AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1920

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1920


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1920] [Q 1920]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1920-01-02T12 Lu xd +53.91
1920-01-04T04 Lu +d +20.81
1920-01-04T14 Lu p 0.002403
1920-01-04T20 Lu v +89.07
1920-01-05T21 Lu o +104.25
1920-01-06T16 Me xa +267.76
1920-01-10T01
** 
B +149.97
1920-01-14T06 Me d −24.02
1920-01-15T15 Lu xa +233.02
1920-01-16T06 Lu V +240.17
1920-01-16T17 Lu a 0.002711
1920-01-17T20 Lu d −20.77
1920-01-21T05 Lu c +299.89
1920-01-26T11
** 
S +239.21
1920-01-29T04 Me a 1.415
1920-01-29T15 Lu xd +51.46
1920-01-31T01 Ne V +130.16
1920-01-31T07 Ne o +130.15
1920-01-31T14 Lu +d +20.66
1920-01-31T15 Ne p 29.07
1920-02-01T17 Lu p 0.002437
1920-02-02T05 Lu v +102.88
1920-02-02T17 Ju p 4.332
1920-02-03T02 Ju V +133.16
1920-02-03T06 Ju o +133.14
1920-02-03T07 Ve d −22.11
1920-02-04T08 Lu o +134.25
1920-02-05T11 Me o +315.14
1920-02-06T00
** 
B +185.07
1920-02-11T17 Lu xa +230.04
1920-02-13T04 Lu V +247.66
1920-02-13T12 Lu a 0.002704
1920-02-14T05 Lu d −20.55
1920-02-16T10 Me v +334.91
1920-02-19T17
** 
S +330.58
1920-02-19T21 Lu c +329.96
1920-02-21T08 Ur v +331.65
1920-02-21T14 Ur c +331.67
1920-02-22T13 Ur a 21.03
1920-02-25T07 Me xd +350.78
1920-02-25T15 Lu xd +48.40
1920-02-25T20 Ve xa +303.32
1920-02-27T21 Sa V +158.30
1920-02-27T21 Lu +d +20.42
1920-02-27T23 Sa p 8.325
1920-02-28T03 Sa o +158.28
1920-02-28T13 Lu p 0.002471
1920-02-29T12 Lu v +102.71
1920-03-02T04
** 
B +193.05
1920-03-03T18 Me e +18.11
1920-03-04T21 Lu o +164.01
1920-03-09T19 Lu xa +227.19
1920-03-10T20 Me Rg +4.68
1920-03-12T05 Lu V +255.74
1920-03-12T08 Lu a 0.002702
1920-03-12T13 Lu d −20.30
1920-03-12T14 Me +d +4.87
1920-03-14T13
** 
S +283.99
1920-03-15T02 Ma Rg +219.10
1920-03-16T07 Ma d −12.37
1920-03-19T18 Pl Pg +95.66
1920-03-20T07 Me c +359.42
1920-03-20T10 Lu c +196.42
1920-03-21T04 Me V +358.64
1920-03-23T15 Ve v +336.16
1920-03-23T16 Me p 0.6010
1920-03-23T18 Lu xd +46.27
1920-03-24T06 Lu v +53.38
1920-03-24T12 Lu p 0.002461
1920-03-26T02 Lu +d +20.20
1920-03-27T18
** 
B +184.14
1920-03-28T10
** 
s +255.71
1920-03-30T22 Ve V +345.08
1920-04-02T18 Ju +d +19.11
1920-04-02T22 Me Pg +351.65
1920-04-03T10 Lu o +193.40
1920-04-03T16 Me xa +351.68
1920-04-04T00 Ju Pg +128.10
1920-04-06T01 Lu xa +225.77
1920-04-08T08 Me d −3.75
1920-04-08T21 Lu d −20.13
1920-04-09T04 Lu a 0.002705
1920-04-09T04 Lu V +262.99
1920-04-09T20
** 
S +250.35
1920-04-13T15 Ve v +1.94
1920-04-17T01 Me e −27.42
1920-04-18T21 Lu c +28.54
1920-04-19T09 Ne Pg +128.74
1920-04-20T01 Lu xd +45.61
1920-04-20T15 Ne +d +18.07
1920-04-20T23 Lu v +59.05
1920-04-21T01 Lu p 0.002426
1920-04-21T08 Ma o +210.93
1920-04-22T09 Lu +d +20.09
1920-04-23T10 Ma V +210.16
1920-04-24T16
** 
B +158.76
1920-04-28T04 Ma p 0.5831
1920-05-03T01 Lu o +222.33
1920-05-03T08 Lu xa +225.61
1920-05-03T18 Sa +d +11.54
1920-05-06T04 Lu d −20.09
1920-05-06T19 Lu a 0.002711
1920-05-06T21 Lu V +267.74
1920-05-06T23 Sa Pg +154.81
1920-05-06T23
** 
S +194.14
1920-05-07T18 Ve V +31.54
1920-05-15T07 Ve v +40.79
1920-05-17T12 Lu xd +45.64
1920-05-18T06 Lu c +56.99
1920-05-19T06 Lu p 0.002399
1920-05-19T08 Lu v +73.35
1920-05-19T18 Lu +d +20.09
1920-05-22T13
** 
B +126.50
1920-05-23T07 Me xd +58.43
1920-05-24T12 Ma +d −8.30
1920-05-25T06 Me a 1.322
1920-05-26T12 Me o +65.45
1920-05-26T21 Me v +66.31
1920-05-28T01 Ma xa +201.34
1920-05-28T22 Ve V +57.47
1920-05-30T14 Lu xa +225.60
1920-05-31T22 Ma Pg +201.24
1920-06-01T17 Lu o +250.87
1920-06-02T11 Lu d −20.11
1920-06-02T22 Lu V +265.42
1920-06-03T04 Lu a 0.002715
1920-06-03T16 Ne xa +129.29
1920-06-04T19
** 
S +158.24
1920-06-08T00 Ur +d −10.15
1920-06-08T10 Me +d +25.43
1920-06-10T01 Ur Rg +335.67
1920-06-13T21 Lu xd +45.16
1920-06-14T10 Pl +d +19.69
1920-06-16T05 Lu +d +20.11
1920-06-16T13 Lu c +85.07
1920-06-16T15 Lu p 0.002388
1920-06-16T19 Lu v +88.65
1920-06-18T00 Ve xd +82.10
1920-06-19T09
** 
B +107.98
1920-06-26T18 Lu xa +224.63
1920-06-27T09 Pl a 44.44
1920-06-27T18 Ve +d +23.77
1920-06-29T08 Pl v +97.28
1920-06-29T12 Pl o +97.28
1920-06-29T13 Lu V +257.65
1920-06-29T14 Me e +25.68
1920-06-29T18 Lu d −20.11
1920-06-30T07 Lu a 0.002716
1920-06-30T15 Me xa +124.14
1920-07-01T08 Lu o +279.18
1920-07-02T11 Ve a 1.736
1920-07-03T11 Ve o +101.12
1920-07-03T22
** 
S +147.89
1920-07-11T03 Lu xd +43.42
1920-07-13T13 Me Rg +130.30
1920-07-13T16 Lu +d +20.05
1920-07-15T00 Lu p 0.002396
1920-07-15T05 Lu v +103.42
1920-07-15T20 Lu c +113.00
1920-07-17T08
** 
B +104.81
1920-07-20T12
** 
b +66.56
1920-07-21T03 Me d +13.87
1920-07-23T20 Lu xa +222.31
1920-07-24T01 Me p 0.5838
1920-07-26T12 Me V +124.50
1920-07-26T20 Lu V +258.38
1920-07-27T01 Lu d −19.99
1920-07-27T07 Me c +123.93
1920-07-27T14 Lu a 0.002712
1920-07-30T23 Lu o +307.43
1920-08-01T03
** 
S +150.06
1920-08-03T13 Ne a 31.08
1920-08-03T23 Ne c +131.27
1920-08-04T07 Ne v +131.29
1920-08-06T17 Me Pg +119.24
1920-08-07T05 Lu xd +40.63
1920-08-10T02 Lu +d +19.88
1920-08-10T07
** 
s +70.29
1920-08-12T05 Lu p 0.002420
1920-08-12T11 Lu v +116.01
1920-08-14T03 Lu c +141.04
1920-08-14T05
** 
B +109.97
1920-08-15T04 Me e −18.69
1920-08-16T04 Me +d +18.45
1920-08-18T20 Ve v +158.25
1920-08-19T06 Me xd +128.12
1920-08-19T22 Lu xa +219.41
1920-08-21T13 Ju v +148.77
1920-08-22T09 Ju c +148.95
1920-08-22T13 Ju a 6.386
1920-08-23T09 Lu d −19.78
1920-08-23T16 Lu V +264.48
1920-08-24T04 Lu a 0.002706
1920-08-26T08 Ur p 19.04
1920-08-27T02 Ur V +333.69
1920-08-27T06 Ur o +333.69
1920-08-29T13 Lu o +335.86
1920-08-29T16
** 
S +155.99
1920-09-02T03 Me v +152.68
1920-09-03T06 Lu xd +38.05
1920-09-04T23 Ve V +179.38
1920-09-06T09 Lu +d +19.66
1920-09-06T10 Ve v +181.17
1920-09-07T07
** 
b +63.79
1920-09-07T23 Sa c +165.02
1920-09-08T04 Sa a 10.38
1920-09-08T09 Sa v +165.07
1920-09-08T21 Lu p 0.002454
1920-09-09T06 Lu v +122.84
1920-09-09T12 Me o +166.88
1920-09-11T19
** 
B +117.12
1920-09-12T12 Lu c +169.44
1920-09-16T03 Lu xa +217.27
1920-09-16T04 Me a 1.395
1920-09-19T17 Lu d −19.57
1920-09-20T15 Lu V +272.27
1920-09-20T22 Lu a 0.002702
1920-09-26T14 Me xa +196.56
1920-09-28T01
** 
S +171.50
1920-09-28T01 Lu o +4.63
1920-09-30T10 Lu xd +36.69
1920-10-03T14 Lu +d +19.49
1920-10-04T10 Lu p 0.002473
1920-10-05T00 Lu v +101.07
1920-10-07T13 Ve xa +219.54
1920-10-09T10 Pl Rg +98.91
1920-10-10T10
** 
B +134.44
1920-10-12T00 Lu c +198.40
1920-10-13T10 Lu xa +216.51
1920-10-17T01 Lu d −19.45
1920-10-17T14 Ma d −25.18
1920-10-18T17 Lu V +280.90
1920-10-18T18 Lu a 0.002704
1920-10-24T22 Pl d +19.58
1920-10-25T08 Me e +23.97
1920-10-27T00
** 
S +199.60
1920-10-27T14 Lu o +33.86
1920-10-27T18 Lu xd +36.53
1920-10-30T14 Lu p 0.002445
1920-10-30T16 Lu v +78.37
1920-10-30T20 Lu +d +19.44
1920-11-02T17 Me d −23.24
1920-11-05T12 Me Rg +242.20
1920-11-08T08
** 
B +155.15
1920-11-09T06 Ur d −11.58
1920-11-09T18 Lu xa +216.56
1920-11-10T16 Lu c +227.99
1920-11-11T04 Ur Pg +331.75
1920-11-13T09 Lu d −19.46
1920-11-14T23 Ne d +16.73
1920-11-15T05 Me xd +234.97
1920-11-15T13 Me p 0.6764
1920-11-15T14 Lu a 0.002710
1920-11-15T18 Lu V +289.59
1920-11-16T01 Me V +233.85
1920-11-16T03 Ne Rg +133.76
1920-11-16T06 Me c +233.60
1920-11-20T04 Ve d −25.26
1920-11-23T18
** 
S +226.68
1920-11-24T04 Lu xd +36.45
1920-11-25T12 Me Pg +226.08
1920-11-26T01 Lu o +63.53
1920-11-26T12 Me +d −14.27
1920-11-27T06 Lu +d +19.48
1920-11-27T14 Lu p 0.002409
1920-11-27T16 Lu v +87.58
1920-12-03T14 Me e −20.36
1920-12-05T07
** 
B +174.40
1920-12-06T23 Lu xa +216.12
1920-12-10T10 Lu c +258.08
1920-12-10T16 Lu d −19.50
1920-12-13T04 Lu a 0.002716
1920-12-13T13 Lu V +295.44
1920-12-21T13 Lu xd +35.11
1920-12-22T15
** 
S +325.45
1920-12-23T13 Me xa +257.96
1920-12-24T18 Lu +d +19.49
1920-12-25T12 Lu o +93.46
1920-12-26T00 Lu p 0.002386
1920-12-26T02 Lu v +102.35
1920-12-29T11 Pl c +97.86
1920-12-29T12 Sa d +4.03
1920-12-30T04 Pl V +97.84
1920-12-31T11 Ju d +5.52
1920-12-31T15 Pl p 42.34
1921-01-01T03 Ma v +326.76[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1920.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07