AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1918

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1918


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\DeclareMathOperator{\D}{\bigtriangleup\!} \DeclareMathOperator{\d}{\text{d}\!}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1918] [Q 1918]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1918-01-02T21 Me c +282.21
1918-01-02T23 Lu a 0.002706
1918-01-03T02 Lu V +171.85
1918-01-03T02 Me V +281.92
1918-01-03T14 Me p 0.6718
1918-01-07T07 Me +d −20.00
1918-01-10T00 Lu d −24.14
1918-01-10T23 Lu xa +271.51
1918-01-12T04
** 
S +250.69
1918-01-12T10 Lu c +291.95
1918-01-12T15
** 
b +265.69
1918-01-13T18 Me Pg +273.46
1918-01-14T17 Lu p 0.002430
1918-01-14T18 Lu v +326.23
1918-01-19T19 Ve Rg +328.51
1918-01-20T03 Ju d +19.78
1918-01-22T19 Lu +d +24.11
1918-01-23T08
** 
B +219.17
1918-01-23T19 Lu xd +91.32
1918-01-25T09 Me e −24.67
1918-01-25T22 Ne V +125.71
1918-01-25T23 Ne o +125.71
1918-01-26T00 Ju Pg +61.46
1918-01-26T05 Ne p 29.05
1918-01-26T15 Lu o +126.39
1918-01-29T21 Ma d +1.94
1918-01-30T16 Lu a 0.002712
1918-01-30T19 Me d −22.18
1918-01-31T02 Sa p 8.141
1918-01-31T02 Lu V +180.19
1918-01-31T06 Sa o +131.09
1918-01-31T10 Sa V +131.08
1918-02-01T10 Me xa +288.58
1918-02-02T15
** 
s +291.24
1918-02-03T08 Ve +d −6.65
1918-02-03T10 Ma Rg +183.06
1918-02-04T15
** 
S +257.42
1918-02-06T10 Lu d −24.03
1918-02-07T08 Lu xa +270.52
1918-02-08T16 Ve p 0.2721
1918-02-09T08 Ve V +320.67
1918-02-09T13 Ve c +320.52
1918-02-10T22 Lu c +321.89
1918-02-11T23 Lu p 0.002398
1918-02-12T00 Lu v +338.63
1918-02-12T10 Ur v +323.69
1918-02-12T17 Ur c +323.70
1918-02-13T15 Ur a 20.98
1918-02-17T11
** 
B +205.46
1918-02-19T01 Lu +d +23.93
1918-02-19T22 Lu xd +89.72
1918-02-25T09 Lu o +156.48
1918-02-27T02 Lu a 0.002716
1918-02-27T14 Lu V +182.60
1918-03-02T03 Ve Pg +312.73
1918-03-03T12
** 
S +339.48
1918-03-05T19 Lu d −23.78
1918-03-05T22 Me a 1.373
1918-03-06T13 Lu xa +268.04
1918-03-12T07 Lu c +351.44
1918-03-12T10 Lu p 0.002385
1918-03-12T11 Lu v +353.49
1918-03-13T00 Me o +352.49
1918-03-14T18 Ma o +173.88
1918-03-15T17 Ma V +173.51
1918-03-17T23 Ma p 0.6613
1918-03-18T06 Ve d −11.17
1918-03-18T08 Lu +d +23.68
1918-03-18T12
** 
B +170.50
1918-03-18T23 Lu xd +86.81
1918-03-18T23 Me v +4.35
1918-03-23T01 Me xd +12.49
1918-03-25T17 Lu V +169.43
1918-03-26T03 Lu a 0.002717
1918-03-27T03 Lu o +186.15
1918-03-31T22
** 
S +219.69
1918-04-02T02 Lu d −23.53
1918-04-02T14 Lu xa +264.98
1918-04-06T20 Me e +19.12
1918-04-08T20 Sa +d +19.26
1918-04-08T23 Sa Pg +127.61
1918-04-09T21 Lu v +8.08
1918-04-09T21 Lu p 0.002393
1918-04-10T16 Lu c +20.47
1918-04-14T16 Lu +d +23.44
1918-04-14T20
** 
B +143.41
1918-04-14T20 Ne Pg +124.30
1918-04-14T23 Me +d +17.81
1918-04-15T02 Lu xd +83.97
1918-04-16T03 Me Rg +40.42
1918-04-16T20 Ne +d +19.05
1918-04-17T00 Ma +d +8.60
1918-04-20T18 Ve e −46.24
1918-04-22T00 Lu V +169.44
1918-04-22T06 Ve xa +345.57
1918-04-22T11 Lu a 0.002714
1918-04-25T04 Ma Pg +163.85
1918-04-25T20 Lu o +215.27
1918-04-26T15 Me c +36.06
1918-04-27T07 Me V +35.60
1918-04-28T19
** 
S +195.92
1918-04-29T07 Lu d −23.35
1918-04-29T10 Me p 0.5621
1918-04-29T16 Lu xa +262.88
1918-04-30T10 Me xa +33.60
1918-05-08T02 Lu v +20.20
1918-05-08T03 Lu p 0.002419
1918-05-09T21 Me Pg +30.38
1918-05-10T01 Lu c +49.05
1918-05-12T01 Lu +d +23.30
1918-05-12T05
** 
B +134.77
1918-05-12T09 Lu xd +82.45
1918-05-14T04 Me d +9.02
1918-05-19T20 Lu V +176.32
1918-05-20T02 Lu a 0.002707
1918-05-24T03 Me e −24.96
1918-05-25T10 Lu o +243.88
1918-05-26T10
** 
S +181.17
1918-05-26T12 Lu d −23.29
1918-05-26T21 Lu xa +262.20
1918-05-30T17 Ur +d −12.97
1918-06-01T22 Ur Rg +327.71
1918-06-04T17 Lu v +24.81
1918-06-04T19 Lu p 0.002453
1918-06-08T10 Lu c +77.27
1918-06-08T11 Lu +d +23.29
1918-06-08T18 Lu xd +82.22
1918-06-09T20
** 
B +120.22
1918-06-12T20 Ju v +83.20
1918-06-15T04 Ju c +83.74
1918-06-16T20 Lu a 0.002702
1918-06-16T21 Lu V +184.44
1918-06-17T07 Ju a 6.125
1918-06-19T01 Me xd +78.29
1918-06-22T20 Lu d −23.29
1918-06-23T04 Lu xa +262.26
1918-06-23T22 Lu o +272.08
1918-06-24T09
** 
S +163.29
1918-06-25T10 Me v +92.04
1918-06-27T00 Me o +95.49
1918-06-27T15 Me +d +24.60
1918-06-27T19 Me a 1.327
1918-06-30T03 Lu v +358.53
1918-06-30T11 Lu p 0.002471
1918-07-05T19 Lu +d +23.29
1918-07-06T02 Lu xd +82.21
1918-07-07T20 Lu c +105.36
1918-07-08T12
** 
B +111.05
1918-07-10T14 Ma xa +188.58
1918-07-14T15 Lu a 0.002703
1918-07-14T21 Lu V +192.66
1918-07-16T10 Ju +d +23.19
1918-07-20T05 Lu d −23.26
1918-07-20T12 Lu xa +261.88
1918-07-23T08 Lu o +300.15
1918-07-23T17
** 
S +161.01
1918-07-25T04
** 
b +79.79
1918-07-26T10 Lu v +344.39
1918-07-26T14 Lu p 0.002447
1918-07-27T09 Me xa +149.78
1918-07-28T17 Ve +d +22.59
1918-07-30T01 Ne a 31.06
1918-07-30T08 Ne c +126.83
1918-07-30T18 Ne v +126.85
1918-08-02T01 Lu +d +23.20
1918-08-02T07 Lu xd +81.34
1918-08-04T20 Me e +27.31
1918-08-06T06
** 
B +113.18
1918-08-06T08 Lu c +133.54
1918-08-10T15 Sa v +138.02
1918-08-11T02 Sa c +138.08
1918-08-11T07 Sa a 10.18
1918-08-11T08 Lu a 0.002709
1918-08-11T21 Lu V +200.66
1918-08-13T10 Ve xd +114.20
1918-08-13T14
** 
s +80.44
1918-08-16T14 Lu d −23.10
1918-08-16T19 Lu xa +260.20
1918-08-18T03 Ur p 19.00
1918-08-18T18 Ur V +325.74
1918-08-18T20 Me Rg +166.89
1918-08-19T01 Ur o +325.73
1918-08-21T06
** 
S +163.88
1918-08-21T10 Me d +1.32
1918-08-21T17 Lu o +328.29
1918-08-23T06 Lu v +351.69
1918-08-23T10 Lu p 0.002413
1918-08-29T07 Lu +d +23.00
1918-08-29T09 Lu xd +79.10
1918-08-29T15 Me p 0.6244
1918-08-31T05
** 
b +79.33
1918-08-31T18 Me V +159.53
1918-09-01T13 Me c +158.77
1918-09-03T11
** 
B +114.11
1918-09-04T22 Lu c +162.06
1918-09-07T23 Lu a 0.002715
1918-09-08T17 Lu V +207.34
1918-09-11T00 Me Pg +153.24
1918-09-12T21 Lu xa +257.34
1918-09-12T23 Lu d −22.84
1918-09-15T00 Me xd +154.48
1918-09-15T10 Me +d +9.88
1918-09-17T17 Me e −17.85
1918-09-18T13
** 
S +167.70
1918-09-20T01 Lu o +161.64
1918-09-20T13 Lu v +4.62
1918-09-20T16 Lu p 0.002390
1918-09-25T10 Lu xd +76.16
1918-09-25T14 Lu +d +22.75
1918-10-01T14
** 
B +123.05
1918-10-03T18 Me v +181.63
1918-10-04T15 Lu c +191.07
1918-10-05T06 Lu a 0.002718
1918-10-06T00 Lu V +207.52
1918-10-09T23 Lu xa +254.59
1918-10-10T05 Lu d −22.61
1918-10-14T23 Me o +201.32
1918-10-17T23
** 
S +187.59
1918-10-19T00 Lu v +19.85
1918-10-19T04 Lu p 0.002385
1918-10-19T09 Lu o +25.69
1918-10-22T02 Me a 1.432
1918-10-22T15 Lu xd +73.88
1918-10-22T22 Lu +d +22.54
1918-10-23T08 Me xa +215.15
1918-10-29T13 Ju d +22.41
1918-10-30T18
** 
B +143.49
1918-11-01T04 Ur d −14.30
1918-11-01T08 Lu a 0.002717
1918-11-01T08 Lu V +196.74
1918-11-03T01 Ju Rg +105.82
1918-11-03T03 Ur Pg +323.79
1918-11-03T09 Lu c +220.64
1918-11-06T01 Lu xa +253.17
1918-11-06T10 Lu d −22.47
1918-11-10T22 Ne d +17.83
1918-11-11T09 Ma d −24.68
1918-11-11T17 Ne Rg +129.32
1918-11-16T11
** 
S +228.89
1918-11-16T12 Lu v +35.73
1918-11-16T15 Lu p 0.002401
1918-11-17T19 Lu o +55.16
1918-11-19T00 Lu xd +73.03
1918-11-19T08 Lu +d +22.45
1918-11-22T11 Ve a 1.712
1918-11-24T00 Ve o +241.53
1918-11-27T05 Me d −25.83
1918-11-28T17 Lu V +197.59
1918-11-28T19 Lu a 0.002712
1918-11-29T18 Me e +21.38
1918-11-30T01
** 
B +172.29
1918-12-02T23 Ve xa +252.81
1918-12-03T03 Lu c +250.66
1918-12-03T07 Lu xa +253.02
1918-12-03T16 Lu d −22.45
1918-12-04T00 Sa d +13.27
1918-12-04T23 Ve v +255.34
1918-12-08T13 Me Rg +273.84
1918-12-09T08 Sa Rg +148.25
1918-12-11T23 Me xd +272.76
1918-12-14T20 Lu p 0.002434
1918-12-14T20 Lu v +49.16
1918-12-16T06
** 
S +295.86
1918-12-16T11 Lu xd +73.06
1918-12-16T19 Lu +d +22.46
1918-12-17T07 Lu o +85.07
1918-12-18T03 Me c +265.93
1918-12-18T05 Me V +265.83
1918-12-18T09 Me p 0.6768
1918-12-18T18 Ju xd +102.61
1918-12-19T16 Ve d −24.04
1918-12-26T14 Lu a 0.002705
1918-12-26T15 Lu V +204.79
1918-12-26T17 Me +d −19.84
1918-12-28T09 Me Pg +257.53
1918-12-30T06
** 
B +191.07
1918-12-30T15 Lu xa +253.00
1918-12-31T00 Lu d −22.45
1918-12-31T13 Ju p 4.196[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1918.html;
Laatst vernieuwd: 2021-07-19