AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1913

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1913


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1913] [Q 1913]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1913-01-06T04 Lu d −28.41
1913-01-06T10 Ju d −23.23
1913-01-07T10 Lu c +286.56
1913-01-10T21
** 
B +163.91
1913-01-10T23 Lu a 0.002714
1913-01-11T14 Me xa +271.95
1913-01-11T17 Lu V +337.75
1913-01-12T23 Ma d −24.01
1913-01-14T02 Lu xa +5.94
1913-01-15T02 Ne V +114.63
1913-01-15T08 Ne o +114.62
1913-01-15T11 Ne p 29.00
1913-01-17T03 Me d −23.74
1913-01-18T04 Sa d +17.58
1913-01-20T13 Lu +d +28.49
1913-01-22T15 Lu o +122.06
1913-01-23T06 Lu v +131.30
1913-01-23T11 Lu p 0.002392
1913-01-24T01 Ur c +303.51
1913-01-24T02 Ur v +303.51
1913-01-24T09
** 
S +212.50
1913-01-24T22 Ur a 20.79
1913-01-26T20 Lu xd +184.85
1913-01-28T16 Sa Pg +57.16
1913-01-29T14 Ve xd +355.32
1913-02-02T09 Lu d −28.54
1913-02-05T03 Me a 1.407
1913-02-06T05 Lu c +316.86
1913-02-07T07 Lu a 0.002717
1913-02-08T02 Lu V +338.96
1913-02-09T21
** 
B +145.08
1913-02-10T04 Lu xa +3.72
1913-02-12T05 Ve e +46.71
1913-02-12T11 Me o +322.85
1913-02-16T23 Lu +d +28.64
1913-02-20T20 Lu v +148.06
1913-02-20T23 Lu p 0.002384
1913-02-21T02 Lu o +151.87
1913-02-22T11 Me v +341.24
1913-02-22T20
** 
S +187.26
1913-02-23T04 Lu xd +183.34
1913-02-28T03
** 
b +104.75
1913-03-01T15 Lu d −28.68
1913-03-02T05 Me xd +355.46
1913-03-06T08 Lu a 0.002717
1913-03-06T12 Lu V +328.99
1913-03-08T00 Lu c +346.85
1913-03-09T09 Lu xa +3.07
1913-03-10T17
** 
s +105.00
1913-03-10T18
** 
B +132.07
1913-03-11T02 Me e +18.21
1913-03-12T13 Pl Pg +88.01
1913-03-16T06 Lu +d +28.73
1913-03-18T12 Me Rg +11.96
1913-03-19T20 Me +d +7.80
1913-03-21T10 Lu v +165.11
1913-03-21T11 Lu p 0.002397
1913-03-22T11 Lu o +181.28
1913-03-22T14 Lu xd +183.09
1913-03-23T14
** 
S +175.82
1913-03-28T04 Me c +6.90
1913-03-28T22 Lu d −28.74
1913-03-29T00 Me V +6.17
1913-03-31T14 Me p 0.5918
1913-04-01T22 Ma v +332.09
1913-04-02T17 Lu V +328.56
1913-04-02T20 Lu a 0.002713
1913-04-03T19 Ve Rg +42.50
1913-04-03T23 Ne Pg +113.21
1913-04-05T15 Lu xa +3.16
1913-04-06T11 Ve +d +22.17
1913-04-06T17 Lu c +16.32
1913-04-07T05
** 
B +126.80
1913-04-08T17 Ne +d +20.98
1913-04-09T13 Me xa +359.62
1913-04-10T20 Me Pg +359.54
1913-04-12T12 Lu +d +28.71
1913-04-16T01 Me d −1.04
1913-04-18T16 Lu p 0.002427
1913-04-18T19 Lu v +179.63
1913-04-19T00 Lu xd +183.03
1913-04-20T02
** 
S +168.84
1913-04-20T21 Lu o +210.19
1913-04-24T21 Ve V +34.36
1913-04-25T00 Ve p 0.2855
1913-04-25T01 Me e −27.08
1913-04-25T01 Ve c +34.25
1913-04-25T07 Lu d −28.66
1913-04-30T12 Lu V +334.29
1913-04-30T13 Lu a 0.002705
1913-05-01T05 Ju +d −22.21
1913-05-02T21 Lu xa +2.66
1913-05-04T23
** 
B +119.77
1913-05-05T18 Ju Rg +287.84
1913-05-05T22
** 
b +91.76
1913-05-06T08 Lu c +45.20
1913-05-09T18 Lu +d +28.58
1913-05-09T18 Ur +d −18.98
1913-05-12T13 Ur Rg +307.55
1913-05-16T00 Lu p 0.002461
1913-05-16T06 Lu xd +181.92
1913-05-16T09 Ve Pg +26.08
1913-05-16T09 Lu v +183.72
1913-05-18T10
** 
S +163.08
1913-05-20T07 Lu o +238.67
1913-05-21T04 Ve xa +26.52
1913-05-22T15 Lu d −28.52
1913-05-25T19 Ju xa +287.22
1913-05-27T11 Ve d +9.91
1913-05-28T07 Lu a 0.002701
1913-05-28T10 Lu V +341.19
1913-05-29T04 Me xd +62.53
1913-05-29T13 Sa c +67.54
1913-05-29T17 Sa a 10.07
1913-05-29T22 Sa v +67.59
1913-05-30T02 Lu xa +0.83
1913-06-01T11 Me o +69.76
1913-06-01T15 Me a 1.322
1913-06-02T03
** 
B +121.15
1913-06-02T09 Me v +71.73
1913-06-04T19 Lu c +73.56
1913-06-06T00 Lu +d +28.47
1913-06-09T07 Lu v +136.26
1913-06-10T05 Lu p 0.002469
1913-06-12T08 Lu xd +179.53
1913-06-12T15 Me +d +25.29
1913-06-16T14
** 
S +171.78
1913-06-18T17 Lu o +266.86
1913-06-18T23 Lu d −28.45
1913-06-19T23 Pl a 45.81
1913-06-21T11 Pl o +89.57
1913-06-21T20 Pl v +89.58
1913-06-25T02 Lu a 0.002703
1913-06-25T08 Lu V +348.02
1913-06-26T04 Lu xa +358.00
1913-07-01T06
** 
B +131.12
1913-07-03T08 Lu +d +28.46
1913-07-04T04 Ve e −45.64
1913-07-04T05 Lu c +101.60
1913-07-05T14 Ju o +282.94
1913-07-05T18 Ju V +282.93
1913-07-06T12 Lu v +135.20
1913-07-06T12 Me xa +129.99
1913-07-06T19 Ju p 4.174
1913-07-07T00 Lu p 0.002439
1913-07-07T14 Me e +26.20
1913-07-09T09 Lu xd +176.74
1913-07-15T01 Pl +d +17.69
1913-07-15T02
** 
S +180.70
1913-07-16T05 Lu d −28.50
1913-07-17T18
** 
s +135.62
1913-07-18T06 Lu o +294.99
1913-07-18T20 Ne a 31.00
1913-07-19T00 Ne c +115.74
1913-07-19T02 Ne v +115.74
1913-07-21T14 Me Rg +138.26
1913-07-22T19 Lu a 0.002708
1913-07-23T04 Lu V +354.08
1913-07-23T06 Lu xa +355.47
1913-07-27T13 Me d +11.54
1913-07-28T12 Ur p 18.81
1913-07-29T07 Ur o +305.57
1913-07-29T12 Ur V +305.56
1913-07-30T13
** 
B +131.57
1913-07-30T17 Lu +d +28.57
1913-08-01T03 Me p 0.5925
1913-08-02T12 Lu c +129.60
1913-08-03T15 Me V +132.10
1913-08-03T16 Lu v +146.98
1913-08-03T23 Lu p 0.002409
1913-08-04T11 Me c +131.45
1913-08-05T13 Lu xd +174.77
1913-08-12T07 Ve +d +21.45
1913-08-12T07
** 
S +174.99
1913-08-12T10 Lu d −28.62
1913-08-14T16 Me Pg +126.60
1913-08-15T10
** 
b +126.57
1913-08-16T20 Lu o +323.33
1913-08-19T07 Lu a 0.002714
1913-08-19T11 Lu xa +354.22
1913-08-19T16 Lu V +357.11
1913-08-22T12 Me +d +17.01
1913-08-22T14 Me e −18.41
1913-08-25T03 Me xd +133.28
1913-08-27T02 Lu +d +28.68
1913-08-27T07
** 
B +131.62
1913-08-31T20 Lu c +157.81
1913-09-01T04 Lu v +162.97
1913-09-01T07 Lu p 0.002390
1913-09-01T22 Lu xd +174.11
1913-09-04T14 Ju Pg +278.00
1913-09-08T16 Lu d −28.71
1913-09-08T21 Me v +158.51
1913-09-10T21
** 
S +188.76
1913-09-11T07 Ve xd +131.68
1913-09-11T14 Ju d −23.43
1913-09-15T12 Lu a 0.002716
1913-09-15T12 Lu o +352.06
1913-09-15T13 Lu V +352.36
1913-09-15T16 Lu xa +354.11
1913-09-16T11 Me o +172.88
1913-09-18T11 Ma xd +91.51
1913-09-19T13 Sa +d +21.24
1913-09-23T10 Lu +d +28.71
1913-09-24T02 Me a 1.403
1913-09-25T01
** 
B +149.76
1913-09-27T16 Ma +d +23.51
1913-09-29T09 Lu xd +174.16
1913-09-29T17 Lu p 0.002390
1913-09-29T19 Lu v +180.48
1913-09-30T04 Lu c +186.43
1913-09-30T21 Sa Rg +78.17
1913-10-01T15 Pl Rg +91.15
1913-10-02T12 Me xa +200.47
1913-10-05T23 Lu d −28.70
1913-10-10T00
** 
S +222.44
1913-10-11T15 Ur d −19.96
1913-10-12T07 Lu V +346.51
1913-10-12T15 Lu a 0.002713
1913-10-12T23 Lu xa +354.08
1913-10-13T19 Ur Pg +303.61
1913-10-15T06 Lu o +21.29
1913-10-20T16 Lu +d +28.63
1913-10-23T14
** 
B +174.03
1913-10-26T18 Lu xd +173.59
1913-10-28T03 Lu p 0.002409
1913-10-28T09 Lu v +197.63
1913-10-29T14 Lu c +215.57
1913-10-31T21 Ne Rg +118.24
1913-11-01T12 Ne d +20.09
1913-11-02T03 Me e +23.41
1913-11-02T08 Lu d −28.57
1913-11-06T19 Ma d +23.09
1913-11-07T09
** 
S +285.17
1913-11-08T20 Lu V +349.44
1913-11-09T01 Me d −24.25
1913-11-09T03 Lu xa +352.94
1913-11-09T04 Lu a 0.002708
1913-11-12T19 Me Rg +248.85
1913-11-13T23 Lu o +50.99
1913-11-14T16
** 
s +191.20
1913-11-16T21 Lu +d +28.47
1913-11-21T02 Me xd +243.21
1913-11-21T22
** 
B +194.24
1913-11-22T18 Me p 0.6776
1913-11-22T23 Lu xd +171.62
1913-11-23T02 Me V +240.55
1913-11-23T06 Me c +240.36
1913-11-25T04 Lu p 0.002444
1913-11-25T16 Lu v +211.07
1913-11-25T19
** 
b +188.79
1913-11-26T21 Ma Rg +114.56
1913-11-28T01 Lu c +245.24
1913-11-29T10 Pl d +17.57
1913-11-29T17 Lu d −28.41
1913-12-02T16 Me Pg +232.65
1913-12-03T08 Me +d −15.89
1913-12-05T02
** 
S +349.02
1913-12-06T05 Lu xa +350.26
1913-12-06T18 Lu V +356.48
1913-12-06T23 Lu a 0.002703
1913-12-07T03 Sa V +74.69
1913-12-07T05 Sa p 8.049
1913-12-07T08 Sa o +74.67
1913-12-11T05 Me e −20.90
1913-12-13T14 Lu o +81.03
1913-12-14T03 Lu +d +28.37
1913-12-16T13
** 
B +222.00
1913-12-19T23 Lu xd +168.58
1913-12-21T13 Lu p 0.002475
1913-12-22T11 Pl c +90.11
1913-12-22T16 Lu v +206.61
1913-12-22T20 Pl V +90.11
1913-12-23T08
** 
s +207.44
1913-12-24T00 Pl p 43.73
1913-12-25T11
** 
S +246.69
1913-12-27T02 Lu d −28.38
1913-12-27T15 Lu c +275.29
1913-12-28T23 Ve v +265.92
1913-12-29T11 Me xa +262.01
1913-12-31T21 Ve xa +269.57
1914-01-01T05 Ma p 0.6224[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1913.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07