.60
1921-05-20T20 Sa Pg +167.97
1921-05-21T20 Lu o +240.21
1921-05-23T16 Lu d −18.96
1921-05-24T06
** 
S +161.32
1921-05-25T05 Ve d +9.34
1921-05-27T10 Lu a 0.002706
1921-05-27T20 Lu V +313.23
1921-05-30T16 Me +d +25.65
1921-06-02T18 Lu xd +26.36
1921-06-06T06 Lu c +74.99
1921-06-06T20 Lu +d +18.98
1921-06-08T06 Pl +d +19.95
1921-06-08T07 Lu v +105.24
1921-06-08T08 Lu p 0.002425
1921-06-08T09
** 
B +112.28
1921-06-11T07 Me e +24.18
1921-06-12T08 Ur +d −8.68
1921-06-14T08 Ur Rg +339.64
1921-06-15T10 Lu xa +205.65
1921-06-17T12 Me xa +108.72
1921-06-20T00 Lu d −19.00
1921-06-20T09 Lu o +268.50
1921-06-20T21 Ma +d +24.22
1921-06-21T18
** 
S +151.32
1921-06-24T01 Lu a 0.002712
1921-06-24T17 Lu V +320.09
1921-06-25T00 Me Rg +110.85
1921-06-28T19 Pl a 44.23
1921-06-29T06 Ma c +96.96
1921-06-29T23 Lu xd +24.20
1921-06-30T11 Pl o +98.41
1921-07-01T05 Pl v +98.43
1921-07-01T18 Ve e −45.65
1921-07-04T07 Lu +d +18.96
1921-07-05T13 Lu c +102.95
1921-07-05T15 Me p 0.5656
1921-07-06T07
** 
B +104.37
1921-07-06T11 Lu v +116.55
1921-07-06T12 Lu p 0.002398
1921-07-07T14 Me V +105.86
1921-07-08T05 Me c +105.48
1921-07-09T07 Me d +17.85
1921-07-12T11 Lu xa +203.07
1921-07-17T07 Lu d −18.93
1921-07-19T05 Me Pg +101.15
1921-07-19T10 Ma a 2.618
1921-07-19T14
** 
S +144.18
1921-07-20T00 Lu o +296.73
1921-07-21T10 Lu a 0.002716
1921-07-22T04 Lu V +322.60
1921-07-27T01 Lu xd +21.31
1921-07-29T03 Me e −19.58
1921-07-31T18 Lu +d +18.83
1921-08-03T09
** 
B +98.34
1921-08-03T14 Me +d +21.02
1921-08-03T19 Lu v +130.14
1921-08-03T20 Lu c +130.92
1921-08-03T21 Lu p 0.002387
1921-08-06T01 Ne a 31.09
1921-08-06T03 Me xd +116.32
1921-08-06T07 Ne v +133.48
1921-08-06T12 Ne c +133.49
1921-08-08T13 Lu xa +200.24
1921-08-11T19 Ve +d +21.50
1921-08-13T14 Lu d −18.76
1921-08-17T10
** 
S +138.51
1921-08-17T12 Lu a 0.002716
1921-08-17T16 Lu V +313.81
1921-08-18T01 Me v +138.93
1921-08-18T15 Lu o +325.12
1921-08-23T02 Lu xd +19.00
1921-08-23T12 Me o +149.86
1921-08-28T03 Lu +d +18.64
1921-08-29T09 Me a 1.374
1921-08-30T17 Ur p 19.06
1921-08-31T15 Ur o +337.65
1921-08-31T16 Ur V +337.65
1921-08-31T21
** 
B +97.23
1921-09-01T04 Lu v +144.55
1921-09-01T07 Lu p 0.002396
1921-09-02T03 Lu c +159.12
1921-09-04T19 Lu xa +198.46
1921-09-09T21 Lu d −18.58
1921-09-10T09 Ve xd +131.15
1921-09-13T11 Me xa +187.05
1921-09-13T15 Lu V +310.37
1921-09-13T20 Lu a 0.002712
1921-09-15T18
** 
S +143.05
1921-09-17T07 Lu o +244.17
1921-09-19T06 Lu xd +18.06
1921-09-21T02
** 
b +40.29
1921-09-21T13 Sa c +178.01
1921-09-21T16 Sa a 10.49
1921-09-21T22 Sa v +178.05
1921-09-22T01 Ju a 6.448
1921-09-22T22 Ju c +179.35
1921-09-24T06 Ju v +179.64
1921-09-24T10 Lu +d +18.50
1921-09-29T09
** 
B +104.78
1921-09-29T11 Lu v +157.68
1921-09-29T13 Lu p 0.002421
1921-10-01T12 Lu c +187.78
1921-10-02T05 Lu xa +198.03
1921-10-07T05 Lu d −18.49
1921-10-07T17 Me e +25.23
1921-10-10T17
** 
s +41.59
1921-10-10T19 Pl Rg +100.05
1921-10-11T09 Lu V +315.65
1921-10-11T10 Lu a 0.002706
1921-10-14T10
** 
S +152.18
1921-10-16T13 Lu xd +18.07
1921-10-16T22 Lu o +23.04
1921-10-18T17 Me d −19.75
1921-10-19T23 Me Rg +226.30
1921-10-21T03 Pl d +19.84
1921-10-21T15 Lu +d +18.50
1921-10-27T05 Lu v +163.43
1921-10-27T06 Lu p 0.002457
1921-10-28T05
** 
B +109.23
1921-10-29T15 Lu xa +198.04
1921-10-30T07 Me p 0.6712
1921-10-30T23 Lu c +217.02
1921-10-31T02 Me V +217.89
1921-10-31T10 Me c +217.47
1921-11-02T02 Me xd +215.36
1921-11-03T14 Lu d −18.52
1921-11-08T06 Lu a 0.002703
1921-11-08T10 Lu V +323.66
1921-11-08T13
** 
b +22.95
1921-11-09T11 Me Pg +210.41
1921-11-11T02 Me +d −9.70
1921-11-11T17
** 
S +152.59
1921-11-12T21 Lu xd +17.82
1921-11-13T12 Ur d −10.14
1921-11-15T10 Ur Pg +335.71
1921-11-15T13 Lu o +52.67
1921-11-16T16 Me e −19.30
1921-11-17T06 Ne d +16.15
1921-11-17T22 Lu +d +18.58
1921-11-18T15 Ne Rg +135.97
1921-11-20T15 Lu v +123.55
1921-11-21T10 Lu p 0.002473
1921-11-24T14
** 
B +115.78
1921-11-25T21 Lu xa +197.27
1921-11-29T13 Lu c +246.82
1921-12-01T00 Lu d −18.62
1921-12-06T03 Lu a 0.002704
1921-12-06T12 Lu V +332.53
1921-12-10T03 Lu xd +16.17
1921-12-10T11 Me xa +248.41
1921-12-10T23
** 
S +172.89
1921-12-15T02 Lu o +82.61
1921-12-15T08 Lu +d +18.64
1921-12-17T13 Lu v +118.12
1921-12-17T22 Lu p 0.002441
1921-12-22T20
** 
B +137.42
1921-12-22T22 Lu xa +194.95
1921-12-24T01 Me a 1.446
1921-12-27T11 Me o +275.13
1921-12-27T18 Me d −25.00
1921-12-28T09 Lu d −18.65
1921-12-29T05 Lu c +276.99
1921-12-29T17 Ve v +267.56
1921-12-30T23 Ve xa +269.10
1921-12-31T03 Pl V +98.99
1921-12-31T12 Pl c +98.98[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1921.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07