AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1916

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1916


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1916] [Q 1916]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1916-01-03T04 Me v +292.13
1916-01-03T18 Lu d −26.98
1916-01-04T11 Lu v +272.28
1916-01-04T12 Sa p 8.041
1916-01-04T14 Lu p 0.002389
1916-01-04T16 Sa o +103.02
1916-01-04T17 Sa V +103.02
1916-01-05T04 Lu c +283.53
1916-01-06T20 Lu xa +308.11
1916-01-15T11
** 
B +172.18
1916-01-17T04 Lu V +81.10
1916-01-17T05 Lu +d +27.00
1916-01-17T05 Lu a 0.002714
1916-01-20T08 Lu o +118.97
1916-01-20T19 Me e +18.66
1916-01-21T02 Lu xd +128.02
1916-01-21T20 Me xd +319.08
1916-01-22T14 Ne o +121.27
1916-01-22T18 Ne V +121.27
1916-01-22T20 Ne p 29.03
1916-01-27T10 Me Rg +321.77
1916-01-28T01
** 
S +215.56
1916-01-31T04 Lu d −27.02
1916-01-31T15 Me +d −12.18
1916-02-01T23 Lu v +288.48
1916-02-01T23 Lu p 0.002414
1916-02-03T07 Lu xa +308.09
1916-02-03T16 Lu c +313.51
1916-02-05T08 Me c +315.21
1916-02-05T12 Ur v +315.66
1916-02-05T19 Ur c +315.68
1916-02-05T20 Me V +314.57
1916-02-06T16 Ur a 20.92
1916-02-07T06 Me p 0.6500
1916-02-09T10 Ma p 0.6748
1916-02-09T16 Ma V +140.20
1916-02-10T02 Ma o +140.04
1916-02-10T23
** 
B +152.85
1916-02-13T12 Lu +d +27.00
1916-02-13T20 Lu V +85.79
1916-02-13T21 Lu a 0.002708
1916-02-17T09 Lu xd +128.09
1916-02-17T16 Me Pg +306.19
1916-02-19T02 Lu o +149.13
1916-02-24T20
** 
S +196.40
1916-02-25T14 Me d −17.30
1916-02-27T02 Ve xd +16.14
1916-02-27T11 Lu d −26.94
1916-02-29T04 Me xa +312.25
1916-02-29T20 Lu p 0.002451
1916-03-01T01 Lu v +298.79
1916-03-01T16 Lu xa +307.80
1916-03-01T22 Me e −27.11
1916-03-04T04 Lu c +343.27
1916-03-10T19
** 
B +133.14
1916-03-11T12 Sa Pg +99.54
1916-03-11T13 Ma +d +21.19
1916-03-11T20 Lu +d +26.87
1916-03-12T17 Lu a 0.002703
1916-03-12T20 Lu V +93.48
1916-03-15T10 Pl Pg +91.24
1916-03-15T15 Lu xd +127.18
1916-03-19T17 Lu o +178.79
1916-03-21T14 Ma Pg +130.32
1916-03-23T16
** 
S +167.29
1916-03-25T12 Lu v +259.53
1916-03-25T16 Lu d −26.76
1916-03-26T13 Lu p 0.002474
1916-03-27T17 Sa +d +22.79
1916-03-28T20 Lu xa +306.21
1916-03-31T19 Ju v +11.34
1916-04-01T14 Ju c +11.53
1916-04-02T16 Lu c +12.60
1916-04-02T23 Ju a 5.952
1916-04-07T20
** 
B +112.19
1916-04-08T04 Lu +d +26.65
1916-04-09T13 Lu a 0.002703
1916-04-09T20 Lu V +101.28
1916-04-10T09 Ne Pg +119.86
1916-04-11T03 Me a 1.340
1916-04-11T19 Lu xd +124.81
1916-04-13T05 Ne +d +19.91
1916-04-14T11 Me o +23.77
1916-04-18T05 Lu o +207.83
1916-04-18T11 Me v +32.19
1916-04-18T19 Me xd +32.90
1916-04-20T22 Lu v +247.09
1916-04-21T04
** 
S +147.18
1916-04-21T11 Lu p 0.002449
1916-04-21T22 Lu d −26.54
1916-04-24T03 Ve e +45.55
1916-04-24T21 Lu xa +303.45
1916-05-02T05 Lu c +41.48
1916-05-05T11 Lu +d +26.45
1916-05-05T17
** 
B +100.95
1916-05-06T15 Ve +d +27.11
1916-05-07T07 Lu a 0.002707
1916-05-07T17 Lu V +108.12
1916-05-08T21 Lu xd +121.85
1916-05-12T17 Me e +21.59
1916-05-12T21
** 
b +81.08
1916-05-14T23 Me +d +24.89
1916-05-17T14 Lu o +236.32
1916-05-18T23 Lu v +257.22
1916-05-19T06 Lu d −26.39
1916-05-19T08 Lu p 0.002415
1916-05-19T20
** 
S +143.84
1916-05-21T22 Lu xa +300.77
1916-05-22T08 Ur +d −15.58
1916-05-24T18 Ur Rg +319.70
1916-05-25T02 Me Rg +79.27
1916-05-27T04 Me xa +79.11
1916-05-31T19 Lu c +69.98
1916-06-01T17 Lu +d +26.36
1916-06-02T08
** 
B +103.24
1916-06-03T20 Lu a 0.002714
1916-06-04T09 Lu V +112.55
1916-06-05T00 Lu xd +119.70
1916-06-05T19 Me p 0.5496
1916-06-06T00 Me V +75.00
1916-06-06T01 Me c +74.99
1916-06-12T07 Ve Rg +109.73
1916-06-15T15 Lu d −26.37
1916-06-15T21 Lu o +264.40
1916-06-16T10 Lu v +272.21
1916-06-16T11
** 
S +148.58
1916-06-16T14 Lu p 0.002393
1916-06-17T16 Ve xa +109.15
1916-06-18T00 Me Pg +70.72
1916-06-18T04 Me d +17.72
1916-06-18T05 Lu xa +299.28
1916-06-22T23 Pl a 45.25
1916-06-24T11 Pl o +92.82
1916-06-25T02 Pl v +92.83
1916-06-28T23 Lu +d +26.37
1916-06-29T23
** 
B +106.76
1916-06-30T10 Lu c +98.28
1916-06-30T14 Me e −21.62
1916-07-01T03 Lu a 0.002717
1916-07-01T12 Lu V +110.99
1916-07-02T04 Lu xd +118.96
1916-07-03T17 Ve p 0.2900
1916-07-03T19 Ve c +101.50
1916-07-03T22 Ve V +101.45
1916-07-05T05 Pl +d +18.57
1916-07-12T09 Sa v +110.05
1916-07-12T20 Sa c +110.11
1916-07-13T02 Lu d −26.39
1916-07-13T02 Sa a 10.06
1916-07-14T06
** 
S +150.99
1916-07-14T22 Lu v +288.67
1916-07-15T00 Lu p 0.002387
1916-07-15T04 Lu o +292.35
1916-07-15T15 Lu xa +298.94
1916-07-15T18 Me xd +98.91
1916-07-17T13 Me +d +23.21
1916-07-25T01 Me v +117.91
1916-07-25T10 Ve Pg +93.21
1916-07-25T11 Ne a 31.03
1916-07-25T17 Ne c +122.39
1916-07-25T23 Ne v +122.40
1916-07-26T04 Lu +d +26.40
1916-07-26T08 Ve d +17.38
1916-07-27T10
** 
B +112.61
1916-07-28T05 Lu V +104.34
1916-07-28T07 Lu a 0.002716
1916-07-28T12 Me o +125.13
1916-07-29T10 Lu xd +119.02
1916-07-30T02 Lu c +126.57
1916-08-01T02 Me a 1.348
1916-08-09T11 Lu d −26.37
1916-08-09T19 Ur p 18.94
1916-08-10T10 Ur V +317.73
1916-08-10T17 Ur o +317.72
1916-08-11T21
** 
S +165.78
1916-08-12T01 Lu xa +298.96
1916-08-12T09 Lu p 0.002401
1916-08-12T11 Lu v +305.30
1916-08-13T12 Lu o +320.38
1916-08-22T02 Ju +d +12.00
1916-08-22T11 Lu +d +26.35
1916-08-23T03 Me xa +171.39
1916-08-23T03 Ma xa +199.16
1916-08-24T12 Lu V +104.62
1916-08-24T16
** 
B +129.36
1916-08-24T17 Ve +d +18.22
1916-08-24T17 Lu a 0.002711
1916-08-25T08 Ju Rg +35.40
1916-08-25T16 Lu xd +118.75
1916-08-28T17 Lu c +155.05
1916-09-05T18 Lu d −26.26
1916-09-08T09 Lu xa +298.09
1916-09-09T03
** 
S +188.22
1916-09-09T10 Me e +26.79
1916-09-09T13 Lu p 0.002429
1916-09-09T21 Lu v +320.05
1916-09-11T20 Lu o +348.74
1916-09-13T02 Ve e −45.97
1916-09-18T19 Lu +d +26.16
1916-09-21T05 Lu V +109.78
1916-09-21T09 Lu a 0.002705
1916-09-21T20 Lu xd +117.19
1916-09-22T12
** 
B +145.23
1916-09-22T20 Me Rg +200.72
1916-09-23T05 Me d −11.64
1916-09-27T07 Lu c +183.86
1916-09-27T17 Sa xd +118.76
1916-09-28T00
** 
s +141.11
1916-10-03T00 Lu d −26.03
1916-10-03T13 Me p 0.6561
1916-10-04T17 Pl Rg +94.42
1916-10-04T21 Me V +192.47
1916-10-05T10 Me c +191.86
1916-10-05T12 Lu xa +295.83
1916-10-06T20
** 
S +199.99
1916-10-06T21 Lu p 0.002464
1916-10-07T01
** 
b +140.36
1916-10-07T15 Lu v +326.14
1916-10-08T19 Ve xd +151.00
1916-10-11T07 Lu o +17.64
1916-10-11T18 Me xd +186.13
1916-10-14T09 Me Pg +185.47
1916-10-16T03 Lu +d +25.92
1916-10-16T22 Me +d −1.17
1916-10-18T23 Lu xd +114.35
1916-10-19T04 Lu V +116.88
1916-10-19T05 Lu a 0.002702
1916-10-19T21
** 
B +152.82
1916-10-20T21 Me e −18.20
1916-10-22T20 Ju p 3.969
1916-10-23T23 Ju V +30.35
1916-10-23T23 Ur d −16.79
1916-10-24T02 Ju o +30.34
1916-10-25T23 Ur Pg +315.77
1916-10-26T20 Lu c +213.10
1916-10-30T05 Lu d −25.81
1916-10-30T23 Lu v +270.93
1916-10-31T19 Lu p 0.002469
1916-11-01T12 Lu xa +292.85
1916-11-04T17
** 
S +238.19
1916-11-06T23 Ne d +18.82
1916-11-07T05 Me v +214.44
1916-11-07T07 Ne Rg +124.89
1916-11-07T19 Sa d +20.10
1916-11-09T20 Lu o +47.12
1916-11-12T03 Sa Rg +120.60
1916-11-12T11 Lu +d +25.74
1916-11-14T06 Pl d +18.47
1916-11-15T01 Lu xd +111.51
1916-11-16T01 Lu a 0.002705
1916-11-16T04 Lu V +124.56
1916-11-17T04
** 
B +188.59
1916-11-19T02 Me xa +233.59
1916-11-24T12 Me o +242.14
1916-11-25T08 Lu c +242.77
1916-11-26T04 Me a 1.451
1916-11-26T13 Lu d −25.69
1916-11-27T11 Lu v +273.61
1916-11-27T20 Lu p 0.002434
1916-11-28T15 Lu xa +290.60
1916-12-02T22 Ma d −24.40
1916-12-03T20
** 
S +276.16
1916-12-05T08
** 
s +182.42
1916-12-05T23 Me V +260.11
1916-12-09T12 Lu o +77.15
1916-12-09T18 Lu +d +25.68
1916-12-10T21 Me v +267.81
1916-12-12T06 Lu xd +110.00
1916-12-12T10
** 
B +254.79
1916-12-13T20 Lu a 0.002711
1916-12-14T01 Lu V +131.31
1916-12-14T05 Me d −25.55
1916-12-15T07
** 
S +255.58
1916-12-17T03 Ju d +8.60
1916-12-20T23 Ju Pg +25.42
1916-12-23T23 Lu d −25.70
1916-12-24T20 Lu c +272.74
1916-12-25T11 Pl V +93.38
1916-12-25T12 Pl c +93.37
1916-12-25T22 Lu v +288.83
1916-12-25T23 Lu xa +289.86
1916-12-26T00 Lu p 0.002401
1916-12-27T01 Pl p 43.15
1916-12-31T12
** 
B +196.16[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1916.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07