AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1911

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1911


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1911] [Q 1911]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1911-01-01T18
** 
B +169.77
1911-01-02T04 Sa Pg +29.70
1911-01-10T10 Lu xa +47.28
1911-01-10T10 Me c +289.08
1911-01-10T17 Me V +288.70
1911-01-11T03 Me +d −19.20
1911-01-11T06 Ne V +110.18
1911-01-11T09 Me p 0.6685
1911-01-11T12 Ne o +110.18
1911-01-11T13 Ne p 28.98
1911-01-12T23 Lu p 0.002421
1911-01-13T08 Lu v +90.36
1911-01-13T15
** 
b +115.22
1911-01-13T19 Lu +d +27.13
1911-01-14T22 Lu o +113.68
1911-01-14T23
** 
S +235.23
1911-01-16T12 Ur c +295.30
1911-01-16T13 Ur v +295.30
1911-01-17T08 Ur a 20.68
1911-01-21T14 Me Pg +280.21
1911-01-23T12 Lu xd +226.05
1911-01-24T11 Lu V +237.20
1911-01-24T20 Lu a 0.002707
1911-01-27T19 Lu d −27.18
1911-01-30T09 Lu c +309.40
1911-01-30T16
** 
B +165.60
1911-02-02T16 Me e −25.27
1911-02-04T02 Ma d −23.83
1911-02-04T20 Me d −21.53
1911-02-06T11 Lu xa +44.33
1911-02-07T20 Me xa +293.23
1911-02-09T16 Lu p 0.002458
1911-02-10T03 Lu +d +27.26
1911-02-10T08 Lu v +99.31
1911-02-13T10 Lu o +143.63
1911-02-13T12
** 
S +223.53
1911-02-19T14 Lu xd +222.89
1911-02-21T11 Lu V +245.22
1911-02-21T16 Lu a 0.002702
1911-02-24T02 Lu d −27.37
1911-02-26T04 Ju d −14.98
1911-03-01T00 Lu c +339.32
1911-03-01T08 Ju Rg +224.56
1911-03-02T00
** 
B +155.42
1911-03-05T12 Lu xa +41.56
1911-03-06T17 Lu p 0.002473
1911-03-06T19 Lu v +60.23
1911-03-09T09 Lu +d +27.47
1911-03-10T23 Pl Pg +85.90
1911-03-14T11 Me a 1.365
1911-03-14T23 Lu o +173.30
1911-03-15T16
** 
S +205.80
1911-03-18T18 Lu xd +220.65
1911-03-20T11 Me o +358.74
1911-03-21T11 Lu V +252.99
1911-03-21T12 Lu a 0.002703
1911-03-23T10 Lu d −27.58
1911-03-26T06 Me v +10.35
1911-03-27T12 Ve xd +34.34
1911-03-29T11 Me xd +16.82
1911-03-30T12 Lu c +8.70
1911-03-30T22 Ne Pg +108.77
1911-03-31T19
** 
B +146.59
1911-04-01T17 Lu xa +40.17
1911-04-02T04 Lu v +47.12
1911-04-02T08 Lu p 0.002441
1911-04-05T14 Lu +d +27.64
1911-04-06T15 Ne +d +21.53
1911-04-13T14 Lu o +202.56
1911-04-14T21
** 
S +196.88
1911-04-15T00 Me e +19.54
1911-04-15T00 Lu xd +219.97
1911-04-18T06 Lu a 0.002708
1911-04-18T07 Lu V +259.19
1911-04-19T18 Lu d −27.69
1911-04-21T00 Ma v +328.26
1911-04-22T16 Me +d +19.96
1911-04-24T23 Me Rg +48.33
1911-04-28T22 Lu c +37.50
1911-04-29T02 Lu xa +40.02
1911-04-29T17
** 
B +143.06
1911-04-30T09 Lu p 0.002409
1911-04-30T10 Lu v +59.60
1911-04-30T22 Sa v +39.72
1911-05-01T04 Ju o +219.69
1911-05-01T05 Sa c +39.76
1911-05-01T06 Sa a 10.20
1911-05-01T07 Ju V +219.67
1911-05-01T13 Ur +d −20.82
1911-05-02T12 Ju p 4.416
1911-05-02T22 Lu +d +27.70
1911-05-04T16 Ur Rg +299.36
1911-05-05T17 Me c +44.11
1911-05-06T07 Me V +43.74
1911-05-06T19 Me xa +43.43
1911-05-08T01 Me p 0.5565
1911-05-12T07 Lu xd +220.07
1911-05-13T06 Lu o +231.38
1911-05-13T08
** 
S +194.06
1911-05-15T16 Ve +d +25.57
1911-05-15T17 Lu V +260.80
1911-05-15T18 Lu a 0.002714
1911-05-17T01 Lu d −27.68
1911-05-18T18 Me Pg +38.85
1911-05-22T13 Me d +11.41
1911-05-26T12 Lu xa +39.92
1911-05-27T20
** 
B +143.07
1911-05-28T06 Lu c +65.82
1911-05-28T17 Lu p 0.002391
1911-05-28T20 Lu v +74.88
1911-05-30T06 Lu +d +27.66
1911-06-01T20 Me e −24.25
1911-06-08T12 Lu xd +219.67
1911-06-10T23
** 
S +193.31
1911-06-11T08 Lu V +253.41
1911-06-11T21 Lu o +259.83
1911-06-11T22 Lu a 0.002716
1911-06-13T07 Lu d −27.61
1911-06-16T04
** 
s +150.60
1911-06-18T09 Pl a 46.18
1911-06-19T11 Pl o +87.44
1911-06-19T15
** 
b +150.60
1911-06-20T07 Pl v +87.46
1911-06-22T21 Lu xa +38.82
1911-06-25T10 Me xd +82.49
1911-06-25T18
** 
B +142.24
1911-06-26T02 Lu p 0.002390
1911-06-26T07 Lu v +90.20
1911-06-26T13 Lu c +93.81
1911-06-26T17 Lu +d +27.60
1911-06-28T16 Ju +d −11.96
1911-07-02T09 Me v +97.38
1911-07-02T13 Me +d +24.37
1911-07-02T20 Ju Pg +214.67
1911-07-04T12 Me o +101.97
1911-07-05T15 Lu xd +217.99
1911-07-05T17 Me a 1.330
1911-07-07T19 Ve e +45.47
1911-07-08T08 Lu V +250.30
1911-07-09T03 Lu a 0.002714
1911-07-10T12 Lu d −27.60
1911-07-10T21
** 
S +196.56
1911-07-11T12 Lu o +288.10
1911-07-14T19 Ne a 30.98
1911-07-14T21 Ne c +111.29
1911-07-15T03 Ne v +111.30
1911-07-17T02 Ve xa +158.51
1911-07-19T13 Pl +d +17.09
1911-07-20T00 Lu xa +36.43
1911-07-20T12 Ur p 18.71
1911-07-21T06 Ur o +297.37
1911-07-21T11 Ur V +297.36
1911-07-24T02 Lu +d +27.65
1911-07-24T10 Lu p 0.002408
1911-07-24T15 Lu v +103.94
1911-07-24T17
** 
B +149.34
1911-07-25T20 Lu c +121.75
1911-08-01T16 Lu xd +215.21
1911-08-02T18 Me xa +154.53
1911-08-04T23 Lu V +254.41
1911-08-05T14 Lu a 0.002709
1911-08-06T18 Lu d −27.70
1911-08-08T21
** 
S +209.91
1911-08-10T02 Lu o +316.38
1911-08-13T03 Me e +27.37
1911-08-16T01 Lu xa +33.60
1911-08-17T18
** 
s +160.52
1911-08-20T10 Lu +d +27.79
1911-08-21T10 Lu p 0.002439
1911-08-21T17 Lu v +114.18
1911-08-22T11
** 
B +156.22
1911-08-24T04 Lu c +149.89
1911-08-25T07 Ve Rg +179.48
1911-08-26T05 Sa +d +15.49
1911-08-27T02 Me Rg +174.17
1911-08-28T20 Lu xd +212.53
1911-08-29T03 Me d −1.51
1911-09-01T21 Lu V +261.65
1911-09-02T07 Lu a 0.002703
1911-09-02T19 Sa Rg +50.23
1911-09-02T22 Ve d −6.37
1911-09-03T01 Lu d −27.89
1911-09-05T04
** 
S +206.55
1911-09-06T21 Me p 0.6322
1911-09-08T15 Lu o +344.87
1911-09-08T21 Me V +166.55
1911-09-09T15 Me c +165.81
1911-09-12T03 Lu xa +31.58
1911-09-15T11 Ve c +171.52
1911-09-15T14 Ve V +171.45
1911-09-16T04 Ve p 0.2829
1911-09-16T16 Lu +d +27.98
1911-09-17T05 Lu p 0.002469
1911-09-17T19 Lu v +111.47
1911-09-18T17
** 
B +146.81
1911-09-18T22 Me Pg +160.09
1911-09-21T09 Me xd +160.61
1911-09-22T14 Lu c +178.47
1911-09-22T19 Me +d +7.68
1911-09-23T10
** 
b +145.76
1911-09-25T02 Lu xd +211.11
1911-09-25T11 Me e −17.82
1911-09-29T21 Pl Rg +89.01
1911-09-29T22 Lu V +269.93
1911-09-30T02 Lu a 0.002702
1911-09-30T08 Lu d −28.06
1911-10-03T02
** 
S +201.78
1911-10-03T15 Ur d −21.61
1911-10-05T22 Ur Pg +295.41
1911-10-06T20 Ve Pg +163.38
1911-10-08T04 Lu o +13.77
1911-10-09T09 Lu xa +30.93
1911-10-11T12 Me v +188.10
1911-10-12T07 Lu p 0.002461
1911-10-12T09 Lu v +73.57
1911-10-13T21 Lu +d +28.10
1911-10-15T10
** 
B +157.55
1911-10-18T08 Ma Rg +70.97
1911-10-20T00 Ve +d +2.64
1911-10-22T04 Lu c +207.65
1911-10-22T10 Lu xd +210.91
1911-10-23T11 Me o +208.73
1911-10-27T16 Lu d −28.11
1911-10-27T22 Lu a 0.002707
1911-10-27T22 Ne Rg +113.80
1911-10-28T00 Lu V +278.71
1911-10-29T11 Ne d +20.78
1911-10-29T18 Me xa +218.98
1911-10-30T07 Me a 1.438
1911-10-31T10
** 
S +244.10
1911-11-01T12 Ma xd +69.47
1911-11-05T19 Lu xa +30.95
1911-11-06T15 Lu o +43.12
1911-11-07T05 Ve xd +178.50
1911-11-08T18 Lu p 0.002424
1911-11-08T20 Lu v +75.25
1911-11-10T03 Ma +d +21.96
1911-11-10T04 Lu +d +28.09
1911-11-10T04 Sa p 8.162
1911-11-10T05 Sa o +46.73
1911-11-10T10 Sa V +46.72
1911-11-11T15
** 
B +188.67
1911-11-16T14 Ju a 6.371
1911-11-17T11 Ma p 0.5112
1911-11-18T15 Ju c +235.19
1911-11-18T17 Lu xd +210.89
1911-11-20T03 Ju v +235.52
1911-11-20T20 Lu c +237.44
1911-11-22T15 Ma V +62.78
1911-11-24T00 Lu d −28.04
1911-11-24T16 Lu a 0.002714
1911-11-24T23 Lu V +286.49
1911-11-25T04 Ma o +61.82
1911-11-26T01 Ve e −46.73
1911-11-26T09
** 
S +282.13
1911-11-29T01
** 
s +227.54
1911-12-01T18 Me d −25.86
1911-12-03T05 Lu xa +30.40
1911-12-06T02 Lu o +72.88
1911-12-06T08
** 
B +227.34
1911-12-07T01 Lu p 0.002394
1911-12-07T03 Lu v +88.49
1911-12-07T13 Lu +d +28.00
1911-12-07T20 Pl d +16.94
1911-12-07T21 Me e +20.89
1911-12-15T10
** 
S +257.66
1911-12-15T20 Lu xd +209.75
1911-12-16T05 Me Rg +280.49
1911-12-18T08 Me xd +280.05
1911-12-20T11 Pl c +87.99
1911-12-20T15 Lu c +267.66
1911-12-20T23 Pl V +87.98
1911-12-21T05 Lu d −27.96
1911-12-22T01 Lu a 0.002718
1911-12-22T05 Lu V +286.39
1911-12-22T07 Pl p 44.10
1911-12-25T12 Ma d +20.95
1911-12-25T15 Me c +272.75
1911-12-25T18 Me V +272.57
1911-12-26T01 Me p 0.6751
1911-12-26T22
** 
B +222.34
1911-12-29T16 Ma Pg +54.31
1911-12-30T11 Lu xa +28.23[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1911.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07