AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1919

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1919


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1919] [Q 1919]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1919-01-02T00 Ju V +100.79
1919-01-02T05 Ju o +100.76
1919-01-02T08 Lu c +280.90
1919-01-03T18
** 
S +245.16
1919-01-08T07 Me e −23.16
1919-01-11T07 Lu v +44.26
1919-01-11T09 Lu p 0.002470
1919-01-13T01
** 
B +220.61
1919-01-13T07 Lu xd +72.57
1919-01-13T16 Lu +d +22.41
1919-01-16T08
** 
s +206.06
1919-01-16T08 Lu o +115.19
1919-01-19T02 Ma v +323.40
1919-01-19T19 Me xa +277.93
1919-01-22T14 Me d −23.29
1919-01-23T21
** 
S +312.64
1919-01-23T23 Lu a 0.002703
1919-01-24T05 Lu V +213.44
1919-01-27T09 Lu xa +251.69
1919-01-27T21 Lu d −22.35
1919-01-28T21 Ne o +127.93
1919-01-29T01 Ne V +127.93
1919-01-29T05 Ne p 29.06
1919-01-31T23 Lu c +311.05
1919-02-04T12 Lu v +1.34
1919-02-05T03 Lu p 0.002463
1919-02-08T16
** 
B +168.32
1919-02-09T09 Lu xd +70.57
1919-02-09T23 Lu +d +22.25
1919-02-14T09 Sa p 8.225
1919-02-14T12 Sa V +144.83
1919-02-14T13 Sa o +144.82
1919-02-14T23 Lu o +145.25
1919-02-16T05 Me a 1.394
1919-02-17T09 Ur c +327.69
1919-02-17T10 Ur v +327.69
1919-02-18T09 Ur a 21.01
1919-02-20T10
** 
S +202.43
1919-02-20T19 Lu a 0.002705
1919-02-21T06 Lu V +221.80
1919-02-23T11 Me o +333.51
1919-02-23T12 Lu xa +248.90
1919-02-24T07 Lu d −22.11
1919-03-02T11 Lu c +340.82
1919-03-02T15 Ju Pg +95.75
1919-03-04T03 Me v +349.89
1919-03-04T06 Lu v +7.41
1919-03-04T15 Lu p 0.002427
1919-03-08T10 Lu xd +67.55
1919-03-08T16
** 
B +128.98
1919-03-09T04 Lu +d +22.00
1919-03-10T10 Me xd +1.85
1919-03-12T17 Ju +d +23.49
1919-03-16T15 Lu o +175.00
1919-03-19T10 Pl Pg +94.54
1919-03-20T12 Lu a 0.002711
1919-03-21T02 Lu V +228.36
1919-03-21T09 Me e +18.44
1919-03-21T13
** 
S +159.55
1919-03-22T14 Lu xa +245.93
1919-03-23T15 Lu d −21.85
1919-03-26T14 Ve xd +33.85
1919-03-29T08 Me Rg +22.17
1919-03-30T00 Me +d +11.72
1919-03-31T21 Lu c +54.04
1919-04-01T15 Lu v +21.40
1919-04-01T21 Lu p 0.002398
1919-04-04T13 Lu xd +65.01
1919-04-04T21
** 
B +109.23
1919-04-05T11 Lu +d +21.76
1919-04-08T07 Me c +17.41
1919-04-09T03 Me V +16.74
1919-04-11T16 Me p 0.5798
1919-04-15T08 Lu o +204.32
1919-04-16T20 Lu a 0.002715
1919-04-17T11 Lu V +229.32
1919-04-17T19 Me xa +11.36
1919-04-17T21 Ne Pg +126.52
1919-04-18T17 Lu xa +244.15
1919-04-19T04
** 
S +150.59
1919-04-19T12 Ne +d +18.58
1919-04-19T21 Lu d −21.66
1919-04-21T20 Sa +d +15.78
1919-04-21T21 Me Pg +10.64
1919-04-23T19 Sa Pg +141.35
1919-04-26T20 Me d +2.74
1919-04-30T03 Lu v +37.73
1919-04-30T05 Lu c +38.82
1919-04-30T07 Lu p 0.002388
1919-05-01T21 Lu xd +63.90
1919-05-02T20 Lu +d +21.63
1919-05-03T03
** 
B +103.78
1919-05-06T04 Me e −26.44
1919-05-09T18 Ma c +48.08
1919-05-11T07 Ma xd +49.20
1919-05-13T22 Lu a 0.002716
1919-05-14T02 Lu V +221.88
1919-05-15T01 Lu o +233.16
1919-05-15T05 Ve +d +25.61
1919-05-15T22 Lu xa +243.79
1919-05-17T02 Lu d −21.61
1919-05-17T05
** 
S +140.12
1919-05-28T16 Lu v +54.26
1919-05-28T17 Lu p 0.002396
1919-05-29T08 Lu xd +63.87
1919-05-29T13 Lu c +67.10
1919-05-30T06 Lu +d +21.62
1919-05-31T14
** 
B +91.48
1919-06-04T13 Ur +d −11.58
1919-06-06T10 Me xd +68.30
1919-06-06T17 Ur Rg +331.70
1919-06-10T03 Lu V +219.48
1919-06-10T06 Lu a 0.002712
1919-06-11T09 Me v +79.20
1919-06-11T11 Me o +79.40
1919-06-11T18 Me a 1.323
1919-06-12T05 Lu xa +243.89
1919-06-13T09 Lu d −21.62
1919-06-13T16 Lu o +261.60
1919-06-15T06
** 
S +129.69
1919-06-18T15 Me +d +25.06
1919-06-19T10 Ma a 2.513
1919-06-21T05 Pl +d +19.41
1919-06-25T17 Lu xd +63.65
1919-06-25T22 Lu p 0.002421
1919-06-26T02 Lu v +69.29
1919-06-26T17 Lu +d +21.61
1919-06-27T00 Pl a 44.65
1919-06-27T20 Lu c +95.13
1919-06-28T11 Pl o +96.14
1919-06-28T21
** 
B +87.28
1919-06-28T22 Pl v +96.15
1919-07-05T11 Ve e +45.46
1919-07-05T11
** 
b +44.57
1919-07-07T18 Lu V +223.61
1919-07-07T21 Lu a 0.002706
1919-07-09T10 Lu xa +243.25
1919-07-10T16 Lu d −21.59
1919-07-11T09 Ma +d +24.05
1919-07-13T05 Lu o +289.79
1919-07-14T05
** 
S +132.60
1919-07-14T18 Me xa +137.65
1919-07-16T04 Ve xa +157.56
1919-07-18T14 Me e +26.77
1919-07-20T21 Ju v +117.23
1919-07-21T02 Ju c +117.27
1919-07-22T11 Ju a 6.268
1919-07-22T23 Lu xd +62.37
1919-07-23T14 Lu p 0.002454
1919-07-24T01 Lu v +78.20
1919-07-24T02 Lu +d +21.53
1919-07-27T05 Lu c +123.13
1919-07-27T07
** 
B +92.76
1919-07-28T16
** 
s +46.42
1919-08-01T15 Me Rg +149.00
1919-08-02T00 Ne a 31.07
1919-08-02T02 Ne v +129.04
1919-08-02T09 Ne c +129.05
1919-08-04T15 Lu a 0.002701
1919-08-04T15 Lu V +229.90
1919-08-05T14 Lu xa +241.24
1919-08-06T00 Me d +7.96
1919-08-07T01 Lu d −21.45
1919-08-11T01
** 
S +135.87
1919-08-11T17 Lu o +317.98
1919-08-12T06 Me p 0.6043
1919-08-14T16 Me V +142.36
1919-08-15T13 Me c +141.65
1919-08-17T12 Lu v +38.27
1919-08-18T05 Lu p 0.002472
1919-08-19T00 Lu xd +59.86
1919-08-20T09 Lu +d +21.34
1919-08-22T21 Ve Rg +177.24
1919-08-23T00 Ur p 19.02
1919-08-23T22 Ur o +329.71
1919-08-23T23 Ur V +329.71
1919-08-24T04
** 
B +92.85
1919-08-25T10 Me Pg +136.55
1919-08-25T15 Lu c +151.37
1919-08-25T21 Sa v +151.69
1919-08-25T23 Sa c +151.70
1919-08-26T04 Sa a 10.27
1919-08-31T15 Me +d +14.67
1919-08-31T20 Ve d −5.39
1919-09-01T10 Lu a 0.002702
1919-09-01T13 Lu V +236.80
1919-09-01T16 Lu xa +238.34
1919-09-01T19 Me e −18.12
1919-09-02T09 Me xd +140.76
1919-09-03T10 Lu d −21.21
1919-09-07T20
** 
S +134.48
1919-09-10T03 Lu o +346.40
1919-09-12T19 Lu v +24.47
1919-09-13T02 Ve c +169.26
1919-09-13T05 Ve V +169.18
1919-09-13T08 Lu p 0.002447
1919-09-13T18 Ve p 0.2834
1919-09-15T01 Lu xd +57.08
1919-09-15T23
** 
b +31.12
1919-09-16T14 Lu +d +21.09
1919-09-18T12 Me v +166.89
1919-09-20T19
** 
B +93.77
1919-09-24T04 Lu c +180.09
1919-09-27T12 Me o +183.45
1919-09-28T19 Lu xa +235.89
1919-09-29T04 Lu a 0.002708
1919-09-29T10 Lu V +243.54
1919-09-30T17 Lu d −20.97
1919-10-04T11 Ve Pg +161.12
1919-10-04T23 Me a 1.415
1919-10-06T10
** 
S +142.37
1919-10-08T23 Pl Rg +97.77
1919-10-09T13 Lu o +15.22
1919-10-10T17 Me xa +205.91
1919-10-10T22 Lu v +35.78
1919-10-11T05 Lu p 0.002413
1919-10-12T06 Lu xd +55.28
1919-10-13T21 Lu +d +20.90
1919-10-17T19 Ve +d +3.33
1919-10-18T12
** 
B +106.59
1919-10-23T20 Lu c +209.39
1919-10-26T00 Lu xa +234.83
1919-10-26T20 Lu a 0.002715
1919-10-27T03 Lu V +248.19
1919-10-28T00 Lu d −20.84
1919-10-30T06 Pl d +19.31
1919-11-03T17
** 
S +159.66
1919-11-05T23 Ur d −12.97
1919-11-06T07 Ve xd +177.41
1919-11-07T22 Ur Pg +327.77
1919-11-07T23 Lu o +44.52
1919-11-08T12 Lu v +52.78
1919-11-08T13 Lu p 0.002389
1919-11-08T15 Lu xd +54.80
1919-11-10T05 Lu +d +20.83
1919-11-12T21 Me e +22.65
1919-11-13T17 Ne d +17.29
1919-11-14T18 Ne Rg +131.54
1919-11-15T15
** 
B +122.61
1919-11-17T05 Me d −25.20
1919-11-22T06 Lu xa +234.86
1919-11-22T15 Lu c +239.29
1919-11-22T20 Me Rg +258.03
1919-11-23T00 Lu V +243.86
1919-11-23T02 Lu a 0.002718
1919-11-23T10
** 
s +82.15
1919-11-23T15 Ve e −46.71
1919-11-24T06 Lu d −20.83
1919-11-29T08 Me xd +254.39
1919-12-01T07
** 
S +170.54
1919-12-01T17 Ju d +16.05
1919-12-02T17 Me p 0.6783
1919-12-02T21 Me V +249.82
1919-12-02T23 Me c +249.74
1919-12-05T08 Ju Rg +138.14
1919-12-06T03 Lu xd +54.83
1919-12-07T02 Lu p 0.002385
1919-12-07T05 Lu v +71.39
1919-12-07T10 Lu o +74.26
1919-12-07T17 Lu +d +20.83
1919-12-09T20
** 
b +74.72
1919-12-12T15 Me Pg +241.77
1919-12-12T17 Me +d −17.77
1919-12-13T18
** 
B +125.44
1919-12-17T15 Sa d +8.81
1919-12-19T12 Lu xa +234.65
1919-12-19T16 Lu V +236.59
1919-12-20T04 Lu a 0.002716
1919-12-21T13 Lu d −20.85
1919-12-21T20 Me e −21.68
1919-12-22T10 Lu c +269.55
1919-12-23T06 Sa Rg +161.68
1919-12-29T06 Pl V +96.72
1919-12-29T12 Pl c +96.72
1919-12-30T01
** 
S +186.33
1919-12-31T04 Pl p 42.55[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1919.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07