AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1912

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1912


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1912] [Q 1912]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1912-01-02T02 Me +d −20.18
1912-01-04T00 Lu +d +27.98
1912-01-04T13 Lu o +102.86
1912-01-04T13 Lu p 0.002382
1912-01-04T15 Lu v +103.99
1912-01-05T03 Me Pg +264.19
1912-01-07T13 Sa d +13.60
1912-01-08T04
** 
S +282.02
1912-01-11T21 Lu xd +207.03
1912-01-13T22 Ne o +112.40
1912-01-14T01 Ne p 28.99
1912-01-14T03 Ne V +112.39
1912-01-15T19 Sa Pg +43.31
1912-01-16T02 Me e −23.81
1912-01-17T07 Lu V +272.73
1912-01-17T10 Lu d −28.00
1912-01-18T02 Lu a 0.002718
1912-01-19T11 Lu c +298.04
1912-01-20T15 Ur v +299.40
1912-01-20T19 Ur c +299.41
1912-01-21T15 Ur a 20.73
1912-01-24T22
** 
B +193.50
1912-01-25T17 Me xa +282.31
1912-01-26T12 Lu xa +25.07
1912-01-26T13 Me d −22.89
1912-01-31T10 Lu +d +28.07
1912-02-02T01 Lu p 0.002393
1912-02-02T02 Lu v +119.40
1912-02-02T23 Lu o +132.82
1912-02-03T19 Ve d −22.08
1912-02-05T11
** 
S +260.99
1912-02-07T23 Lu xd +203.90
1912-02-13T16 Lu d −28.16
1912-02-13T20 Lu V +275.75
1912-02-14T11 Lu a 0.002714
1912-02-18T05 Lu c +328.24
1912-02-22T10
** 
B +162.57
1912-02-22T13 Lu xa +22.53
1912-02-24T06 Me a 1.385
1912-02-26T18 Ve xa +303.85
1912-02-27T18 Lu +d +28.27
1912-03-01T08 Lu p 0.002424
1912-03-01T09 Lu v +131.95
1912-03-02T11 Me o +341.48
1912-03-03T10 Lu o +162.52
1912-03-05T14
** 
S +208.13
1912-03-06T06 Lu xd +201.97
1912-03-10T00 Me v +356.06
1912-03-11T07 Pl Pg +86.95
1912-03-11T23 Lu d −28.34
1912-03-12T21 Lu V +284.38
1912-03-13T05 Lu a 0.002707
1912-03-15T08 Me xd +6.33
1912-03-18T22 Lu c +357.96
1912-03-20T17 Lu xa +21.55
1912-03-22T01
** 
B +142.92
1912-03-26T00 Lu +d +28.40
1912-03-27T20 Me e +18.69
1912-03-28T20 Lu p 0.002460
1912-03-28T21 Lu v +134.64
1912-03-30T04 Ju d −21.85
1912-04-01T10 Ne Pg +110.99
1912-04-01T11 Ju Rg +255.40
1912-04-01T22 Lu o +191.82
1912-04-02T05 Ma +d +25.32
1912-04-02T15 Lu xd +201.51
1912-04-03T22
** 
S +188.45
1912-04-05T08 Me +d +14.41
1912-04-05T08 Me Rg +29.75
1912-04-07T02 Ne +d +21.27
1912-04-08T07 Lu d −28.43
1912-04-10T00 Lu V +293.73
1912-04-10T00 Lu a 0.002703
1912-04-13T05
** 
b +133.31
1912-04-13T08 Ve v +0.92
1912-04-15T12 Me c +25.17
1912-04-16T07 Me V +24.59
1912-04-17T01 Lu xa +21.58
1912-04-17T11 Lu c +27.09
1912-04-18T18 Me p 0.5717
1912-04-18T18
** 
B +137.11
1912-04-22T05 Lu +d +28.41
1912-04-22T16 Me xa +20.48
1912-04-22T19 Lu v +101.75
1912-04-22T23 Lu p 0.002470
1912-04-29T00 Me Pg +18.87
1912-04-29T23 Lu xd +201.56
1912-05-01T10 Lu o +220.67
1912-05-02T02
** 
S +185.87
1912-05-03T17 Me d +5.45
1912-05-04T09 Ve V +26.72
1912-05-05T05 Ur +d −19.95
1912-05-05T15 Lu d −28.38
1912-05-07T19 Lu a 0.002704
1912-05-08T02 Lu V +302.61
1912-05-08T04 Ur Rg +303.46
1912-05-12T11
** 
s +136.87
1912-05-13T07 Me e −25.85
1912-05-14T01 Ve v +38.56
1912-05-14T10 Lu xa +21.31
1912-05-14T17 Sa c +53.53
1912-05-14T20 Sa a 10.12
1912-05-14T22 Sa v +53.56
1912-05-16T22 Lu c +55.65
1912-05-17T10
** 
B +135.14
1912-05-19T12 Lu +d +28.33
1912-05-19T15 Lu v +95.10
1912-05-19T17 Lu p 0.002439
1912-05-27T04 Lu xd +200.87
1912-05-27T09 Ve V +54.94
1912-05-30T23 Lu o +249.15
1912-05-31T02
** 
S +179.90
1912-06-01T10 Ju o +250.53
1912-06-01T19 Ju V +250.48
1912-06-01T22 Lu d −28.28
1912-06-02T23 Ju p 4.313
1912-06-04T12 Lu a 0.002709
1912-06-05T01 Lu V +310.47
1912-06-10T17 Lu xa +19.79
1912-06-11T07 Me xd +72.44
1912-06-15T06 Lu c +83.77
1912-06-15T16
** 
B +130.34
1912-06-15T21 Lu +d +28.26
1912-06-16T15 Lu v +104.26
1912-06-16T16 Lu p 0.002408
1912-06-16T21 Me v +84.56
1912-06-17T12 Me o +85.91
1912-06-18T02 Me a 1.324
1912-06-18T15 Pl a 46.00
1912-06-18T22 Ve xd +82.55
1912-06-19T22 Pl v +88.50
1912-06-20T12 Pl o +88.51
1912-06-21T23 Me +d +24.88
1912-06-23T06 Lu xd +198.82
1912-06-28T08 Ve +d +23.76
1912-06-29T04 Lu d −28.24
1912-06-29T13 Lu o +277.41
1912-06-30T07
** 
S +177.56
1912-07-02T00 Lu a 0.002714
1912-07-02T17 Lu V +315.34
1912-07-04T15 Ve a 1.736
1912-07-06T12 Ve o +104.13
1912-07-07T20 Lu xa +17.09
1912-07-13T06 Lu +d +28.27
1912-07-14T13 Lu c +111.70
1912-07-14T21
** 
B +132.85
1912-07-14T21 Lu v +117.14
1912-07-15T00 Lu p 0.002390
1912-07-16T06 Ne v +113.51
1912-07-16T07 Ne a 30.99
1912-07-16T11 Ne c +113.52
1912-07-16T23 Pl +d +17.39
1912-07-19T15 Me xa +142.85
1912-07-20T07 Lu xd +195.95
1912-07-23T23 Ur p 18.76
1912-07-24T12 Ur V +301.49
1912-07-24T19 Ur o +301.48
1912-07-25T11 Me e +27.07
1912-07-26T09 Lu d −28.32
1912-07-26T23 Ju +d −20.65
1912-07-29T04 Lu o +305.67
1912-07-29T04 Lu a 0.002717
1912-07-29T16 Lu V +311.60
1912-07-29T20
** 
S +183.69
1912-08-02T14 Ju Pg +245.55
1912-08-03T21 Lu xa +14.35
1912-08-08T12 Me Rg +156.59
1912-08-09T16 Lu +d +28.41
1912-08-12T01 Me d +5.22
1912-08-12T06 Lu v +131.33
1912-08-12T09 Lu p 0.002390
1912-08-12T18
** 
B +137.43
1912-08-12T19 Lu c +139.70
1912-08-14T21
** 
b +118.44
1912-08-16T11 Lu xd +193.53
1912-08-19T05 Me p 0.6131
1912-08-19T09 Ve v +158.23
1912-08-21T13 Me V +149.63
1912-08-22T09 Me c +148.89
1912-08-22T15 Lu d −28.47
1912-08-25T05 Lu V +302.97
1912-08-25T08 Lu a 0.002714
1912-08-27T08
** 
S +190.13
1912-08-27T19 Lu o +334.14
1912-08-29T21 Ve V +171.22
1912-08-31T00 Lu xa +12.72
1912-09-01T01 Me Pg +143.60
1912-09-06T00 Lu +d +28.56
1912-09-06T09 Me +d +12.77
1912-09-07T06 Me xd +146.34
1912-09-07T20 Sa +d +18.90
1912-09-08T03 Me e −17.97
1912-09-08T06 Ve v +182.76
1912-09-09T09
** 
s +122.97
1912-09-09T15 Lu v +145.12
1912-09-09T17 Lu p 0.002408
1912-09-09T20
** 
B +145.10
1912-09-11T03 Lu c +168.04
1912-09-12T20 Lu xd +192.47
1912-09-16T07 Sa Rg +64.11
1912-09-18T22 Lu d −28.61
1912-09-21T17 Lu V +305.69
1912-09-21T20 Lu a 0.002709
1912-09-24T11 Me v +172.96
1912-09-25T22
** 
S +207.11
1912-09-26T11 Lu o +190.04
1912-09-27T05 Lu xa +12.39
1912-09-30T07 Pl Rg +90.08
1912-10-03T06 Lu +d +28.63
1912-10-04T12 Me o +191.07
1912-10-07T05 Ur d −20.84
1912-10-07T17 Lu v +155.58
1912-10-07T18 Lu p 0.002441
1912-10-08T11 Ve xa +220.03
1912-10-08T18 Ma a 2.577
1912-10-09T09 Ur Pg +299.52
1912-10-09T14
** 
B +158.67
1912-10-10T06 Lu xd +192.44
1912-10-10T13 Lu c +196.88
1912-10-11T19 Me a 1.423
1912-10-15T15 Me xa +209.76
1912-10-16T06 Lu d −28.63
1912-10-19T14 Lu a 0.002704
1912-10-19T15 Lu V +312.84
1912-10-24T13 Lu xa +12.45
1912-10-26T02 Lu o +32.32
1912-10-26T15
** 
S +233.54
1912-10-29T11 Ne Rg +116.02
1912-10-30T11 Ne d +20.45
1912-10-30T12 Lu +d +28.58
1912-11-02T23 Lu v +141.13
1912-11-03T10 Lu p 0.002472
1912-11-05T02 Ma c +222.33
1912-11-06T14 Lu xd +192.21
1912-11-09T02 Lu c +226.33
1912-11-09T23
** 
B +171.35
1912-11-12T14 Lu d −28.52
1912-11-16T10 Lu a 0.002703
1912-11-16T17 Lu V +321.46
1912-11-18T05 Ma xa +231.48
1912-11-19T15 Me e +22.10
1912-11-20T16 Ve d −25.23
1912-11-20T20 Lu xa +11.57
1912-11-21T10 Me d −25.59
1912-11-23T03 Sa p 8.093
1912-11-23T03 Sa V +60.62
1912-11-23T06 Sa o +60.61
1912-11-24T16 Lu o +62.05
1912-11-26T13
** 
S +244.49
1912-11-26T18 Lu +d +28.46
1912-11-27T23 Lu v +109.40
1912-11-28T11 Lu p 0.002458
1912-11-29T01 Me Rg +264.65
1912-12-02T18
** 
b +117.44
1912-12-03T10 Pl d +17.26
1912-12-03T18 Lu xd +190.67
1912-12-04T05 Me xd +262.26
1912-12-08T17 Lu c +256.28
1912-12-08T21 Me p 0.6781
1912-12-08T22 Me V +256.52
1912-12-08T22 Me c +256.52
1912-12-09T22 Lu d −28.41
1912-12-10T06
** 
B +172.29
1912-12-14T06 Lu a 0.002707
1912-12-14T19 Lu V +330.36
1912-12-16T20 Ju a 6.246
1912-12-18T00 Lu xa +9.11
1912-12-18T08 Me +d −18.83
1912-12-18T20 Ju c +266.59
1912-12-18T20 Me Pg +248.37
1912-12-19T16 Ju v +266.78
1912-12-21T02 Pl V +89.04
1912-12-21T08
** 
s +121.36
1912-12-21T12 Pl c +89.04
1912-12-22T16 Pl p 43.92
1912-12-24T03 Lu +d +28.40
1912-12-24T04 Lu o +92.03
1912-12-25T15
** 
S +244.93
1912-12-25T20 Lu v +116.66
1912-12-26T03 Lu p 0.002420
1912-12-28T13 Me e −22.30
1912-12-30T18 Lu xd +187.75[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1912.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07