AstronomieAntwoorden: Planeetverschijnselen 1910

AstronomieAntwoorden
Planeetverschijnselen 1910


[AA] [Woordenboek] [Antwoordenboek] [UniversumFamilieBoom] [Wetenschap] [Sterrenhemel] [Planeetstanden] [Reken] [Colofon]

\(\def\|{&}\)

Het diagram hieronder wordt nader uitgelegd op de bladzijde voor het jaar 2000.

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

[1910] [Q 1910]

Zie voor uitleg van bovenstaande plaatjes de bladzijde voor het jaar 2000.

Helemaal onderaan staat een tabel met een aantal belangrijke planeetverschijnselen van het genoemde jaar. De eerste kolom ("datum") geeft de datum en het uur, in de vorm jaar-maand-dagTuur in de Gregoriaanse kalender, in Universele Tijd (UT). De tweede kolom ("pl") identificeert de planeet waar het verschijnsel van is:

pl planeet
Me Mercurius
Ve Venus
Ma Mars
Ju Jupiter
Sa Saturnus
Ur Uranus
Ne Neptunus
Lu Maan

De derde kolom ("*") geeft het type van het verschijnsel. De vierde kolom ("AE") geeft de waarde (afstand) in Astronomische Eenheden, als dat van toepassing is. De vijfde kolom ("gr") geeft de waarde van een toepasselijke hoek (declinatie \( δ \), elongatie \( E \), samenstandspreiding \( σ \) of eclipticate lengte \( λ \)). Welke hoek dat is voor elk verschijnsel staat hieronder in kolom "?". Declinaties en eclipticale lengtegraden zijn gemeten ten opzichte van de equinox van de datum.

?   
verklaring "*"
p perigeum
a apogeum
+dδgrootste noordelijke declinatie
dδgrootste zuidelijke declinatie
cλconjunctie (met de Zon)
oλoppositie (ten opzichte van de Zon)
eEgrootste elongatie
xaλpassage door de klimmende knoop (nul geocentrische eclipticale breedte)
xdλpassage door de dalende knoop
bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Bσkleinste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Saturnus)
Sσgrootste samenstandspreiding (Mercurius - Neptunus)
Vλbegin oostwaartse (retrograde) versnelling
Pgλstationair punt: begin oostwaartse (prograde) beweging
vλbegin westwaartse (retrograde) versnelling
Rgλstationair punt: begin westwaartse (retrograde) beweging

De berekeningen voor de planeten zijn gebaseerd op het VSOP87-model (type A) van Laskar, en de berekeningen voor de Maan zijn gebaseerd op het meest gedetailleerde model uit [Meeus]. Voor elk hemellichaam is één positie per dag uitgerekend. Het uur van de dag van elk verschijnsel is bepaald door interpolatie.

datum pl * AE gr
1910-01-01T21
** 
S +224.34
1910-01-02T03 Ve xd +323.54
1910-01-04T06 Lu a 0.002703
1910-01-04T09 Lu V +202.45
1910-01-08T02 Lu xd +246.97
1910-01-09T01 Ne o +107.95
1910-01-09T03 Ne p 28.97
1910-01-09T04 Ne V +107.95
1910-01-10T14 Me e +19.02
1910-01-10T16 Lu d −25.89
1910-01-11T11 Lu c +290.41
1910-01-12T02 Ur v +291.16
1910-01-12T05 Ur c +291.17
1910-01-12T23 Ur a 20.62
1910-01-13T14 Me xd +311.07
1910-01-13T21
** 
b +133.33
1910-01-16T14 Lu v +1.54
1910-01-16T22
** 
B +155.62
1910-01-17T10 Me Rg +312.40
1910-01-17T13 Lu p 0.002475
1910-01-21T04 Lu xa +66.19
1910-01-22T16 Me +d −15.26
1910-01-22T17 Ve Rg +330.93
1910-01-23T15 Lu +d +25.91
1910-01-25T11 Lu o +124.67
1910-01-26T08 Me c +305.56
1910-01-26T09 Ju d −4.43
1910-01-26T19 Me V +305.01
1910-01-27T22 Me p 0.6579
1910-01-29T17 Ju Rg +194.55
1910-01-30T18
** 
S +222.74
1910-02-01T03 Lu a 0.002704
1910-02-01T11 Lu V +211.14
1910-02-04T07 Lu xd +244.85
1910-02-05T12 Ve +d −5.66
1910-02-07T01 Lu d −25.98
1910-02-07T06 Me Pg +296.53
1910-02-10T01 Lu c +320.45
1910-02-11T15 Ve p 0.2727
1910-02-12T08 Ve V +323.03
1910-02-12T12 Lu v +355.98
1910-02-12T12 Ve c +322.93
1910-02-12T22 Lu p 0.002443
1910-02-13T06
** 
B +165.36
1910-02-16T18 Me d −19.23
1910-02-17T05 Lu xa +63.52
1910-02-19T20 Lu +d +26.06
1910-02-20T05 Me e −26.54
1910-02-20T23 Me xa +304.94
1910-02-24T03 Lu o +154.67
1910-02-27T03
** 
S +228.29
1910-02-28T22 Lu a 0.002708
1910-03-01T11 Lu V +218.83
1910-03-03T09 Lu xd +241.74
1910-03-03T19
** 
s +153.07
1910-03-05T01 Ve Pg +315.12
1910-03-06T10 Lu d −26.19
1910-03-09T17 Pl Pg +84.85
1910-03-11T12 Lu c +350.06
1910-03-12T16 Lu v +7.64
1910-03-12T23 Lu p 0.002409
1910-03-14T03
** 
B +158.32
1910-03-16T06 Lu xa +60.54
1910-03-19T01 Lu +d +26.31
1910-03-20T22 Ve d −10.59
1910-03-25T20 Lu o +184.32
1910-03-27T21
** 
S +205.34
1910-03-28T10 Lu a 0.002714
1910-03-28T11 Ne Pg +106.54
1910-03-29T03 Lu V +223.28
1910-03-30T11 Lu xd +239.24
1910-03-31T06 Ju o +189.66
1910-03-31T14 Ju V +189.61
1910-04-01T03 Ju p 4.454
1910-04-01T09 Me a 1.347
1910-04-02T18 Lu d −26.44
1910-04-05T11 Me o +14.35
1910-04-05T13 Ne +d +21.75
1910-04-09T21 Lu c +19.15
1910-04-10T03 Lu v +23.31
1910-04-10T06 Me v +24.25
1910-04-10T08 Lu p 0.002390
1910-04-11T14 Me xd +27.03
1910-04-12T06
** 
B +141.66
1910-04-12T12 Lu xa +58.68
1910-04-15T08 Lu +d +26.52
1910-04-16T15 Sa v +26.19
1910-04-17T02 Sa a 10.30
1910-04-17T03 Sa c +26.26
1910-04-23T14 Ve e −46.22
1910-04-23T16 Ve xa +346.42
1910-04-24T13 Lu o +213.48
1910-04-24T14 Lu a 0.002716
1910-04-25T00 Lu V +219.08
1910-04-26T12
** 
S +183.96
1910-04-26T15 Lu xd +238.25
1910-04-26T20 Ur +d −21.58
1910-04-30T00 Lu d −26.58
1910-04-30T07 Ur Rg +295.23
1910-05-01T18 Ma +d +24.80
1910-05-02T16 Me e +20.74
1910-05-07T21 Me +d +23.70
1910-05-08T17 Lu v +39.95
1910-05-08T19 Lu p 0.002390
1910-05-09T05 Lu c +47.73
1910-05-09T22 Lu xa +58.22
1910-05-10T20
** 
B +130.93
1910-05-12T17 Lu +d +26.59
1910-05-14T05 Me Rg +67.74
1910-05-19T22 Me xa +66.53
1910-05-21T17 Lu V +212.50
1910-05-21T18 Lu a 0.002714
1910-05-23T21 Lu xd +238.25
1910-05-24T05 Lu o +242.17
1910-05-24T20
** 
S +173.46
1910-05-25T16 Me c +63.59
1910-05-25T21 Me V +63.48
1910-05-26T11 Me p 0.5493
1910-05-27T06 Lu d −26.59
1910-05-29T14 Ju +d −0.51
1910-06-01T20 Ju Pg +184.62
1910-06-06T03 Lu p 0.002408
1910-06-06T05 Lu v +55.97
1910-06-06T08 Lu xa +58.26
1910-06-07T01 Me Pg +59.09
1910-06-07T13 Lu c +75.90
1910-06-07T15
** 
B +125.15
1910-06-09T00 Me d +15.99
1910-06-09T03 Lu +d +26.58
1910-06-17T01 Pl a 46.35
1910-06-18T04 Lu V +214.53
1910-06-18T07 Lu a 0.002708
1910-06-18T08 Pl v +86.39
1910-06-18T11 Pl o +86.39
1910-06-20T04 Lu xd +238.12
1910-06-20T09 Me e −22.55
1910-06-22T01
** 
S +167.77
1910-06-22T20 Lu o +270.50
1910-06-23T12 Lu d −26.55
1910-07-03T16 Lu xa +57.57
1910-07-04T02 Lu p 0.002439
1910-07-04T10 Lu v +68.25
1910-07-06T06
** 
B +120.55
1910-07-06T12 Lu +d +26.54
1910-07-06T21 Lu c +103.89
1910-07-08T13 Me xd +92.77
1910-07-11T23 Ne v +109.05
1910-07-12T05 Ne a 30.98
1910-07-12T06 Me +d +23.71
1910-07-12T07 Ne c +109.07
1910-07-15T22 Ur p 18.65
1910-07-15T23 Lu V +220.13
1910-07-16T00 Lu a 0.002703
1910-07-16T08 Ur V +293.26
1910-07-16T16 Ur o +293.24
1910-07-16T22 Me v +110.29
1910-07-17T08 Lu xd +236.80
1910-07-19T11 Me o +115.73
1910-07-20T16 Pl +d +16.78
1910-07-20T18 Lu d −26.57
1910-07-21T14
** 
S +165.63
1910-07-22T08 Lu o +298.65
1910-07-22T13 Me a 1.340
1910-07-23T07
** 
b +106.32
1910-07-29T18 Ve +d +22.57
1910-07-30T19 Lu xa +55.60
1910-07-30T21 Lu p 0.002469
1910-07-31T10 Lu v +64.35
1910-08-02T20 Lu +d +26.61
1910-08-04T00
** 
B +124.24
1910-08-05T06 Lu c +131.97
1910-08-12T08 Sa +d +11.30
1910-08-12T18 Lu a 0.002701
1910-08-12T20 Lu V +226.89
1910-08-13T11 Lu xd +234.20
1910-08-14T19 Ve xd +114.66
1910-08-15T21 Me xa +165.37
1910-08-17T02 Lu d −26.70
1910-08-19T11 Sa Rg +36.59
1910-08-19T23
** 
S +176.11
1910-08-20T19 Lu o +326.87
1910-08-24T08 Lu v +17.10
1910-08-25T02 Lu p 0.002461
1910-08-26T20 Lu xa +52.78
1910-08-30T02 Lu +d +26.79
1910-08-30T16 Me e +27.13
1910-09-02T00
** 
B +134.39
1910-09-03T18 Lu c +160.35
1910-09-09T07
** 
s +113.32
1910-09-09T13 Lu a 0.002705
1910-09-09T13 Lu xd +231.36
1910-09-09T18 Lu V +233.80
1910-09-13T05 Ma a 2.653
1910-09-13T08 Me Rg +191.12
1910-09-13T10 Lu d −26.91
1910-09-14T06 Me d −8.08
1910-09-17T16
** 
S +186.54
1910-09-19T04 Lu o +282.61
1910-09-21T01 Lu v +22.71
1910-09-21T10 Lu p 0.002427
1910-09-22T22 Lu xa +50.38
1910-09-24T03 Me p 0.6483
1910-09-25T17 Me V +183.05
1910-09-26T07 Lu +d +27.01
1910-09-26T08 Me c +182.36
1910-09-27T17 Ma c +183.72
1910-09-27T17
** 
b +111.33
1910-09-28T14 Pl Rg +87.95
1910-09-29T02 Ur d −22.27
1910-09-30T13
** 
B +138.82
1910-10-01T11 Ur Pg +291.27
1910-10-03T08 Lu c +189.26
1910-10-04T12 Me xd +176.31
1910-10-05T09 Me Pg +176.22
1910-10-06T17 Lu xd +229.58
1910-10-07T06 Lu a 0.002712
1910-10-07T13 Lu V +239.68
1910-10-08T07 Me +d +2.12
1910-10-10T18 Lu d −27.11
1910-10-11T19 Me e −17.98
1910-10-16T12
** 
S +197.13
1910-10-17T12 Ju a 6.443
1910-10-18T14 Lu o +24.34
1910-10-19T04 Ju c +204.93
1910-10-19T11 Lu v +37.78
1910-10-19T15 Lu p 0.002398
1910-10-20T06 Lu xa +49.33
1910-10-20T17 Ju v +205.26
1910-10-23T13 Lu +d +27.15
1910-10-25T12 Ne Rg +111.58
1910-10-27T09 Sa o +33.10
1910-10-27T09 Sa p 8.250
1910-10-27T14 Sa V +33.08
1910-10-27T15 Ne d +21.08
1910-10-28T07 Me v +204.26
1910-10-29T11
** 
B +152.84
1910-11-02T01 Lu c +218.78
1910-11-02T23 Lu xd +229.18
1910-11-03T17 Lu a 0.002717
1910-11-03T22 Lu V +240.75
1910-11-07T01 Lu d −27.19
1910-11-11T21 Me xa +228.20
1910-11-12T11 Me o +229.19
1910-11-15T16
** 
S +224.54
1910-11-16T14 Me a 1.448
1910-11-16T17 Lu xa +49.23
1910-11-17T00 Lu o +53.79
1910-11-17T02 Lu p 0.002384
1910-11-17T03 Lu v +55.83
1910-11-19T22 Lu +d +27.19
1910-11-25T16 Ve a 1.712
1910-11-26T11 Ve o +243.36
1910-11-30T03
** 
B +168.48
1910-11-30T05 Lu xd +229.29
1910-11-30T10 Lu V +231.69
1910-11-30T19 Lu a 0.002717
1910-12-01T21 Lu c +248.83
1910-12-04T07 Lu d −27.15
1910-12-04T09 Ve xa +253.28
1910-12-04T12 Ve v +253.47
1910-12-09T22 Me d −25.71
1910-12-10T19 Pl d +16.62
1910-12-14T04 Lu xa +48.96
1910-12-15T15 Lu p 0.002392
1910-12-15T20 Lu v +74.20
1910-12-16T11 Lu o +83.64
1910-12-16T12
** 
S +243.57
1910-12-17T09 Lu +d +27.14
1910-12-19T11 Pl c +86.92
1910-12-19T22 Pl V +86.91
1910-12-20T17 Ve d −24.03
1910-12-21T00 Pl p 44.28
1910-12-22T14
** 
s +118.29
1910-12-24T21 Me e +19.85
1910-12-26T07 Sa d +8.98
1910-12-27T10 Lu xd +228.46
1910-12-27T15 Lu V +230.88
1910-12-28T02 Lu a 0.002713
1910-12-31T11 Me xd +296.29
1910-12-31T12 Lu d −27.11
1910-12-31T16 Lu c +279.14
1911-01-01T06 Ma xa +248.25
1911-01-01T08 Me Rg +296.38[AA]

talen: [en] [nl]

//aa.quae.nl/nl/verschijnselen/1910.html;
Laatst vernieuwd: 2016-02-07