AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1918

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1918


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1918] [Q 1918]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1918-01-03T09 Me c +282.21
1918-01-03T11 Lu a 0.002706
1918-01-03T14 Lu V +171.86
1918-01-03T14 Me V +281.92
1918-01-04T02 Me p 0.6718
1918-01-07T19 Me +d −20.00
1918-01-10T12 Lu d −24.14
1918-01-11T11 Lu xa +271.51
1918-01-11T22
** 
S +302.00
1918-01-12T22 Lu c +291.95
1918-01-13T03
** 
b +265.69
1918-01-14T06 Me Pg +273.46
1918-01-15T05 Lu p 0.002430
1918-01-15T06 Lu v +326.22
1918-01-20T07 Ve Rg +328.51
1918-01-20T15 Ju d +19.78
1918-01-23T07 Lu +d +24.11
1918-01-24T07 Lu xd +91.33
1918-01-24T08
** 
B +190.19
1918-01-25T21 Me e −24.67
1918-01-26T10 Ne V +125.71
1918-01-26T11 Ne o +125.71
1918-01-26T12 Ju Pg +61.46
1918-01-26T17 Ne p 29.05
1918-01-27T03 Lu o +126.39
1918-01-30T09 Ma d +1.94
1918-01-31T04 Lu a 0.002712
1918-01-31T07 Me d −22.18
1918-01-31T14 Sa p 8.141
1918-01-31T14 Lu V +180.24
1918-01-31T18 Sa o +131.09
1918-01-31T22 Sa V +131.08
1918-02-01T22 Me xa +288.58
1918-02-03T03
** 
s +291.24
1918-02-03T20 Ve +d −6.65
1918-02-03T22 Ma Rg +183.06
1918-02-06T22 Lu d −24.03
1918-02-07T02
** 
S +296.09
1918-02-07T20 Lu xa +270.52
1918-02-09T04 Ve p 0.2721
1918-02-09T20 Ve V +320.67
1918-02-10T01 Ve c +320.52
1918-02-11T10 Lu c +321.89
1918-02-12T11 Lu p 0.002398
1918-02-12T12 Lu v +338.60
1918-02-12T22 Ur v +323.69
1918-02-13T05 Ur c +323.70
1918-02-14T03 Ur a 20.98
1918-02-19T13 Lu +d +23.93
1918-02-19T23
** 
B +183.51
1918-02-20T10 Lu xd +89.72
1918-02-25T21 Lu o +156.48
1918-02-27T14 Lu a 0.002716
1918-02-28T02 Lu V +182.63
1918-03-02T15 Ve Pg +312.73
1918-03-05T09
** 
S +242.78
1918-03-06T07 Lu d −23.78
1918-03-06T10 Me a 1.373
1918-03-07T01 Lu xa +268.04
1918-03-12T19 Lu c +351.44
1918-03-12T22 Lu p 0.002385
1918-03-12T22 Lu v +353.43
1918-03-13T12 Me o +352.49
1918-03-15T06 Ma o +173.88
1918-03-16T05 Ma V +173.51
1918-03-18T01 Pl Pg +93.43
1918-03-18T11 Ma p 0.6613
1918-03-18T18 Ve d −11.17
1918-03-18T20 Lu +d +23.68
1918-03-19T11 Lu xd +86.81
1918-03-19T11 Me v +4.35
1918-03-19T19
** 
B +155.52
1918-03-23T13 Me xd +12.49
1918-03-26T05 Lu V +169.28
1918-03-26T15 Lu a 0.002717
1918-03-27T15 Lu o +186.15
1918-04-01T21
** 
S +191.45
1918-04-02T14 Lu d −23.52
1918-04-03T02 Lu xa +264.99
1918-04-07T08 Me e +19.12
1918-04-09T08 Sa +d +19.26
1918-04-09T11 Sa Pg +127.61
1918-04-10T08 Lu v +8.03
1918-04-10T09 Lu p 0.002393
1918-04-11T04 Lu c +20.48
1918-04-15T04 Lu +d +23.44
1918-04-15T08 Ne Pg +124.30
1918-04-15T11 Me +d +17.81
1918-04-15T14 Lu xd +83.97
1918-04-15T17
** 
B +132.40
1918-04-16T15 Me Rg +40.42
1918-04-17T08 Ne +d +19.05
1918-04-17T12 Ma +d +8.60
1918-04-21T06 Ve e −46.24
1918-04-22T12 Lu V +169.41
1918-04-22T18 Ve xa +345.57
1918-04-22T23 Lu a 0.002714
1918-04-25T16 Ma Pg +163.85
1918-04-26T08 Lu o +215.27
1918-04-27T03 Me c +36.06
1918-04-27T19 Me V +35.60
1918-04-29T17
** 
S +174.84
1918-04-29T19 Lu d −23.35
1918-04-29T22 Me p 0.5621
1918-04-30T04 Lu xa +262.88
1918-04-30T22 Me xa +33.60
1918-05-08T14 Lu v +20.19
1918-05-08T15 Lu p 0.002419
1918-05-10T09 Me Pg +30.38
1918-05-10T13 Lu c +49.05
1918-05-12T13 Lu +d +23.30
1918-05-12T21 Lu xd +82.45
1918-05-13T02
** 
B +124.89
1918-05-14T16 Me d +9.02
1918-05-20T08 Lu V +176.28
1918-05-20T14 Lu a 0.002707
1918-05-24T15 Me e −24.96
1918-05-25T22 Lu o +243.88
1918-05-27T00 Lu d −23.29
1918-05-27T03
** 
S +162.92
1918-05-27T09 Lu xa +262.21
1918-05-31T05 Ur +d −12.97
1918-06-02T10 Ur Rg +327.71
1918-06-05T05 Lu v +24.83
1918-06-05T07 Lu p 0.002453
1918-06-08T22 Lu c +77.27
1918-06-08T23 Lu +d +23.29
1918-06-09T06 Lu xd +82.22
1918-06-10T10
** 
B +111.39
1918-06-13T08 Ju v +83.20
1918-06-15T16 Ju c +83.74
1918-06-17T08 Lu a 0.002702
1918-06-17T09 Lu V +184.41
1918-06-17T19 Ju a 6.125
1918-06-19T13 Me xd +78.29
1918-06-23T08 Lu d −23.29
1918-06-23T16 Lu xa +262.26
1918-06-24T10 Lu o +272.09
1918-06-24T19
** 
S +148.42
1918-06-25T16 Pl a 44.85
1918-06-25T22 Me v +92.04
1918-06-26T12 Pl +d +19.14
1918-06-27T11 Pl o +95.03
1918-06-27T12 Me o +95.50
1918-06-27T21 Pl v +95.04
1918-06-28T03 Me +d +24.60
1918-06-28T07 Me a 1.327
1918-06-30T15 Lu v +358.63
1918-06-30T23 Lu p 0.002471
1918-07-06T07 Lu +d +23.29
1918-07-06T14 Lu xd +82.20
1918-07-08T08 Lu c +105.36
1918-07-08T15
** 
B +104.01
1918-07-11T02 Ma xa +188.58
1918-07-15T03 Lu a 0.002703
1918-07-15T09 Lu V +192.66
1918-07-16T22 Ju +d +23.19
1918-07-20T17 Lu d −23.26
1918-07-21T00 Lu xa +261.88
1918-07-23T20 Lu o +300.15
1918-07-23T21
** 
S +148.71
1918-07-25T16
** 
b +79.79
1918-07-26T22 Lu v +344.38
1918-07-27T02 Lu p 0.002447
1918-07-27T21 Me xa +149.78
1918-07-29T05 Ve +d +22.59
1918-07-30T13 Ne a 31.06
1918-07-30T20 Ne c +126.83
1918-07-31T06 Ne v +126.85
1918-08-02T13 Lu +d +23.20
1918-08-02T19 Lu xd +81.34
1918-08-05T08 Me e +27.31
1918-08-06T00
** 
B +108.59
1918-08-06T20 Lu c +133.54
1918-08-11T03 Sa v +138.02
1918-08-11T14 Sa c +138.08
1918-08-11T19 Sa a 10.18
1918-08-11T20 Lu a 0.002709
1918-08-12T09 Lu V +200.68
1918-08-13T22 Ve xd +114.19
1918-08-14T02
** 
s +80.44
1918-08-17T02 Lu d −23.10
1918-08-17T07 Lu xa +260.19
1918-08-18T15 Ur p 19.00
1918-08-19T06 Ur V +325.74
1918-08-19T08 Me Rg +166.89
1918-08-19T13 Ur o +325.73
1918-08-21T04
** 
S +154.37
1918-08-21T22 Me d +1.32
1918-08-22T05 Lu o +328.29
1918-08-23T18 Lu v +351.75
1918-08-23T22 Lu p 0.002413
1918-08-29T19 Lu +d +23.00
1918-08-29T21 Lu xd +79.11
1918-08-30T03 Me p 0.6244
1918-08-31T17
** 
b +79.33
1918-09-01T06 Me V +159.53
1918-09-02T01 Me c +158.77
1918-09-03T04
** 
B +111.71
1918-09-05T10 Lu c +162.05
1918-09-08T11 Lu a 0.002715
1918-09-09T05 Lu V +207.35
1918-09-11T12 Me Pg +153.24
1918-09-13T09 Lu xa +257.33
1918-09-13T11 Lu d −22.84
1918-09-15T12 Me xd +154.48
1918-09-15T22 Me +d +9.88
1918-09-18T05 Me e −17.85
1918-09-18T09
** 
S +159.92
1918-09-20T13 Lu o +161.64
1918-09-21T01 Lu v +4.72
1918-09-21T04 Lu p 0.002390
1918-09-25T22 Lu xd +76.15
1918-09-26T02 Lu +d +22.75
1918-09-30T15
** 
B +123.44
1918-10-04T06 Me v +181.63
1918-10-05T03 Lu c +191.07
1918-10-05T18 Lu a 0.002718
1918-10-06T12 Lu V +207.65
1918-10-07T13 Pl Rg +96.65
1918-10-10T11 Lu xa +254.60
1918-10-10T17 Lu d −22.61
1918-10-15T11 Me o +201.32
1918-10-17T10
** 
S +185.58
1918-10-19T12 Lu v +19.95
1918-10-19T16 Lu p 0.002385
1918-10-19T21 Lu o +25.69
1918-10-22T14 Me a 1.432
1918-10-23T03 Lu xd +73.88
1918-10-23T10 Lu +d +22.54
1918-10-23T20 Me xa +215.15
1918-10-28T23
** 
B +149.51
1918-10-30T01 Ju d +22.41
1918-11-01T16 Ur d −14.30
1918-11-01T20 Lu a 0.002717
1918-11-01T20 Lu V +196.84
1918-11-03T13 Ju Rg +105.82
1918-11-03T15 Ur Pg +323.79
1918-11-03T21 Lu c +220.64
1918-11-04T01 Pl d +19.04
1918-11-06T13 Lu xa +253.16
1918-11-06T22 Lu d −22.47
1918-11-11T10 Ne d +17.83
1918-11-11T21 Ma d −24.68
1918-11-12T05 Ne Rg +129.32
1918-11-15T02
** 
S +239.03
1918-11-17T00 Lu v +35.79
1918-11-17T03 Lu p 0.002401
1918-11-18T07 Lu o +55.16
1918-11-19T12 Lu xd +73.03
1918-11-19T20 Lu +d +22.45
1918-11-22T23 Ve a 1.712
1918-11-24T12 Ve o +241.53
1918-11-26T05
** 
B +187.81
1918-11-27T17 Me d −25.83
1918-11-29T04 Lu V +197.55
1918-11-29T07 Lu a 0.002712
1918-11-30T06 Me e +21.38
1918-12-03T11 Ve xa +252.81
1918-12-03T15 Lu c +250.66
1918-12-03T19 Lu xa +253.02
1918-12-04T04 Lu d −22.45
1918-12-04T12 Sa d +13.27
1918-12-05T11 Ve v +255.34
1918-12-09T01 Me Rg +273.84
1918-12-09T20 Sa Rg +148.25
1918-12-12T11 Me xd +272.76
1918-12-13T01
** 
S +295.14
1918-12-15T08 Lu p 0.002434
1918-12-15T08 Lu v +49.24
1918-12-16T23 Lu xd +73.05
1918-12-17T07 Lu +d +22.45
1918-12-17T19 Lu o +85.07
1918-12-18T15 Me c +265.93
1918-12-18T17 Me V +265.83
1918-12-18T21 Me p 0.6768
1918-12-19T06 Ju xd +102.61
1918-12-20T04 Ve d −24.04
1918-12-24T10
** 
B +219.44
1918-12-27T02 Lu a 0.002705
1918-12-27T03 Lu V +204.76
1918-12-27T05 Me +d −19.84
1918-12-28T09 Pl V +95.59
1918-12-28T12 Pl c +95.59
1918-12-28T21 Me Pg +257.53
1918-12-29T20 Pl p 42.75
1918-12-31T03 Lu xa +252.99
1918-12-31T12 Lu d −22.45
1919-01-01T01 Ju p 4.196[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1918.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07